criteria - Verwijsindex Parkstad

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Psychologie, Abnormal Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download criteria - Verwijsindex Parkstad...

Description

ORGANISATIEPROFIEL

Spelentère Peuterspeelzaalwerk Contactgegevens

Signaleringscriteria

A: Mesweg 14, 6287 BH Eys (Gulpen-Wittem) www.spelentere.nl

 Plotselinge (zorgwekkende) verandering in het gedrag van de peuter. Denk aan sociale en emotionele veranderingen.  De sociale -, lichamelijke -, emotionele -, cognitieve – of taalontwikkeling verloopt verre van optimaal. Duidelijk is dat het kind hulp nodig heeft, ouders bieden deze hulp niet en zijn niet of nauwelijks aanspreekbaar hierop. Zij staan hier niet voor open. Vanzelfsprekend zijn er herhaaldelijke pogingen gedaan om in gesprek te komen.  De sociale -, lichamelijke -, emotionele -, cognitieve – of taalontwikkeling verloopt verre van optimaal en het kind heeft op één of verschillende vlakken gespecialiseerde hulp. Ouders zijn op de hoogte van de problematiek. Toch wordt er gemeld zodat instanties met elkaar in gesprek kunnen komen.  Fysieke mishandeling/verwaarlozing (zie meldcode).  Psychische mishandeling/emotionele verwaarlozing (zie meldcode).  Vermoeden van seksuele mishandeling/seksueel misbruik van een peuter (zie meldcode).  Ouders zijn slecht/nauwelijks aanspreekbaar op bovenstaande zaken.  Een niet pluisgevoel. Dit in overleg met de directeur en zorgcoördinator.  Ouders hebben psychische klachten en/of psychiatrische aandoening. Deze klachten of aandoening hebben een negatieve invloed op het kind.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF