Duurzaam golfbaanbeheer en speelkwaliteit

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Databases
Share Embed Donate


Short Description

Download Duurzaam golfbaanbeheer en speelkwaliteit...

Description

Duurzaam golfbaanbeheer en speelkwaliteit

Introductie

Duurzaam golf

Duurzaam golfbaan beheer

Plantengroei

=PAR+Temperature

CO2

O2

H2O

5

Grasgroei

Basis 

H2Ovoeding TemperatuurCO2 

PPFD

Te controleren  Temperatuur  Golfrondjes   

PPFD H2O voeding

Gebalanceerde groei 6

Ecosysteem

7

De zon als energiebron

SPECTRUM 8

De grasplant en zonlicht en -warmte

Zonlicht 9

Licht als energiebron

Licht en fotosynthese 10

De grasplanten en fotosynthese

Licht en CO2 opname 11

De reactie van de grasplant op lichtenergie

Licht en fotosynthese 12

Wet van Justus von Liebig

Plantengroei factoren 13

Het ecosysteem gras en bodem

Planten nemen nutriënten die beschikbaar zijn op. CO2 wordt gefixeerd door het fotosynthese proces. Planten maken suikers (energiedragers) aan, die weer verder gebruikt worden door de plant om blad, wortels of spruiten te vormen. Grasmaaisel wordt op de greens verwijderd, dus we onttrekken altijd nutriënten uit de bodem. Afhankelijk van de organische stof in de bodem is er een naleverend effect. Dit naleverend effect is alleen positief bij een goede activiteit van bodemorganismen

14

Meten is weten, gissen is missen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Weersvooruitzichten Bodemgesteldheid PPFD Bodemvocht Temperatuur (GGD) Speelkwaliteit Grasbestand Grasdichtheid

Waarnemingen 15

Monitoring

1. Weersvooruitzichten

Weersvooruitzichten 16

Monitoring

Bodemgesteldheid 17

Monitoring

Bodemgesteldheid 18

Monitoring

PPFD 19

Monitoring

Temperatuur 20

Monitoring

1. Benchmarking is alleen mogelijk door een archivering in een goed opgezette database. 2. Waarnemen is een handeling, maar het vastleggen op de juiste manier is belangrijk om de data te verwerken.

Speelkwaliteit 21

Monitoring

Green kwaliteit 120 100 80 60 40 20 0

1. Duurzaam gebruikmaken van de zonne-energie 2. Inzicht in de basis elementen (groeifactoren) voor plantengroei is essentieel. 3. In de zeer nabije toekomst ( nu al!) is registratie ( greendeal) een must. 4. Modelering ( groeimodel) wordt in de tuinbouw al veel gebruikt en zal ook voor de golfbanen onmisbaar worden.

Speelkwaliteit 22

Monitoring

Speelkwaliteit 23

Monitoring

Speelkwaliteit 24

OptRx Sensoren

De sensor wordt in de precisie landbouw gebruikt: 1. Kwaliteitsbepaling 2. Bemesting 3. Oogstvoorspelling

Sensor voor groei 25

OptRx Sensoren

1. AgLeader en SGL werken samen om deze sensor in te zetten voor golf en sportvelden. 2. Praktijkproef bij AZ 2014-2015

Sensor 26

OptRx Sensoren

16 september 2014

27

OptRx Sensoren Sep-dec 2014

28

De spil in het grote geheel

Passie voor gras

29

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF