deze teks

January 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download deze teks...

Description

We beginnen met een verhaal. Het begint heel lang geleden. Zo’n 2600 jaar geleden, op het Griekse eiland Samos. (dia 0 -kaart) In het jaar 600 v Chr leefde daar een rijke koopman. Mnesarchos. En hij kreeg een zoon. Pythagoras. Pythagoras groeide op als een leergierige, ijverige en intelligente jongen. Hij wilde alles te weten komen. Dus hij leerde en leerde, tot hij op een dag zei – hij was 18 jaar – ik wil nog meer leren, maar ik kom hier op het eiland niet verder. Het eiland wordt te klein voor mij. Zijn vader had hem verteld over de beroemde Thales in Milete. Daar wilde Pythagoras naar toe. Thales? Van de stelling van Thales? Ja, die Thales. (stelling van Thales op het bord laten zien) Thales was een invloedrijke, geleerde in Milete – dat ligt aan de kust van wat nu Turkije is (op de kaart laten zien) Hij had leerlingen om zich heen en ‘collega-geleerden’. Hij was filosoof, natuurfilosoof. Hij stelde de vraag naar de oorsprong der dingen. Hij had een antwoord gevonden: Alles komt voort uit water. Alles is water. Is dat dom? Nou, het is natuurlijk niet waar. Niet alles bestaat alleen maar uit water, maar we moeten ons realiseren dat Thales in een andere tijd leefde dan wij en niks wist van de natuurkunde en scheikunde en biologie die we nu kennen. Water is dan wel niet alles, maar toch wel heel belangrijk in de natuur, water speelt bij ontzettend veel processen een grote rol. In de wereld zijn veel verschillende vormen en processen en Thales zag dat ook bij water. Het kan vloeibaar zijn, maar ook ijs worden, sneeuw, damp – en water kan borrelen, stromen, stomen, bevriezen, druppelen, condenseren. Als je erover nadenkt vind je het misschien best goed bedacht van Thales. Thales was vooral expert in de wiskunde, de meetkunde. Waar had hij die geleerd? Die had hij geleerd in Egypte en Babylonië, want daar bestond al duizenden jaren wiskunde, op een best hoog niveau. Dat komt omdat daar al heel lang een hoge beschaving was. Er waren boeren, handwerkers, soldaten, ambtenaren…. Land van boeren werd afgemeten, de oogst en de producten van de handwerkers werden gesorteerd, opgestapeld, verhandeld, vervoerd... Er werd belasting geheven... Ga maar na, overal is wiskunde voor nodig. De Egyptenaren en de Babyloniërs konden al vergelijkingen oplossen en ze hadden meetkundige stellingen ontdekt. Zelfs de stelling van Pythagoras kenden ze al. (laten zien op het bord aan de hand van de driehoek die er al staat) Dus de stelling van Pythagoras is niet van Pythagoras?

Inderdaad. Die stelling was al bekend. Maar de Egyptenaren en de Babyloniërs hadden geen bewijzen. De stellingen die ze hadden gevonden klopten gewoon en dat vonden ze genoeg. Ze vroegen zich niet af waarom en hoe en waarvandaan. Thales wel. Thales hoorde over hun stellingen, ontdekte zelf ook nieuwe, en hij ging aan de slag om ze te bewijzen. Thales wilde de wiskunde van de grond af opbouwen op een streng, logische manier (een wiskundige manier, zouden wij nu zeggen). Voor Thales was het doel van de wiskunde niet de praktische toepasbaarheid. Thales had een filosofisch doel (dia 1): wiskunde kan helpen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Wiskunde schept orde in de chaos van de wereld. Wiskunde heb je nodig voor het vinden van grondbeginselen. Thales was ook goed in astronomie. Daarover had hij ook geleerd van de Egyptenaren en de Babyloniërs. Die hadden al duizenden jaren de hemel bestudeerd. Want je kan je voorstellen dat als je in die oude tijd leeft, zonder televisie en internet en straatverlichting, dat je ’s avonds naar de hemel gaat kijken. Je ziet altijd dezelfde sterrenhemel – hetzelfde sterrenpatroon - je kan er sterrenbeelden in herkennen – en elke nacht schuift dat sterrenpatroon over ons heen van oost naar west. Is dat saai?

Als het er elke avond precies hetzelfde uit zou zien, dan zou het saai zijn, maar het fascinerende is dat er altijd wel iets veranderd is de volgende nacht, en dat je in die veranderingen regelmaat kan

1

ontdekken. Dingen herhalen zich. De sterrenhemel zelf verandert niet, maar de loop van de sterrenhemel van oost naar west in een nacht, is de volgende nacht net iets verschoven. En, de sterrenhemel zelf verandert niet, maar er zijn toch een paar stipjes in die hemel, die wel altijd iets van plaats veranderen ten opzichte van het sterrenpatroon erachter. Dat zijn de planeten, weten wij nu. Ze lopen als het ware door de sterrenhemel heen, en ze maken steeds dezelfde wandeling. En wat zie je nog meer veranderen ’s nachts? De maan.

Ja, de maan. Die zie je heel duidelijk veranderen, van plaats en van vorm. Ze hadden vroeger bijvoorbeeld al ontdekt dat als de maan 2 rondes doet – van volle maan naar volle maan is 1 rondje – dan doet de zon 59 rondes. Dat is 59 dagen, want de zon maakt elke dag 1 rondje om de aarde. Ze zagen dus een verhouding van 2:59 in de omlooptijden van de zon en de maan. En zo kan je in de hemel nog veel meer verhoudingen ontdekken tussen de omlooptijden van de planeten, de zon en maan. Maar terug naar Pythagoras. Die stapte, toen hij 18 was, op de boot naar Milete en werd een leerling van Thales. Thales was onder de indruk van hem. Pythagoras werd zijn beste leerling. Maar Thales was al niet jong meer toen Pythagoras bij hem gekomen was, en op een gegeven moment zei Thales: “Ik word oud Pythagoras, ik kan je niet meer leren. Ga naar Egypte. Daar heb ik ook veel geleerd.” Goed Pythagoras wilde naar Egypte. Maar hoe moest hij daar komen? Hij had een plan. Hij ging naar de kade en zocht een boot die naar Egypte zou zeilen. Hij vroeg aan de bemanning of hij mee mocht. Hij hoefde niks, sprak hij, alleen een klein plekje op de boot. Ze zouden op geen enkele manier last van hem hebben, beloofde hij. Het mocht. Twee nachten en drie dagen heeft Pythagoras, stil, in dezelfde houding gezeten, zonder eten, zonder drinken, zonder slaap en de tocht verliep voorspoediger dan ooit, de wind was gunstig, er waren geen golven, geen enkele tegenslag. Het was alsof God aanwezig was op de reis. Het komt door Pythagoras, dachten de zeelieden, hij is goddelijk. En zo werd Pythagoras van begin af aan met eerbied ontvangen in Egypte en daarna in Babylonië. Hij bezocht daar alle heiligdommen, priesters, profeten en liet zich door iedereen onderwijzen, vooral in de wiskunde, in de astronomie en in de muziekleer. Toen hij 56 jaar oud was keerde hij terug naar het Griekse rijk. Zo is het gegaan. Ach, het is waarschijnlijk niet precies zo gegaan. We weten eigenlijk niet hoe het precies is gegaan. We weten wel dat Pythagoras in Egypte en Babylonië geweest moet zijn en daar veel van zijn wijsheid vandaan heeft gehaald. We weten ook dat men onder de indruk was van hem. Dit (toon dia 2) is een beeld uit dat gemaakt is in die tijd, en het zou Pythagoras kunnen zijn, een Grieks gezicht met tulband omdat hij in het Oosten was. We weten het niet zeker. Maar wel dus dat men onder de indruk was van hem. Want er bestaan legendes over hem, zoals die van Pythagoras op de boot. Zo werd er bijvoorbeeld verteld dat hij een halfgod was (de zoon van Apollo) en dat hij een gouden kuit had. Hij kon praten met dieren. Hij heeft een keer een gevaarlijke berin, waar een heel dorp bang voor was, toegesproken en geaaid. Ze was daarna ongevaarlijk. Toen Pythagoras eens met een groep vrienden een rivier overstak hoorde iedereen hoe de rivier sprak: ‘Gegroet Pythagoras’. Pythagoras kon ook aardbevingen voorspellen en stormen tot rust brengen De legendes geloven we natuurlijk niet, en over het leven van de jonge Pythagoras weten we eigenlijk haast niks, maar over de oudere Pythagoras is wel veel bekend. Na zijn reizen was hij in Kroton. Dat ligt hier (dia 3) in Italië, maar in die tijd hoorde dat bij het Griekse rijk. Van zijn reizen had hij overal vandaan wijsheid vergaard. Hij was (net zoals Thales) op zoek naar antwoorden op de grote filosofische vragen (dia3): Hoe zit de wereld in elkaar?

2

Welke eeuwige wetten liggen eraan ten grondslag? Wat is de plaats van de mens in het heelal? Hoe moet je leven? Wat is de essentie van alles? En hij heeft antwoorden gevonden. De hoogste waarheid, zijn waarheid. Die ging hij verkondigen, als een religie. Maar niet aan iedereen. In het geheim. Hij richtte een club op, een broederschap, de orde der Pythagoreeërs. Je kon er niet zomaar bij komen. Je moest eerst een zware test doorstaan: jarenlang zwijgen. Je mocht al die tijd Pythagoras niet zien, alleen naar hem luisteren van achter een gordijn. En ook daarna, als je er dan bij hoorde moest je je houden aan strenge leefregels. Zo mocht je bijvoorbeeld geen vlees eten, ook geen bonen , je hield je aan een strakke dagindeling en bovenal mocht je het geheim nooit naar buiten brengen. Wat was nou dat geheim? Het geheim van Pythagoras - dat hij alleen aan zijn volgelingen vertelde - was dat de ziel onsterfelijk is, dat je na je dood als een ander mens of als een dier weer geboren wordt. Je moet een rein leven leiden en zo kan je aan de kringloop van steeds weer geboren worden ontkomen. Zo leerde Pythagoras. Dit soort ideeën bestaan ook nog in deze tijd – jullie hebben er vast wel eens van gehoord. Nou, ook toen al werden soortgelijke ideeën meer verkondigd. Pythagoras was er dus niet origineel in. Het bijzondere van Pythagoras, en waar hij wel origineel in was, zit hem in zijn grootste geheim: Dat was de wiskunde, het mysterie van de getallen, van de harmonie en van de getallen. Op de filosofische vraag hoe de wereld in elkaar zit was het antwoord van Pythagoras: Het wezen van het heelal is het getal. God heeft de kosmos volgens getallen geordend. De wereld bestaat uit getalsverhoudingen. Alles is getal Kunnen we ons hier iets bij voorstellen? Vinden we dit beter dan Thales met zijn: ‘alles is water’? Is alles getal? Nou, inderdaad vinden we tegenwoordig niet dat alles getal is. Maar wat vinden we eigenlijk wel? Wat is het wetenschappelijke antwoord op de grote filosofische vraag naar hoe de wereld werkt tegenwoordig? Wat ligt aan elk proces ten grondslag? Waarom gedraagt alles zich uiteindelijk zoals het zich gedraagt? Waarom valt mijn pen naar de grond als ik hem loslaat? Door de zwaartekracht.

Ja, en de zwaartekracht maakt deel uit van de natuurwetten. Alles volgt de natuurwetten – dat zeggen natuurkundigen in ieder geval: Aan elk proces liggen de natuurwetten ten grondslag. En daarin is alles uitgedrukt in getallen. Niet alleen het aantal kinderen in de klas, de oppervlakte van een weiland of de prijs van een appel drukken we uit in getallen - dat begrepen ze in de tijd van Pythagoras ook - maar tegenwoordig hebben we ook getallen voor geluid (de sterkte en de toonhoogte), kleur, temperatuur, stroming, het CO2 gehalte in de lucht, vetpercentage, spiermassa …..Kunnen jullie nog iets bedenken? Bijv: Hoeveel MB er op je geheugenkaart zit, hoe hard je loopt of rijdt, Luchtdruk, Ja, dus, ik vind, als je het zo ziet dat Pythagoras met zijn ‘alles is getal’ hiervan iets van heeft aangevoeld, dan is het heel knap gevonden van hem. Waar had hij het idee vandaan?

3

Hij had het gezien in de astronomie. Net als Thales. Getalsverhoudingen in de hemel, in de omlooptijden van de zon, de maan, de planeten en de sterren. Hier hebben we het al over gehad. Ook had Pythagoras getallen ontdekt in muziek. Pythagoras had een goed muzikaal gehoor. En hij ontdekte dat als je een snaar (of een fluit) tot op de helft verkort, dus in verhouding 2:1, dan wordt de toon een octaaf hoger- dus, de twee tonen bij de hele en halve snaar klinken mooi samen. Op dezelfde manier vond hij bij verkortingsverhoudingen 3:2 een kwint en bij verhouding 4:3 een kwart – dat zijn termen uit de muziekleer – voor steeds twee tonen die samen mooi klinken. Je kan je voorstellen dat dat een bijzondere ontdekking is. Er zitten getallen in muziek. Omdat hierbij precies alleen de getallen 1,2,3 en 4 een rol spelen waren deze getallen voor Pythagoras heilig, goddelijk. Hij noemde ze de Tetraktys en het was de eed van Pythagoras en zijn volgelingen. Waar wij tegenwoordig zeggen: “zo waarlijk helpe mij god almachtig”, zo zwoeren de Pythagoreeërs bij: “hem, die aan onze ziel de Tetraktys heeft toevertrouwd”. 1,2,3 en 4 vormen namelijk ook nog de volmaakte driehoek (dia5): . . . . . . . . . . De som van 1,2,3, en 4 = 10 is een driehoeksgetal. Zo zijn er meer driehoeksgetallen. Zoals 3, 6 en grotere driehoeken. Pythagoras noemde de kwadraten: 4, 9, 16 ….. vierkante getallen. (dia 6) Het kleinste vierkante getal is 4? En welk vierkantsgetal komt daarna? 9

. .

. .

. . .

. . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . Wij noemen deze getallen nu kwadraten, maar in het Engels noemen ze het nog steeds vierkantsgetallen - square numbers Pythagoras had een afschuw van het getal 17, omdat het precies tussen de mooie getallen 16 en 18 ligt. Waarom is het getal 16 zo mooi? Kijk maar. (teken een vierkant van 4x4 op het bord) Wat is de oppervlakte van dit vierkant? 16 En wat is de omtrek? ook 16 En wat is de oppervlakte van deze twee vierkanten samen? (teken twee vierkanten van 3x3 aan elkaar) 18 En de omtrek? ook 18 16 en 18 zijn dus bijzonder mooie getallen. 17 zit daartussenin en 17 kan zoiets niet. Pythagoras had bijvoorbeeld ook volmaakte getallen en bevriende getallen. Hij geloofde ook in de magie van getallen, in heilige getallen, geluksgetallen. Pythagoras beschouwde het even en het oneven als beginselen van alle dingen. De even getallen noemde hij vrouwelijk, de oneven getallen mannelijk. Neem het eerste vrouwelijke getal: 2, en het eerste mannelijke getal: 3 Maar 1 is toch het eerste oneven getal?

Ja, maar Pythagoras noemde 1 niet een getal. 1 is de eenheid, daar begin je mee, het tellen begint pas na de 1. 2 en 3 samen = 5 stond voor Pythagoras symbool voor het huwelijk. Dat is niet erg wetenschappelijk.

4

Aan de ene kant was Pythagoras wel een wetenschapper, want hij was op zoek naar de waarheid en wijsheid. Maar aan de andere kant noemde hij zichzelf ook profeet. Wie weet wat een profeet is? Iemand die de boodschappen van God doorgeeft. Ja, iemand die in contact staat met God en zijn boodschappen doorgeeft. De leer van Pythagoras moest je dus zien als een goddelijke openbaring, iets wat je met eerbied aanvaardt, waar je geen bewijs voor verlangt. Dat is geen wetenschap natuurlijk. Ook geheimhouding hoort niet bij de wetenschap. Na de dood van Pythagoras heeft dat dan ook niet stand gehouden. Onder de Pythagoreeërs splitste zich een groep af die zich op de zuivere wiskunde richtte. Zij haalden de zweverige kanten ervan af en ontwikkelden de wiskunde verder. Zij hebben nog eeuwenlang bestaan en hun wiskunde is overgenomen door Plato en is te vinden in de Elementen van Euclides. Dat is ‘hét wiskundewerk uit de oudheid’ dat enorm veel invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de wiskunde. Onze schoolmeetkunde hebben we nog steeds voor het grootste deel daaruit. Je kan dus zeggen dat de Pythagoreeërs aan de basis hebben gestaan van de wiskunde van nu. Ze hebben ook een theorie van getallen opgesteld. De eerste theorie van getallen. Een theorie die klopt. In het volgende deel van de les gaan we een stukje van deze theorie bekijken.

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF