De etiska reglerna skall tjäna till att styrka en god och

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download De etiska reglerna skall tjäna till att styrka en god och...

Description

NSK – Nordiska Samarbetskommittén för icke-konventionell medicin

Nordisk SamarbeidsKomite for ikke-konvensjonell medisin

Gemensamma nordiska Etiska Regler antagna Oslo 020421 1. GRUNDREGEL De etiska reglerna skall tjäna till att styrka en god och försvarbar behandling av patienter/klienter, när de besöker en registrerad behandlare, samt att upprätthålla en god kollegialitet och ett professionellt förhållande behandlare emellan. 2. GENERELLA REGLER Alla registrerade behandlare skall arbeta enligt den gällande lagen i det land som de praktiserar. En registrerad behandlare har plikt att vidmakthålla och förnya sin fackliga visdom och sin sociala insikt. 3. PROFESSIONALITET Den registrerade behandlaren skall endast använda sig av de metoder och medel, som är försvarbara utifrån de teorier, filosofi, utbildning och praktisk erfarenhet som behandlaren är kvalificerad till. Den registrerade terapeuten har plikt att hänvisa till en annan terapiform eller till sjukhus/läkare om den pågående behandlingen kräver detta. 4. LÄKA/BOTA Den registrerade behandlaren skall inte ge löften om att läka/bota. 5. JOURNALER Den registrerade behandlaren skall föra journal över patientens/klientens behandlingar, medel och metoder. 6. TYSTNADSPLIKT Den registrerade behandlaren har tystnadsplikt. 7. KOLLEGIALT FÖRHÅLLANDE Den registrerade behandlaren skall upprätthålla ett gott kollegialt förhållande, visa kollegial hänsyn och inte försätta kollegor eller andra behandlare i dålig dager. 8. KLAGOMÖJLIGHETER Patienten/klienten har rätt att klaga på behandlaren. Klagoanmälningen skall vara skriftlig och insändas till respektive förenings Etiska Råd.

Översatt från danska, Cenneth Medevik KAM:s Ansvarsnämnd och Etiska Råd © NSK – Nordiska SamarbetsKommittén för icke-konventionell medicin

NSK – Nordiska Samarbetskommittén för icke-konventionell medicin Huvudkontor: NSK c/o KAM – Kommittén för Alternativ Medicin Turebergstorg 1 6 tr, S-191 74 Sollentuna, Sweden Tel: + 46-(0)8-963630, Fax: + 46-(0)8-6230036 e-post: [email protected] hemsida: www.nsk-center.org

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF