Det slutna kretsloppet.pages

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Waves And Optics
Share Embed Donate


Short Description

Download Det slutna kretsloppet.pages...

Description

Det slutna kretsloppet

! ! Din uppgift är att bygga upp ett slutet kretslopp med olika växter och djur. Du får utföra uppgiften på valfritt sätt, men du ska försöka hålla burken levande i minst tre veckor utan att öppna locket. !

!

Tänk efter vilka olika komponenter som behövs för att ett kretslopp ska fungera. Försök sedan att tillverka ett vackert slutet rum.!

!

Vilka behov har växterna för att överleva?! Vad behöver ett djur för att överleva?!

!

Varje vecka kommer du att iaktta hur innehållet i burken ser ut och föra korta anteckningar. När vi avslutar ekologimomentet kommer vi att titta på ditt kretslopp och avgöra om det överlevt. Då ska du sammanfatta resultatet och försöka dra slutsatser utifrån det.!

! Följande ord bör du känna till för att eventuellt lyckas med uppgiften:! !

!

Fotosyntes (Tillverkning med hjälp av ljus)! Producenter (växter)! Konsumenter (djur)! Nedbrytare (städarna i naturen)! Näringsväv (Vem äter vem? Följ näringens väg)! Näringskedja (Vem äter vem? Följ näringens väg)! Abiotiska faktorer (Icke biologiska faktorer som tex vattenmängd)! Cellandning (Omvandling som sker i alla våra celler)! Lycka till! önskar! Maria!

!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF