De slag bij Ane in perspectief - Historische Vereniging Westerbork

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis, The Crusades
Share Embed Donate


Short Description

Download De slag bij Ane in perspectief - Historische Vereniging Westerbork...

Description

A.J. Mantingh

In de periode 1100 tot 1300 heeft de rooms-katholieke kerk vele oorlogen gevoerd. Toen de kruistochten na de val van Acre in 1291 uiteindelijke mislukt waren, ging de kerk haar streven naar alleenheerschappij meer op het Europese land richten. Het ging niet alleen om de mensen geestelijk aan de kerk te onderwerpen maar meer om de mensen in materiële zin van de kerk afhankelijk te maken. De kerkelijke machthebbers streefden naar het innen van de tienden en naar de overname van het particuliere grondbezit van de mensen. Ook in Noord Nederland is in die tijd veel gevochten tegen de machthebbers van de kerk en tussen die machthebbers onderling.

De Slag bij Ane in perspectief Inleiding In eerste instantie probeerden de pausen het Heilige Land op de Moren te veroveren met een serie kruistochten. De eerste kruistocht begon in het jaar 1096 en de laatste en zevende kruistocht eindigde in het jaar 1291 met de val van de stad Akkra, het laatste christelijke bolwerk. De kruistochten waren uiteindelijk geen succes. Een drietal voorbeelden van het meedogenloze oorlogvoeren door de kerk in de 13e eeuw zijn:  Albigenzen / Kartharen / Waldenzen in 1209-1229 In de periode 1209-1229 organiseerde de paus een kruistocht tegen de Albigenzen, Kartharen en Waldenzen in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Deze sekten werden volledig verpletterd, want zij erkenden de hiërarchische kerk niet, waren tegen de doodstraf, vagevuur, aflaten en heiligenverering. Er werd geen geld aan de kerk afgedragen.  De Stedingers in 1234 In 1234 werd op verzoek van de paus vanuit Bremen een kruistocht ondernomen door de Dominicanen, een nieuwe monniksorde tegen de Stedingers nabij Oldenburg en Bremen aan de Wezer. Ook deze werden verpletterend verslagen door een groot leger van meer dan 1000 ridders waaronder zich de graven van Holland, van Gelre, van Kleef, van Oldenburg bevonden en ……..

Wilt u meer lezen? Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad ‘Fragmenten’, of koop een los exemplaar van ‘Fragmenten’ bij de Bruna in Westerbork.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF