Central Agilitydistriktskonferens DAG 2

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Utvecklingspsykologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Central Agilitydistriktskonferens DAG 2...

Description

Central Agilitykonferens Dag 2 Gårdagens middag var tyvärr ingen höjdare och lika var det med lunchen idag så maten fanns det mer att önska av under helgens konferens DATAPROGRAM AGILITY Dag 2 började med att vi informerades om att utvecklingen av ett dataprogram som kan ha hand om tävlingsadministrationen vad gäller agilitytävlingar som det har pratats om på de två senaste årens konferenser skjuts på framtiden p.g.a. den ekonomiska situationenOm jag fattade Håkan E rätt så har man dock på SKK bestämt att de från 2010 inte kommer att knappa in några agilityresultat manuellt vilket i sin tur innebär att det tills dess måste ha kommit en lösning oavsett om det finns pengar eller ej. Senare under dagen konstaterade vi också att med tanke på all extra tid det tar i dagsläget att få in korrekta resultat som är felaktiga till följd av brister i det dataprogram som är det som finns i dagsläget så skulle det nog kosta mindre än man tror att få fram en heltäckande lösning då även den tiden som läggs ner nu kostar pengar. AVGIFTER När den centrala avgiften för indivudella starter halverades från 15:- till 7,50:- visade det sig att det blev en kommunikationsmiss. Enligt C-Ag skulle detsamma ha skett med avgiften för lag. C-Ag har nu lämnat in skrivelse till utskottet för medlemsaktiviteter om att den centrala avgiften för lagstarter ska tas bort helt och hållet. Det är motiverat med att det är små inkomster i förhållande till kansliets arbetsinsats och så vill man uppmuntra arrangörer till att arrangera fler lagklasser. PROBLEM VAD GÄLLER LAGRESULTAT Det ska nu finnas de senaste kvallistorna till årets SM på SBK:s hemsida som alltså p.g.a. att en sjukskriven person inte ersattes i tid blev så väldigt försenade och många hann bli väldigt upprörda. Ett mycket tråkigt konstaterande är dock att det finns en stor risk att kvallistorna för lag inte är helt korrekta. Listorna är visserligen uppdaterade utifrån de resultatlistor som har skickats in men med största sannolikhet är inte alla resultatlistor korrekta. Hur kan då det komma sig undrar man kanske då och det har att göra med att det dataprogram som nästan samtliga tävlingsarrangörer använder tolkar 2 saker felaktigt. Om ett lag som endast har två deltagare startar så räknas det laget som ett startat lag trots att det inte borde det då ett lag måste bestå av tre eller fyra ekipage. Det andra som ställer till det är de lag som har oturen att diskvalificera samtliga ekipage i laget. De "försvinner" och räknas inte som ett startat lag. Dessa 2 problem leder till att antalet startande lag ofta inte stämmer utan måste kontrolleras innan de slutliga listorna skickas in till SBK. Eftersom antalet SM-pinnar som delas ut har att göra med antalet startande lag så är det något som har hög relevans att det stämmer. Vi fick idag höra om en person som hade kontrollerat läget för ett largelag och det gällde endast tre olika tävlingar varav en av dessa stämde ej. HUR FUNGERAR AGILITYVERKSAMHETEN? Även idag blev det grupparbete och första uppgiften blev att belysa vilka problem som finns ute på olika klubbar och i distrikt samt även försöka ta fram lösningar. För att inte bli för problemfokuserade skulle vi även ta fram positiva exempel. Vi kunde konstatera att det ute i vårt avlånga land finns väl fungerande distrikt och distrikt där det fungerar mindre bra. De problem som kom upp handlade främst om problem med organisation och kommunikation. Vi tipsades om att prenumerera på SBK:s nyhetsbrev och jag tror att jag efter x antal misslyckaden äntligen tror mig veta vart på hemsidan man lyckas anmäla sig som prenumerant. Vi diskuterade även hur olika det ser ut när distrikten skall utse en

o

agilityansvarig person alternativt en hel sektor. Många ansåg det vara önsvärt att distriktstsyrelsen ska utse alla i sektorn för att liksom ge sektorn "tyngd". Några tips på bra aktiviteter för att främja ett gott samarbete (SBK-SKK-SHU, inom en klubb, mellan klubbar i ett distrikt m.m.) försökte jag få ner bland mina anteckningar: Temadag med agility där man bjuder in styrelsen i en klubb

o

Prova på dagar där man har ett ömsesidigt utbyte mellan olika grenar

o

Arrangera "kombitävling" där man utifrån ett slags poängssystem räknar ihop t.ex. ett lydnadsekipage och ett agilityekipage eller agilityekipage och ett bruksekipage

o

Arrangera en "klubbkamp" där man oavsett om man tillhör BK, HU eller KK kan tävla mot varandra genom att man arrangerar ett vissta antal inoficiella tävlingar och sedan kan det hela avgöras i en slags final

o

Dela upp distriktet enligt SBK:s nya organisation, d.v.s. inte i sektorer som lätt kan isoleras från varandra

o

Se över reglerna för DM och öppna upp för HU och KK SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2009 Platsen för årets SM är Karlskrona BK, Stenhaga och en av anledningarna till att man har valt att vara på deras klubbområde är att man inte vill göra arrangemanget för stort eftersom det kan avskräcka andra från att ansöka om att få arrangera SM. Domare: Peter Holmberg - Sverige & Lars Bang - Danmark Överdomare: Sven Åfeldt Reservdomare: Jörgen Sundvall C-Ag har låtit resultatet av en web-enkät avgöra att årets SM ska genomföras enligt en "VMmodell" där man kvalar till SM nu innan SM och sedan inte behöver kvala till en final utan SM avgörs i en hoppklass och en agilityklass där man räknar samman resultatet. Alla som har kvalat till årets SM är alltså med även på söndagen. Tidigare var det fyra indivudella lopp för de 20 som gick till final och i år blir det alltså två lopp men då si tället för samtliga som har kvalificerat sig. Kvalificeringsperioden avslutas den 29 mars 2009. Ulrika Berg från Blekinge-distriktet var på plats och berättade lite om kommande SM. Det blir veterinärbesiktning på fredagen den 12 juni. På lördagen den 13 juni kommer hoppklasserna arrangeras och de startar klockan 9.00. Sedan avgörs hela SM med agilityklasserna på söndagen och de tävlingarna kommer starta 8.00. Det var ej bestämt än om lagklassen eller indivudella klassen startar på respektive dag. SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2010-2011 Enligt uppgift så är en ansökan om att få arrangera SM 2010 på väg in från Karlstad och Kristinehamns brukshundklubbar. Sannolikheten är alltså rätt stor att SM 2010 går av stapeln på Skutberget! För SM 2011 önskas en arrangör så alla som känner sig manade är välkomna med en ansökan! SM-BESTÄMMELSER 2010 Uttagningsperioden för att kvalificera sig till SM 2010 är från 30 mars 2009 till och med 5 april 2010 och den sista anmälningsdagen borde då bli den 20 april 2010. C-Ag har beslutat om SM-bestämmelser för 2010 och det troliga är att deras förslag kommer att fastslås av utskottet för medlemsaktiviteter. Innan vi fick ta del av C-Ag beslut fick vi bakgrunden till beslutet. Vi har i några år haft det s.k. Q-systemet där man kan kvala till SM antingen via ett

antal SM-nollor eller SM-pinnar. Själva antalet nollor/pinnar har justerats något men det var sagt att systemet inte skulle vara för all evighet. Det har känts krånligt med dubbla system (nollor & pinnar). På den senaste domarkonferensen togs det upp från domarna att de inte ville att referenstiden ska motsvara gränsen för SM-nivån utan ska vara en slags "godkändnivå".Vi fick se statistik från årets SM-kval vad gäller antalet hundar som hade kvalat i respektive storleksgrupp med nollor, pinnar och Q-systemet. Man kunde se att det var svårare för largehundar att kvala med nollor än vad det var för small och medium. Eftersom det sammanlagt är fler startande i klass 3 large så borde det vara fler large-hundar som kvalar till SM. Nytt i kvalet till SM 2010 (som alltså beräknas beslutas definitivt inom kort) Individuellt kan man endast kvala med pinnar till SM 2010. Det är fortfarande 15% av startfältet som får pinnar och det krävs 4+4 pinnar. Inga ändringar är föreslagna vad gäller lagkvalet. DOMARUTBILDNING Dagen avslutades med övriga frågor och vi diskuterade bland annat behovet av en domarutbildning. Det finns relativt många domare på papperet men det är många som dömer enligt minimikravet (minst 1 tävling vartannat år) eller strax där över och många tävlingsarrangörer har svårt att få tag på domare till sina tävlingar. Många domare tackar även nej för att de vill tävla själva och antalet domare är ojämt fördelade geografiskt. Jag uppfattade det som om att det kommer att skicka sin en ansökan inom kort om att få arrangera en domarutbidlning och så får vi se om den godkänns och blir av eller ej. MER ÖVRIGA FRÅGOR Även lite andra saker diskuterades och det var alltifrån synen på prispenar till kommande konferenser. Precis som i gårdagens inlägg så vill jag påminna om att detta inte är några offentliga anteckningar utan endast anteckningar nedskrivna av mig personligen och jag kan ha missuppfattat saker men förhoppningsvis inte alltför mycket

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF