De Koude Oorlog in Azië en Afrika (1949-1975)

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, US History, The Cold War And Beyond (After 1945), Cold War
Share Embed Donate


Short Description

Download De Koude Oorlog in Azië en Afrika (1949-1975)...

Description

1

De Koude Oorlog in Azië en Afrika (1949-1975) Koude Oorlog 1945-1991 Deelcontext 2

© meneervanempel.nl

2

Hoofdvraag

● Waardoor raakte Azië betrokken bij de Koude Oorlog en groeide de spanning tussen beide blokken in Azië en Afrika, 1949-1975?

3

4

Dekolonisatie ● Situatie: ○ Dekolonisatie begon voor WO II (langzaam) ○ Japan heeft de oorlog verloren ● Oorzaak: ○ Europese landen willen hun kolonie terug ○ Dekolonisatie gaat verder (snel) ○ Inheemse politici roepen de onafhankelijkheid uit ● Gevolg: ○ Sovjet-Unie steunt inheemse politici ○ Verenigde Staten steunt inheemse politici

5

Angst ● Situatie: ○ 1949: Mao Zedong roept de Volksrepubliek China uit ● Oorzaak: ○ Truman is bang voor communistische verspreiding in de wereld (dominotheorie) ● Gevolg: ○ Containmentpolitiek ○ SU ziet containmentpolitiek als westers imperialisme

6

Voorbeeld: Korea ● Situatie: ○ 1949: Volksrepubliek China uitgeroepen ● Oorzaak: ○ 1950: in Korea ontstaat een oorlog tussen het communistische noorden en het kapitalistische zuiden ● Gevolg: ○ Verenigde Naties grijpt in (wapenstilstand)

7

Voorbeeld: Vietnam ● Situatie: ○ Voor WO II is Vietnam een kolonie van Frankrijk ○ Japan verliest de oorlog ● Oorzaak: ○ 1945: communisten roepen de onafhankelijke Democratische Republiek Vietnam uit ● Gevolg: ○ Frankrijk verliest de oorlog (1954: Slag bij Dien Bien Phu) ○ 1954: Akkoorden van Genève 1. Communistisch noorden 2. Kapitalistisch zuiden

8

Voorbeeld: Vietnam ● Situatie: ○ Vietnam opgesplitst in noord/zuid ○ VS helpt het zuiden in een oorlog tegen het noorden via wapens en opleidingen ● Oorzaak: ○ 1964: Baai van Tonkin ○ 1964: Tonkinresolutie ○ VS vecht actief mee in de oorlog ○ Vietcong kreeg steun van China en de SU ○ Protestgeneratie ● Gevolg: ○ VS wil stoppen met de oorlog

9

Voorbeeld: Vietnam ● Situatie: ○ VS wil stoppen met de oorlog ● Oorzaak: ○ Driehoeksdiplomatie (Zuid-Vietnam toenadering laten zoeken tot de SU en China) ○ 1972: bezoek van Nixon aan China (pingpongdiplomatie) ● Gevolg: ○ 1973: VS trekt troepen terug ○ 1975: Zuid-Vietnam communistisch

10

Angola ● Situatie: ○ Angola is een kolonie van Portugal ○ Dekolonisatie in Angola ● Oorzaak: ○ Burgeroorlog in Angola: 1. MPLA gesteund door de SU 2. FNLA gesteund door de VS ● Gevolg: ○ MPLA kreeg de macht in handen

11

Hoofdvraag

● Waardoor raakte Azië betrokken bij de Koude Oorlog en groeide de spanning tussen beide blokken in Azië en Afrika, 1949-1975?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF