Den teoretiska filosofins historia II Teoretisk filosofi I, SU HT 2013

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download Den teoretiska filosofins historia II Teoretisk filosofi I, SU HT 2013...

Description

Den teoretiska filosofins historia II Teoretisk filosofi I, SU HT 2013 [email protected]

tis 26/11 Översikt: 1800-talet; tysk idealism

Hegel: Logiken, MW3 s. 54-60

ons 27/11 Bolzano och Frege Bolzano: Vetenskapsläran, MW3 s. 203-214, Frege: Om mening och betydelse, MW3, s. 230-238 fre 29/11 Logisk atomism Wittgenstein: Tractatus, MW 4, s. 100-115

Russell: Logisk atomism, MW4 s. 79-99,

mån 2/12 Logisk positivism Carnap: Världens logiska uppbyggnad, MW4 s. 127-137, Schlick: Filosofins vändning, MW4 s. 138-144, Neurath: Protokollsatser, MW4 s. 145-154 ons 4/12 Den senare Wittgenstein MW4 s. 373-395 fre 6/12 Fenomenologi MW4 s. 269-294.

Wittgenstein: Filosofiska undersökningar,

Husserl: Ideer, MW4 s. 250-268, Sartre: Varat och intet,

Läs också gärna de introducerande texterna, i Marc-Wogau 3 sidorna 11-20, 191-199 och 291-294; i Marc-Wogau 4 sidorna 11-18, 116-126, 244-249 och 365-372. Eventuellt kan ytterligare texter tillkomma. Freges artikel finns på engelska här: http://www.ub.edu/grc_logos/files/1263459298Sense&Reference.pdf

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF