College 2 Zesdaagse oorlog 2v1 [Compatibiliteitsmodus]

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download College 2 Zesdaagse oorlog 2v1 [Compatibiliteitsmodus]...

Description

Geschiedenis van de laatste 50 jaar

De zesdaagse oorlog

(1967)

Bas Levinsohn

1

Inleiding op de cursus

Hand-outs • • •

Het college wordt ondersteund door het projecteren van PowerPoint sheets Van deze sheets worden afdrukken gemaakt, die voor elk college ter beschikking komen Men kan deze hand-outs gratis verkrijgen door ze (een dag) voorafgaand aan het college “down te loaden” van mijn site Mail een verzoek om toegang tot de site naar: [email protected] met de volgende gegevens – Naam – Rotterdam of Leiden U krijgt de link toegestuurd. Eén mail is voldoende ( u heeft de hele cursus toegang)

Bas Levinsohn

2

1

Inleiding

Overzicht colleges Titel college

Thema college

Tijdsperiode

1

De Cubaanse rakketencrisis

Beslissingen tijdens de crisis

1962

2

De zesdaagse oorlog

Israëli's, Palestijnen en de Arabische staten

1967 en volgende jaren

3

Revolutie in Iran

De val van de Sjah, de bezetting van de Amerikaanse ambassade en de oorlog tussen Iran en Irak

1978-1981

4

De ondergang van de Sovjet Unie

Oorzaken en achtergronden van de ondergang van het communisme

1986- 1991

5

Impeachment

Schandalen rondom Amerikaanse presidenten (Nixon, Reagan, Clinton)

1972-1999

6

De Joegoslavische burgeroorlog

Het uiteenvallen van Joegoslavië en de positie van het Westen

1991 - 1996

7

Inval en bezetting van Irak

9/11 en de gevolgen voor irak

2001 - 2010

Financiële crisis

Oorzaken van de kredietcrisis van 2008

2008 - 2010

8

3

Bas Levinsohn

Inleiding

Overzicht college 2 De zesdaagse oorlog (1967) 

Inleiding Overzicht zesdaagse oorlog Context/ Achtergronden Israel Egypte Rest Arabische wereld

 Vraagstelling 

Verloop Voor de oorlog De oorlog zelf Na de oorlogNabeschouwing Gevolgen Conclusies

Bas Levinsohn

4

2

Vraagstelling Algemeen Tijdens

de zesdaagse oorlog in 1967 "stond Nederland achter Israel". In 2011 is die steun aanmerkelijk geringer. Wat is er gebeurd?

Specifiek Wat

waren de aanleiding en achtergronden van de oorlog

Hoe

werd de oorlog "bestuurd"?

Welke

gevolgen had de oorlog

Bas Levinsohn

5

Inleiding

Overzicht zesdaagse oorlog •

Egypte Nasser trekt troepen samen in de Sinai woestijn Nasser dwingt de VN vredesmacht zich terug te trekken. Nasser dreigt met de vernietiging van IsraelIsrael Tegenmaatregelen: diplomatie of oorlog?Oorlog Israel deelt eerste klap uit: Egyptische, Syrische en Jordaanse luchtmacht vernietigd Grondoffensief: Israel neemt Sinai, Jeruzalem en West-Bank Na zes dagen complete nederlaag Arabische staten: wapenstilstandNa de oorlog: Nieuwe wapenstilstandsgrenzen Bas Levinsohn

6

3

Context/ Voorgeschiedenis

Veranderende grenzen Israel:1948: VN besluit tot verdeling Palestina 1948/1949:'Israëlische onafhankelijkheidsoorlog' Israëli's) / Catastrofe (voor de Arabieren)1956: Suez crisis(voor de

 Wapenstilstandsgrenzen/ Green line

 Israel bezet de Sinai

7

Bas Levinsohn

Context/ Voorgeschiedenis

Egypte/ Arabisch Nationalisme 

1952 Coup van het leger1954 Nasser president1956 Nasser nationaliseert Suezkanaal/ Suez crisis1956 - 1967 Egyptisch/ Arabisch nationalisme Egypte medestichter 'Non-Aligned Movement' Egypte leider van de Arabische Wereld Egypte 'Arabisch socialistische natie' Egypte verstevigt banden met de SovjetUnie

Oum Kalsoum

 Arabisch nationalisme = haat tegen Israël

Bas Levinsohn

8

4

Context/ Voorgeschiedenis

Overige Arabische staten 

Jordanië Minst vijandige land Israëlische aanval op Jordaanse dorp Samu als vergelding voor guerrilla-aanval op IsraelSyrië Langdurige vijandschap Alliantie met Egypte (1966) Grensincidenten en luchtgevechtenOverige Arabische landen Bereid tot oorlog

9

Bas Levinsohn

Aanloop tot de oorlog

Egypte dreigt SU: Israel trekt troepen samen

Nasser: Troepen naar Sinai

Nasser: Eist vertrek VN

Nasser: Blokkade straat van Trian

Nasser rede: Israel zal vernietigd worden Bas Levinsohn

10

5

Aanloop tot de oorlog

Israëls reactie Eshkol premier + minister van defensie

Israëlische bevolking

Israëlische militairen

Angst Actie

Dayan wordt minister van defensie

Preemptive strike nu

Regering van nationale eenheid (oa Begin)

11

Bas Levinsohn

Aanloop tot de oorlog

Grote mogendheden en Israel

Bondgenoot Arabische staten

Vietnam

Israel heeft gevoel alleen te staan

VS

Geen garantie tav Israëls veiligheid

Sovjet Unie

Israel

Doel vergroten invloed in de regio

Positie Eshkol verzwakt Positie militairen versterkt Bas Levinsohn

12

6

Aanloop tot de oorlog

Stemming in Egypte en Israel (en Nederland)

Propaganda

De joden de zee indrijven

Antisemitisme

Wij staan achter Israel

De tweede holocaust

Herstel geschonden eergevoel

Graven delven in parken

Erop of er onder

13

Bas Levinsohn

Verloop

Krijgsverrichtingen

1.Bombarderen

vliegvelden 2.Egyptisch

3.Jordaans

4.Syrisch

Bas Levinsohn

front front

front

14

7

Verloop

Egyptisch front 

Egyptisch front stort ineenChaotische terugtocht Egyptische troepenIsrael stoot in drie dagen door naar Suez kanaalEgyptische nederlaag wordt de eerste dagen voor de bevolking geheim gehoudenNasser kondigt aan te zullen aftreden (10 juni 1967) Massale demonstraties Nasser blijft aan

Bas Levinsohn

15

Verloop

Jordaans front 

  

Militaire overeenkomst Jordanië Egypte (30 mei 1967) Boodschap Eshkol aan Jordanië: "blijf uit de oorlog!" dan zal Israel geen actie tegen Jordanië ondernemen Jordanië valt aan op grond van vermeende successen Egypte Inname Jeruzalem en West Bank Israel kent heeft echter geen oorlogsdoelen tav de West-Bank Einde vijandelijkheden. Jordanie in twee dagen verslagen

Bas Levinsohn

16

8

Verloop

Syrisch frontSyrië wordt pas 9 juni aangevallenAngst voor Sovjet ingrijpenIsrael ontrekt zich aan een 'staakt het vuren bestand'10 juni is de Golan hoogvlakte veroverd. Israelische troepen op 50 km van DamascusSovjet unie verbreekt diplomatieke banden met Israel

17

Bas Levinsohn

Conclusie zesdaagse oorlog

Operationele overwegingen

Arabische agressie

Geen politiek plan

Israel verdedigt zich

Eclatante overwinning Israel

Hoe nu verder ???

Bas Levinsohn

18

9

Na de zesdaagse oorlog Vwb Syrië Geen erkenning

Terugtrekking bezet gebied

Vwb Egypte

Israel 19/6

Terugtrekking bezet gebied

Arabische top Khartoem

Geen onderhandelinegn

Vwb West Bank

Wat te doen met Palestijnse bewoners?

Autonomie, teruggave of annexatie

Geen vrede

19

Bas Levinsohn

Het vervolg 

Israel trekt aanbod terug (illegale) nederzettingen op de West Bank Afzonderlijke vrede met Egypte (1979) en Jordanië (1994) Onderhandelingsproces met Syrië

West Bank blijft bezet gebied

Bas Levinsohn

20

10

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF