Dicranum brevifolium - kalkkvastmossa - 2156

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Cytology
Share Embed Donate


Short Description

Download Dicranum brevifolium - kalkkvastmossa - 2156...

Description

Dicranum brevifolium Kalkkvastmossa NE

NA

LC

DD

Mossor

NT

VU

EN

CR

RE

Livskraftig (LC)

Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Dicranales, Familj: Dicranaceae, Släkte: Dicranum (kvastmossor), Art: Dicranum brevifolium - kalkkvastmossa (Lindb.) Lindb. Synonymer:

Kännetecken Arten bildar upp till 10 cm höga, relativt täta, mörkgröna till brunaktiga tuvor. Den har nästan upprätta till något utstående, böjda blad som är krusiga som torra. I tvärsnitt är bladen i övre delen tångformade, liksom de hos luggkvastmossa D. acutifolium. Bladskivans övre celler är ganska regelbundet kvadratiska och har ibland mamiller på undersidan. Cellerna i bladskivan har förtjockade längsväggar som i tvärsnitt sticker ut på bladets över- och undersida och som kan göra bladskivan svagt längsstrimmig. Cellerna i basen av bladskivan är avlånga, och man kan finna bladceller både med och utan porer. Bladkanten är två cellager tjock i övre delen av bladet; ibland kan även någon enstaka cell längre in vara två cellager tjock. Arten har dvärghannar. Kapslarna är böjda och man hittar dem då och då. Luggkvastmossa D. acutifolium skiljer sig från kalkkvastmossa genom att ha oregelbundna - triangulära, kvadratiska och kort rektangulära - celler i övre delen av bladskivan och genom att skottens övre blad som torra är svagt krusiga eller böjda men som fuktiga raka eller endast svagt böjda. Den hos oss mycket sällsynta arten frösökvastmossa D. muehlenbeckii känns igen på de rörformiga bladen med cirkelformat tvärsnitt och på att bladskivans celler saknar förtjockade längsväggar.

Utbredning och status Arten finns i Sverige främst i kalktrakter, men är sällsynt eller saknas längst i söder. Den är vitt utbredd i Norge och Finland och finns även i Estland. Arten förekommer i norra, centrala och östra Europa och i stora delar av Asien och Nordamerika.

Ekologi Kalkkvastmossa växer på kalkrika marker, ofta på sommartorra jordar och klippor. Den påträffas vanligen i öppna miljöer, mer sällan under slutet trädskikt. I södra Sverige är den mest allmän på kalkrika hällmarker och alvar - ofta tillsammans med arter som kalkgräsmossa Brachythecium glareosum, plyschmossa Ditrichum flexicaule, stor klockmossa Encalypta streptocarpa, kalklockmossa Homalothecium lutescens och kalkmossor Tortella spp. I norra delen av landet går kalkkvastmossa upp i alpin zon, där den bland annat växer på fjällsippshedar.

Övrigt Etymologi: brevifolius = med korta blad; brevis (lat.) = kort; folium (lat.) = blad. Uttal: [Dikránum brevifólium] KEY FACTS Shoots up to 10 cm long, forming dense, dark green to brownish-green tufts. Leaves almost erect or somewhat spreading, falcate, crisped when dry, in cross section tong-shaped above. Longitudinal cell walls thickened, giving the leaves a striolate over-all appearance. Capsules occasional, curved. Dwarf male shoots occur. - Typically occurring on dry soil or rock in open, calcareous areas. In southern Sweden found on calcareous flatrocks and alvar, in northern Sweden for instance on Dryas heaths. Widespread in the Nordic countries, but rare or lacking in the southern regions.

ArtDatabanken - artfaktablad

1

Litteratur Hedenäs, L. 2006. Dicranum brevifolium kalkkvastmossa s. 350. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Författare Lars Hedenäs 2006

ArtDatabanken - artfaktablad

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF