Checklista inför utlandsstudier via Röda Korsets Högskola

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Checklista inför utlandsstudier via Röda Korsets Högskola...

Description

Checklista inför utlandsstudier via Röda Korsets Högskola

□ Skrivit på Learning Agreement (gäller ej de som skriver uppsats utan stipendium, egenordnad studie inom Hälsofrämjande arbete i samhället samt Fältstudier inom kultur och hälsa)

□ Beställt lånekläder och övrig skyddsutrustning av Internationella kontoret minst tre veckor innan utresa genom att mejla ”Beställningsformulär - Lånekläder och skyddsutrustning för utlandsstudier” till [email protected] (gäller ej Erasmus)

□ Läst noggrant igenom allt på RKH:s hemsida under ”Inför dina utlandsstudier”, ”Hälsa och säkerhet”, ”Under dina utlandsstudier” och ”Efter dina utlandsstudier” under ”För dig som ska studera utomlands”.

□ Läst på om landet och orten (ta gärna kontakt med en student som tidigare varit ute, mejladresser tillhandahålls av Internationella kontoret via [email protected])

□ Läst på om vanliga sjukdomar och rutiner gällande dessa (ta gärna kontakt med en student som tidigare varit ute, mejladresser kan tillhandahållas av Internationella kontoret via [email protected])

□ Läst vad min privata och skolans försäkringar täcker samt skrivit ut villkor för skolans försäkringar att ta med mig

□ Vaccinerat mig, exempelvis hos CityAkuten Vaccination och Resemedicin □ Ev. ansökt om visum. Studenten tar själv kontakt med ambassaden □ Bokat flyg- eller tågresa. För studenter som åker via RKH:s utbyten ska flyg- eller tågresa inte göras innan Learning Agreement är påskrivet av student och Internationella kontoret

□ Tagit kontakt med värdlärosätet och kommit överens om ankomstdag samt transport dit □ Ansökt om ekonomisk ersättning och subventioner genom att skicka in blanketten ”Ansökan om ekonomisk ersättning i samband med utlandsstudier” till [email protected]

□ Skickat in blanketten ”Important Information” till Internationella kontoret till [email protected], detta ska göras så fort flyg- eller tågbiljett har bokats. Skrivit ut ett ex att ta med till kontaktperson. En rekommendation är att även ge ett ex till resekollega

□ Hämtat ut försäkringskort hos Internationella Kontoret □ Beställt och hämtat ut intyg på att jag är RKH-student hos Internationella kontoret via [email protected]

□ Hämtat ut lånekläder och övrig skyddsutrustning hos Internationella kontoret (gäller ej Erasmus). Obs! Glöm inte att lämna tillbaka lånekläderna till Internationella kontoret senast två veckor efter hemkomst! Om lånekläderna inte lämnas tillbaka blir du återbetalningsskyldig!

□ Gjort ett ärende till studieadministrationen via one.rkh.se och bett om ”Transcript of Records” (Ladokutdrag på engelska) och ”Registration Certificate” (registreringsintyg på engelska) samt skrivit ut dessa för att ta med till kontaktperson

□ Skrivit ut AssCe-formulär att ta med mig (gäller ej Hälsofrämjande arbete i samhället eller Fältstudier inom kultur och hälsa)

□ Fyllt i praktikprotokoll att lämna till värdlärosätet (gäller ej Hälsofrämjande arbete i samhället eller Fältstudier inom kultur och hälsa)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF