Det stora antalet asylsökande, framförallt under hösten 2015, har

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download Det stora antalet asylsökande, framförallt under hösten 2015, har...

Description

Det stora antalet asylsökande, framförallt under hösten 2015, har inneburit betydande påfrestningar på de europeiska samhällena. Sverige och Tyskland har påverkats särskilt hårt. Följderna har inte enbart varit av ekonomisk karaktär utan även tryggheten i våra samhällen har utmanats. Under nyårsnatten kom i Tyskland rapporter om omfattande sexuella övergrepp mot kvinnor. Stora grupper av män omringande kvinnor och rånande och ofredade dessa sexuellt. Den tyska justitieministern vittnar om att övergreppen är av en helt ny dimension och uppgifter säger att de utfördes huvudsakligen av migranter eller män med invandrarbakgrund.[1,2,3] Liknande övergrepp inträffade även i Sverige, exempelvis i Kalmar, och händelserna kan inte ha undgått någon.[4,5] De vittnar om att kvinnors trygghet och rätt att röra sig fritt har påverkats negativt av den förda invandringspolitiken och det stora antalet asylsökande. Men inte enbart kvinnor trygghet och säkerhet har blivit utmanad. Barn och ungdomar blir även de utsatta för sexuella övergrepp. Förutom att unga flickor sexuellt ofredas på bussar kommer även rapporter om hur flickor utsätts för sexuella övergrepp på badhus av asylsökande, men även fall då ett fall då en tioårig pojke har blivit våldtagen av en asylsökande.[6,7,8,9] De sexuella övergreppen finns även på asylboenden, två asylsökande skall ha förgripit sig sexuellt på en tolvårig flicka på deras gemensamma boende.[10] Oberoende politisk hemvist och utgångspunkt inför samhällsdebatterna borde samtliga partier kunna vara överens om att våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har. Vi har en moralisk skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att värna deras liv, hälsa och säkerhet. Vi i Sverigedemokraterna är åtminstone av denna uppfattning och vi är beredda att ta striden för våra barn och ungdomar. I vårt grannland Norge verkar man ha förstått detta. I kommunerna Kongsberg och Bærum har man förstärkt bemanningen och satt ut vakter för att garantera barnens säkerhet.[11] Det är positivt att den politiska korrektheten inte tillåts gå före barnens säkerhet och bästa. Vi i Sverigedemokraterna kräver att samma sak gäller i Sverige och därmed Oskarshamns kommun. Även om det inte finns en ökad upplevd otrygghet kan det likväl finns åtgärder att vidta för att öka säkerheten. Tänkbara åtgärder, men inte begränsade till dessa, kan vara vakter eller liknande personal, larm- och låsanordningar samt utbildning och förändrade rutiner för personal. Sverigedemokraterna vill härmed endast visa att det finns tänkbara åtgärder att vidta. För somliga personer kan motionen framstå som alarmerande, men viktigt är att betänka att det som händer i t ex Tyskland, i en annan kommun eller stad i Sverige också kan hända i Oskarshamn. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att politiken bör verka preventivt dvs. vi ska inte vänta på att något händer innan vi agerar.

Om det går att urskilja en tendens eller risk bör politiken istället verka utifrån det. Att det finns en tydlig tendens av sexuella övergrepp och sexuellt våld i spåren av det stora antalet asylsökande är uppenbart. Det bör ligga i alla partiers intressen att motverka sexuella övergrepp och sexuellt våld. Sverigedemokraterna anser att vi är skyldiga att göra det. Sverigedemokraterna föreslår därför Kommunfullmäktige: att Kommunstyrelsen, i ljuset av vad som har framkommit ovan, lämna förslag på åtgärder för att motverka otryggheten hos barn, ungdomar och kvinnor och minska risken för dem att bli utsatta för sexuella övergrepp.

_______________________________ Britt-Marie Sundqvist För Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp Mattias Bäckström Johansson

Dan Bengtsson

Birgitta Karlsson

Uno Josefsson

Jonny Evaldsson

[1]Lund, Lina. Krismöte efter sexuella massövergrepp på nyårsfirande i Tyskland. Dagens Nyheter. 15 januari 2016. http://www.dn.se/nyheter/varlden/krismote-efter-sexuella-massovergrepp-pa-nyarsfirande-ityskland/ (Hämtad 14 mars 2016). [2]Lewenhagen, Jan. Tyska justitieministern: Övergreppen i Köln var planerade. Dagens Nyheter. 10 januari 2016. http://www.dn.se/nyheter/varlden/tyska-justitieministern-overgreppen-i-koln-var-planerade/ (Hämtad 14 mars 2016). [3]Hansson, Annika. Köln: Hårklyveri om förövarnas bakgrund. Samtiden. 16 februari 2016. https://samtiden.nu/24081/nytt-fokus-alla-migranter-koln-inte-flyktingar/ (Hämtad 14 mars 2016). [4]Micic, Mira. Nya anmälningar i Kalmar. Aftonbladet. 8 januari 2016. http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22056960.ab (Hämtad 14 mars 2016). [5]Nordström, Isabelle. Tiotal kvinnor sexuellt ofredade på torg. Aftonbladet. 7 januari 2016. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22054659.ab (Hämtad 14 mars 2016). [6]Svahn, Niklas. Larm om sexofredanden mot barn på skolbuss – separeras från andra. Aftonbladet. 9 februari 2016. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22235835.ab (Hämtad 27 februari 2016). [7]Winsell, Johan. Extrabuss efter incidenter under resor. Barometern OT. 16 februari 2016. http://www.barometern.se/oskarshamn/extrabuss-efter-incidenter-under-resor/ (Hämtad 27 februari 2016). [8]Carlson, Claes. Sexuella övergrepp mot två flickor på bad. Expressen. 25 januari 2016. http://www.expressen.se/kvallsposten/sexuella-overgrepp-mot-tva-flickor-pa-bad/ (Hämtad 27 februari 2016). [9]Hansson, Annika. 10-årig pojke våldtogs av 20-årig asylsökande. Samtiden. 7 februari 2016. http://samtiden.nu/23960/10-aring-valdtogs-av-20-arig-asylsokande/ (Hämtad 27 februari 2016). [10]Hansson, Annika. ”Flyktingbarn” förgrep sig sexuellt på 12-årig flicka. Samtiden. 7 februari 2016. http://samtiden.nu/23805/flyktingbarn-forgrep-sig-pa-12-arig-flicka/ (Hämtad 27 februari 2016). [11]Hansson, Annika. ”Asylvakter” vakar över norska förskolebarn. Samtiden. 7 februari 2016. http://samtiden.nu/23976/asylvakter-vakar-norska-forskolebarn/ (Hämtad 27 februari 2016).

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF