De Bijbel in 45 minuten

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download De Bijbel in 45 minuten...

Description

De Bijbel in 45 minuten deel 1, Genesis Een studie in quiz vorm bedoeld om na te denken over een bijbel boek in hoofdlijnen.

De bijbel in 45 minuten, deel 1 – Genesis Het doel van deze ‘quiz’ is om d.m.v. een wedstrijd element het Bijbelboek Genesis in hoofdlijnen beter te leren kennen. De insteek hiervan is dat het verdiepen in het bijbel boek of delen ervan makkelijker wordt voor jongeren. Indeling avond Start de avond met een hapje & drankje, praat even over de afgelopen week en begin de avond met gebed. Deel vervolgens de ‘bijbeltest’ uit laat deze in groepen invullen (15-30min). Deel vervolgens de hand-outs uit en loop door de antwoorden heen d.m.v. de presentatie. De vragen Hieronder staan alle vragen, bijbel verzen en een toelichting. Vraag Waar was God voor de schepping?

Waar Gen 1:1

Wat schiep God op de eerste dag?

Gen 1:2

Wat schiep God op de tweede dag?

Gen 1:6

Wat schiep God op de derde dag?

Gen 1:9

Wat schiep God op de vierde dag?

Gen 1:14

Wat Wat Wat Wat

Gen Gen Gen Gen

schiep God op de vijfde dag? schiep God op de zesde dag? schiep God op de zevende dag? stond er midden in de tuin?

1:20 1:24 2:1 2:8

Waarom schiep God de vrouw?

Gen 2:18

Waaruit schiep God de vrouw?

Gen 2:22

Waarom at de mens de vrucht?

Gen 3:1

Hoeveel kinderen hadden Adam & Eva

Gen Gen Gen Gen Gen

Over welke bloed lijn ging God verder?

Waarom was de zondvloed?

Internet: www.back2god.nl

Antwoord/Toelichting De Geest van God zweefde boven de wateren. We leren hier uit dat God al voor de schepping aanwezig was, hij zweefde rond en besloot een wereld te scheppen. Het licht, immers zonder licht is er geen dag en zonder duisternis (wat er was) is geen nacht. Om een dag en nacht te hebben en een levenscyclus is dag & nacht nodig. Een gewelf of ruimte waarin leven mogelijk kan zijn. Dit kun je zien als de ruimte tussen de aarde en dampkring. Het land (aarde), zee en planten. De basis beginselen voor het leven, voedsel en leefruimte (land, water, lucht). Maan, sterren dus het heelal zodat die invloed kunnen hebben op dag en nacht, licht geven en warmte, etc.. De dieren die leven in het water (zee) en in de lucht. De dieren die leven op het land en de mens. Niets, Hij ruste en was tevreden over de schepping. De levensboom (eeuwig leven) en de boom van kennis (d.w.z. goed en kwaad). A&E mochten eten van de levensboom zodat ze eeuwig konden leven. Het eten van de boom van kennis was verboden omdat ze dan het kwaad zouden kennen en kunnen doen. Op het moment van eten van de boom van kennis mochten ze niet meer bij de boom van eeuwig leven. Dit om het kwaad te beperken. De mens (Adam) was alleen, God zag in dat dit niet goed was en dat de mens een partner nodig had net zoals de dieren. Een rib de mens (Adam) zodat ze werkelijk uit de man gebouwd is en één met hem kan zijn. Satan zorgde heel slinks ervoor dat er een opening voor onvrede was bij de mens, hierdoor was verleiding mogelijk. De mens werd namelijk door de opmerking ‘Is het waar dat jullie van geen enkele boom mogen eten’ bewust van die ene boom, en het zaadje voor onvrede en het verlangen naar die boom groeide hierdoor. De meest bekenden zijn Kaïn en Abel (4:1), echter er waren meerdere zonen en dochters (5:3)! En met name Set (4:25) wordt specifiek genoemd. Na de dood van Abel ging Kaïn zo goed als kwaad verder met z’n leven en kreeg kinderen. Echter wordt Set apart vermeld omdat deze ook de bloedlijn van Noach is. Ging God met slechts één verder? Nee, met beiden echter de belangrijkste lijn lijkt Set te zijn (o.a. Noach) Goden vermengden zich met mensen Beperking van de (eeuwige) levensgeest. Alle mensen waren slecht.

4:1 4:25 5:3 5:3 4:17

Gen 6:2 Gen 6:3 Gen 6:5

E-mail: [email protected]

.

Maart 2013

De Bijbel in 45 minuten deel 1, Genesis Een studie in quiz vorm bedoeld om na te denken over een bijbel boek in hoofdlijnen.

Het is dus niet zo dat het puur ging omdat de mensen fouten maakten. God had ook problemen ermee dat de zonen van God zich vermenigvuldigden met de mens.

Hoe werd Noach gered?

Gen 6:14

Waarom viel (de toren) babel?

Gen 11:4

Waarom kregen Abraham en Lot ruzie?

Gen 13:6

Waarom werd Sodom vernietigd?

Gen 19:12 Gen 19:28

Waarom werd Lot gered uit Sodom? Wat nam Jacob af van Esau?

Gen 27:30

Jacob trouwde het eerst met?

Gen 29:25

God strafte Jacob zijn afkeur voor Lea door

Gen 29:31

Hoe heet het eerste kind van Rachel? Wat deden de broers met Jozef? Wat redde Jozef en gaf hem ‘macht’?

We zien eigenlijk dat Jacob in zijn hele leven bedrogen en bestraft word door zijn gedrag eerder. Het eerste kind van Rachel was Jozef, wat ook direct de lieveling en bron van ‘kwaadheid’ werd voor z’n broers. De broers verkochten Jozef uit afgunst. Hierdoor kwam hij in Egypte terecht, waarna hij z’n familie kon redden. Het uitleggen van de droom van de farao over de 7 vette en 7 magere jaren. Hierdoor werd Egypte een machtig land omdat het zich kon voorbereiden op de slechte tijden. Benjamin, we lezen vanaf vers 42:4 dat Benjamin werd thuisgelaten uit angst hem te verliezen. Jozef liet hem vervolgens komen en met een list wist hij de familie bij elkaar te brengen dmv Benjamin te beschuldigen (beker). Een aantal broers werden belast met het beheren van de veestapel van de Farao, hierdoor konden ze in aantal als volk in aantal toenemen terwijl de Egyptenaren slaven werden van Farao.

Gen 29:24 Gen 37:28 Gen 41:17

Hoe heet Rachel haar 2e kind en Jozef zijn enige volle broer?

Gen 42:4

Wat voor baan kregen de broers van Jozef in Egypte toegewezen?

Gen 47:5

Internet: www.back2god.nl

De zondvloed was dus meer dan het wegvagen van ons zondige mensen maar ook schoolschip maken in het algemeen. God vertelde hem dat de zondvloed eraan kwam en kreeg de opdracht zichzelf te redden door het bouwen van de ark en hierop dieren mee te nemen, zodat de aarde opnieuw opgebouwd kon worden. De mensheid wilde beroemd worden en voorkomen dat ze verspreid werden. God zag dat dit fout ging, omdat men onoverwinnelijk dacht te worden. Hij bracht daarom spraak verwarring waardoor de mensheid uit elkaar ging. Abraham en Lot gehoorzaamden God en hadden hun lang verlaten. In Kanaän werden ze raak en hadden ze opeen gegeven moment zoveel dieren dat hun herders ruzie onderling kregen omdat er te weinig ruimte voor alle dieren was. Lot koos voor het meest vruchtbare deel van de regio in de richting van Sodom een slechte stad. Er waren aanklachten tegen de stad gedaan dat het niet leefde volgens de Here. Lot werd gered door de werken van Abraham, omdat deze gepleit had voor het welzijn van mensen in Sodom die geloofden in de Here kreeg Lot nog een kans. Het was Jakob dmv een list gelukt om de zegen te krijgen wat hem meester maakte (leider) van het gezin inclusief over Esau. Dit was een recht wat Esau toe behoorde. Jacob trouwde door een list van Laban met Lea ipv Rachel. Lea was de oudste dochter, die volgens traditie eerst moest trouwen. Jacob mocht vervolgens nog Rachel huwen voor nog 7 jaren extra werken voor Laban. Jacob hield het meest van Rachel, hij voelde weinig voor Lea. Daarom strafde God Jacob door Rachel onvruchtbaar te maken en Lea kinderen te krijgen. Dit bracht jaloezie bij Rachel die vervolgens slavinnen beschikbaar stelde etc.

E-mail: [email protected]

.

Maart 2013

De Bijbel in 45 minuten deel 1, Genesis Een studie in quiz vorm bedoeld om na te denken over een bijbel boek in hoofdlijnen. Eind conclusie We zien in het hele boek Genesis van het begin tot het eind één rode draad van gunsten en redding van/door God en het afwijzen van de mens van God of beliegen of bedriegen. Toch zie je dat God door blijft werken met zijn volk vanaf het begin tot het einde. Het boek Genesis word dan ook vertaald als oorsprong, begin of wording wat heel passend is voor het ‘maken’ van Gods volk tot wat het is. We kunnen het boek Genesis ook deels projecteren op ons leven, het kent vele ups & downs maar de rode draad is dat God een plan met ons heeft en ons er wel krijgt, hoeveel we ook tegen werken of dwaasheden uitvoeren. Extra documenten Op onze website www.back2god.nl kunt u de volgende aanvullende documenten downloaden: - Hand-out voor de bezoekers (PDF) - Powerpoint 2010 presentatie (tijdlijn) - De quiz vragen voor uit delen (PDF)

Internet: www.back2god.nl

E-mail: [email protected]

.

Maart 2013

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF