CONTROL DE SOCIALS Estructuració.

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Exámenes, Exámenes de enseñanzas medias, Ciencias Sociales
Share Embed Donate


Short Description

Download CONTROL DE SOCIALS Estructuració....

Description

CONTROL DE SOCIALS 1.Característiques i estructuració de la monarquia autoritària dels habsburg: El rei concentrava tot el poder de manera que les decisions importants es prenien des de la cort. Estructuració. Rei i auxiliars: −Consell d'estat: (nobles) S'encarregava de els problemes relacionats amb les guerres, els tractats de pau i les relacions internacionals amb altres estats. −Consell d'hisenda: s'encarregava de recaptar i administrar els recursos de l'estat. −Consell d'Aragó i d'índies −Consell de la Sta. Inquisició. 2.Causes de la crisi que va viure Espanya al segle XVII demografia

economia

la població a causa de: • Guerres constants • Emigració a Amèrica • Expulsió dels jueus i moriscos • Mortalitat elevada (pestes i epidèmies)

• Els impostos (senyorials i reials). • Abandonament dels camps • Agricultura i ramaderia molt empitjorada • No es fabricaven productes, sinó que és compraven de l'estranger.(ruïna de l'industrial espanyola)

Societat

L'escàs desenvolupament de la manufactura i l'artesania i que el comerç estigués en mans de l'estranger va comportar que la burgesia fos escassa.

3.Preguntes sobre la intervenció d'espanya a la guerra dels 30 anys: − raons per què Espanya hi participés: Per motius religiosos (protestants i catòlics) i evitar aspiracions hegemòniques financeres. − Per què França catòlica va ajudar als prínceps protestants? Perquè així aconseguirien l'ascensió com a potència Europea. − Quines van ser les conseqüències de la guerra per espanya? La fi de l'hegemonia d'espanya a Europa. 4.Trets de l'escultura barroca:

1

− escultura europea barroca: • Representació del moviment(línies corbes, obliqües...) • Agafen molta importància les vestimentes • El naturalisme amb un caràcter efectista que pretén commoure o sorprendre. − escultura espanyola barroca: • Fusta policromada • Temes religiosos • El realisme • La imatgeria(proporciona escenes dramàtiques: cares demacrades, ferides obertes, mostres de dolor i patiment) 5.Pintura de Velàzquez: TEMÀTICA

• Molts retrats (família de Felip IV) • Mitologia(les filoses) • Interior • Paisatges oberts (la rendició de Breda)

TÈCNICA • Perspectiva aèria: terme que defineix la sensació òptica de la llum que circula entre els objectes i les figures. • Aconsegueix la perfecta fusió entre les figures i els fons. • Composicions dels seus quadres amb diversos plans i focus de llum que il·luminen les escenes esglaonadament i amb una gran intensitat.

6.Conseqüències de la pau de Westfàlia: POLITIQUES • Independència d'Holanda • Divisió d'alemanya en més de 300 estats. • Enfonsament de l'imperi dels Àustria.

RELIGIOSES • Divisió catòlica (protestants i catòlics) • Igualtat i llibertat religiosa.

7.Esquema del comerç triangular: 8.Detalla les transformacions que va experimentar l'Europa del segle XVII en els àmbits que es detallen a continuació: −DEMOGRAFIA: és manté la població menys Holanda i Anglaterra. −JERARQUIA SOCIAL: Continua essent una societat estamental (piràmide) amb la diferència que els burgesos(no privilegiats) es van convertint poc a poc en un sector ric i influent. −POLÍTICA: 2

Ascensió d'Europa coma potència, enfonsament de l'imperi dels Àustria. Independència d'Holanda. Alemanya es fragmenta en més de 300 estats. Llibertat religiosa protestants Catòlics −CIÈNCIA: empirisme: defensava el mètode experimental com l'única base per a un coneixement científic.(astrònom italià: Galileu Galilei − teoria heliocèntrica) −FILOSOFIA: El francès Descartes, A la seva obra discurs del mètode, va donar primacia a la raó per a la comprensió de la realitat, va establir el dubte metòdic i va proposar un llenguatge matemàtic coma model per fonamentar el coneixement. esclaus manufactures EUROPA ÀFRICA AMÈRICA

3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF