Document

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Databases
Share Embed Donate


Short Description

Download Document...

Description

Externe Interactie Inzet van front-end applicaties buiten CS Hans Janssen Expertisecentrum SaNS

Agenda • Front-end en back-end • Waarom een extern front-end?

• Diverse front-ends in gebruik bij de SaNS instellingen • Complexiteit • ‘Open API’ aanpak (voor MijnUvA app) • Voor- en nadelen externe front-ends

• Portaal oplossingen • Conclusie

Externe Interactie met CS

2

SaNS • SaNS: ‘Samenwerking nieuw SIS’: - Universiteit van Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam - Universiteit Leiden

• Gebruikers: - 100.000 reguliere studenten en steeds meer niet-reguliere - 10.000 docenten en studiebegeleiders - 1000 administratieve gebruikers

• Instellingen gebruiken ‘Vanilla SaNS-CS’: voor iedereen gelijke kopie • Expertisecentrum SaNS - Gezamenlijk beheer en ontwikkeling, kennisdeling

• CS 9.0 bundle #41 met PT 8.55.11, Oracle 12 • Infrastructuur in beheer bij MCX

Externe Interactie met CS

3

Componenten van een informatiesysteem • Front-end - Gebruikersschermen (webpagina’s): raadplegen en invoeren van gegevens

• Back-end - Webserver, die de webpagina’s beschikbaar stelt - Applicatie, met de bedrijfslogica, processen - Database, met de in tabellen opgeslagen gegevens Front-end en Back-end Front-end

Back-end

Webserver

Externe Interactie met CS

4

Applicatieserver

Database server

Front-end en back-end in CS • In Campus Solutions heet dat PIA: PeopleSoft Internet Architecture • Pagina’s worden door de webserver gegenereerd • Gebruiker ziet de schermen in z’n browser • Geen andere applicaties dan CS nodig

Externe Interactie met CS

5

Front-end buiten CS • Raadpleeg/invoerschermen worden niet in CS gegenereerd • Native app’s op een smartphone

Extern Front-end voor CS Front-end met eigen app

CS (Back-end) JSON/REST

JSON/REST

Webserver

Applicatieserver

Database server

Extern Front-end voor CS

• Externe applicatie

Front-end (webbrowser)

Front-end applicatie HTML

Externe Interactie met CS

6

CS (Back-end) SOAP/XML

Front-end plus integratie-oplossing • Inzet van een integratielaag (inQdo Connect)

• Zorgt voor sluisfunctie:

Extern Front-end voor CS

- Beveiliging

Front-end (App)

- Performance

Integratie (conversie)

CS (Back-end) SOAP/XML

JSON/REST

inQdo Connect JSON/REST

Extern Front-end voor CS Front-end

Front-end applicatie

Integratie (conversie)

(webbrowser) HTML

JSON/REST

SOAP/XML

inQdo Connect

Externe Interactie met CS

7

CS (Back-end)

Front-end soorten Dimensies in de kenmerken van een Front-end A. In back-end CS gerealiseerd of daarbuiten

B. Basisgegevens of geaggregeerde gegevens (transacties versus dashboards) C. Alleen raadplegen, of ook invoeren/muteren/verwijderen D. Met een directe koppeling naar CS-gegevens, of uit een kopie-bestand E. Puur CS-gegevens, of ook informatie uit andere bronnen; of zelfs gecombineerd F. Alleen tonen/invoeren van gegevens, of ook eigen functionaliteit G. Voor studenten, voor docenten of voor administratieve medewerkers H. Voor PC, laptop, tablet of smartphone (verschillende ‘form factors’), of allemaal (responsive) I. Techniek gebruikt voor de interactie

• Andere smaken: - Inlezen van bestanden via een proces-pagina - Excel to CI

Externe Interactie met CS

8

Redenen voor een extern front-end • Behoefte aan een app op een smartphone, of andere mobiele toepassingen • Gegevens uit het SIS combineren met gegevens uit andere systemen

• Binnen CS kan iets niet (mooi genoeg of gebruiksvriendelijk genoeg) getoond worden • Eigen huisstijl • Onderdeel van een portaal-oplossing - Voor docenten

- Voor studenten

Externe Interactie met CS

9

Webservices voor koppeling extern front-end • NUR - Webservices voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker

• CWS - Webservices voor het vastleggen van persoonsgegevens

• AAWS - Webservices voor het vastleggen van een aanmelding - Webservice voor het uploaden van documenten - Webservice voor LOV, list of values

• QAS - Webservice voor het ophalen van query-resultaten

Externe Interactie met CS

10

Beveiliging: inzet inQdo Connect • Sluis en poortwachtersfunctie • Vertaling van SOAP/XML naar JSON/REST

• Uitgegroeid tot een ESB

Externe Interactie met CS

11

Front ends binnen CS • Selfservice • Administratieve schermen

• Beheerschermen • Upload van bestanden • Rapportages maken en tonen • Workcenters, activity guides en related contend

• Pagelets

Externe Interactie met CS

12

Front-end buiten CS: • Diverse smaken: - App’s voor studenten met alleen SIS gegevens (resultaten, inschrijven)

- App’s voor studenten waarin SIS gegevens worden gecombineerd met andere informatie - Invoerschermen voor docenten - Dashboards voor studieadviseurs en management - Portalen voor studenten en docenten - Landelijke invoersystemen van student- en aanmeldingsgegevens - Door studenten zelf gemaakte app’s

Externe Interactie met CS

13

Resultaten App • 3 verschillende implementaties (met zelfde webservice) HvA

Externe Interactie met CS

UvA

14

Leiden

Vakaanmelden UvA

Externe Interactie met CS

15

NRA: Niet-reguliere aanmelding (UvA/HvA) Aanmeldscherm voor niet-reguliere studenten - Gebruikt diverse CS webservices: AAWS, CWS, NUR, QAS - inQdo Connect als middenlaag - Aanmelden voor opleidingen - Gebruikt ‘staging’ tabellen en search/match - Gebouwd als eigenstandige applicatie met eigen database en beheertabellen - Geschikt voor tablet en laptop/PC

Externe Interactie met CS

16

Complexiteit van front-end oplossingen Bij NRA betrokken componenten (op hoofdlijnen) UvA/HvA: Admission Applications for non-regular students Users

CS Environment HTTPS/HTML

x4

x8

admin Webserver

Non-regular students admissions

Appl. Server

Mediation: inQdo-connect On Line

configure

QAS & EWS webservices Loadbalancer

Queue

Database

Database

SOAP/XML JSON/REST

NR students

Loadbalancer

Apache/Tomcat

Maintenance:

External developer

Responsible:

UvA AC

Externe Interactie met CS

17

x2 Loadbalancer

Mediator

x4

x4

Webserver with Appl. Server with Webservices Integration Broker

Amazon cloud

SaNS-EC/MCX

inQdo SaNS-EC

UvA Data • Extern front-end • Geaggregeerde data

• Kopiebestand uit SIS • Alleen raadplegen

Externe Interactie met CS

18

Oracle BI CLoud Analyse oplossing van Oracle - Kopiegegevens uit CS

- Kan automatisch worden ververst - Voor studiebegeleiders en management

Externe Interactie met CS

19

UvAnose en DataNose (UvA) • Portaal voor docenten - Onderwijslogistieke gegevens - Maar ook resultateninvoer - Import uit SIS van vakgegevens

- Export naar SIS van beschrijvingen en resultaten - Eigen database

Externe Interactie met CS

20

uCheck (Leiden) • Web scraping van CS - Gemaakt door een student

- Haalt gegevens uit CS middels ‘web scraping’ - Ook voor aanmelden - Verzamelt gegevens van meerdere studenten !

Externe Interactie met CS

21

uSIS Mobiel (Leiden) • Web-app voor studenten - Gebruikt webservices van CS

- Inzet van inQdo Connect - Ook inschrijven voor vakken en tentamens

Externe Interactie met CS

22

uSIS Student • QAS Webservice

Externe Interactie met CS

23

MijnHvA in Sharepoint HvA

Externe Interactie met CS

24

Van

MijnHvApp • Portaal op je smartphone

Externe Interactie met CS

25

Oracle App • Standaard CS selfservice functionaliteit in een standaard native app

• Werkt out of the box (als je geen maatwerk hebt)

Externe Interactie met CS

26

Studielink Invoer van gegevens voor SIS

Externe Interactie met CS

27

Open API ontwikkelingen 1 • Probleem: veelheid aan verschillende webservices en app’s

Externe Interactie met CS

28

Open API ontwikkeling 2 • Oplossing: standaardiseren van aan te bieden webservices: Open API • Afgesproken formaat en inhoud

• Altijd beschikbaar • Deels openbaar • Deels achter account/wachtwoord

Externe Interactie met CS

29

Beschikbare open API’s

Externe Interactie met CS

30

inQdo Connect levert OpenAPI

Externe Interactie met CS

31

MijnUvA app • Toegang tot veelgevraagde informatie uit diverse systemen • Op OpenAPI-principe gebaseerd

• Kenmerken: - Naast SIS-gegevens (resultaten) ook gegevens uit Blackboard, roostersysteem, vrije werkplekken, mededelingen - Speciaal voor smartphone en tablet

Externe Interactie met CS

32

Vergelijking van de diverse externe front-ends • Maken vaak gebruik van webservices • Maken vaak gebruik van inQdo Connect als tussenlaag

• Veel hergebruik van bestaande CS-webservices • Vooral voor het ophalen van gegevens • Sommige toepassingen ook voor het aanmelden op vakken • Meestal gemaakt door de instelling, niet door studenten zelf

Externe Interactie met CS

33

Voor- en nadelen van externe front-ends • Voordelen - Meer vrijheid in functionaliteit en look & feel dan CS

- Schermen beperken tot alleen de gewenste functionaliteit - Combineren met andere informatie - Bij inzet OpenAPI meer standaardoplossing mogelijk - Belangrijke bouwstenen voor doelgroep-portalen (student, docent)

• Nadelen - Vergroting van de complexiteit - Lastiger te beheren keten - Logica moet op twee plaatsen onderhouden worden

- Problematiek bronsysteem

Externe Interactie met CS

34

Nieuwe mogelijkheden in CS • Fluid - Betere navigatie

- Responsive: werkt op alle formaten en devices - Makkelijker van een huisstijl te voorzien

• Simplified analytics - Dashboards met SIS-gegevens - In te zetten als zoeksysteem

• Eigen invoerschermen samenstellen - Workcenters - Activity Guides - Related content

• Interaction Hub - Portaalfunctionaliteit in CS zelf Externe Interactie met CS

35

Fluid in CS voor selfservice front-end • Modern front-end • In CS zelf

Externe Interactie met CS

36

Fluid: voorbeelden van Oracle • Homepage voor studenten

Van CS 9.0 naar CS 9.2

Externe Interactie met CS

37

Fluid: voorbeelden van Oracle • Studievoortgang

Externe Interactie met CS

38

Fluid voorbeelden van Oracle • Student Activity Guide

Externe Interactie met CS

39

Fluid voorbeeld SaNS: Aanmelden Leiden

Externe Interactie met CS

40

Inzet Pivot Grids voor Dashboards • Basis voor dashboards

• Te gebruiken als toegang naar andere schermen

Externe Interactie met CS

41

Portaal functionaliteit anders bekeken

en Front-endPortaal Front-end als ‘portaal’ CSPortaal Front-end

Combinatie SISSIS Combinatie SIS X Proces Y YProces Y X XProcesProces Proces Proces functionaliteit functionaliteit functionaliteit functionaliteit functionaliteit

DataData

Data

DataData

Data

Data

Data

Data

Campus Campus Solutions Solutions

Externe Interactie met CS

Campus Y XSysteem Solutions Y Systeem Systeem X Systeem Systeem Y X Systeem

42

Beter inzetten mogelijkheden van CS • Waarom geen portaal in CS zelf (evt. in combinatie met de interactie hub)? • Serieuze concurrent van andere portaalsystemen?

• Kunnen we samen laten zien dat veel van die externe systemen overbodig zijn?

Externe Interactie met CS

43

Peoplesoft Interaction Hub

Externe Interactie met CS

44

Vragen en aanmelding

Hans Janssen [email protected]

Externe Interactie met CS

45

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF