Document

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download Document...

Description

De verborgen epidemie Late gevolgen kindermishandeling

Congres Krachtige kinderen in de Opvang Federatie Opvang 29 oktober 2012

Centrum late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) Martijne Rensen Eigenaar

Stelling 1:

Ook als mishandeling door de gigantische inzet van alle

betrokkenen ook ouders stopt is de blijvende schade voor gezondheid en maatschappelijk

functioneren al aangericht.

Stelling 2:

De gevolgen verdwijnen niet met het ouder worden. Ze nemen alleen maar toe. Dit kost de nederlandse maatschappij 2- 3 miljard per jaar.

Stelling 3:

Traumafocused Psychotherapie is voor veel kinderen nodig. De kosten zijn relatief laag, de resultaten goed. Dit bespaart veel persoonlijk leed op latere leeftijd. En hoge maatschappelijke kosten.

Dit verhaal gaat vooral over cijfers van de late gevolgen van kindermishandeling op volwassen leeftijd Investeren in vroege behandeling : Wat je nu doet, verdien je later terug

Waarom cijfers?

• Schade aantoonbaar maken • Maatschappelijke verantwoordelijkheid aangeven • Economisch gewin mag niet overheersen bij persoonlijk leed dat velen is aangedaan.

Kindermishandeling en gezondheidsschade daarvan is vergelijkbaar met kanker (Putnam) Maar wat in behandeling van de gevolgen van kindermishandeling geinvesteerd wordt steekt heel erg schraal af

Na kindermishandeling = ziektelast 2 a 3 maal hoger dan bij veilig opgroeien Hoge maatschappelijke kosten (Felitti e.a.; walker e.a.; Tang e.a.; Zanari e.a.) Voor Nederland: 2 – 3 miljard per jaar (Rensen n.a.v. ACE studies)

Kosten voor : • Psychiatrische behandeling • Medische behandeling

• Arbeidsuitval / werkloosheid • Alcohol en drugsverslaving • Criminaliteit / justitie • Dakloosheid • Herkent u iets?

Opvang cijfers 2007 :

• Vrouwenopvang

16.000

• Maatschappelijk opvang 56.000 • Kinderen t.m 17 jaar 8000

• Waarvan 1800 alleen • Jongeren 18-22 jaar 7200

• Clienten in Opvang: elkaar versterkend problemen: •

GEWELD EN MISHANDELINGRELATIEPROBLEMENFINANCIELE PROBLEMENPSYCHISCHE PROBLEMENVERSLAVINGVERWAARLOZINGMISHANDELINGLET ACE onderzoek OP DE COMBINATIE

Luistert naar Felitti e.a. en weet: u heeft veel te winnen, u heeft veel te doen in belangenbehartiging (w.o. financiering)

Vooral vroege seksuele traumatisering, emotionele verwaarlozing en meervoudige traumatisering dragen bij aan ernstiger problematiek (Langeland, van den Brink, Draijer; Briere e.a.) Hoe zwaarder en langer en hoe vroeger begonnen hoe ernstiger problemen en hoe lager levenskwaliteit

Veelheid problemen: verschillende levensgebieden

Verdwijnen niet bij ouder worden Kosten nemen buitensporig toe bij niet adequate c.q. ontbreken behandeling Vroege traumafocused psychotherapie leidt tot significante afname kosten (Walker; Zanari) – KJTC 900 milj.

ACE Studies National centre for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Atlanta (Felitti, Anda e.a.) : 17.337 verzekerden Ook in Nederland: TNO 2010

Trimbos Nemesis (2007) Zie:

www. Augeofoundation.nl – gratis college Felitti e.a.

ACE Studies National centre for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Atlanta (Felitti, Anda e.a.) : 17.337 verzekerden Ook in Nederland: TNO 2010

Trimbos Nemesis (2007) Zie:

www. Augeofoundation.nl – gratis college Felitti e.a.

ACE Studies 1 bij ruim 17.300 personen: Mishandeling:

Psychisch (ouders)

11 %

Fysiek (ouders)

28 %

Seksueel (ieder)

22 %

Verwaarlozing: Emotioneel

15 %

Fysiek

10 %

ACE Studies 2: Disfunctioneren thuissituatie:

Alcohol / drugs

27 %

Verlies ouder (onder 13)

23 %

Depressie of psychische ziekte 17 % Geweld naar moeder

13 %

Ouder in gevangenis

6%

Adverse Childhood Experiences Score Number of categories (not events) is summed… ACE Score Prevalence 0 33% 1 25% 2 15% 3 10% 4 6% 5 or more 11%* • Two out of three experienced at least one category of ACE. • If any one ACE is present, there is an 87% chance at least one other category of ACE is present. * Women are 50% more likely than men to have a Score >5.

Mental Health

Childhood Experiences Underlie Chronic Depression % With a Lifetime History of Depression

80 70 60 50 40

Women Men

30 20 10 0 0

1

2 ACE Score

3

>=4

Mental Health 25

Childhood Experiences Underlie Suicide Attempts 4+

% Attempting Suicide

20

15

3 10

2

5

0

1

0 ACE Score

Mental Health

ACE Score and Hallucinations Ever Hallucinated* (%)

12 Abused Alcohol or Drugs

10 8

No Yes

6 4 2 0 0

1

2

3

4

5

ACE Score *Adjusted for age, sex, race, and education.

6

>=7

Health Risks

Adverse Childhood Experiences vs. Smoking as an Adult 20 18 16 14 12

%

10 8 6 4 2 0 0

1

2

3

ACE Score

4-5

6 or more p< .001

Health Risks

Childhood Experiences vs. Adult Alcoholism

18 16

4+

% Alcoholic

14 12

3

10

2

8 6 4 2

1

0

0

ACE Score

Health Risks

ACE Score vs Injection Drug Use % Have Injected Drugs

3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0

1

2

3

4 or more

ACE Score

p2 days/month)

Serious Financial Problems

Serious Problems Performing job

Biomedical Disease The ACE Score and the Prevalence of Liver Disease (Hepatitis/Jaundice) 12

Percent (%)

10 8 6 4 2 0

0

1

2

AACE CE Score

ACE Score

3

>=4

Biomedical Disease

Perce nt with Proble m

ACE Score vs. COPD 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ACE Score 0

1

2

3

4

Biomedical disease

ACEs Increase Likelihood of Heart Disease* • • • • • • • • •

Emotional abuse Physical abuse Sexual abuse Domestic violence Mental illness Substance abuse Household criminal Emotional neglect Physical neglect

1.7x 1.5x 1.4x 1.4x 1.4x 1.3x 1.7x 1.3x 1.4x

*After correction for age, race, education, and conventional risk factors like smoking and diabetes. Circulation, Sept 2004.

A Public Health Paradox What are conventionally viewed as Public Health problems are often personal solutions to long-concealed adverse childhood experiences. “It’s hard to give up something that almost works.”

Return on investement Felitti: op basis deze gegevens vaak preventie en vroegsignalering. Maar juist psychotherapie is dringend nodig Arianne Struik: Slapende honden? Wakker maken! Gezondheidsraad onderzoek behandeling na KM: nog veel te verbeteren (2011)

Return on investment Artikel Reformatorisch dagblad 2007 (Rensen): Een interdepertementaal onderzoek is dringen nodig Een overheid die hier niet in investeert heeft oogkleppen op en zorgt niet goed voor haar burgers

Return on investment • Investeren in multidisciplinaire traumafocused psychotherapie getraumatiseerde kinderen • Idem voor de ouders • Er zijn goede behandelingen voorhanden • Kennis vergroten: opleiden, trainen • Behandelmogelijkheden vergroten • Organisatie en samenwerking verbeteren • Innoveren!

Verdere informatie www.CELEVT.nl

(binnenkort)

www.sympopna.nl

(congres)

www.acestudy.org

(Felitti e.a.)

www.thenextpage.nl

(free colleges)

Tot slot

Dank voor de aandacht en Succes!

Dank voor de aandacht en Succes!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF