Det här vill Unionen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Force
Share Embed Donate


Short Description

Download Det här vill Unionen...

Description

1 (2)

klubben Holmen Iggesund

Det här vill Unionen Unionens hjärtefrågor är: Kompetens ger kraft, Fler och bättre jobb, Balans i arbetslivet. Hjärtefrågorna är den röda tråden i verksamheten och handlar om hur man skapar fler jobb, tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela arbetslivet. För att komma närmare vår vision: Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet, måste vi bilda opinion i olika frågor.

Kompetens ger kraft Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att byta jobb när man vill eller måste. Kompetensutveckling gagnar inte bara de anställda utan också arbetsgivarna.

Fler och bättre jobb Fler och bättre jobb handlar om att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd skapas genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare.

Balans i arbetslivet De flesta tjänstemän trivs på sina arbeten men många är stressade av jobbet. Stora förändringar i arbetslivet, främst till följd av teknikutveckling, har medfört ett gränslöst arbetsliv med otydliga gränser mellan arbete och fritid. Under rubriken "Det här vill Unionen" kan du läsa mer om de frågor och underlag som våra medlemmar har arbetat fram och som är de viktigaste frågorna för Unionen att arbeta med.

2 (2)

klubben Holmen Iggesund

Unionens vision Visionen för Unionen är ”Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet”. Förbundets kännetecken är att vi tillsammans är närvarande, starka, drivande och utvecklande. Visionen togs av Unionens extra kongress 2009.

Namnet Unionen Namnet ska symbolisera vår styrka, gemenskap och enighet och föra tankarna till det engelska ordet för fackförbund. En union är en förening av självständiga parter eller individer. Logotypen hålls samman av en linje som symboliserar en länk mellan människor, branscher och våra olika yrkeskategorier. Den gröna färgen har vi valt eftersom vi vill signalera trygghet, engagemang och förnyelse. Namnet kom på förslag från flera medlemmar, både från tidigare HTF och Sif, när vi efterlyste namn på vårt nya förbund.

Unionens handlingsprogram 2012-2015 Läs vidare i den separata fil som finns upplagd på klubbens hemsida där beskriver man mer i detalj förbundets hjärtefrågor. Handlingsprogrammet togs av kongressen 2011. Nu står förbundet inför en ny kongress och dessutom så har vår nuvarande förbundsordförande Cecilia Fahlberg valt att inte stå till förfogande för en ny mandatsperiod.

Kongress Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. 260 ombud träffas vart fjärde år och beslutar om vad Unionen ska uträtta framöver. Kongressen hålls i Göteborg den 11-15 oktober 2015

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF