Cover Page The handle http://hdl.handle.net/23080 holds

January 29, 2018 | Author: Anonymous | Category: Science, Health Science, Immunology
Share Embed Donate


Short Description

Download Cover Page The handle http://hdl.handle.net/23080 holds...

Description

Cover Page

The handle http://hdl.handle.net/1887/23080 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Commandeur, Susanna Title: Facing the phases of Mycobacterium tuberculosis : hunting for better TB vaccines Issue Date: 2014-01-22

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Susanna Commandeur, de auteur van dit proefschrift, werd geboren op 27 december 1984 te Kreileroord. In 2002 behaalde zij haar HAVO diploma aan de RSG Wiringherlant te Wieringerwerf. Het jaar daarop ontving zij haar propedeuse van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. Hetzelfde jaar startte zij, na succesvol afronden van het toelatingsexamen, aan de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Tijdens de 3-jarige bachelor liep zij stage op de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie aan het VU medisch centrum onder begeleiding van prof. dr. Wilbert Bitter. Tijdens deze periode onderzocht zij welke genen van het ESX-5 cluster betrokken waren bij het secreteren van het eiwit PPE41. Zij vervolgde haar 2-jarige master aan dezelfde universiteit in de richting Celbiologie en Immunologie. Haar stage in het eerste masterjaar werd uitgevoerd op de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie aan het Leids Universitair Medisch Centrum, onder supervisie van dr. Nigel Savage. Dit werk betrof een structuur-activiteitsrelatie studie naar gastheer-georiënteerde chemische stoffen welke mogelijk een bactericide effect induceren. Haar laatste masterstage liep zij op het departement Infectieziekten en Immunologie (afdeling virologie) aan de Diergeneeskunde faculteit van de Universiteit van Utrecht, onder begeleiding van dr. Berend Jan Bosch. Hier werkte zij aan de ontwikkeling van ‘virus-like particles’, een vaccin platform, welke Rift Valley fever virus eiwitten tot expressie brengen. Na het schrijven van haar scriptie behaalde zij haar master diploma in 2008 en halverwege dat jaar begon zij, onder begeleiding van prof. dr. T.H.M. Ottenhoff en dr. A. Geluk, haar promotie onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift. Sinds mei 2013 is Susanna werkzaam als post-doctoraal onderzoeker op de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie aan het VU medisch centrum waar ze haar werk en interesse in de bestrijding van Mycobacterium tuberculosis continueert.

211

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39

Addendum

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 212

List of publications

List of publications Susanna Commandeur, Karin Dijkman, Annemieke H. Friggen, Krista E. van Meijgaarden, Susan J.F. van den Eeden, Louis Wilson, Jolien J. van der Ploeg-van Schip, Kees L.M.C Franken, Annemieke Geluk and Tom H.M. Ottenhoff. Clonal analysis of the T-cell response to in vivo expressed Mycobacterium tuberculosis protein Rv2034, using a CD154 expression based T-cell cloning method. Submitted. Susanna Commandeur, Susan J.F. van den Eeden, Karin Dijkman, Kees L.M.C. Franken, Krista E. van Meijgaarden, Louis Wilson, Tom H.M. Ottenhoff and Annemieke Geluk. The newly identified Mycobacterium tuberculosis antigen Rv2034 induces CD4+ T cells that protect against pulmonary infection in HLA-DR transgenic mice. Submitted. Susanna Commandeur, Krista E. van Meijgaarden, Corine Prins, Alexander V. Pichugin, Karin Dijkman, Annemieke H. Friggen, Kees L.M.C. Franken, Gregory Dolganov, Igor Kramnik, Gary K. Schoolnik, Fredrik Oftung, Gro Ellen Korsvold, Annemieke Geluk and Tom H.M. Ottenhoff. An unbiased genome-wide Mycobacterium tuberculosis gene expression approach to discover antigens targeted by human T cells expressed during pulmonary infection. J Immunol. 2013. Feb 15;190(4):165971. Susanna Commandeur*, May Young Lin*, Krista E. van Meijgaarden*, Annemieke H. Friggen, Kees L.M.C. Franken, Jan W. Drijfhout, Gro Ellen Korsvold, Fredrik Oftung, Annemieke Geluk and Tom H.M. Ottenhoff. Double- and monofunctional CD4+ and CD8+ T-cell responses to Mycobacterium tuberculosis DosR antigens and peptides in long-term latently infected individuals. Eur J Immunol. 2011. Oct;41(10):2925-36. Susanna Commandeur*, Krista E. van Meijgaarden*, May Young Lin, Kees L.M.C. Franken, Annemieke H. Friggen, Jan Wouter Drijfhout, Fredrik Oftung, Gro Ellen Korsvold, Annemieke Geluk and Tom H.M. Ottenhoff. Identification of human T-cell responses to Mycobacterium tuberculosis resuscitation-promoting factors in long-term latently infected individuals. Clin Vaccine Immunol. 2011. Apr;18(4):676-83. Annemieke Geluk, Jolien J. van der Ploeg-van Schip, Krista E. van Meijgaarden, Susanna Commandeur, Jan Wouter Drijfhout, Willemien E. Benckhuijsen, Kees L.M.C. Franken, Bernard Naafs and Tom H.M. Ottenhoff. Enhancing sensitivity of detection of immune responses to Mycobacterium leprae peptides in whole-blood assays. Clin Vaccine Immunol. 2010. Jun;17(6):9931004. * These authors contributed equally to the study

213

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39

Notes

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF