Document

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Webbdesign
Share Embed Donate


Short Description

Download Document...

Description

Nya trådar för den nya väven Olle Olsson, SICS och W3C

2006-06-07 Web 2.0

1

Publicera traditionellt ...

2006-06-07 Web 2.0

2

... men hoppa även på tåget ...

2006-06-07 Web 2.0

3

... för att bli uppmärksammad!

2006-06-07 Web 2.0

4

Webben ●

En väv, ett nät, ...En väv? En webb? –

“The web”?

2006-06-07 Web 2.0

5

En webbplats

2006-06-07 Web 2.0

6

En webbplats och internet

2006-06-07 Web 2.0

7

Vem är vävaren? ●

Producenter?Konsumenter?Mellanhänder?

2006-06-07 Web 2.0

8

Google maps – och bostäder

2006-06-07 Web 2.0

9

Google maps – och bensinpriser

2006-06-07 Web 2.0

10

“Mashup” ●Att kombinera information och tjänster från olika webbplatser Mashup ... “röra ihop” –Typer av mashups: – – –Remix Vertikala mashups – innehåll av samma typ Horisontella mashups – innehåll av olika typ Och blandningar av dessa

Ger nya associeringar på webben

2006-06-07 Web 2.0

11

Skarpa referensramar Objektiva generella referenspunkter ●

Plats – kartbaserade tjänster –Tid – kalendercentrerade tjänster –Google Maps/Yahoo! Maps/ + .... Eventful

Person – individcentrerade tjänster –

LinkedIn, MySpaces, ...

2006-06-07 Web 2.0

12

Mjuka referensramar ●Subjektiva referenspunkter Taggning

2006-06-07 Web 2.0

13

Väva på webben ●

Utnyttja referenspunkter –Relationer över webben etableras implicit –“on-demand”

Information publiceras i något format –Förankra egen information

Kan återanvändas för nya ändamål

Mikroformat!

2006-06-07 Web 2.0

14

Mikroformat ●

Enkla informationsmodellerRepresentation i existerande format –XHTML, RSS, ...

Representationsöar –Insprängda i webbdokument Genererade av webbtjänster

2006-06-07 Web 2.0

15

Mikroformat ●

Hcalendar – –

Bantad iCalendar Representation i XHTML

Web 2.0 Conference: October 57, at the Argent Hotel, San Francisco, CA 2006-06-07 Web 2.0

16

Exempel på mikroformat ●

hCard -- vCard (RFC2426)rel-license – licens-info för innehållrel-nofollow – länkars viktighetrel-tag – tag för denna sidaVoteLinks – för/emot-röster för denna sidaXFN (Xhtml Friends Network) -- bekanskapadr – adressinfo från vCardgeo – geocoordinater från vCard

2006-06-07 Web 2.0

17

Användning av mikroformat ●

Planerat utnyttjande – –Dedicerade processer/tjänster Funktioner i webbläsare

Ad hoc interoperabilitet –

“cut and paste” till andra verktyg

2006-06-07 Web 2.0

18

Olika nivåer av väv Implicita länkar

Explicita länkar

2006-06-07 Web 2.0

19

Vad nytt under solen? ●

Tagging –“Folksonomy” –

nya världsbilder

Blogging –

värdet av att bli refererad tillvärdet att bli kommenterad

Mashup/Remix –får egenvärde

att kunna återanvändas

Etc ...

2006-06-07 Web 2.0

20

Förutsätter ... ●

Kända informationsmodeller –Kända representationsformat –XHTML, RSS, Atom, FOAF, .....

Kända protokoll –Åtminstone partiellt

HTTP, Atom (WS: SOAP, ...)

... webbens infrastruktur på plats!

2006-06-07 Web 2.0

21

Tack för uppmärksamheten

2006-06-07 Web 2.0

22

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF