Cochliarium cuneiventris - 243671

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Biologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Cochliarium cuneiventris - 243671...

Description

Cochliarium cuneiventris NE

NA

LC

DD

Tvåvingar, Flugor

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU) B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)

Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Diptera (tvåvingar), Familj: Scathophagidae (kolvflugor), Släkte: Cochliarium, Art: Cochliarium cuneiventris (Zetterstedt, 1846) Synonymer:

Kännetecken Detta är en glänsande svart liten kolvfluga, kroppslängd 3 mm. Mellankropp och ben har få borst. Honans panna och ansikte samt palper är gula, hanens ansikte är svart. Antennerna är svarta. Benen är ljust rödgula med bruna tarser. Vingarna är relativt korta, gultonade och har starka gula ribbor.

Utbredning och status Denna art var mer utbredd i Sverige under 1800-talet. Under första hälften av 1900-talet är enstaka fynd kända och efter 1958 har arten inte kunnat beläggas, trots riktat eftersök på de gamla kända lokalerna. Belägg finns från Jämtland, Åsele lappmark och Lule lappmark. Ett par fynd i Norge 1992 (nära Kongsvoll i Dovre och i Troms, Kirkedal vid Lappskaret) antyder att denna oansenliga art möjligen även finns kvar hos oss. Arten är också känd som äldre fynd från norra Finland (Hackman 1980) och ett nytt fynd vid Enontekie, i höjd med Karesuando 2010, samt norra Ryssland (Gorodkov 1986).

Ekologi De båda norska fyndplatserna ligger båda nära skogsgränsen (ca 900 m ö.h.) som i Kongsvoll domineras av fjällbjörkskog och vid Lappskaret av gles tallhedskog och myrmarker. Flygtiden är juli-augusti. Vissa arter av kolvflugor attraheras till färsk spillning, men arterna inom denna undergrupp är växtätare och lever som larv som minerare i bladstjälkar eller i fröhus. Det exakta levnadssättet är dock okänt för denna art.

Hot Inga hotfaktorer är kända.

Åtgärder Andra åtgärder än eftersök och kunskapsuppbyggnad kan knappast komma ifråga för närvarande.

Litteratur Gorodkov, K.B. 1986. Family Scathophagidae. Pp. 11 - 41 in Soós, Á. & Papp, L. (eds.). Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. ll: Scathophagidae - Hypodermatidae. Budapest. Hedström, L. 1991. Svenska insektfynd - rapport 7. Ent. Tidskr. 112, 133 - 146. Nelson, J.M. & Greve, L. 2002. New species of dung flies (Diptera, Scathophagidae) from Norway with a checklist of Norwegian Scathophagidae. Norw. J. Entomol. 49, 41-47.

Författare Björn Cederberg & Roger Engelmark 2010.

ArtDatabanken - artfaktablad

1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF