contextueel voorbeeld schaduwen in het oude egypte

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download contextueel voorbeeld schaduwen in het oude egypte...

Description

CONTEXTUEEL VOORBEELD SCHADUWEN IN HET OUDE EGYPTE

CONTEXT/TOOL

De geschiedenis van de wetenschap en dan vooral de wetenschappers uit het verleden zijn heel interessant om van naderbij te bekijken als het gaat over de aard van wetenschap. Lerenden komen op die manier te weten dat wetenschappers heel creatief te werk gingen, dat waarnemingen aan de oorsprong lagen van hun bevindingen, dat uiteraard ook de cultuur een rol speelde en zoveel meer. De biografie van een wetenschapper of het verhaal over een wetenschapper is dus vrij interessant in wetenschapsonderwijs. In dit voorbeeld gebruiken we het verhaal van de schaduwen en Eratosthenes. Eratosthenes (ca. 276 v. Chr. - ca. 194 v. Chr.) was een wiskundige, astronoom en aardrijkskundige uit Alexandrië. Hij was daarnaast ook bibliothecaris van de beroemde bibliotheek van Alexandrië. Het interessante aan dit voorbeeld is dat het verhaal zich afspeelt in het oude Egypte. Bij lerenden die over de geschiedenis van Egypte en de Nijl leren kan dit verhaal perfect gecombineerd worden met lessen geschiedenis. Op het internet is een filmpje beschikbaar dat triggerend kan werken en aan kan zetten tot verdere bespreking en eventueel onderzoek. www.youtube.com/watch?v=G8cbIWMv0rI Rond dit verhaal en Eratosthenes is eveneens een project opgebouwd dat eventuele inspiratie kan geven voor verder onderzoek, nl. http://www.eaae-astronomy.org/eratosthenes/

KERN OPDRACHT

De lerenden gaan na hoe Erastothenes tot zijn bevindingen kwam en ze bespreken dit met elkaar. Bijkomende opdracht: Ze proberen in het heden een gelijkaardig experiment op te zetten. De leraar gaat tijdens de dialoog specifiek in op leerdoelen NoS. Uiteraard komen andere meer inhoudelijke doelen ook aan bod, bijvoorbeeld binnen de domeinen wetenschap en geschiedenis, denk aan het begrip schaduw, invloed van cultuur op wetenschappelijke kennis, … Leerlingen van 10 tot 14 jaar

DOELGROEP INZICHTEN EN DOELEN NOS

De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap wordt beïnvloed door de historische, sociale en culturele elementen; zoals politiek, economie, religie, machtsstructuren en filosofie. De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap de absolute waarheid niet kan claimen, waaruit voortvloeit dat wetenschappelijke kennis kan veranderen. De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap is gebaseerd en afgeleid uit observaties van de wereld rondom ons, van waaruit interpretaties worden gemaakt. De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap creatief van aard is en beroep doet op de verbeeldingskracht van wetenschappers. De lerende heeft inzicht in het feit dat er niet één manier is om aan wetenschap te doen. Uitgebreidere informatie over de leerdoelen, vind je onder leerdoelen op de website www.natureofscience.be.

SUGGESTIES

De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap wordt beïnvloed door de historische, sociale en culturele elementen; zoals politiek, economie, religie, machtsstructuren en filosofie.

De lerenden bekijken het filmpje en na het bekijken gebeurt een bespreking. Waarbij volgende vragen richtinggevend kunnen zijn. Wat heeft ervoor gezorgd dat Erastothenes tot het idee kwam dat de aarde rond was? Hoe heeft hij het aangepakt om een schatting van de aardomtrek te maken? Welke meetinstrumenten heeft hij gebruikt? Hoe groot is het verschil met de gegevens die we nu hebben? Hoe wordt nu het aardoppervlak gemeten?

De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap de absolute waarheid niet kan claimen, waaruit voortvloeit dat wetenschappelijke kennis kan veranderen. De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap is gebaseerd en afgeleid uit observaties van de wereld rondom ons, van waaruit interpretaties worden gemaakt. De lerende heeft inzicht in het feit dat wetenschap creatief van aard is en beroep doet op de verbeeldingskracht van wetenschappers.

-

Wanneer en waar leefde Eratosthenes? Werd door iedereen aanvaard dat de aarde rond was? Ook later? Denk aan de Middeleeuwen? Met andere woorden werd zijn opgedane kennis overgenomen? Kan je gelijkaardige experimenten opzetten? Wat zou je zelf willen onderzoeken op basis van gelijkaardige methodes? Denk bijvoorbeeld aan het volgende – kan gelijk welke hoogte gebruikt worden om het onderzoek ivm de schaduwen uit te voeren? Wat is eigenlijk schaduw? … Op basis van vragen kan de leraar komen tot verschillende aspecten van Nature of Science en dus de verschillende leerdoelen behandelen. De leraar kan ervoor opteren om de leerlingen na het gesprek een reflectie te laten maken en zelf te laten zoeken naar de verschillende aspecten van Nature of Science die aan bod gekomen zijn. De leerlingen kunnen eerst individueel werken en dan in groep hun bevindingen bespreken. De doelen (aspecten) die in deze fiche vermeld worden kunnen zeker uit de bespreking gehaald worden.

De lerende heeft inzicht in het feit dat er niet één manier is om aan wetenschap te doen. REFLECTIE

1. 2.

3.

De leerdoelen NoS komen expliciet aan bod tijdens de activiteiten, dit betekent dat de leraren de aspecten benoemen of laten benoemen, en/of over laten discussiëren. Voorbeelden uit de geschiedenis zijn ideaal. Indien mogelijk (op vlak van meetapparatuur) kan je het onderzoek proberen uitvoeren met de leerlingen, anderzijds is het vooral ook interessant om enkel te bediscussiëren hoe de wetenschapper zelf zijn/haar creativiteit, onderzoekende en kritische geest heeft gebruikt om tot een idee, aanpak en bevindingen te komen. Het is eveneens boeiend om in latere geschiedenis na te gaan of de kennis werd overgenomen door anderen of niet, en waarom. Let op: het is niet altijd zinvol om experimenten van grote wetenschappers opnieuw uit te voeren. De experimenten of berekeningen zijn te abstract en complex, meetinstrumenten zijn niet voorradig, … De zoektocht van de wetenschappers zelf is belangrijk en wordt vaak vergeten in ons onderwijs. De grootste wetenschappers maakten immers fouten, zaten met de handen in het haar, verloren tijd, …

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF