Convocaat - KVG Limburg

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Podiumkunsten, Theater (kunstvorm)
Share Embed Donate


Short Description

Download Convocaat - KVG Limburg...

Description

VROUWENGILDE HEERLEN

CONVOCAAT NOVEMBER 2014 Beste leden, Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net een prachtige herfsttocht door de Ardennen achter ons, gevolgd door een uitzonderlijk zonnig en warm weekend, het warmste sinds 90 jaar wordt gezegd. Wat een cadeautje voor deze tijd van het jaar! Goed om volop energie op te doen als aanloop naar de donkere maanden. Zal november ons rustig weer brengen of wordt het stormachtig? Wat de inschrijvingen voor zowel de excursies als lezingen betreft, loopt het in ieder geval de laatste tijd flink storm. Zodanig zelfs, dat we ook mensen hebben moeten teleurstellen, want vol is op een gegeven moment ook echt vol. Meestal waren deze mensen echter ook te laat met aanmelden! Let u dus vooral op de termijn van inschrijven. Ook willen wij erop wijzen dat eigen leden altijd voorrang zullen krijgen op introducés. Introducés komen onder voorbehoud op de lijst en kunnen –indien plaats- deelnemen. Speciale aandacht wil ik deze maand vragen voor onze talenten op creatief gebied. Zoals eerder aangekondigd zullen zij het resultaat van hun creativiteit tentoonstellen en voor belangstellenden te koop aanbieden op 12 november tijdens de crea/hobbymarkt. Het idee hiervoor is ontstaan na de succesvolle activiteit Schat aan Talenten, gehouden in mei van dit jaar. Presentje nodig? Loop dan vooral eens binnen. En… voor kijkers en kopers is er die middag voor iedereen volop plaats, ook voor introducés J. Berends, voorzitter -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Maandag 3 november Middagwandeling Deze middag wandelen we in de omgeving van Voerendaal-Ubachsberg. We vertrekken om 13.29 uur met de bus, lijn 40 vanaf het station, iets later bij de schouwburg en hogeschool Zuyd richting Ubachsberg. Onderweg stappen we uit en wandelen via Winthagen (beschermd dorpsgezicht), Eyserheide en Trintelen naar de Bernardushoeve. Hier, met een prachtig uitzicht over de Limburgse glooiingen, drinken we koffie. Bij de Bernardushoeve nemen we de bus terug naar Heerlen. De wandeling is circa 7 km en goed te lopen. Er is maar één “berg” te nemen en er zijn weinig smalle paden. Goede schoenen zijn weliswaar aan te bevelen. Denk aan uw OV-kaart! Aanmelden is niet nodig.

KVG convocaat november 2014

1

Woensdag 5 november Koffie-uurtje Vanaf 10.15 uur bent u weer van harte welkom op ons maandelijkse koffie-uurtje in het Ambiance Restaurant van Berden, Promenade, Heerlen. U heeft dan tevens de mogelijkheid tot inschrijven voor de volgende activiteiten: 1. Woensdag 19 november Lezing: De Stiftdames van Thorn (koffie-uurtje t/m 7 november) 2. Vrijdag 21 november Rondleiding Parkstad Limburg Theater (koffie-uurtje t/m 7 november). Voor nadere bijzonderheden zie elders in dit convocaat. Donderdag 6 en 13 november

Cursus Engels 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: kleine zaal kerk Tempsplein 14, Heerlen Docente: P. Friedrichs

   Vrijdag 7 november

Cursus Ismakogie  Locatie: Toon Hermans Huis, Wilhelminaplein 45, Heerlen  Tijd: 10.30 – 11.30 uur  Docente: O. Boels

Woensdag 12 november Crea/hobbymarkt U bent die middag van harte welkom op de verkooptentoonstelling in de grote zaal van de Luciushof. Een aantal creatieve leden zal hier werken laten zien en verkopen. Het aanbod is zeer gevarieerd en met de feestdagen voor de deur zit er mogelijk een verrassend cadeautje bij. U hebt de gelegenheid om rustig rond te kijken, vragen te stellen, een keuze te maken, eventueel een leuke aankoop te doen en tevens te genieten van een kop koffie met iets lekkers erbij.  Locatie: Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen  Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur  Kosten: gratis entree, koffie/thee tegen betaling. Vrijdag 14 november

Cursus Ismakogie vervalt.

Vrijdag 14 november

Koersballen  Gespeeld wordt van 10.00 tot 12.00 uur.  Locatie: Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen.  I.v.m. indeling s.v.p. op tijd aanwezig zijn.

Zondag 16 november

Ontmoeting op zondag  Even samen genieten van een kop koffie, drankje of hapje.  Rond 14.30 uur is iedereen welkom.  Locatie: Hotel van der Valk, Terworm 10, Heerlen.

Lezing: “De Stiftdames van Thorn” door mevr. M. van Roosmalen Thorn is een dorp met een uniek verleden. Het is gesticht rond 975 als een Benedictinessenklooster. Vanaf de 12e eeuw ontwikkelde Thorn zich tot een wereldlijk stift. Een stift is een Woensdag 19 november

KVG convocaat november 2014

2

kloostergemeenschap waarin de orderegels vrijzinnig werden geïnterpreteerd. Aan het hoofd van het stift stond een abdis. Zij werd terzijde gestaan door een kapittel van maximaal 20 hoog adellijke dames. Het stift kreeg vanaf de 12e eeuw naast geestelijke taken ook wereldlijke aangelegenheden te behartigen. Het klooster had al spoedig een exclusief karakter, doordat de intrede slechts was voorbehouden aan hoog adellijke dames. Het exclusivisme had tot gevolg dat zeer roemrijke families hun dochters “installeerden” in de abdij van Thorn. Formeel waren de kloosterdames gebonden aan de regel van de Benedictinessen, echter praktisch kwam het erop neer dat zij het klooster naar believen konden verlaten. Mevr. Van Roosmalen vertelt ons de geschiedenis van het stift, wie deze hoog adellijke dames waren en uit welke roemrijke families zij stamden. Het stift werd gedurende 8 eeuwen bewoond door deze hoog adellijke dames. Het was een Rijks Heerlijkheid. Een zelfstandig Staatje dat geregeerd werd door en voor vrouwen. !! Voor de inschrijving geldt dat leden altijd voorrang hebben op introducés. Indien er plaats is, dan kunnen introducés mee.  Locatie: Toon Hermanshuis, Wilhelminaplein 45, Heerlen (vroegere kantoor Muziekschool; ingang straatzijde)  Tijd: 14.00 uur  Kosten € 1,50/ introducés € 2,50 (incl. koffie/thee) Met gepast geld betalen s.v.p.  Inschrijven vanaf het koffie-uurtje t/m 7 november Donderdag 20 november Dagwandeling Vandaag nemen we de bus naar Vaals voor een 12 km lange wandeling. Vertrek vanaf het station, bus lijn 43 om 10.32 uur, iets later bij de schouwburg, Bernardinus College richting Heerlerbaan en verder. De wandeling gaat via Duitsland, Schneeberg richting Orsbach. In Orsbach pauzeren we bij café Bellevue. Zoals de naam al aangeeft hebben we vanaf hier een prachtig uitzicht over de heuvels richting Limburg. Vervolgens gaat de wandeling via het Duitse Lemiers naar het Nederlandse Lemiers. Ook hier zijn goede wandelschoenen aan te bevelen. Denk aan uw OV-kaart! Aanmelden is niet nodig. Donderdag 20 en 27 november Cursus Engels  10.30 tot 12.00 uur.  Locatie: kleine zaal kerk Tempsplein 14, Heerlen  Docente: P. Friedrichs Vrijdag 21 november Rondleiding in Parkstad Limburg Theater Heerlen Deze middag kunt u letterlijk een kijkje nemen achter de schermen van onze mooie schouwburg in de stad. We krijgen hier een rondleiding van circa 2 à 3 uur. In de pauze is er tijd voor een kop koffie/thee met een stukje Limburgse vlaai. De rondleiding wordt aangepast aan de groep. Er zitten desondanks plekken bij die wel met de trap, maar niet met de lift te bereiken zijn. Er kunnen maximaal 25 personen aan de rondleiding deelnemen. Dat betekent dat bij inschrijving leden altijd voorrang hebben op introducés. Indien er plaats is, dan kunnen introducés mee.  Locatie: Parkstad Limburg Theater, Burgemeester van Grunsvenplein 145, Heerlen)  Tijd: 14.00 uur  Kosten € 6,50 (incl. koffie/thee en vlaai) Met gepast geld betalen s.v.p. Inschrijven vanaf het koffie-uurtje t/m 7 november

KVG convocaat november 2014

3

Vrijdag 21 en 28 november

Cursus Ismakogie  Locatie: Toon Hermans Huis, Wilhelminaplein 45, Heerlen  Tijd: 10.30 – 11.30 uur  Docente: O. Boels

Vrijdag 28 november

Koersballen  Gespeeld wordt van 10.00 tot 12.00 uur.  Locatie: Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen.  I.v.m. indeling s.v.p. op tijd aanwezig zijn.

Zaterdag 29 november

Kegelclub “Val Um”  Bijeenkomst om 14.00 uur in “De Admiraal”, Heerlerbaan 105-107, tegenover de St. Josephkerk.  We spelen tot 16.00 uur.

Vooruitblik naar december De Kerstviering zal worden gehouden op dinsdag 16 december. Het wordt een totaal programma rondom de reeds eerder geplande lezing “Kunst in de kerststal”. Het programma duurt van plm. 11.00 uur tot plm. 16.00 uur. Noteert u alvast deze datum! Voor nadere bijzonderheden zie het convocaat van december.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.MEDEDELINGEN  

Afmelden lidmaatschap 2015: Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap willen opzeggen, doet u dit dan schriftelijk of per e-mail vóór 15 november bij de ledenadministratie. Doet u dit niet vóór die datum, dan staat u ook voor 2015 als lid genoteerd en bent u over dat jaar contributie verschuldigd. En het bestuur moet dan ook voor u afdracht betalen aan KVGLimburg. Overigens kunnen we alvast verklappen dat we weer een heel interessant en gevarieerd programma voor 2015 voor u in petto hebben. Dat zult u zeker niet willen missen. Uitnodiging: Vrouw en Kerk, Stichting Mgr. Schrijnen-Huis nodigt u uit voor een ontmoetingsdag op 27 november a.s. van 10.00 uur tot 15.30 uur in Roermond. Adres: Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond. Monic Slingerland, redacteur bij dagblad Trouw in Amsterdam en schrijfster van het boek, Paus Franciscus “Revolutie van tederheid” zal op die dag een lezing geven en in gesprek gaan over haar boek. Lunch en twee maal koffie en thee worden u aangeboden door de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis. De dag wordt afgesloten met een gebedsviering in de Caroluskapel. Aanmelden: U stuurt een mail naar: [email protected] of u kunt via de website www.schrijnenhuis.nl een inschrijfformulier downloaden. Bedankje: Mevrouw T.Gehlen, oud (bestuurslid), wil via dit convocaat iedereen van harte bedanken voor de vele meelevende en ondersteunende reacties, die ze heeft ontvangen bij het overlijden van haar man. Ziekenbezoek: Bent u op de hoogte van ziekte van leden of zijn er leden, die anderszins speciale aandacht nodig hebben, wilt u dit dan melden bij ons melden. Zo kan er op passende

KVG convocaat november 2014

4

wijze aandacht aan besteed worden. Graag weer tot spoedig ziens bij onze activiteiten.

J. Peeters, convocaat

Secretariaat: e-mailadres: [email protected]

KVG convocaat november 2014

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF