DBGY INTERNATIONELLA RELATIONER

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download DBGY INTERNATIONELLA RELATIONER...

Description

Poängplan 2016/2017

DBGY INTERNATIONELLA RELATIONER

Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskapsprogrammet hos oss har en profil där du får en inblick i hur kultur, identitetsskapande och relationer kan se ut i andra länder. Du ser världen i ett bredare perspektiv och får jämföra och se hur likheter och skillnader formar oss som personer. Önskar du studera vidare har du många valmöjligheter.

Ämne

Kurskod

Engelska 5

ENGENG05

Totalt 100

Åk 1 Åk 2 Åk 3

Individuella val (exempel)

100

Kurser som ska erbjudas:

Engelska 6

ENGENG06

100

100

Idrott och hälsa 2

100

Historia 1b

HISHIS01b

100

100

Estetiskt alternativ

100

Idrott och hälsa 1

IDRIDR01

100

50

Matematik 1

MATMAT01

100

100

Matematik 2

MATMAT02

100

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b

100

Religionskunskap 1

RELREL01

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

100

100

Svenska 1

SVESVE01

100

100

Svenska 2

SVESVE02

100

Svenska 3

SVESVE03

100

100

Filosofi 1

FIOFIO01

50

50

50

Kurser som kan erbjudas:

100 100

50

50

100

Moderna språk

MODXXX01-05

200

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

50

Ledarskap och organisation

LEDLED0

100

PEDKOU0

100

100

PSKPSY02a

50

50

Samhällskunskap 2

SAMSAM02

100

100

Sociologi

SOISOO0

100

100

Internationella relationer

SAMINR0

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialicering

HUMHUM00S

100

100

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100

100

Gymnasiearbete

GYARES

100

100

200

200

2500

Matematik 3

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 2b

50

Entreprenörskap

100

Ensemble 1

100

För hela kursutbudet, kontakta skolan.

100

Kommunikation

Totalt

50

100

Psykologi 2a

Individuella val

Religionskunskap 2

100

800

900

800

DBG Halm Y stad

Förändringar i poängplanen kan förekomma.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF