Checklista starta Stöd och behandling på en invånare

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Checklista starta Stöd och behandling på en invånare...

Description

CHECKLISTA STARTA STÖD OCH BEHANDLING PÅ INVÅNARE SENAST ÄNDRAD: 2016-03-10

Checklista starta Stöd och behandling på en invånare 1.1. Inledning Denna checklista är en hjälp för dig som arbetar som Behandlare eller Invånaradministratör i Stöd och behandling. Den beskriver steg för steg hur du startar en invånare i Stöd och behandling för att se till att invånaren kan och vet när den kan nå sin stöd eller behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1.2. Aktivera ärendetyp Stöd och behandling Person med roll Administratör i Mina vårdkontakter aktiverar ärendetyp Stöd och behandling på mottagning i Mina vårdkontakter (Behövs göras en gång på mottagning). Manual som beskriver hur Administratör gör detta i Mina vårdkontakter finner du här:

https://personal.minavardkontakter.se/C125758200576A1B/p/KONT8W3GGY?opendocument 1.3. Tilldela ärendetyp till Invånare (behövs inte om man valt Alla, se Checklista för Anslutning till Designverktyget och Stöd och behandling) Administratör i Mina vårdkontakter tilldelar ärendetyp Stöd och behandling till invånare Bestäm giltighetstid för hur länge Invånaren ska se ärendetypen i 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster. (Obs! Om invånaren ska ha tillgång till Stöd och behandling under vidmakthållande, kom då ihåg att den tiden måste finnas medräknad för giltighetstid på ärendetypen)

1.4. Starta moment på Invånare Behandlare eller Invånaradministratör på enhet startar moment på invånare i ”Stöd och behandling”. Informera invånaren att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om invånaren använder Internet Explorer som webbläsare måste hen ha IE 10 eller nyare för att kunna använda Stöd och behandling. För dialog om att invånaren ska ställa in avisering under sina inställningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster

1.5. Avisera invånare att moment startat Behandlare skickar ett meddelande till invånare i Stöd och behandling och väljer att avisera. Då vet invånare att den har fått tillgång till Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens inloggade e-tjänster och att behandlaren har startar momentet. OBS! Invånaren måste ha avisering påslagen i under sina inställningar i 1177

1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm Tfn vx 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016

sid 1 (2)

CHECKLISTA STARTA STÖD OCH BEHANDLING PÅ INVÅNARE SENAST ÄNDRAD: 2016-03-10

Vårdguidens inloggade e-tjänster för att få e-post eller SMS. Om inte så får invånaren endast ett meddelande i sin inkorg på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden | Besök: Södermalmsallé 36 | Box 175 33, 118 91 Stockholm Tfn vx 08-123 132 00 | www.1177.se | Organisationsnr 232100-0016

sid 2 (2)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF