Doc - Mazda Press Portal

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Astronomi, Particle Physics
Share Embed Donate


Short Description

Download Doc - Mazda Press Portal...

Description

PRESSINFORMATION Mazda Motor Sverige 26 april 2008 18.08/08.04.26/PL

Mazda belönas för ny partikelfilterteknologi Det japanska ingenjörsförbundet inom fordonsindustrin har beslutat att tilldela Mazda Motor Corporation en utmärkelse för företagets forskning om förbränningsprocessen av katalysatorer i partikelfilter hos dieselmotorer. Priset heter officiellt "Outstandning Technical Paper Award" och kommer att delas ut den 22 maj vid The Society of Automotive Engineers of Japans 58:e årliga kongress i Pacifico Yokohama Convention Center. Det är Mazdas ledande forskning av förbränningsprocessen för att försöka eliminera partiklar, mestadels sot, från dieselmotorers avgaser, som uppmärksammats. Det Hiroshima-baserade företaget har utvecklat en egen analytisk metod som visar att syrets förändringsegenskaper som katalysator spelar en viktig roll för att öka förbränningen av partiklar. Denna vetskap gör det möjligt att utveckla högeffektiva partikelfilter till framtidens dieselmotorer. Men metoden kommer även att kunna användas till dieselmotorer inom andra områden än bilindustrin. Mazda får ingenjörsförbundets utmärkelse för dessa framsteg, vilka ger konkreta riktlinjer för utveckling inom ett brett område av framtida teknologier för dieselmotor. Dieselmotorer har blivit mer och mer populära, inte minst i Sverige, på grund av motorns betydligt lägre bränsleförbrukning och därtill minskade avgaser av CO2. Dock måste en särskild förbränningsprocess användas för att ta bort olika partiklar, som t.ex. sot. Denna process kräver att avgaserna hettas upp. Detta i sin tur kräver extra bränsle, vilket är en av orsakerna till försämrad bränsleekonomi. Mazda skall använda sin nyutvecklade analytiska metod för att hitta möjligheter att öka partikelförbränningen och därmed avsevärt minska bearbetningstiden i processen. Genom att utveckla denna nya teknologi kommer Mazdas framtida dieselmotorer att kunna minska bränsleåtgången och samtidigt ge ännu renare avgasutsläpp med mindre CO2. 18.08/08.04.26/PL

För ytterligare information kontakta; Mazda Motor Sverige PR Per Lidström, +46 768 750 815

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF