Bilaga Kommissionsbeslut antagna 2016 ULT (miljoner euro

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Bilaga Kommissionsbeslut antagna 2016 ULT (miljoner euro...

Description

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 21.2.2017 COM(2017) 84 final ANNEX 1

BILAGA till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om genomförandet av det ekonomiska stöd som tillhandahålls till de utomeuropeiska länderna och territorierna inom ramen för elfte Europeiska utvecklingsfonden

SV

SV

Bilaga 1) Kommissionsbeslut antagna 2016

ULT

Central sektor

Antaget kommissionsbesl ut

Hållbar turism och 26,35 sjöfartsförbindels er

C(2016) 5993, 27.9.2016

(miljoner euro)

Saint-Pierre och Miquelon Saba

3,55 Förnybar energi

Sint Eustatius

2,45 Energi

Turks- och Caicosöarna Totalt

14,60 Utbildning

COM(2016) 8490, 20.12.2016 COM(2016) 8493, 20.12.2016 COM(2016) 8291, 13.12.2016

46,95

2) Fördelning av vägledande anslag och föreslagna centrala sektorer för elfte EUF:s territoriella anslag – kommissionsbeslut som ska antas a) Vägledande territoriella anslag från elfte EUF ULT Anguilla Aruba Bonaire Curaçao Falklandsöarna

(miljoner euro)

Föreslagen central sektor

14,05 Utbildning 13,05 Utbildning 3,95 Social utveckling – ungdomsfrågor 16,95 Förnybar energi 5,90 Konnektivitet och tillgänglighet

Franska Polynesien

29,95 Turism

Montserrat

18,40 Hållbar energi Sysselsättning och 29,80 arbetsmarknaden 2,40 Turism

Nya Kaledonien Pitcairnöarna Sankt Helena med tillhörande områden Sint Maarten Wallis och Futuna Totalt

tillträde

till

21,50 Konnektivitet och tillgänglighet 7,00 Vatten och sanitet 19,60 Digital utveckling 182,55

2

b) Vägledande regionala anslag från elfte EUF Region Västindien Stillahavsområdet

Indiska oceanen

Tematiskt program (samtliga ULT)

Föreslagen central sektor Hållbar energi och marin biologisk 40,00 mångfald.

(miljoner euro)

36,00

Klimatförändring och biologisk mångfald

Observation, förvaltning och 4,00 bevarande av ekosystem på land och marina ekosystem. Klimatförändring, inklusive 16,00–18,00 katastrofriskreducering, och hållbar energi

Stödåtgärder till Association of the Overseas Countries and Territories of the European Union (OCTA)

2–4,00 Tekniskt bistånd till OCTA

Totalt

100,00

3) Anslag för tekniskt samarbete från elfte EUF Anslag för tekniskt samarbete

Totalt

(miljoner euro)

8,50

Anmärkning 3 miljoner euro i åtaganden under 2015–2016 (anslag för tekniskt samarbete I) (2,71 miljoner euro hade kontrakterats vid utgången av 2016)

I ULT-beslutet anges de totala belopp som anslagits för de territoriella och de regionala programmen samt för tekniskt bistånd. Den vägledande fördelningen av specifika territoriella anslag tar hänsyn till befolkningsstorleken, BNP-nivån, nivån på anslag från tidigare europeiska utvecklingsfonder och begränsningar på grund av det isolerade geografiska läget, såsom föreskrivs i artikel 9 i ULT-beslutet.

3

Den vägledande fördelningen av specifika regionala anslag återspeglar behovet av en kritisk massa för att säkra effekt och behovet av att uppmuntra samarbete mellan ULT, yttersta randområden och AVS-länder samt tredjeländer, i enlighet med ULT-beslutet.

4

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF