De middeleeuwen

January 19, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Renaissance (1330-1550), Feudalism
Share Embed Donate


Short Description

Download De middeleeuwen...

Description

De middeleeuwen 5.1 Leenheren en leenmannen

A. Het Frankische rijk • Oorlog en verovering – Karel de Grote voerde veel oorlogen. – Welke volken bracht hij onder zijn gezag: • • • • •

Slavische Longobarden De Moren De Friezen De saksen

• Karel won veel oorlogen omdat:

?

Ridders: Soldaten te paard, meestal van adel. Zij gebruikten de stijgbeugel, dit hadden ze van de Arabieren overgenomen waardoor ze stevig op hun paard zaten. De cavalerie werd het sterkste legeronderdeel

Keizer Karel • Paus Leo III vroeg Karel hulp, zijn tegenstanders wilden hem verbannen. • Karel versloeg de tegenstanders • Paus Leo kroonde hem tot keizer als dank

Het leenstelsel • Tijdens de rijksdag benoemde Karel leenmannen/vazallen • Zo een leenman kreeg in ruil voor hulp en trouw een gebied “in leen” • De leenman mocht dit gebied besturen • Dit noemen we leenstelsel of feodalisme

Het bestuur • Om de leenmannen te controleren stuurde Karel koningsboden. • Soms verplaatste hij tijdelijk zijn hof • De leenmannen van Karel verdeelden hun stukje grond en leende die weer aan anderen. • Dit maakte het soms erg ingewikkeld • Na de dood van Karel in 814 viel zijn grote rijk uiteen.

• Jaartallen, Personen, Gebeurtenissen 5.1 A. – – – – –

796 overwinning Avaren door karel de Grote 814 dood Karel de Grote (begin val rijk) 785 Karel verslaat de Friezen, begin opstand Saksen. 800 Karel wordt Keizer Roomse rijk. 805 Saksen worden definitief verslagen

Gebeurtenissen: - In de rijksdag werden leenmannen benoemd en nieuwe wetten voorgelezen. - Personen - -Karel de Grote - Paus Leo III

B Ridders en Kastelen • Een onveilige tijd – Kustgebieden bedreigd door Vikingen – Oorlogen tussen koningen, hertogen en graven – Boeren en ridders moesten als militair dienen. – Ridders waren vaak ook een soort politie – Bewoners zochten bescherming in kasteel of burcht van hun heer.

Burcht Kunstmatige heuvel met gracht eromheen, hierop hoog houten gebouw. Vanaf 900 steeds vaker steen inplaats van hout.

• Ridders worden van adel. – Meeste ridders waren niet van adel. – Later in de middeleeuwen mochten alleen edellieden ridder worden. – Lid van een ridderorde. – Ridderromans ontstaan

• Steekspelen en toernooien – Vanaf 12de eeuwriddertoernooien – Veel adellijke families hadden een familiewapen dat hoorde bij hun machtsgebied. – Heraldiek is de wetenschap die zich bezighoudt met (familie) wapens.

Opdracht

• Ontdek Kasteel Hoensbroek – Groepjes van 4 – Maak samen een presentatie – Na de meivakantie mag je deze presenteren – In de tussentijd moet je wel laten zien hoe je bezig bent.

Vaardighedenoverzicht blz 153,154 • Onderzoek doen – Uitvoering – Controle Samenwerken - Verdeel de taken - Maak een planning

• Uitvoering – Zorg voor goede samenwerking – Overleg Controle Alles gedaan, iedereen tevreden?

• Informatie verzamelen – Voorbereiden • • • •

Schrijf op wat je wilt weten? Hoe komt je aan informatie? Hoe ga je informatie bewaren? Planning

Planning • 11 april: Inleveren groepssamenstelling • 16 april: inleveren onderzoeksvragen • 18 april: inleveren sites en boeken die je gaat gebruiken • 25 april: eerste versie presentatie inleveren • 16 mei: inleveren laatste versie met verbeteringen • 21/23 mei presentaties

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF