De Uittocht - BVS Schooladvies

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download De Uittocht - BVS Schooladvies...

Description

DE UITTOCHT Toneelstuk voor de derde klas

Janette Hietbrink Vrije School Prinsenland Rotterdam

De Uittocht (kort stukje) Lied: Go down, Moses When Israel was in Egypt’s land. Let my people go! Oppressed so hard they could not stand. Let my people go! Go down Moses. Way down in Egypt’s land. Tell old Paraoh. Let my people go! Mozes: Lang genoeg heeft geduurd dit slavenbestaan! Farao! Laat mijn volk gaan! Farao: Trek met je volk weg uit dit land! Verlaat Egypte voorgoed. Jullie Israëlieten brengen alleen maar tegenspoed. Moses: Eindelijk, nu is het onze tijd! Verzamel voedsel en waterzakken! Wees goed voorbereid! Naar de Schelfzee zullen we gaan! Van daaruit naar Kanaan. Lied: Met Mozes zijn wij meegegaan. Couplet 1 Volk: Zie aan de hemel! Wij zijn niet alleen! Wij volgen de wolk! Daar gaan we heen! Farao: Wie moet nu het werk doen??Egyptische heren? Mijn slavenvolk zal terug moeten keren. Mijn krijgsmacht stuur ik achter het volk aan. Terug naar Egypte zullen ze gaan! Volk: Zie het leger komt achter ons aan! De farao wil ons toch niet laten gaan!

Lied: Met Mozes zijn wij meegegaan. Couplet 2 Volk Deel 1: O God die in de hemel zijt! Van korte duur was onze vrijheid! Help ons! Red ons! Leid ons naar Kanaan. Welke weg moeten we gaan? Volk Deel 2: Wij zullen vechten als ze hier komen! Onze vrijheid wordt ons niet meer afgenomen! Mozes:Halt! Stop! Zo wil God het niet! Geen gevecht, geen doden en nog meer verdriet! Stop! Heb vertrouwen! Wacht! Strek je staf over de zee, zo luidt God’s opdracht! (Mozes strekt zijn staf) Volk 1: Voel de kracht van de wind die blaast van een kant! 2: Kijk!!Een weg door de zee naar het beloofde land! En kijk daar eens… een dikke mist! Het leger staat stil! Dit is God’s wil! Lied: Wi Juda leolam Volk: Vangt een loflied aan en laat de trommels slaan. Het leger van de farao is verdronken! In de Rode Zee verdronken zijn ruiter en ros Farao’s trotse legertros! God zij geloofd in woord en klank! God zij geloofd, eeuwig is onze dank!

Lied: Hevenu Shalom Aleychem 11 klappen. Hevenu shalom aleychem 3x Hevenu shalom shalom shalom shalom aleychem 11 klappen Hevenu shalom aleychem 3x Hevenu shalom, shalom, shalom ,shalom, shalom, shalom aleychem.

Hatikva Ko-ol od ba le vav p’-ni-i-i-i ma Ne fresh y’hu di ho-o mi-I ya Ul’fa –a tey-e miz rach ka-a-di-i-ma A yin l’ tzi yon tso-o fi-i ya Od lo av da tik va te-e nu Ha-a tik va sh’not al pa-a yim Li h’-yot am shof shi be’-he a-har tze-e nu (B’)-e retz tzi yon viy’-ru sha la-a yim Li h’-yot am chof shi be’-he a-har tze-e nu (B’)-e retz tzi yon viy’-ru-sha-la-a yim.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF