Centralisatie en kruistochten

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, The Crusades
Share Embed Donate


Short Description

Download Centralisatie en kruistochten...

Description

Paragraaf 5.3 en 5.5

CENTRALISATIE EN KRUISTOCHTEN

PLANNING Aan het eind van de les kun je…  Herhaling  Centralisatie  Kruistochten  Reactie moslims  Opdracht  Afsluiting 

AAN HET EINDE VAN DE LES KUN JE Uitleggen wat centralisatie inhoud  De twee oorzaken van de kruistochten noemen.  Vertellen wat de twee reacties van de moslims zijn op de eerste kruistocht. 

HERHALING Wat is het tijdvak van dit hoofdstuk?  Welke jaartallen horen hierbij?  Welke periode hoort bij dit tijdvak? 

In welk jaar speelde de slag bij Hastings zich af?  Welke landen zijn betrokken bij Hastings?  In welk land krijgt de koning meer invloed na de 100jarige oorlog? 

HERHALING 

Tijdvak  Tijdvan steden en staten

Jaartallen  1000tot 1500 na Chr.

Periode  Late

en hoge middeleeuwen

HERHALING 

In welk jaar speelt de slag van Hastings zich af?  1066Welke landen zijn betrokken bij Hastings?  Engelanden Frankrijk

In welk land krijgt de koning meer invloed na de 100 jarige oorlog?  Frankrijk

CENTRALISATIE 

Het proberen besturen vanuit een punt  Hetis een proces!

Centralisatie in Frankrijk  Hervormen  Naast

 Nieuwe

adviesraad

hoge adel ook andere mensen lid

belastingen op zout en land  Staand leger

JERUZALEM EN DE BYZANTIJNEN 

Pelgrims bezochten Jeruzalem  Kaliefal-Hakim  pelgrims niet meer welkom

Jeruzalem veroverd door de Seldjoeken  Onvriendelijk

tegenover christelijke pelgrims  Bedreigen Byzantijnse rijk  Keizer

Byzantijnse rijk besluit hulp te vragen aan WestEuropa

DE KRUISTOCHTEN 

Paus Urbanus II doet een oproep tot een gewapende pelgrimstocht naar Jeruzalem (KA)  Bevrijding

van moslims  Belofte hemel

EERSTE KRUISTOCHT 

Duurde van 1096 tot 1099  Kruisvaarders

succesvol  Stichting kruisvaarderstaten  Jeruzalem weer veilig

REACTIE VAN DE MOSLIMS 

Onder de indruk van eerste kruistocht  Aantal

legerleiders bestrijden Europese ridders

 Saladin

is de bekendsteSaladin heroverd in 1187 JeruzalemChristenen proberen Jeruzalem te heroveren  Het

succes van de eerste kruistocht werd nooit meer behaald

VERBODEN TE ZEGGEN 

Maak de rijtjes van Centralisatie en pelgrims af.  Vul

woorden in die niet bij het begrip genoemd mogen worden die je moet uitleggen.We gaan verboden te zeggen spelen.  Één

iemand gaat op de gang  Één iemand gaat het begrip uitleggen aan de persoon die op de gang stond.

AFSLUITING 

Wat betekend Centralisatie?  Hetproces van besturen vanuit één punt

Waarom kwamen er kruistochten?  De

paus zag een manier om het christendom te verspreiden  Het veilig maken van het heilige land voor pelgrims 

Hoe reageerden de moslims  Ze

waren in het begin geschokt, maar heroverden Jeruzalem daarna weer

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF