Buurtwarmtenetwerk Jaap Eden IJsbaan

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Buurtwarmtenetwerk Jaap Eden IJsbaan...

Description

Buurtwarmtenetwerk Jaap Eden IJsbaan Een groep buurtgenoten uit de omgeving van de Jaap Eden IJsbaan en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling onderzoeken samen of het mogelijk is om een buurtwarmtenetwerk aan te leggen. De warmte in het netwerk komt van de Jaap Eden IJsbaan. De ijsbaan verwarmt eigen ruimtes en water al met warmte die vrijkomt bij het maken van ijs en wil bekijken of ook de buurt van het warmteoverschot kan profiteren. Woningen krijgen dan warmte en warm water aangeleverd via een afleverset in de woning, in plaats van een cv-ketel. Om zo’n netwerk efficiënt aan te leggen, is het belangrijk dat er voldoende woningen meedoen die dicht bij elkaar liggen. Op dit moment wordt onderzocht of bewoners (in de buurt) van Voltaplein, Mariotteplein, Radioweg en Kruislaan interesse hebben om deel te nemen aan het buurtwarmtenetwerk.

“Wij vinden een buurtwarmtenet met restwarmte van de ijsbaan een interessant idee. We denken graag mee of dit mogelijk is.” Mike van der Linden, hoofd Technische Dienst Jaap Eden IJsbaan

“Ik wil graag slim omgaan met energie, daarom hebben we al zonnepanelen. Buurtwarmte kan een goede oplossing zijn om minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Ik wil dit idee daarom verder onderzoeken. Daarnaast vind ik het interessant dat de bewoners zelf mede-eigenaar van het netwerk kunnen worden.” Job van der Grinten, bewoner Voltaplein

Veelgestelde vragen Waar komt de warmte vandaan?

Kan ik op gas blijven koken?

De ijsbaan moet veel koelen om ijs te maken. Bij dit proces komt warmte vrij, die opgevangen kan worden en gebruikt kan worden om water op te warmen naar een temperatuur die geschikt is om woningen te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. Via een warmtenetwerk wordt dit warme water naar de woningen getransporteerd.

Ja, u kunt op gas blijven koken als u dat wilt. Het alternatief is het gas helemaal laten afsluiten en overstappen op een vorm van elektrisch koken, bijvoorbeeld inductiekoken. Dan hoeft u geen vastrecht meer te betalen voor gas.

Hoe werkt de levering aan mijn woning? Het warme water komt via een warmte-afleverset de woning binnen. Daar wordt het door de hele woning verspreid. Het afgekoelde water gaat via de afleverset terug het leidingen­net in. De warmte-afleverset is ongeveer 40-40-20 cm; kleiner dus dan een cv-ketel. De cv-ketel kan weg. De afleverset wordt netjes aangesloten op de cv- en warmwaterleidingen in de woning, meestal op de plek waar nu de cv-ketel hangt. U merkt dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een warmte-afleverset.

Hoe duurzaam is buurtwarmte? Buurtwarmte is warmte die anders grotendeels in de lucht verdwijnt. Dit systeem zorgt ervoor dat er minimaal 50% minder gas nodig is ten opzichte van de huidige situatie. Wel is meer elektriciteit nodig voor de warmtepomp die de warmte van de ijsbaan geschikt maakt voor woningen. Hiervoor wordt duurzaam opgewekte elektriciteit ingekocht. Deelname aan het buurtwarmtenetwerk maakt het mogelijk om uw woning, in combinatie met andere energiebesparende maatregelen, energieneutraal te maken.

Is er altijd voldoende warmte beschikbaar? De ijsbaan heeft genoeg warmte over voor 400-550 woningen. Een collec­ tieve gasketel garandeert dat alle woningen die aangesloten zijn op het warmtenet ook écht altijd warmte en warm tapwater hebben.

“Om de aarde leefbaar te houden, moeten we zonder twijfel alternatieven ontwikkelen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Ik ben een groot voorstander van hergebruik, in de breedste zin van het woord; ik heb een hekel aan verspilling. Wat is dan logischer dan de warmte die bij de Jaap Eden IJsbaan dagelijks de lucht in vliegt te benutten voor het verwarmen van water en huizen in de omgeving?!” Ardine Nicolai, bewoner Voltaplein

Wat betaal ik voor buurtwarmte? De kosten van buurtwarmte zijn gelijk of lager dan de kosten voor verwarming van uw woning op gas. Hoe meer buurtbewoners meedoen, hoe lager de kosten kunnen zijn. De warmte wordt geleverd door een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Bewoners die dat willen, kunnen mee-investeren in het netwerk en daarmee hun energiekosten in de toekomst flink verlagen.

Wie legt het netwerk aan en wat merken we daarvan? Alliander zorgt voor de aanleg van het warmtenetwerk van de ijsbaan naar de woningen. Voor de aanleg moeten de straten tijdelijk open. Alliander streeft ernaar dit zo snel mogelijk te doen en zoveel mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden van de gemeente.

Vragen? Op de hoogte blijven? Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u op de hoogte blijven van buurtwarmte bij u in de buurt? Neem dan contact op met Carina Dijkhuis, projectleider namens Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, telefoon: 06-1094 2777, mail: [email protected], website: www.allianderdgo.nl.

“Ik ben ervan overtuigd dat we duurzamer moeten én kunnen wonen. Bij Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling kennen we de mogelijk­heden en kunnen we bewoners ondersteunen, o.a. bij de realisatie van een lokaal warmtenetwerk. Het is bijzonder om samen op te trekken met enthousiaste bewoners uit de omgeving van de ijsbaan, en met de Jaap Eden IJsbaan zelf. Bewoners kunnen zo meebeslissen over hun eigen warmtevoorziening.” Roelof Potters, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF