Document

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Document...

Description

Wat is de nacht van gebed interkerkelijk. Samen bidden voor de vervolgde kerk hebr 13:3 “Bid voor ons.” Dit is vaak wat vervolgde christenen vragen wanneer ze door een christen uit een vrij land worden opgezocht. De Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors is in de nacht van 27 op 28 mei 2016 Eén nacht waarin christenen in Nederland en België letterlijk hun ogen sluiten voor christenvervolging. Om voor hen te bidden die lijden en verdrukt worden vanwege hun geloof in Jezus Christus. De Vervolgde Kerk heeft uw gebed hard nodig. Want er zitten ontelbare christenen gevangen in werkkampen in Noord-Korea en Egypte Nigeria Eritrea Bangladesh worden christenen doodgeschoten omdat ze de Here Jezus volgen. En in het Midden-Oosten worden christenen soms dagelijks bedreigd. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden uit landen over de hele wereld. Moedig ons aan om vol te houden ,bid voor ons , vluchtelingen die op de vlucht sloegen voor de ISIS .Halverweg de nacht is er een LIVE -verbinding met christenen uit india

Gebed maakt het verschil Tijdens de Nacht van Gebed bidt u voor hen die lijden onder de druk van de overheid, familie of sociale omgeving. U sluit uw ogen en denkt aan hen tijdens verschillende gebedrondes. Vooraf krijgt u een aantal filmfragmenten te zien over een vervolgde christen of een land van de Ranglijst Christenvervolging. Uw gebed kan het verschil maken. De gebedsnacht draagt een interkerkelijk karakter uit verschillende kerken werken broeders en zusters mee als leiders van de verschillende gebedsblokken. U bent vrij om gedurende avond en nacht binnen te lopen om een van de gebedsblokken mee te beleven soms wordt ons wel eens gezegd dat men het moeilijk vindt om in het open baar hardop te bidden maar dat hoeft niet u kunt ook in stilte tot God gaan en de nood van onze br en zr in Zijn handen neerleggen . Of zoals een veldwerker uit nigeria ons vroeg wilt u,uw gebed voor ons vermenigvuldigen wij kunnen niet zonder u gebed voor ons is dit van levensbelang .

Gebed verbindt Hoewel vervolgde christenen hun vertrouwen en oog op God gericht houden, slaat bij hen vaak ook de angst en vertwijfeling toe. Dagelijks worstelen velen met verdriet, woede en uitzichtloosheid. Maar in hun nood kunnen ze niet anders dan zich tot Hem wenden die alle macht heeft. Zij vragen ons om naast hen te komen staan in gebed, om samen God te aanbidden en te vragen om een keer in hun situatie Thema : Wees-Wakker: Heb je vijanden lief Mattheus 5 vers 39-47 De gebedsnacht wordt gehouden in de ichthushof aanvang 20-uur tot 03-uur 15

Overzicht gebedsblokken Zaal open 19.30 20 .00 uur: Welkom, gebed, opening en uitleg over het programma Opening door hessel kramer Eerste ronde: gebedsblok 1 20.30 uur:

nr 1 eritrea

hessel kramer

21.05 uur

nr 2 noord korea

5 minuten pauze Tweede rond gebedsblok 2 21-40

nr 5 Midden oosten pieter v eerde

22-10

nr 6 Irak 15 minuten pauze

Derde ronde gebedsblok 3 22.55 uur nr 4 Vietnam Ammi koffeman 23.30 uur nr 3 Nigeria 10 minuten pauze Vierde ronde gebedsblok4 00.20 uur nr 9 Tunesie

Klaas kramer

00.50 uur nr 10 Colombia 20 minuten pauze

vijfde rond gebeds blok 5 Evert bos 01.30 uur nr 11 Livestream met India 02.10 uur nr 12 Soedan 15 minuten pauze Afsluiting met het zingen van enkele liederen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF