De Industriële Revolutie

January 23, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download De Industriële Revolutie...

Description

De Industriële Revolutie

Veranderingen in de landbouw

Hoe het eerst ging •  In de middeleeuwen was 90 procent van de bevolking boer –  Dit was geen keuze, maar noodzaak –  De opbrengt van de grond lag laag! •  Ondanks de middeleeuwse verbeteringen –  Nieuwe ploeg, nieuwe gereedschappen, nieuw zaaigoed en de introductie van het drieslagstelsel (zie volgende sheet)

•  Men leefde in dorpsgemeenschappen –  Naast de akkerbouwgrond had men ook gemene gronden waar men het vee liet scharrelen (common fields in Engeland) –  Daarnaast maakte men ook gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in de omgeving

Drieslagstelsel

Veld B: braak

Veld A: zomergraan

1e jaar

Veld a

Veld b

Veld c

wintergraan

braak

zomergraan

2e jaar

zomergraan

wintergraan

braak

3e jaar

braak

zomergraan

wintergraan

Veld C: wintergraan

Agrarische Revolutie •  Vanaf ongeveer 1700 ontstaat de zogenaamde enclosure movement •  Grootgrondbezitters willen meer land hebben omdat de verkoop van handelsgewassen steeds aantrekkelijker werd •  Hoe kwamen zij aan dit land? •  Afpakken van de common fields •  Uitkopen kleine boertjes | hard bestaan > grote armoede > huisnijverheid

Enclosures (voorbeeld: Itteringham)

Enclosures (voorbeeld: the Croydon Enclosure Map 1797)

De Industriële Revolutie

Huisnijverheid in een stroomversnelling

Gilden

vs

huisnijverheid

•  De economische macht in de steden lag bij de ambachtsgilden •  Eind 15e eeuw: koopman eist huisnijverheid op •  Hij leverde de boeren de wol, verf, weefgetouw, etc •  Hij haalde het (eind-)product weer op

–  Voor de boeren was dit heel nuttig •  Ze kregen meer werk naast het boerenwerk •  Meer kans om iets te doen aan hun armoede

Spinnen

Weven

(video)

(video)

Textielproductie Belangrijkste werk •  Spinnen van draad •  Weven van stof •  Verven van stof

•  7-8 spinners nodig om de wever van draad (garen) te voorzien! •  John Kay’s schietspoel vergrootte dit probleem nog verder (1733) want, weven gaat nu nog sneller video

Spinning Jenny •  James Hargreaves vindt een machine (engine = jenny) uit die meerdere draden tegelijk kan spinnen: Spinning Jenny (1765) –  Snellere productie van garen

De Industriële Revolutie

De industrie komt op stoom

Huisnijverheid wordt halnijverheid •  Ondanks de komst van de schietspoel en de Spinning Jenny bleef het werk van de boeren – en het ritme van het werk – hetzelfde! •  Dit verandert met de uitvinding van Richard Arkwright: the water frame (1769) –  Een zware spinmachine die op waterkracht werkt –  Het werk gaat zich verplaatsen van huis naar een hal naast stromend water

water frame

Ontstaan van de fabriek •  Met de waterframe en andere grote machines zoeken ondernemers gebouwen bij stromend water voor waterkracht aandrijving •  Ze zetten meerdere machines bij elkaar •  De fabriek ontstaat! Video weefgetouw

Het werk verandert

Wat

huisnijverheid

fabriek

tempo; werkdruk

zelf

opzichter; hoog

duur

zelf

directeur; 12-16u

output – hoeveel maak je

genoeg om te eten

steeds meer en meer

drukte

rustig

herrie

omgevingsatmosfeer

schoon

vies; benauwd; donker

gevaarlijk

beperkt

oncontroleerbaar & gevaarlijk

Grote veranderingen door de stoommachine •  Fabrieken hebben geen snelstromend water nodig –  Zij vestigen zich van eind 18e eeuw daar waar de arbeiders zijn, en/of –  daar waar de afzetmarkt is –  of daar waar de meeste brandstof te vinden was (op de mijn)

•  Sterke groei van de productie in de fabrieken –  Er ontstaat een industriële samenleving –  Er ontstaat zeer grote behoefde aan de import van grondstoffen Video samenvatting

Gevolgen  van  de  Industriële  Revolutie   1.  2. 

Enorme  toename  van  de  productie   Vraag  naar  grondstoffen  neemt  toe:  steenkool,  olie,  staal,  enz.    

 Waar  haal  je  je  grondstoffen  vandaan  en  waar  breng  je  je  producten   naartoe?   Antwoord:  modern  imperialisme.     Europese  landen  bouwen  wereldrijken  uit:   -­‐  Om  aan  grondstoffen  te  komen   -­‐  Om  afzetgebieden  te  hebben   -­‐  Hun  macht  te  vergroten   -­‐  Hun  status  te  vergroten  

 

Voorbeeld  1:     Wedloop  om  Afrika   Grenzen  met   Liniaal   getrokken  

Leopold  II   Koning  der  Belgen     Wilde  ook  een  kolonie   Werd  Belgisch  Kongo  

       

Voorbeeld  2:   Nederlands-­‐Indië    Door  de  Nederlanders  werden  hier  in  de  17e  eeuw  handelsposten  gesticht   (VOC).      Geen  bestuurlijke  overheersing,  dat  was  te  duur.      In  de  19e  eeuw  gebeurde  dit  wel.  

 In  de  loop  van  de  19e  eeuw  wordt  de  onderlinge  strijd  in   Europa  steeds  heftiger.        Uiteindelijk  resulterend  in:    

EERSTE  WERELDOORLOG   (1914  –  1918)  

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF