Datorn för läs-och skrivträning m word

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Computer Graphics
Share Embed Donate


Short Description

Download Datorn för läs-och skrivträning m word...

Description

Läs-och skrivträning på datorn Elever i spec.undervisning Tio tips 1. Eleven skriver 5-6 enkla ord S O L V A S etc med stora mellanrum i en spalt. Använd stort format på bokstäverna. Skriv ut. Låt eleven läsa sina ord och sedan måla bilder till orden. 2. Läraren skriver ord i en spalt medan eleven ljudar till. Läs orden tillsammans. Skriv ut. Läraren ritar enkla bilder i blandad ordning. Låt eleven dra streck till rätt bild. Måla. 3. Skriv en gemensam diktering på datorn medan eleven/eleverna ser på. Påpeka när det blir stor bokstav, punkt etc. Skriv ut texten till var och en. Ringa in alla bekanta ord eller läs hela texten. Låt eleven/eleverna illustrera dikteringen med egen bild. 4. Lägg in ett antal bilder i en Power Point-presentation. Låt eleven skriva små meningar till bilderna på flera sidor. Läs-träna flera gånger och låt kamraterna få bläddra och läsa. Läs-träna varandras PPT-presentationer. Skriv ut och gör en egen läsebok av sidorna. Måla. 5. Ord som behöver tränas extra skrivs i spalter i Power Point. Skriv 8-10 ord per sida med långsamt ökad svårighetsgrad. Bläddra fram med tidsinställning som minskas efter hand. Träna ensam eller i par. 6. .Ge eleven en påbörjad berättelse i ett worddokument. Vad händer sen? Skriv färdigt berättelsen. Skriv ut och måla bild. 7. Läraren skriver en kort intervju om rasten, lekar, mat etc i ett worddokument. Låt eleven svara på frågorna. Skriv ut och spara. Kom ihåg att datera intervjun. 8. Låt eleven/eleverna skriva dagbok, några rader vid varje tillfälle. Lägg i en egen mapp med elevens namn på hårddisken. Skriv om händelser, familjen, hobbies, skolan, fakta… 9. Diktamen, ord eller meningar som läraren säger skrivs av eleven. Använd rättstavningsprogrammet och rätta gemensamt. 10. Låt ett par elever skriva en pjäs t.ex. ”Gosedjuren” pratar med varandra. Spela upp pjäsen för klassen. Birgitta Bäckström Skövde

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF