Doelgroep netwerk-GTB

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Psychiatrie
Share Embed Donate


Short Description

Download Doelgroep netwerk-GTB...

Description

Welkom • • • • • •

• •

Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking Partners Reguliere trajectbegeleiding W2: een aanzet in praktijk  Activeringsbegeleiding  Arbeidszorg  Doorstroomtrajecten arbeidszorg  Samenwerking RIZIV/Mutualiteiten Voorlopig niet toeleidbaar Evoluties

GTB: Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding

Trajectbegeleiding: Doel: bemiddeling naar tewerkstelling op maat (betaald of onbetaald) Doelgroep: personen met een arbeidsbeperking met ondersteuningsnood Arbeidonderzoek (sinds 1/7/2014, voorheen GA): Doel: advies over tewerkstellingsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen (BTOM) Op vraag van VDAB en/of GTB trajectbegeleider

Hoe gaat GTB te werk?

Stap 4 : Nazorg ondersteuning bij indiensttreding

Stap 1 : infomoment + vraagverduidelijking

Trajectbegeleider begeleidt en ondersteunt

Stap 3 : Trajectuitvoering via sollicitatiebegeleiding opleiding, stages, …

Stap 2 : Trajectbepaling via gesprekken arbeidsonderzoek,…

Participatieladder Activering via verhogen van trede op participatieladder

Maatregelen arbeidsbeperking •

Pmah: - Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) - Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie - Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf - Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal - Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap,- kleding en arbeidspostaanpassingen - Tegemoetkoming in verplaatsingskosten PSP: - Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie - Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf Routing aanvraag recht: automatisch aanvraag via ICF

Partners: samen kunnen we …

GTB heeft een ruim en divers provinciaal netwerk uitgebouwd en nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren: •

VDABGespecialiseerde opleidingspartners (GOB’s)MaatwerkbedrijvenArbeidszorgWelzijns- en zorgpartnersOnderwijsWerkgeversbenadering

Reguliere trajectbegeleiding

Enkele cijfers: 70% van de begeleidingen / 42% werk Op eigen kracht: 1. 2. 3.

Jobclubwerking (begeleid solliciteren na introductiemodules van 1 week) Oriënterende stages, … (1 dag tot 1 maand) Maatwerkbedrijven (vroeger BW & SW)

Met Partners: VDAB/GOB-opleidingen 1. 2. 3.

VDAB-competentiecentra of tenders/uitbestedingen GOB’s: Job-Link, De Kiem, GOCI Derden: Wonen & Werken, IGO, …

W²: een aanzet in praktijk projecten in Vlaams-Brabant

Partners: werk/zorg/empowerment 1)

Activeringsbegeleiding

2)

Arbeidszorg

3) Doorstroomtrajecten 4) Samenwerking RIZIV/mutualiteiten

1. Activeringsbegeleiding 200-tal/jaar

Start: 2009 Doel: Medische en psychische (MMPP) drempels naar tewerkstelling aanpakken in samenwerking met een partner zorg, partner empowerment en onder trajectbegeleiding van GTB Doelgroep: • Niet-werkende werkzoekende (+ OCMW, RIZIV) • Multiple problematiek: 1 of meerdere MMPP zorgvragen chronisch of acuut en onvoldoende onder controle

1. Activeringsbegeleiding

Inhoud: •

Zorgnood in kaart brengenAan randvoorwaarden werkenActiveringstage (520u)

1. Activeringsbegeleiding

Resultaten: •

983 klanten bereikt (vd 6448 in Vlaanderen)37% advies AZ, 4% BW/SW, 27% NEC, 31% niet-toetoeleidbaar -> naar welzijn en zo mogelijk ander statuutVan wie een advies krijgt naar betaald werk, vindt > 60% dit ook.

2. Arbeidszorg Situering en doelgroep: •

Begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maatPersonen die niet meer of nog niet in het betaalde normaal economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht kunnen  Indicatie arbeidshandicap  Een betaalde tewerkstelling van meer dan 13 uur/week niet aankunnen  Geen 50% rendement halen  Onvoldoende arbeidsattitudes en/of arbeidsvaardigheden  Onvoldoende dagstructuur

2. Arbeidszorg

Vlaams gesubsidieerd in maatwerkbedrijven: • • •

11 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant +/- 200 klanten permanent GTB verzorgt toeleiding en trajectbegeleiding

Vilvoorde, Kringloopwinkel Televil - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren

Wespelaar, kringloopwinkel SPIT - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren

- Lichte administratie Grimbergen, Den Diepen Boomgaard

Kortenaken, De Brabander -Tuinbouw -Keuken -Bakkerij

Aarschot, kringloopwinkel Hageland - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren

-Tuinbouw Scherpenheuvel, de Vlaspit

-Keuken -Bakkerij

- Kaarsenatelier

-Verkoop

Vilvoorde, Kringloopwinkel Televil - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren - Lichte administratie

-Tuinbouw

Heverlee, kringloopwinkel SPIT

-Keuken

-Winkel

-Pakketten samenstellen

-Sorteren en verkoopsklaar maken

Herent, de Wikke

Halle, De Floere

- Onderhoud refter

St-Genesius-Rode, Rodea -Confectietaken -Lichte administratie

-Ophalen en leveren

-groenarbeid

21/10/2011

de toekomst van arbeidszorg

 VSA

MBP

Tienen, Kringloopwinkel Hageland - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren

Tienen, Delta - Verpakking

Tienen, IGO-W -Onderhoud gebouwen en terreinen -Ondersteuning ploegen IGO

2. Arbeidszorg

Provinciaal gesubsidieerd: •

19 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant waarvan: - 5 maatwerkbedrijven - 9 andere aanbieders (GGZ, opleidingsinitiatieven, VAPHinitiatieven -> MAGDA-projecten)Ongeveer 90 nieuwe klanten/jaar -> 180 permanentGTB verzorgt toeleiding & trajectbegeleidingDank zij deze extra plaatsen  betere spreiding/aanbod

Vilvoorde, Kringwinkel Televil

Grimbergen, Den Diepen Boomgaard

Wespelaar, Kringwinkel Spit

Grimbergen, De Raster

Kortenaken, De Brabander

Aarschot, Kringwinkel Hageland

Diest, Kringwinkel Hageland

Herent, de Wikke

Zellik, Haviland Scherpenheuvel, de Vlaspit St-PietersLeeuw, Dilbeek, Halle, Kringwinkel Televil

Lennik, Magda BHV

Leuven, Velo Halle, De Floere

St-GenesiusRode, Rodea

Heverlee, Kringwinkel Spit

Kortenberg, Job-Link

Leuven, Magda L Leuven, Leren Ondernemen

Legende:

 VSA MBP VLB

+ combinaties

Tienen, Delta

Tienen, Kringwinkel Hageland

Tienen, Hestia

Bierbeek, Echo

Tienen, IGO-W

3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg (DAZ) Situering: • Pilootproject voor 400 doorstroomtrajecten uit arbeidszorg (Vlaams gesubsidieerd) •

Vanuit het Vlaams Subsidie Agentschap Werk en Sociale EconomiePartnerschap:60 trajecten in Vlaams-Brabant -> 2 oproepen: 120 klanten!

Zorg: CAW, CGG Empowerment: Arbeidszorginitiatieven en Joblink

Doelstelling: Arbeidszorgmedewerkers oriënteren naar een vervolgtraject richting betaalde tewerkstelling in het normaal economisch circuit of maatwerk

3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg (DAZ) Resultaten •

Zeer wisselend afhankelijk van initiatief, tussen 0% en 35%Samenwerking staat nog in zijn kinderschoenen, nog veel leren van elkaar, privacy-beleid in verschillende organisaties is nog onvoldoende afgestemd en bemoeilijkt vlotte communicatie, …Overheid is onduidelijk over toekomst -> TAZ en DAZ moeten geïntegreerd worden in uitvoerings-besluiten van nieuw W²decreet

4. Samenwerkingsakkoord VDAB/GTB/RIZIV/VI’s •

activeren van ‘patiënten’ op invaliditeit en mutualiteit naar reintegratie, bij voorkeur werksamenwerkingsverband tussen betrokken partners én opleidingsverstrekkers (VDAB CC en GOB’s)groeiscenario van 400 in 2012 naar 1500 in 2015?uitbreiding van doelgroep naar personen met een psychische kwetsbaarheid!goede resultaten totnogtoe -> 38% vindt werk na traject!openheid om regelgeving, procedures te vereenvoudigen

Voorlopig Niet ToeleidbaarErnstige gezondheidsproblematiekVaak gecombineerd met bijkomende psychosociale moeilijkhedenNiet mogelijk om te integreren op een werkvloer (betaald of < 13u onbetaald)Om allerlei redenen niet doorgestroomd naar een ander statuutTijdelijk geen actieve begeleidingHerevaluatie na 2 jaar om van de afstand tot de arbeidsmarkt te herbepalen

Evoluties Start maatwerkdecreet is gestart op 1/4/2015 met volgende gevolgen:Éénzelfde regelgevend kader voor beschermde werkplaatsen en sociale werkplaatsenIndicering en communicatie via ICF-toolEen nieuwe/ nauwere manier van samenwerken -> opstart van vacatureconsulenten van VDAB ism met trajectbegeleiders van GTBAandacht voor tewerkstelling van Buso-OV2- leerlingen en OV3- leerlingen met attest (geen getuigschrift)

Bedankt!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF