Dit moet je lezen 21 maart 2015

January 16, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, European History, Europe (1815-1915), Industrial Revolution
Share Embed Donate


Short Description

Download Dit moet je lezen 21 maart 2015...

Description

Dit moet je lezen 21 maart 2015 De keuze van Walter De Roo

“Leesvoer” om te ontwikkelen • Naast nog tientallen andere managementboeken, die ik minder belangrijk vond zijn er enkele echt de moeite geweest: – Topmanagement Harold Geenen, mijn eerste management boek gelezen 1992 – Het geheim van de excellente Manager, Robert Heller, gelezen 1990 – Revolutionair Management, Tom Peeters, gelezen 1997 – NV België, Roland Duchatelet, gelezen 1999 – Euromanagers & Martians, Richard Hill, gelezen 2001 – Praktijkboek Strategie, Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke & Simonne Vermeylen, gelezen 2009 – Uw Marketingplan in 15 stappen, FTI Claire Tillekaerts, gelezen in 2013

“Leesvoer” om te ontwikkelen • Maar mijn echte favorieten zijn: – Econoshock, Geert Noels, gelezen 2009 – De muizenval - Waarom de volgende crisis onvermijdbaar is, Geert Janssens 2014 (besproken in juni 2014 in Malmedy) – Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm, Darom Acemoglu & James Robinson, gelezen 2012

Why Nations Fail Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm

• De schrijvers: – Darom Acemoglu °1967, Hoogleraar Economie MIT , ontving John Bates Clark Medal – James Robinson, Politiek wetenschapper en econoom, Hoogleraar Harvard University, specialist Latijns Amerika en Afrika

• www.nieuwamsterdam.nl/acemoglu • ISBN 978 90 468 1372 0

Why Nations Fail Voorwoord • Waarom liep Tahirplein vol om Mubarak (= 70 miljard USD) ten val te brengen / De Arabische lente? – Economische situatie van de Egyptenaar: • Gemiddeld inkomen 12% toz v/d USA • 10 jaar minder levensverwachting • 20% leeft in bittere armoede

– Oorzaken volgens de Egyptenaren: corruptie, onderdrukking, slecht onderwijs, ontbreken gelijke kansen, eigen gewin van de elite – Externe meningen: woestijn, cultureel gebrek aan arbeidsethos, gebrek aan goede overheidsconsultants, gebrek aan industriële revolutie

Why Nations Fail Voorwoord Nogales (deels in Arizona, deels in Mexico) Zo vlak bij elkaar en toch zo verschillend – Arizona: 30.000 USD/jaar, meerderheid heeft voortgezet onderwijs gevolgd, Medicare, veel +65 j, infrastructureel verbonden met de rest van de USA, handhaving orde en recht, democratie is een normaal verworven recht – Mexico: vrij welvarend in het land, 10.000 USD/jaar, meeste tieners gaan niet naar school, hoge kindersterfte, leven minder lang, slechte infrastructuur, tot 2000 corrupte 1-partijstaat, politici worden onbekwaam geacht – Geen verschil geografie, klimaat of ziekten, oorspronkelijk dezelfde inwijkelingen met dezelfde eetgewoonten, Verschil te verklaren tijdens de stichting van de koloniën

Why Nations Fail Voorwoord: Nogales en de verklaring v/h verschil van tijdens de stichting van de koloniën

Latijns Amerika: • 1° Stichting Buenos Aires in 1516 Juan Diaz de Solis ter hoogte van “Rio de la Plata” (“Zilver”), lokale bewoners zonder sterk centraal gezag – kolonisten doodgeknuppeld2° stichting Buenos Aires in1534 tweede groep kolonisten bliezen nieuw leven in, maar dwangarbeid kon niet echt afgedwongen worden – vijandig, en geen zilver daarSpanjaarden trokken verder naar de Guarani stam, met een treffen en stichten de hoofdstad van Paraguay, huwden prinsessen en vormden nieuwe aristocratie en continueerden bestaande dwangarbeid

Why Nations Fail Voorwoord: Nogales en de verklaring v/h verschil van tijdens de stichting van de koloniën

Centraal Amerika: • Eerst Columbus 1492 Bahamas, • Daarna Cortes 1519 in Mexico • Willen onderwerping v/h volk (Azteken) en zelf niet aan landbouw doen

Why Nations Fail Voorwoord: Nogales en de verklaring v/h verschil van tijdens de stichting van de koloniën Zuid West Amerika: • Nergens uitbuiting zo geperfectioneerd als in Peru (Inca) – – – –

Mitagrens waar 1/7 mannen voor de zilvermijn moesten werken rest moest belastingen betalen in zilver (de Ecomienda) lastdieren ter beschikking stellen verplichte aankoop tegen vastgestelde prijzen van Spaans goederen.2 aaneengesloten provincies laten nu nog duidelijk sporen na door een verschil van 1/3 van het welstandspeilIn Mexico succesvolle opstand tegen de Spanjaarden, tot een Keizer werd uitroepen met 50 jaar politieke instabiliteit tot gevolg

Why Nations Fail Voorwoord: Nogales en de verklaring v/h verschil van tijdens de stichting van de koloniën Noord Amerika: • 1588 na de Rozenoorlog, England versloeg de aanstormende Armada van Filips II, =) Het werd een belangrijke zeemacht • Engelsen kregen nog “vrijstaande” gebieden: Noord Amerika, zonder Ag of Au •

1587 en 1607 stichting Jamestown Virginia; John Smith begreep dat daar het “Cortez-systeem” niet zou werken, omdat de indianen geen edelmetalen en een geduchte tegenstander waren Koning Wahunsnacock, die 30 stammen vertegenwoordigde. – – – – –

Werken werd de regel, anders geen voedsel. Strenge regels zorgden ervoor dat kolonisten vluchten naar de open vlakten. Jamestown ging dan maar over tot prikkels in plaats van dwang op basis van headright (20 HA/man + woning + stemrecht in de Algemene Vergadering 1619) Er werd een grondwet gestemd in 1787. Enkel 5 jaar politieke instabiliteit tijdens de “Burgeroorlog” 1860-1865

Pag 30 Kaart 2: Bevolkingsdichtheid in 1500 in Zuid- en Noord-Amerika

Why Nations Fail Voorwoord: Nogales en de verklaring v/h verschil van tijdens de stichting van de koloniën “Een idee hebben, een bedrijf beginnen en een lening krijgen” Noord Amerika • • •

Industriële revolutie in Engeland waaide over naar USA, inclusief het goedkoop octrooi systeem, waardoor zelf uitvindingen doen interessant werd. In USA 40% van de patenthouders hadden enkel LO genoten tijdens de periode van Thomas Edison (hijzelf had 1093 patenten) In 1818 338 banken in USA met EV van 160 Mio USD, terwijl in 1914 27.864 banken waren met EV van 27,3 Bio USD

Centraal Amerika • In Mexico in 1910 42 banken waarvan 2 goed waren voor 60 % van totale EV =) geen concurrentie =) zeer hoger rentes • In Mexico werd eigendom niet beschermd en de zittende Presidenten vertrekken enkel door geweld, niet vanwege de grondwet Prikkels om rijk te worden zijn in Noord en Zuid Amerika voor de banken gelijk, maar in het Noorden worden regels opgesteld door politici die zelf ook moeten presteren voor hun kiezers Nota: Nogales zelf is rijker dan de rest van Mexico, aangezien er veel buitenlandse investeringen zijn in de maquiladores (assemblagebedrijven)

Why Nations Fail Voorwoord: Nogales en de verklaring v/h verschil van tijdens de stichting van de koloniën

En toen: • Eind 19° eeuw: sterke economische groei met grote vraag naar grondstoffen in Zuid en Midden Amerika (voordeel voor de plaatselijke elites) •

“frontier regels“ zorgde voor verdere divergentie – –in USA geregeld volgens wetten in Mexico werden 30.000 Yaqui’s gewoon verdreven

Elders in Zuid Amerika werden 100.000-den gefolterd en vermoord met een continue politieke instabiliteit (denk aan Pinochet etc)

Why Nations Fail Voorwoord: Nogales en de verklaring v/h verschil van tijdens de stichting van de koloniën

Hoe verdien je een paar miljard? • Bill Gates

• Carlos Slim (Telmex = monopolie telecom Mexico) heeft nooit succes gehad in de USA omdat hij de regels niet wilde volgen en in de rechtbank vervolgd werd

Why Nations Fail Voorwoord Naar een theorie over de ongelijkheid in de wereld • Prikkels door economische instanties • Prikkels door politieke instanties – Burgers controleren politici – Politici worden beoordeeld als belangenbehartigers / als misbruikers met toe-eigening

• • • •

Individuen geprikkeld om te studeren Instanties om financiering van projecten mogelijk te maken Rechtstaat en zekerheid over eigendomsrechten Politiek voor stabiliteit en continuïteit: het verhaal van politieke economie

Why Nations Fail Theorieën die niet werken

Pag 54

Kaart 3 welvaartverdeling in de wereld van 2008

Why Nations Fail Onderzoek naar theorieën die niet werken Een gegeven is: • Ongelijkheid grotendeels ontstaan op het einde van de 18° eeuw in het kielzog van de industriële revolutie • Groei is niet bestendig: het kan tijdelijk zijn en nadien krimpen (vb. Zuid-Amerika en Rusland) • Meeste hypotheses van sociale wetenschappers blijken niet te kloppen om de huidige differentiatie te verklaren (zie hierna)

Why Nations Fail Theorieën die niet werken: geografische hypothese 2. Culturele hypothese? – Duits socioloog Max Weber (protestant): • Verband tussen welvaart en cultuur (religie, waarden, normen) • Stelt dat Afrikanen gebrek hebben aan arbeidsethos, hekserij en ongeloof in Westerse technologieën • Stelt dat Zuid- en Centraal Amerika: arbeidsethos heeft van Zuid-Europa • Stelt dat Confucianisme en Chinese cultuur ontwikkeling in de weg staat

– Klopt niet: Nogales, Korea, – Klopt niet: In Koninkrijk Kongo wist de Koning dat de invoering van het wiel een confiscatie kon betekenen van de oogst + hogere kans slaaf te worden, dus vooruitgang werd tegengehouden – Klopt niet: In het Verre Oosten tal van tegen voorbeelden

Why Nations Fail Theorieën die niet werken: geografische hypothese 1. Geografische verschillen oorzaak van rijk en arm? – Tropisch klimaat verklaring voor: luie mensen, malaria, tropische minder vruchtbare ondergrond, despotisme – Klopt niet: zie Singapore, Maleisië, Botswana, Nogales, Noord- en Zuid Korea, Oost- en West Duitsland

2. Hypothese v/d onwetenheid – – – –

Marktfalen en beleidsmakers weten niet hoe te reageren Klopt maar in enkele gevallen: Ghana na de Britse overheersing Klopt niet: Nogales, Sub-Sahara, China Geen onwetendheid maar welbewust beleid (uit eigen voordeel)

Why Nations Fail 3. Creëren van welvaart en armoede Begrippen: 1. Extractieve economische instituties (vb. Noord Korea): Instanties ondersteunen economie zolang het goed is voor de elite (= extractie), corruptie, zwarte markt, geen privé eigendom – dus geen stimuli om te verbeteren, gedwongen studie- en beroepskeuze 2. Inclusieve economische instituties (vb. US + West-Europa): Instanties stimuleren economische activiteit, beschermen eigendom, gelijke kansen, vrije studie- en arbeidsmarkt, innovatie- en technologie ondersteuning 3. Extractieve politieke instituties: absolutistisch (vroeger bijna alle monarchieën), 4. Inclusieve politieke instituties: pluralistisch + voldoende gecentraliseerd (in tegenstelling tot vb. Somalië) De STAAT heeft volgens Max Weber: “monopolie op het wettelijk gebruik van geweld in de samenleving”

Why Nations Fail

3. Creëren van welvaart en armoede

“Waarom niet altijd voor welvaart gekozen?” Welvaart creëren betekent conflicten oplossen met winnaars en verliezers : •

Dictators zijn slechter af wanneer rijkdom gecreëerd in een inclusieve economische maatschappij, die verdeeld wordt (vb. Mobutu ) Grootschalige creatieve destructie (vb. Aristocratie op het eind van de 18° eeuw landontwaarding en opkomst industriële revolutie) Angst om macht te verliezen (clanleiders in Somalië)

Why Nations Fail

3. Creëren van welvaart en armoede Centrale stelling in dit boek Economische groei en welvaart gaan hand in hand met inclusieve economische en politieke instituties, terwijl extractieve instituties gewoonlijk tot stagnatie en armoede leiden

Why Nations Fail

3. Creëren van welvaart en armoede Uitzonderingen van economische groei met Extractieve economische instituties • Als elites middelen bestemmen voor eigen economische activiteiten Vb Ontwikkelen van ruikerriet in het slavenrijk BarbadosWanneer deels inclusieve economisch instituties bestaan (uit angst voor een creatieve destructie) – –

• • •

Vb Overhevelen van landbouw subsidies naar de industriële ontwikkelingen in 1928 in Rusland en recenter in China, beiden sterk gecentraliseerd Vb Ontwikkeling van Zuid Korea onder Generaal Park gevolgd door een pluralistische democratie

Extractieve instituties kunnen maar tijdelijk economische groei geven tot creatieve destructie nodig wordt Extractieve instituties zijn in handen van leiders die steeds belaagd worden door rivalen =)dikwijls burgeroorlogen en wetteloosheid Extractieve instituties met een gedeeltelijke economische inclusie laten leiders eerder kiezen voor het tegenhouden van concurrentie en/of plunderen =) stop economische groei, met een tijdelijke persoonlijke verrijking

Why Nations Fail

4. Kleine verschillen en cruciale fasen; het gewicht van de geschiedenis

– Door de pest stierf 1/2 v/d bevolking • •

=) grondige ontwrichting van het feodaal systeem (in West- en Oost-Europa identiek in 1346), boer aan het land en aan zijn landheer gebonden = sterk extractief

– Na de pest periode: •

in West- Europa tekort aan arbeidskrachten –=) macht van de boeren verhoogde en lonen stegen

In Oost-Europa ook tekort aan arbeidskrachten , – – – –

maar macht van de boeren werd gebroken, landheren palmden grond van collega’s in, steden ontvolkten. in 1600 bestond daar al de helft van de pacht uit herendiensten

Why Nations Fail

4. Kleine verschillen en cruciale fasen; het gewicht van de geschiedenis –

In 1588 nauwelijks verschil tussen Engeland, Frankrijk en Spanje17°E Engeland langdurige groei door economische inclusie na zware conflicten (o.a. het Magna Carta en in 1688 “Glorious Revoltion”, die de macht van de koning beperkte en politieke inclusie startte Eerste pluralistische democratie met een parlement – – – – –In 1688 reeds een groot onderscheid tussen de ontwikkelingen van Engeland enerzijds en Frankrijk en Spanje anderzijds • • •Eigendomsrechten inclusief patenten overheidsinstituties die handeldrijven en investeren aanmoedigden, geen slavernij en horigheden meer Engels recht gelijk voor alle burgers Bouwen aan infrastructuur (wegen, kanalen, spoor)

Elisabeth I moest aan het Parlement inkomsten vragen en had geen monopolierechten meer De Spaanse kroon was zeer rijk door zijn overzeese gebieden en dus machtig De Franse kroon bleek sterker dan de institutionele tegenhangers

Cruciale abrupte veranderingen zijn dikwijls belangrijk, omdat geleidelijke veranderingen op barrières stuiten (denk aan Mao Zdong in 1976)

Why Nations Fail

4. Kleine verschillen en cruciale fasen; het gewicht van de geschiedenis Hoe de huidige situatie verklaren (deel 1)?

– In Afrika recent centrale staten ontwikkeld; • •

nog steeds duidelijke gevolgen van sterk extractieve lokale koninkrijken met slavenaanlevering voor de koloniale bezetters geen industriële revolutie in Afrika

– Uitzondering Botswana: • • • •

Seretse Khama studeerde in 1940 in Engeland en huwde met een blanke =) verbanning door Apartheidsregime van Zuid-Afrika. Trad af als Koning en wijde zich aan onafhankelijkheidsstrijd; Niet geïnteresseerd in eigen bezit maar in het welzijn van zijn volk

Why Nations Fail

4. Kleine verschillen en cruciale fasen; het gewicht van de geschiedenis Hoe de huidige situatie verklaren (deel 2)? – In China 15°E: Keizer beslist om niet meer op zee te gaan uit angst voor de creatieve destructie van de wereldhandel, die zijn macht aan het wankelen zou zetten =) China valt economisch terug –

In India werd toen het rigide kastensysteem door de Mogols ingevoerd, waardoor een zeer extractieve macht ontstondIn Japan 1940: oppositie verenigde zich tijdens de dreiging van de Amerikanen en veranderden hun instituties =) de basis van grote groei na de 2° WOOttomaanse rijk 1453: zeer uitgebreid territorium • •

Belastingen werden uitbesteed, continue interne dreiging =) geen economische ontwikkeling vb. in Palestina verlieten de boeren hun vruchtbare grond om in de bergen te wonen, waar ze beter beschermd waren tegen de bandieten

Why Nations Fail

5. Groei onder extractieve instituties Verschillen met inclusieve groei – geen permanente groei, – nieuwe technologie wordt niet aanvaard, enkel bestaande – Intrinsieke onstabiliteit van het systeem door afgunst Vb Rusland: • In 1918 Amerikanen praten met de Russen en deze toonden een duidelijke wil om op basis van wetenschappelijk inzicht vooruit te komen, • Stalin nam de absolute macht over van de macht van de gestudeerde elite; • hij industrialiseerde met het geld van de landbouw • Omdat het geld te traag binnenkwam collectiviseerde hij de landbouw • =) prikkels ontnomen van boeren; 100 M+ sterven van armoede/vermoord/ verbannen • Nieuwe inefficiënte industrie was economisch performanter dan landbouw, • =) Economische groei . • Westen lang op het verkeerde been gezet door gem + 6% tussen 1928 en 1960 • Na 1960 groei valt stil door het ontbreken van prikkels, innovatie en de weerstand van de elite

Why Nations Fail

5. Groei onder extractieve instituties De Lange Zomer in M-O – Ca 15.000 AC temp +15°C; 14.000 AC terug afkoeling en na 9.600 AC terug temperatuur omhoog met 7°C in 10 jaar! – Neolitische domesticatie van plant- en diersoorten ipv jagers gestart door de Natufiërs in M-O – Oorzaak sedentatie: • • •

politieke elite nodig om conflicten te regelen, mensen kunnen op vaste plaatsen wonen in een periode met overvloed aan gewassen en dieren tijdens “deze lange zomer” =) inkomenstoename die zorgt voor de mogelijkheid van een beroeps-specialisatie

– Israëliërs nu sterker geëvolueerd door de omarming van technologie

Why Nations Fail

6. Divergentie

– Hoe Venetië een museum werd: • • •

• • •

810: Stad onafhankelijk (herstelperiode na val v/h Rom Rijk) 1330: 110.000 inwoners door de internationale handel Contract innovaties zorgden voor economische inclusie : Commenda met 2 partners (1 rijke in Venetië en de ander als reizende koopman =) opwaartse mobiliteit De Doge door burgers gekozen, maar kreeg na 1032 een Dogen-raad en in 1171 een Grote Raad, met veel macht. Onafhankelijke magistratuur en verkiezingen. Bankstelsel, privécontracten en faillissement regels (= creatieve destructie) De oude garde ziet de macht slinken en vanaf eind 13° eeuw verschillende regels en pogingen om terug via een politieke extractie een extractieve economie te verkrijgen via de Grote Raad van 40 families, die o.a. erfelijkheid instelden, Commenda afschaffen, handel nationaliseerden =) economische afgang

Why Nations Fail

7. Het keerpunt

– Creatieve destructie is niet gewenst door de gevestigde (politieke) orde wanneer ze de extractieve economie aantasten – Steeds weerkerende politieke conflicten over instituties en verdeling van middelen – Monopolies (uitgegeven door absolute machthebbers) werken fnuikend voor de inzet van menselijk talent en zijn zeer extractief

Why Nations Fail

8. Niet zolang wij baas zijn; belemmeringen voor ontwikkeling

Ottomaanse rijk: • •

drukwerk werd 250 jaar tegen gehouden nadien onder zeer strikte religieuze controle toegelaten, waardoor maar 24 boeken in 70 jaar werden gedrukt !!!In 1800: – –

Istanbul 8000 hand-kopieerders aan het werk en was er maar 2% geletterd in Engeland geletterdheid 60% bij mannen en 40% bij vrouwen

Why Nations Fail

9. Averechtse ontwikkeling Vb Slavendom • Slavendom overal tot 14° eeuw;Vanaf dan werden slaven horigen in Europa

Afrika: • Slavendom binnen Afrika + export naar de rest met als toppunt 6 MM via de Atl. Oceaan + 700 M via de Sahara • Godsdienst, criminaliteit en wet om slaven te bekomen • Uitermate destructief voor de eigen economie in Afrika. • ½ v/d Afrikaanse bevolking ooit verkocht! • Na het afschaffen van het slavendom werden ze in Afrika gebruikt als dwangarbeiders in plantages. • •

In 1900 = 90% slaaf in West-Afrika. Pas in 1928 afgeschaft in Sierra Leone!

Kaart 15 Slavenexport vanuit Afrika pag 248

Why Nations Fail

10. De Verbreiding van de welvaart • Dieven met rechten in Australië – 1800+ criminelen naar strafkolonies – Na 1783 was USA onafhankelijk: criminelen ongewenst – 1788: Australië een eerste rechtspraak, die een kapitein veroordeelde ten voordele van een gedetineerde. – Na straf werden veel ex-veroordeelden ondernemer en die eisten en kregen politieke inclusie in 1850

• Franse Revolutie – Tot 1789: 3 standen (geestelijke, adel en de overige) – 4/8/1789 Nationale Vergadering met Grondwet: • Art 1: feodaal systeem afgeschaft • Art 9: evenredigheid tot betalen van belastingen door iedereen • Art 11: iedereen mag elk ambt of ereambt uitvoeren, zonder uitzondering

– Export van de Revolutie en de Code Napoleon in West Europa

Why Nations Fail

11. De Opwaartse spiraal

1. Van zodra een akkoord tussen machthebbers en ondergeschikten is getekend -) elke groep tracht de limiet te verleggen 2. Rechtstaat is historisch een vreemd concept maar is wel de basis tot pluralisme =) opwaartse spiraal met ups & downs langzaam leidend tot: 1. Uitbouw economische inclusieve instituties 2. Uitbouw politieke inclusieve instituties 3. Onafhankelijke media

Why Nations Fail

12. De Neerwaartse spiraalAfrikaanse machthebbers braken een door de Britten aangelegde spoorweg af om te vermijden dat een regio economische zou bloeien en dat de concurrent politicus macht zou krijgen (Sierra Leone)Productschappen ingesteld door de kolonialen als middel om boeren een evenwichtiger loon te betalen dan de wereldprijs, zorgden naderhand dat er nog maar 10% naar de boeren gingen, de rest naar de privé rekening van de president!De ijzeren wet v/d Oligarchie: Vb Mengisto (oorspronkelijk Marxist) neemt Keizerlijke allures over van Haile Selassie na eliminatie van deze laatste

Why Nations Fail

13. Waarom mislukken naties ook nu? (1)Goed bedoelde revoluties ontaarden zeer snel in terreur naar de bevolking en zelfs kindsoldatenFalend staatsgezag (Colombia met FARC en AUC)Argentinië was één van de rijkste landen tijdens 1° WO, maar de koppeling in 2002 v/d Peso aan USD was dodelijk, (=extractief en juridische onzekerheid)Noord-Korea november 2009: valutahervorming (max 1 week inruilen en beperkt tot 40 USD) =) afnemen van privé eigendom

Why Nations Fail

13. Waarom mislukken naties ook nu? (2)Karimov van Oezbekistan verplicht de schoolkinderen om katoen te plukken ipv schoolVriendjeskapitalisme: toegangsdrempels opbouwen, particuliere monopoliesExtractieve politieke instituties leiden tot extractieve economische instituties, die dikwijls leiden tot een vicieuze cirkel: deze instituties blijven bestaan na een coup, maar de namen van de profiteurs veranderen

Why Nations Fail

14. Bestaande patronen doorbrekenBotswana: had een vorm van pluralistische staat3 koningen uit Botswana vroegen “kolonisatie” van de Britten om hen te beschermen tegen RhodesDe opvolgers zorgden - na de onafhankelijkheid - voor een sterkere centralisatie. Diamantwinning is een inkomst voor de centrale staat, die er voorzieningen mee bouwt =) Botswana nu even rijk als Hongarije!Wedergeboorte van China: prijscontrole landbouwproducten afgeschaft in 1985: 30% groei op 6 jaar tijd met minder mensen

Why Nations Fail

15. Oorzaken van welvaart en Armoede – Inclusieve economische instituties • Met eigendomsrechtbescherming • Technologie en investeringen ondersteuning

– Alles ondersteund door inclusieve Politieke instituties • Pluralistische spreiding v/d politieke macht • Bepaalde mate van centralisatie zorgen voor orde en rust

– Extractieve instituties geven geen blijvende groei omdat: • • • • •

Creatieve destructie tegengehouden wordt Vanwege schrik v/d elite om macht te verliezen De onweerstaanbare aantrekkingskracht van autoritaire groei Welvaart kan je niet fabriceren Falende buitenlandse hulp

Dank je wel voor je aandacht Walter De Roo

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF