Document

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Data Management
Share Embed Donate


Short Description

Download Document...

Description

On-line databases van het Zoölogisch Museum Amsterdam Wouter Los

Zoölogisch Museum Amsterdam Een groot onderzoekinstrument

Waarom collecties on-line, en samen met andere organisaties? • Het ZMA wil internationaal zichtbaar zijn. • Vele gebruikers maken gebruik van onze collecties • Ons (en ander) onderzoek krijgt meer mogelijkheden met alle digitale data welke uniform en geïntegreerd raadpleegbaar en analyserrbaar zijn.

Dit is nog maar een eerste stap • Het perspectief is de naadloze toegang tot alle informatie over soorten, objecten, verspreidingen, moleculaire en ecologische gegevens, gebruik en toepassingen.

Dit is nog maar een eerste stap • Het perspectief is de naadloze toegang tot alle informatie over soorten, objecten, verspreidingen, moleculaire en ecologische gegevens, gebruik en toepassingen. • Nieuwe mogelijkheden voor natuurbescherming en plaagbestrijding, ‘sustainable use’, etc.

Welke soort bij voorrang te beschermen?

A

B

C

• Het is een legitimatie voor onze financiering.

De collecties • Vertebraten – – – –

Zoogdieren Vogels Vissen herpetofauna

• Evertebraten – Crustacea – Mollusken – Koralen en sponzen

• Entomologie – Insecten – Spinnen, mijten

Datavelden • • • •

Primaire labeldata Selectief additionele data Beeldmateriaal Koppeling aan andere data

-> Rekening houden met doel en doelgroepen

Global Biodiversity Information Facility • GBIF geeft in internationale samenwerking de nieuwe mogelijkheden. • Nederland was een van de voortrekkers. • Meedoen is op basis van vrijwilligheid. • Belangrijk om op de eerste plaats te zitten. • Europa is een belangrijke voortrekker. • EU financiert diverse ondersteunende projecten.

Biological Collection Service Europe BioCASE • • • •

BioCASE wil Europees bijdragen aan GBIF. EU-subsidie om voortrekkersrol te vervullen. Verdergaande aspiraties voor “data sharing” Eerste stap is informatie over welke informatie beschikbaar is. • Desgewenst ook de gedetailleerde object informatie.

Nog wat overwegingen • Blijf eigenaar van je eigen data. • Copyrights: kies je positie. • Welke info is gratis en welke niet (onder welke voorwaarden). • Hoe om te gaan met de kwaliteit van de data? • Let op gevoelige data (bijv. lokaties van bedreigde soorten).

Nu showt Wouter Addink wat voorbeelden

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF