COM(2017)221/F1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Kemi, Organisk kemi, Carbohydrates
Share Embed Donate


Short Description

Download COM(2017)221/F1...

Description

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 8.5.2017 COM(2017) 221 final ANNEX 1

BILAGA till förslaget till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa resolutioner som kommer att bli föremål för omröstning inom Internationella vinorganisationen (OIV)

SV

SV

BILAGA Medlemsstaterna, som ska agera samfälligt i unionens intresse, ska endast, och med förbehåll för eventuella ändringar till följd av den tekniska utvecklingen, bifalla följande utkast till resolutioner i steg 7, om oenologiska metoder, om specifikationer för renhets- och identifieringskrav för ämnen som ingår i oenologiska metoder samt om analysmetoder för fastställande av vinprodukters sammansättning. OENO-TECHNO 13-532 – Behandling av must med inaktiverad jäst med garantinivå av glutation OENO-TECHNO 13-533 – Behandling av vin med inaktiverad jäst med garantinivå av glutation OENO-TECHNO 14-567B – Skillnad mellan tillsatsmedel och processhjälpmedel, del 2 ska ändras enligt följande: druvsocker ska strykas från resolutionen. OENO-TECHNO 15-580 – Behandling av must med kaliumkarbonat OENO-TECHNO 15-582 – Användning av selektiva vegetabiliska fibrer i vin OENO-TECHNO 15-583 – Behandling av must med kalciumsulfat för likörviner OENO-MICRO 15-576A – Monografi över Saccharomyces-jästsvampar OENO-MICRO 15-576B – Monografi över andra jästsvampar än Saccharomyces OENO-SPECIF 15-571 – Monografi över glutation OENO-SPECIF 15-572 – Monografi över kaliumpolyaspartat OENO-SPECIF 15-574 – Monografi över tanniner – uppdatering av metoden för bestämning av polyfenoler OENO-SPECIF 15-578 – Monografi över selektiva växtfibrer OENO-SPECIF 16-605 – Järnhalten i OIV:s monografier över PVI/PVP OENO-SCMA 11-479 – Bestämning av isotopkvoten 13C/12C för glukos, fruktos, glycerol och etanol i vin genom vätskekromatografi kombinerad med isotopskvotsmasspektrometri OENO-SCMA 13-529 – Bestämning av kitinas- och taumatinliknande proteiner i vita viner och roséviner OENO-SCMA 15-587 – Införande av en definition på skenbar alkoholhalt översyn av metod OIV-MA-BS-01 OENO-SCMA 15-588 – Införande av obskurationsprincipen: översyn av metod OIV-MA-BS01 OENO-SCMA 15-589 – Metod för bestämning av 1,2-propandiol och 2,3-butandiol OENO-SCMA 15-590 – Bestämning av etylkarbamat: översyn av metod OIV-MA-BS-25

SV

2

SV

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF