Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Databases
Share Embed Donate


Short Description

Download Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie...

Description

Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie, 1e helft 2016 t/m 2e helft 2016 Bedrijfsinformatie: Bedrijfsnaam:

Dikkerboom Betonboringen BV

KvK nummer:

30070585

Sector:

Bouwnijverheid

Locatie:

Hoofdlocatie

Adres:

Westkanaaldijk 5-01, 3542DA, Utrecht

Telefoon:

0302424020

E-mail:

[email protected]

Website:

http://www.dikkerboom.nl

Contactpersoon Functie: FTE's:

113

Omzet:

€ 11.600.000,00

C02 emissiefactoren: Versie:

CO2 emissiefactoren

Datum:

01-01-2015

Organisatie omschrijving: Invloed van onzekerheden in de nauwkeurigheid van GHG-emissie- en verwijderingsgegevens: Geen onzekerheden

Co2 uitstoot per scope: scope1 Brandstofverbruik (lease)wagenpark bedrijfswagens: personenauto Benzine (E95) (NL)

69.16 ton*

Brandstofverbruik (lease)wagenpark bedrijfswagens: personenauto Diesel (NL)

1075.91 ton*

Brandstofverbruik (lease)wagenpark bedrijfswagens: personenauto LPG (>1400kg)

0.03 ton*

Aardgas Ingekocht gas

35.66 ton*

Overige energiedragers voor andere doeleinden dan vervoer Propaan

1.32 ton*

Totaal:

1182.08 ton*

scope2

Verificatie verklaring: Nog geen verificatie verklaring beschikbaar

Zakelijk verkeer - Privéauto Brandstof onbekend

3.38 ton*

Grijze stroom Grijze stroom

40.23 ton*

Totaal:

43.61 ton*

Gegenereerd op 01-06-2017. CO2 berekentool v3.0, database v3.0

Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie, 1e helft 2016 t/m 2e helft 2016

* ton CO2 equavalenten.

Gegenereerd op 01-06-2017. CO2 berekentool v3.0, database v3.0

Co2 Footprint Dikkerboom Betonboringen BV, locatie Hoofdlocatie, 1e helft 2016 t/m 2e helft 2016 Co2 uitstoot per FTE: 1e helft 2016

5.42 ton*

2e helft 2016

5.42 ton*

Jaar

10.85 ton*

Co2 uitstoot per € 100.000,-

* ton CO2 equavalenten.

Wijzigingshistorie Datum Betreft periodes Aangepast door Omschrijving wijzigingen

Gegenereerd op 01-06-2017. CO2 berekentool v3.0, database v3.0

1e helft 2016

10.57 ton*

2e helft 2016

10.57 ton*

Jaar

10.57 ton*

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF