Cancerrelaterad smärta

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Cancerrelaterad smärta...

Description

Cancerrelaterad smärta Professor Peter Strang Karolinska Institutet SSH och RaH

Professor Peter Strang

Hur vanligt är smärta vid cancer?  

Vid diagnostillfället: 10-40%, ofta lätt smärta Botbar cancer under behandling:  Spridd cancer under tumörspecifik behandling  Cirka 20-50%, delvis behandlingsrelaterat Ofta lätt- måttlig smärta Cirka 20-70% (beror på cancerform) Ofta måttlig (-- svår) smärta

Palliativ vård – döendefasen  

70-- >90% är opioidkrävande (morfinpreparat) Måttlig– svår -- mycket svår Professor Peter Strang

Hur många kan göras smärtfria? 

Även vid de svåraste fallen kan >90% göras smärtfria/nästan smärtfria  

  

”Alltid” i vila Många gånger även vid rörelser

Bara cirka 50% får denna hjälp i sjukvården i stort Situationen är likartad i västvärlden Behandlingen misslyckas om man inte beaktar att  

80% har två eller flera olika smärttyper Inte ens morfin fungerar alltid – det behövs annat Professor Peter Strang

Smärttyper, exempel på problem 

”Vanlig” (nociceptiv) smärta: 

Molvärk – paracetamol, morfinpreparatRörelseutlöst inflammatorisk smärta: anti-inflammatoriska medel, kortison, strålbehandling, ortopedi kan krävas

Buksmärtor: molvärk eller kolik? Kräver olika behandling!

Nervsmärtor: svarar ibland inte alls på morfin!!

Professor Peter Strang

Var finns cancerpatienterna? 

Botbar cancer (tidig behandlingsfas) Spridd cancer (sen behandlingsfas) Oftast på specialistkliniken (onkologen, kirurgen, ÖNH, lungkliniken, gyn osv)

Ofta onkologklinik

Palliativ vård / döendefasen 

Specialiserad palliativ enhetKommunens särskilda boendenYtterst sällan i det egna hemmet med primärvård

Professor Peter Strang

Döendefasen 

Avancerad (palliativ) hemsjukvård (ASIH, SAH, PAH)    Palliativ slutenvård (vårdplatser, ”hospice”)   Cirka 25 enheter inom SLL / > 900 platser i hemmet Dygnet-runt vård Alltid kompetent läkare i teamet Klarar ”allt” i hemmet utom röntgen och kirurgi Sviktplatser och förutsättning för ASIH När problemen är komplexa och hemmet inte är ett val Fr.a. av psykosociala skäl (anhöriga sviktar)

Kommunens särskilda boenden 

 

Vid stillsam sjukdom, trots döendefas Äldre patienter Smärtkompetensen ofta bristfällig Professor Peter Strang

Utbildning Läkarutb: Idag mindre än 1 dags katedral undervisning om klinisk smärtbehandling Sjuksköterskeutb: betydligt bättre Fortbildning: ibland för sjuksköterskor, sällan/ aldrig för läkare Redskap finns:   

Personella resurser på palliativa enheter, smärtenh. Designade smärtbasutbildningar (”Smärtgräns 2000”) Läromedel (Strang: Cancerrelaterad smärta 2003) Professor Peter Strang

Tillräckligt med vårdplatser 

Döendet kan inte ”planeras” 

100% beläggning på en palliativ enhet innebär att vissa köarNormala svängningar förekommerVintertid 1-2 veckors kö till palliativ vårdCirka 20% hinner dö i kön – på fel vårdnivåPå sommaren ibland 4 veckor, eller att enheter

överhuvudtaget inte tar nya pat. 

Pat. blir kvar på högspecialiserade platser Professor Peter Strang

Vad kan beställarna göra? 

Kräva att rutiner finns och redovisas   Finns vårdprogram som revideras årligen? Finns tillgång till smärt/palliativ konsult? Finns plan för smärtfortbildning?

Kräva nyckeltal     

Andel smärtfria/nästan smärtfria (VAS 0-2) Medelsmärta Andel med smärta VAS
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF