Eaton 93PM UPS 30

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Elektrotechniek
Share Embed Donate


Short Description

Download Eaton 93PM UPS 30...

Description

Gebruikers- en installatiegids Eaton 93PM UPS 30-200 kW P-164000249

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Copyright © 2016 Eaton Corporation plc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen die u moet opvolgen tijdens installatie en onderhoud van de UPS en accu's. Lees alle aanwijzingen voor u de apparatuur bedient en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Dit is een product voor commerciële en industriële toepassing in de tweede omgeving. Installatiebeperkingen of aanvullende maatregelen kunnen nodig zijn om verstoringen te voorkomen. De inhoud van deze handleiding is eigendom van de uitgever en mag niet worden gereproduceerd (dit geldt ook voor uittreksels) behalve wanneer hiervoor toestemming is gegeven door Eaton Corporation. De uiterste zorg is besteed om de nauwkeurigheid van de informatie in deze handleiding te waarborgen, maar aansprakelijkheid voor fouten of omissies kan niet worden aanvaard. Het recht op het aanbrengen van veranderingen in het ontwerp is voorbehouden. Onbevoegd kopiëren en uitlenen is verboden. Eaton Power Quality Oy Adres:

Koskelontie 13 FI-02920 Espoo FINLAND

Internet:

www.eaton.eu

Oorspronkelijke instructies __ / Vertaling van de oorspronkelijke instructies _X_

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

2 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Inhoud

©

1

Opbouw van deze handleiding.................................................................7 1.1 Veiligheidsaanduidingen............................................................. 7 1.2 Veiligheidssymbolen................................................................... 7 1.2.1 Gevaarsymbolen............................................................7 1.2.2 Symbolen voor verboden handelingen.......................... 8 1.2.3 Symbolen voor verplichte handelingen..........................8 1.3 In deze handleiding toegepaste gebruiken................................. 8 1.4 Woordenlijst................................................................................ 9

2

Veiligheidsinstructies..............................................................................10 2.1 Doelgroep................................................................................. 12 2.2 CE-markering............................................................................12 2.3 Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker.................................13 2.4 Omgeving..................................................................................13 2.5 Symbolen op de UPS en accessoires.......................................14 2.6 Voor meer informatie................................................................ 14

3

Inleiding van de Eaton UPS................................................................... 16 3.1 Een kijkje in het UPS-systeem..................................................17 3.2 UPS-bedieningsmodi................................................................ 18 3.2.1 Normale bedrijfsmodi...................................................19 3.2.2 Opgeslagen energie en accumodus............................ 23 3.2.3 Bypass-modus............................................................. 25 3.3 Mogelijkheden van de UPS.......................................................27 3.3.1 Advanced Battery Management = Geavanceerd accubeheer.........................................................................27 3.3.2 Powerware Hot Sync................................................... 27 3.3.3 Vermogensregelaar..................................................... 28 3.3.4 Frequentie-omzetter.................................................... 28 3.3.5 Sync Control................................................................ 29 3.4 Mogelijkheden voor software en connectiviteit......................... 29 3.4.1 Gebruikersinterface..................................................... 29 3.4.2 Vermogensbeheersoftware..........................................29 3.5 Opties en accessoires...............................................................29 3.5.1 Maintenance Bypass Switch........................................29 3.5.2 93PM 200 kW SIAC-MBS............................................30 3.5.3 Luchtuitlaatset boven...................................................30 3.5.4 Kabeltoegangset boven............................................... 30 3.5.5 Set voor enkele toevoer...............................................30 3.5.6 Optie gescheiden accu................................................ 31

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

3 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

3.6 3.7

©

Gebruikers- en installatiegids

3.5.7 Field Installed UPM = Op locatie geïnstalleerde UPM....................................................................................31 Accusysteem.............................................................................31 3.6.1 UPS-accuschakelaar................................................... 32 Standaardsysteemconfiguraties................................................32

4

Installatieplan en de UPS uitpakken...................................................... 35 4.1 Een installatieplan opstellen..................................................... 35 4.2 Installatiechecklist..................................................................... 36 4.3 Voorbereiding van de locatie.................................................... 36 4.3.1 Overwegingen voor omgeving en installatie................ 37 4.3.2 Voorbereiding voor het leggen van de voedingsdraden van het UPS-systeem.............................. 42 4.4 De UPS uitpakken en uitladen.................................................. 47

5

Het UPS-systeem installeren................................................................. 52 5.1 Stappen voor installatie van de UPS........................................ 52 5.2 De 93PM 160-200 kW met aan de zijkant geïntegreerde accessoirekast MBS installeren.......................................................60 5.3 Accusysteem installeren........................................................... 65 5.3.1 Installeren van het accusysteem voor 93PM UPS met optionele gescheiden accu.......................................... 66 5.3.2 Bedrading van de accu-afschakeling...........................67 5.4 De kast en voedingskabel voor de externe batterij van de UPS installeren................................................................................ 71 5.5 Een externe EPO-schakelaar (noodschakelaar) installeren .... 73 5.6 Interface-aansluitingen installeren............................................ 74 5.6.1 Interface klantingangsignalen installeren.....................74 5.6.2 Bedradingsinterface van de accubeveiliging............... 74 5.6.3 Aansluitingen van de relaisuitgang-interface............... 75 5.6.4 Aansluitingen van de industriële relaiskaartinterface..............................................................................75 5.6.5 MiniSlot-interfaceaansluitingen....................................76 5.6.6 Signaal-interfaceaansluitingen in een parallel systeem installeren.............................................................76 5.7 Bedrading parallelle 93PM UPS-systemen...............................77 5.7.1 Overzicht van de stroombedrading..............................77 5.7.2 Overzicht van besturingssignalen................................79 5.7.3 De bedrading van de bypass-besturing installeren......80 5.8 De bedrading voorbereiden van de interface van het UPSsysteem........................................................................................... 83

6

Communicatie-interfaces....................................................................... 85 6.1 MiniSlot-kaarten........................................................................ 85

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

4 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

6.2 6.3 6.4 6.5

©

Gebruikers- en installatiegids

Intelligente vermogenssoftware................................................ 87 Signaalingangbewaking............................................................ 88 Algemeen relaiscontact.............................................................88 Relais configureren................................................................... 89

7

Bedieningsinstructies voor de UPS........................................................93 7.1 Bedieningen en indicatoren van de UPS.................................. 93 7.1.1 Bedieningspaneel........................................................ 93 7.1.2 Statusindicatoren......................................................... 94 7.1.3 Systeemgebeurtenissen.............................................. 96 7.1.4 Menustructuur van de 93PM UPS............................... 97 7.2 Aanmelden..............................................................................100 7.3 Instructies voor bediening van het systeem............................101 7.3.1 Het UPS-systeem in de dubbele conversiemodus starten...............................................................................101 7.3.2 Het UPS-systeem in de bypass-modus starten......... 102 7.3.3 Van de dubbele conversiemodus naar de bypassmodus overschakelen.......................................................102 7.3.4 Van de bypass-modus naar de dubbele conversiemodus overschakelen....................................... 103 7.3.5 Van de dubbele conversiemodus naar de ESSmodus overschakelen.......................................................103 7.3.6 Van de ESS-modus naar de dubbele conversiemodus overschakelen....................................... 104 7.3.7 Het UPS-systeem en de kritische last uitschakelen.. 104 7.3.8 De kritische last spanningsvrij maken........................105 7.4 Instructies voor bediening van de UPS...................................105 7.4.1 Een enkele UPS opstarten........................................ 105 7.4.2 Een enkele UPS uitschakelen................................... 106 7.4.3 De acculader in- en uitschakelen...............................106 7.5 Instructies voor bediening van de UPM.................................. 107 7.5.1 De UPM's opstarten...................................................107 7.5.2 De UPM's uitschakelen..............................................108 7.6 De externe noodstopschakelaar gebruiken............................ 108 7.7 De UPS van dubbele conversiemodus naar onderhoudsbypass-modus omschakelen......................................................... 109 7.8 De UPS van de onderhouds-bypass-modus naar de dubbele conversiemodus schakelen..............................................110

8

Onderhoud UPS...................................................................................113 8.1 Belangrijke veiligheidsinstructies............................................ 113 8.2 Preventief onderhoud uitvoeren..............................................114 8.2.1 Dagelijks onderhoud.................................................. 114 8.2.2 Maandelijks onderhoud..............................................115 8.2.3 Periodiek onderhoud..................................................115

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

5 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

8.3 8.4

8.2.4 Jaarlijks onderhoud....................................................115 8.2.5 Onderhoud van de accu's.......................................... 115 De gebruikte UPS of accu's recyclen......................................115 Onderhoudstraining................................................................ 116

9

Technische gegevens.......................................................................... 117 9.1 Normen en richtlijnen.............................................................. 117 9.2 Ingang UPS-systeem.............................................................. 118 9.3 Uitgang UPS-systeem.............................................................118 9.4 UPS-omgevingsspecificaties.................................................. 119 9.5 Specificatie accu..................................................................... 120

10

Garantie............................................................................................... 122 10.1 Algemeen................................................................................122 10.2 Contactpersoon in geval van garantie.................................... 123

Appendix A:

©

Gebruikers- en installatiegids

Relaisalarmen........................................................................... 124

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

6 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

1

Gebruikers- en installatiegids

Opbouw van deze handleiding 1.1

Veiligheidsaanduidingen

De onderstaande tabel geeft uitleg over de in dit document gebruikte veiligheidsaanduidingen. GEVAAR

GEVAAR duidt op een gevaar met een hoog risiconiveau dat, indien dit niet wordt vermeden, tot ernstig of fataal letsel zal leiden.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien dit niet wordt vermeden, tot ernstig of fataal letsel of tot schade aan de machine kan leiden.

TIG

VOORZICH-

PAS OP duidt op een gevaar met een laag risiconiveau dat, indien dit niet wordt vermeden, tot licht of matig letsel of schade aan de machine kan leiden.

Opmerking: Opmerkingen worden gebruikt om belangrijke informatie en nuttige tips aan te geven.

1.2 1.2.1

Veiligheidssymbolen Gevaarsymbolen

Deze symbolen geven een gevaarlijke situatie of handeling aan. Symbolen worden gebruikt om te waarschuwen voor situaties die schade aan het milieu en persoonlijk letsel kunnen veroorzaken. Algemeen waarschuwingssymbool

Explosie- en brandgevaar

Gevaar in verband met elektriciteit

Gevaar in verband met bijtende stoffen

Gevaar in verband met accu's

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

7 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

1.2.2

Gebruikers- en installatiegids

Symbolen voor verboden handelingen

Deze symbolen worden gebruikt om een handeling aan te geven die niet mag worden uitgevoerd. Algemeen symbool voor verboden handeling

Niet roken

Beperkte of belemmerde toegang

1.2.3

Symbolen voor verplichte handelingen

Deze symbolen worden gebruikt om een handeling aan te geven die moet worden uitgevoerd. Algemeen symbool voor verplichte handeling

Ontkoppel van de voedingsbron

Lees de handleiding of de instructies

1.3

In deze handleiding toegepaste gebruiken

In dit document worden de volgende gebruiken toegepast: • • •

©

Vetgedrukt lettertype markeert belangrijke concepten in besprekingen en belangrijke termen in procedures en menu-opties of geeft een opdracht of optie aan die u bij een prompt typt of invoert. Cursief lettertype markeert opmerkingen en waar nieuwe termen worden gedefinieerd. Schermtekst biedt informatie die op het scherm of de lcd verschijnt.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

8 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

1.4

Gebruikers- en installatiegids

Woordenlijst

In dit document worden de volgende afkortingen gebruikt om naar Eaton UPSproducten of onderdelen daarvan te verwijzen: Tabel 1: Lijst van afkortingen

©

ABM

Advanced Battery Management = Geavanceerd accubeheer

BIB

Bypass Input Breaker = Bypass-ingangsbeveiliging

EBC

External Battery Cabinet = Externe accukast

EPO

Emergency Power-off = Externe noodstroom uit

ESS

Energy Saver System = Energiebesparingssysteem

FI-UPM

Field Installed UPM = Op locatie geïnstalleerde UPM

IPM

Intelligent Power Manager = Intelligente vermogensmanager

IPP

Intelligent Power Protector = Intelligente vermogensbeschermer

MBP

Maintenance Bypass = Onderhoudsbypass

MBS

Maintenance Bypass Switch

MCB

Miniature Circuit Breaker = Miniatuurstroomonderbreker

MIS

Maintenance Isolation Switch = Isolatieschakelaar voor onderhoud

MOB

Module Output Breaker = Module-uitgangsbeveiliging

REPO

Remote Emergency Power-off = Externe noodstroom uit

RIB

Rectifier Input Breaker = Ingangsbeveiliging van de gelijkrichter

SCR

Silicon-controlled Rectifier = Silicoongestuurde gelijkrichter

STSW

Statische schakelaar

UPM

Uninterruptible Power Module = Ononderbroken vermogensmodule

UPS

Uninterruptible Power Supply = Ononderbroken stroomtoevoer

VMMS

Variable Module Management System

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

9 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

2

Gebruikers- en installatiegids

Veiligheidsinstructies GEVAAR Belangrijke veiligheidsinstructies! Bewaar deze instructies! Dit document bevat belangrijke instructies die moeten worden opgevolgd tijdens installatie, bediening en onderhoud van de UPS en de accu's. Lees alle instructies voordat u met de apparatuur gaat werken. Bewaar deze handleiding als naslagwerk. Deze instructies kunnen ook worden gedownload op www.eaton.eu/93pm. GEVAAR Werkzaamheden aan de binnenzijde van de UPS moeten worden uitgevoerd door een erkende klantenservicemonteur van Eaton of door Eaton erkende gekwalificeerde servicemedewerkers. De UPS bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. De UPS werkt met netspanning, batterijspanning of bypass-spanning. De UPS bevat componenten die hoge stroom en spanning voeren. Een goed geïnstalleerde behuizing is geaard en heeft een IP21-classificatie tegen elektrische schokken en vreemde voorwerpen. De UPS is echter een geavanceerd voedingssysteem en alleen gekwalificeerde medewerkers mogen de UPS installeren en servicewerkzaamheden hieraan uitvoeren. GEVAAR Deze UPS bevat dodelijke spanningen. Alle reparatie- en servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door hiervoor bevoegde servicemedewerkers worden uitgevoerd. De UPS bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. WAARSCHUWING De UPS wordt door een eigen energiebron gevoed (batterijen). De uitgangsklemmen kunnen onder spanning staan, zelfs als de UPS van een AC-voedingsbron is afgekoppeld. Installeer om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen deze UPS binnenshuis in een omgeving waar temperatuur en vochtigheid worden geregeld en waar geen geleidende verontreinigde stoffen aanwezig zijn. De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C (104°F). Werk niet met de UPS in de buurt van water of bij een zeer hoge vochtigheid (maximaal 95%). Het systeem is niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Controleer voordat u enige installatie- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren of alle AC- en DC-voedingsbronnen zijn afgekoppeld. Voeding kan

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

10 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

van meerdere bronnen afkomstig zijn. Zorg ook voor systeemaarding/PEcontinuïteit van het systeem. In een parallel systeem kunnen uitgangsklemmen onder spanning staan, zelfs als de UPS is uitgeschakeld. WAARSCHUWING Accu's kunnen door een hoge kortsluitstroom elektrische schokken of brandwonden veroorzaken. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Gevaar in verband met elektriciteit. Probeer niet de bedrading van de accu's of de connectors te wijzigen. Pogingen tot wijziging van de bedrading kunnen letsel veroorzaken. Open of beschadig de accu's niet. Vrijgekomen elektrolyt is giftig en schadelijk voor de huid en de ogen. Batterijen kunnen HOGE SPANNINGEN en CORROSIEVE, GIFTIGE en EXPLOSIEVE stoffen bevatten. Als gevolg van de batterijreeksen kunnen de uitgangen onder hoogspanning staan, zelfs als de AC-voeding niet op de UPS is aangesloten. Lees de uitschakelinstructies zorgvuldig door. BELANGRIJK: De accu kan uit meerdere parallelle reeksen bestaan. Zorg dat voorafgaande aan de installatie alle reeksen zijn losgekoppeld. VOORZICHTIG Uitsluitend hiervoor gekwalificeerde servicemedewerkers met kennis van accu's en de vereiste voorzorgsmaatregelen mogen installatie- of onderhoudswerkzaamheden aan accu's uitvoeren. Houd onbevoegde medewerkers uit de buurt van de batterijen. Neem voordat u batterijen gaat installeren of vervangen alle aanwijzingen aangeduid met waarschuwing en pas op alsook opmerkingen betreffende de juiste werkwijze in acht. Koppel de batterijen niet af als de UPS in de batterijmodus staat. Zorg dat de vervangende batterijen hetzelfde nummer en type hebben als de oorspronkelijk in de UPS geplaatste batterijen. Meer nauwkeurige instructies vindt u op de UPS. Koppel voordat u batterijklemmen gaat aansluiten of afkoppelen de voedingsbron af door de bijbehorende batterijstroomonderbreker te openen. Controleer of de batterij niet onbedoeld is geaard. Verwijder als dit het geval is de aardingsbron. Bij aanraking van een deel van een geaarde accu kunt u een elektrische schok krijgen. Als u de aardingsaansluiting loskoppelt voordat u werkzaamheden aan de accu gaat uitvoeren, verkleint dit de kans op een elektrische schok. Voer de accu's volgens de lokale eisen af. Werp accu's niet in open vuur. Bij blootstelling aan vuur kunnen accu's exploderen.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

11 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Houd om correcte luchtstroming voor koeling te verzekeren en medewerkers tegen gevaarlijke voltages in de unit te beschermen de deur van de UPS gesloten en de voorpanelen geplaatst. Installeer of gebruik het UPS-systeem niet in de buurt van warmtebronnen die werken op gas of elektriciteit. Houd de bedrijfsomgeving binnen de in dit document genoemde parameters. VOORZICHTIG Houdt de omgeving van de UPS ordelijk, schoon en vrij van overmatig vocht. Neem alle aan de binnen- en buitenzijde van de apparatuur aangebrachte aanwijzingen met de aanduidingen GEVAAR, PAS OP en WAARSCHUWING in acht.

2.1

Doelgroep

De beoogde doelgroep van dit document bestaat uit: • •

Mensen die de installatie van de UPS plannen en uitvoeren Mensen die met de UPS werken

Dit document biedt richtlijnen voor het controleren van de opbrengst van de UPS en het installeren en bedienen van de UPS. Van de lezer wordt verwacht dat hij/zij basiskennis heeft betreffende elektriciteit, bedrading, elektrische onderdelen en symbolen in elektriciteitsschema's. Dit document is geschreven voor een algemene lezer. VOORZICHTIG Lees dit document voordat u de UPS gaat bedienen of werkzaamheden hieraan gaat uitvoeren.

2.2

CE-markering

Het product heeft de CE-markering in overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen: • •

Laagspanningsrichtlijn (veiligheid) 2014/35/EU EMS-richtlijn 2014/30/EU

Conformiteitsverklaringen met geharmoniseerde normen betreffende de UPS en richtlijnen EN 62040-1 (veiligheid) en EN 62040-2 (EMC) zijn beschikbaar via www.eaton.eu of door contact op te nemen met het dichtstbijzijnde kantoor van Eaton of een erkende partner.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

12 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

2.3

Gebruikers- en installatiegids

Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

De enige handelingen die de gebruiker mag uitvoeren zijn: • • •

De UPS opstarten en uitschakelen, met uitzondering van het opstarten bij de inbedrijfstelling. Het LCD-bedieningspaneel en de MBS (Maintenance Bypass Switch = bypass-schakelaar voor onderhoud) gebruiken. Optionele connectiviteitmodules en de bijbehorende software gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen treffen en uitsluitend de beschreven handelingen uitvoeren. Iedere afwijking van de instructies kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker of onbedoeld vermogensverlies veroorzaken. GEVAAR Open geen andere schroeven in de unit dan de bevestigingsschroeven van de beschermplaten van de MiniSlots en de borgplaat van de MBS. Het niet herkennen van gevaren in verband met elektriciteit kan fataal zijn. VOORZICHTIG De 30-50 kW-modellen zijn verkrijgbaar als C2 UPS-product dat zowel in een residentiële als in een commerciële/industriële omgeving kan worden geplaatst. Bij plaatsing in een woonomgeving kan dit product de radio verstoren. In dit geval dient u misschien extra voorzorgsmaatregelen te treffen. De 30-200 kW-modellen zijn standaard categorie C3 UPS-producten, bedoeld voor alle commerciële en industriële vestigingen.

2.4

Omgeving

Installeer de UPS volgens de aanbevelingen in dit document. Installeer de UPS nooit in een luchtdichte ruimte, in een ruimte waar ontvlambare gassen aanwezig zijn of in een omgeving waar de specificaties worden overschreden. Een overmatige hoeveelheid stof in de bedrijfsomgeving van de UPS kan schade veroorzaken of tot storingen leiden. Bescherm de UPS altijd tegen weersinvloeden en zonneschijn. Voor een maximale levensduur van de interne accu ligt de aanbevolen bedrijfstemperatuur tussen 20-25ºC. WAARSCHUWING Tijdens het opladen, onderhoudsladen, zware ontlading en overladen komen waterstof en zuurstofgassen uit de loodzuur- en NiCd-accu's vrij in de omgeving. Explosief gasmengsel kan worden gecreëerd als de

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

13 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

waterstofconcentratie hoger is dan 4% per volume in de lucht. Zorg voor de benodigde luchtstroming voor ventilatie van de ruimte van de UPS.

2.5

Symbolen op de UPS en accessoires

Hieronder volgen voorbeelden van op de UPS of zijn accessoires gebruikte symbolen. De symbolen dienen om u op belangrijke informatie te attenderen. RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK Geeft aan dat de kans op een elektrische schok aanwezig is en dat de bijbehorende waarschuwing in acht moet worden genomen. PAS OP: ZIE DE BEDIENINGSHANDLEIDING Zie de bedieningshandleiding voor extra informatie,zoals belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies. Dit symbool geeft aan dat u de UPS of de accu's van de UPS niet via het restafval mag afvoeren. Dit product bevat gesloten loodzuuraccu's die gescheiden moeten worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende plaatselijk instantie voor recycling/hergebruik of gevaarlijk afval.

Dit symbool geeft aan dat u afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA) niet via het restafval mag afvoeren. Neem voor correcte afvoer contact op met het betreffende plaatselijk centrum voor recycling/hergebruik of gevaarlijk afval.

2.6

Voor meer informatie

Richt alle vragen over de UPS en de accukast tot het lokale kantoor of een door de fabrikant erkende agent. Vermeld de typecode en het serienummer van de apparatuur. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger als u hulp nodig hebt bij: • • • • ©

Het plannen van de eerste opstart Regionale vestigingen en telefoonnummers Een vraag over informatie in deze handleiding Een vraag die in deze handleiding niet wordt beantwoord

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

14 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Opmerking: Zie IEC 62485-2 voor meer informatie over de installatieruimte, veilige bediening en werking: Veiligheidseisen voor oplaadbare accu’s en accusystemen.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

15 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

3

Gebruikers- en installatiegids

Inleiding van de Eaton UPS

Figuur 1. Eaton 93PM UPS

De Eaton® 93PM Uninterruptible Power Supply (UPS) is een werkelijk online, ononderbroken en geïntegreerd driefasesysteem zonder transformator voor dubbele conversie dat geconditioneerde en ononderbroken wisselstroom levert aan kritische last en deze tegen stroomuitval beschermt. De UPS dient om verlies van waardevolle elektronische informatie te voorkomen, de stilstandtijd van apparatuur tot het minimum te beperken en het nadelige effect op productieapparatuur als gevolg van onverwachte problemen met de voeding te minimaliseren. De Eaton UPS controleert voortdurend de binnenkomende elektriciteit en verwijdert de stroomstoten, pieken, dalen en andere onregelmatigheden die inherent zijn aan commerciële stroom. In samenwerking met het elektrische systeem in een gebouw levert het UPS-systeem schone en consistente stroom die gevoelige elektronische apparatuur nodig heeft voor een betrouwbare werking. Tijdens onderspanning, spanningsuitval en andere stroomonderbrekingen leveren accu's de noodstroom om het systeem werkend te houden. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

16 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Het UPS-systeem is geplaatst in een enkele vrijstaande kast met veiligheidsschermen achter de deur ter bescherming tegen gevaarlijke spanning. Iedere UPS-kast heeft een statische bypass met een centraal systeem. De beschikbare statische bypasswaarden zijn 50 kW, 60 kVA, 100 kW, 150 kW en 200 kW. De maat van de statische bypass wordt gekozen op basis van het vermogen van het UPS-systeem. Het uitgangsvermogen van de Eaton 93PM is gebaseerd op de ononderbroken vermogensmodules (UPM's = uninterruptible power modules) van 50 kW. Een enkele UPS-kast kan één tot vier UPM's bevatten voor het verkrijgen van waarden van: • • • •

1 x 50 kW = 50 kW (of 60 kVA, PF 0,9) 2 x 50 kW = 100 kW 3 x 50 kW = 150 kW 4 x 50 kW = 200 kW

Zie paragraaf 3.7 voor een lijst met beschikbare configuraties. Een UPM omvat een gelijkrichter, omvormer, accu-omzetter en onafhankelijke bedieningen. Iedere UPM kan onafhankelijk van de andere vermogensmodules werken. Opmerking: Opstarten en operationele controles moeten worden uitgevoerd door een erkende klantenservicemonteur van Eaton of door Eaton erkende gekwalificeerde servicemedewerkers, anders komen de in de garantie genoemde garantievoorwaarden (zie hoofdstuk 10) te vervallen. Deze dienst wordt aangeboden als onderdeel van het verkoopcontract voor de UPS. Neem vooraf contact op met de service-afdeling (doorgaans is twee weken van tevoren vereist) om een voorkeursdatum voor het opstarten te reserveren.

3.1

Een kijkje in het UPS-systeem

De statische bypass op systeemniveau in de Eaton 93PM UPS-kast bepaalt het haalbare uitgangsvermogen van de UPS. De statische bypass-lijn bestaat uit een statische schakelaar en een isolatieapparaat voor backfeedbescherming die in serie zijn geschakeld. Daarnaast is er een besturingsunit op systeemniveau die de via de bypass-lijn of aan de ingang van de UPS geleverde stroom constant bewaakt. Overdracht naar de statische bypass verloopt naadloos en wordt indien nodig automatisch door het systeem uitgevoerd, bijvoorbeeld in geval van langdurige overbelasting van het systeem. Iedere UPM bevat een gelijkrichter, accu-omzetter, omvormer en onafhankelijke bedieningen. Iedere UPM kan onafhankelijk werken en de last delen, ondanks de status van de andere UPM's.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

17 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Ook kan het systeem als in de fabriek geïnstalleerde optie een interne UPS bypass-schakelaar voor onderhoud bevatten. De 30-50 kW 93PM UPS is voorzien van een statisch bypass-gedeelte dat is gespecificeerd voor 50 kW, één UPM-vermogensmodule en interne accu's. De 60 kVA 93PM UPS is voorzien van een statisch bypass-gedeelte dat is gespecificeerd voor 60 kVA, één UPM-vermogensmodule en interne accu’s. Naast de interne accu's kunnen ook externe accu's worden aangesloten. In de 80-200 kW units lopen de UPM's intern parallel. Deze units hebben geen interne accu’s. De ingangsschakelaar van de gelijkrichter en accubeveiliging zijn standaard verkrijgbaar voor de 30-50 kW en 60 kVA-units en als optie voor de 80-150 kWunits. De interne MBS is beschikbaar als optie voor de eenheden van 30-150 kW. Als de netspanning wordt onderbroken of buiten de in hoofdstuk 9 gespecificeerde parameters valt, gebruikt de UPS een reserve-accu om de voeding gedurende een bepaalde tijdsduur of tot de netspanning terugkeert op de kritische last in stand te houden. Bij langdurige stroomuitval kunt u de UPS naar een alternatief voedingssysteem (zoals een generator) overschakelen of de kritische last op correcte wijze uitschakelen. De UPS-bypass bestaat uit een constant werkende statische schakelaar en een isolatievoorziening voor backfeed-bescherming K5. De 80-200 kW modellen hebben ook een interne zekering in de bypass-lijn. De backfeed-bescherming en de bypass-zekering zijn in serie met de statische schakelaar geschakeld.

3.2

UPS-bedieningsmodi

De UPS kent de volgende bedieningsmodi: •

Normale bedrijfsmodi: •©

In de dubbele conversiemodus wordt de kritische last geleverd door de omvormer, die wordt gevoed door de gelijkgerichte AC-netspanning. In deze modus levert de acculader indien nodig ook de laadstroom voor de accu. In de modus Variable Module Management System (VMMS) wordt de kritische last geleverd door de omvormer. De omvormer krijgt, op dezelfde wijze als dubbele conversiemodus, zijn vermogen van gelijkgerichte AC-netspanning. In de VMMS-modus, kan het 93PM UPSsysteem het lastniveau per vermogensmodule optimaliseren: de operationele efficiëntie wordt aanzienlijk verhoogt als de bedrijfslast lager is dan 50% van de capaciteit van de UPS. Het UPS-systeem zal de redundante vermogensmodules automatisch uitschakelen. In geval van afwijkingen in spanning of een plotselinge verhoging van de last, kunnen de uitgeschakelde vermogensmodules binnen 2 ms (milliseconden) naar de online-modus omschakelen.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

18 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegidsIn de energiebesparend systeemmodus (ESS = Energy Saver System) wordt de kritische last bij waarneming van een afwijkende situatie in de netspanning veilig ondersteund door netspanning via de op verzoek beschikbare statische bypass-schakelaar met dubbele conversie die standaard minder dan 2 ms overgangstijd heeft. Bij bedrijf in de ESSmodus wordt de last beveiligd met inherente stroomstootonderdrukking. Bedrijf van de UPS in de ESS-modus verhoogt de systeemefficiëntie tot 99%, wat aanzienlijk minder energieverlies mogelijk maakt zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid van het systeem. In de opgeslagen energiemodus wordt de energie van een reserve-DCstroom verkregen en door de UPS-omvormer in AC-stroom omgezet. Meestal worden voor dit doel VRLA-accu's in het systeem geplaatst en de bedrijfsmodus heet dan de accumodus. In de bypassmodus wordt de kritische belasting rechtstreeks van stroom voorzien door netstroom via de statische schakelaar van de UPS.

3.2.1

Normale bedrijfsmodi

Tijdens normaal bedrijf van de UPS wordt de voeding voor het systeem uit een ingangsbron voor netspanning afgeleid. Unit Online verschijnt op het voorpaneel om aan te geven dat de inkomende voeding binnen de acceptatiegrenzen voor spanning en frequentie ligt. 3.2.1.1

Dubbele conversiemodus

Afbeelding 2 toont het traject van de elektrische voeding door het UPS-systeem als de UPS in de dubbele conversiemodus werkt.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

19 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 2. Stroomtraject door de UPS in de dubbele conversiemodus A

Statische schakelaar

1

Bypass-ingang

Hoofdvoedingsstroom

B

Gelijkrichter 2

Ingang gelijkrichter

Spanningvoerend

C

Omvormer

3

Uitgang

Spanningsloos

D

Accu-omzetter

4

Accubeveiliging

Druppelstroom

E

Accu

Gesloten

Open

Driefase AC-ingangsstroom wordt met een omzetter op meerdere niveaus met IGBT-voorzieningen naar DC omgezet om een gereguleerde DC-spanning aan de omvormer te leveren. De UPS-status op het display is Unit online en de UPM-status is Actief. De accu-omzetter wordt gevoed door de gereguleerde DC-uitgang van de gelijkrichter en levert een gereguleerde laadstroom aan de accu. De accu is altijd op de UPS aangesloten en staat klaar om de omvormer te ondersteunen, mocht de netspanning niet beschikbaar zijn. De omvormer levert driefase AC-spanning aan de kritische last. De omvormer maakt gebruik van omzettertechnologie met meerdere niveaus met IGBTvoorzieningen en pulsbreedtemodulatie (PWM) om een geregelde en gefilterde AC-spanning te verkrijgen. Als de AC-netspanning wordt onderbroken of niet aan de specificaties voldoet, schakelt de UPS automatisch naar de accumodus om de kritische last zonder ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

20 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

onderbreking te ondersteunen. Bij herstel van de netspanning keert de UPS naar de dubbele conversiemodus terug. Als de UPS overbelast raakt of niet beschikbaar is, schakelt de UPS naadloos over naar de bypass-modus en blijft vermogen via de statische bypass leveren. De UPS keert automatisch terug naar de dubbele conversiemodus als de abnormale situatie, zoals langdurige overbelasting, wordt opgeheven en de werking van het systeem binnen de gespecificeerde limieten wordt hersteld. Als een UPM binnen de UPS een interne storing krijgt, zullen de resterende UPM's de last in de dubbele conversiemodus blijven ondersteunen. De UPS is automatisch intern redundant als de UPS niet met maximumvermogen werkt. Als er echter geen redundantie is tussen de UPM's als gevolg van een hoog vermogen, schakelt de UPS automatisch naar de bypass-modus en blijft in deze modus tot de fout is hersteld en de UPS weer in bedrijf is. In een extern parallel redundant systeem kan iedere UPS voor onderhoud van het systeem worden geïsoleerd, terwijl de overige UPS-systemen de last in de dubbele conversie ondersteunen. 3.2.1.2

Systeemmodus Variable Module Management

Als de modus Variable Module Management System (VMMS) is geactiveerd, wordt de last geleverd door UPM’s in dubbele conversiemodus (zie afbeelding 2 ). De UPS-status op het display is Unit Online VMMS en de UPM-status is Actief. De efficiëntie van de UPS varieert afhankelijk van het lastniveau waarop de UPS werkt. Met VMMS-technologie kan de systeemefficiëntie geoptimaliseerd worden door het lastniveau van de UPM automatisch te optimaliseren. Als de last bijvoorbeeld erg laag is er een minstens één UPM online. Dit verhoogt de UPS-systeemefficiëntie met meerdere procentpunten. De resterende UPM's zijn gereed om direct naar dubbele conversiemodus te schakelen als de last toeneemt. De last blijft de hele tijd beschermd door dubbele conversie-UPS, ook tijdens en na een belastingsstap. De VMMS-modus kan worden geconfigureerd met volledige redundantie voor de vermogensmodules, zodat er altijd een aantal redundante UPM's online zijn. Als de UPM's zich in de gereedstatus bevinden, worden de IGBT-omvormers constant van stroom voorzien omdat de schakelaars voor gelijkrichteringang en omvormeruitgang zijn gesloten. Ook de tussenkring wordt van stroom voorzien. Alleen de IGBT-poortsignalen worden uitgeschakeld. Om de gereedstatus te verlaten is het aansturen van de IGBT-schakelaars de enige stap die nodig is. Aangezien er constant gelijkspanning aanwezig is, kan de omvormer direct starten: de omschakeling naar dubbele conversiemodus binnen 2 milliseconden is praktisch naadloos.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

21 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

3.2.1.3

Gebruikers- en installatiegids

Energiebesparende systeemmodus

Afbeelding 3 toont het traject van de elektrische stroom door het UPS-systeem als de UPS in de ESS-modus werkt.

Figuur 3. Stroomtraject door de UPS in de ESS-modus A

Statische schakelaar

1

Bypass-ingang

Hoofdvoedingsstroom

B

Gelijkrichter 2

Ingang gelijkrichter

Spanningvoerend

C

Omvormer

3

Uitgang

Spanningsloos

D

Accu-omzetter

4

Accubeveiliging

Druppelstroom

E

Accu

Gesloten

Open

In de ESS-modus levert de UPS veilig netstroom direct aan de last als de ingang binnen de aanvaardbare grenzen voor spanning en frequentie ligt. De UPS-status op het display is Unit Online ESS, en de UPM-status is Actief. De stroomstootbeveiliging en enige filtering wordt ook verschaft, waarbij wordt gezorgd dat schone stroom aan de lastapparatuur wordt geleverd. Bij waarneming van storingen in de inkomende stroom schakelt de UPS naar de dubbele conversiemodus en blijft de kritische last via de omvormer leveren. In geval van een volledige uitval van de netspanning of als de ingangsstroom buiten de toleranties van het systeem valt, schakelt de UPS over naar accumodus en blijft geconditioneerde en schone stroom aan de kritische last leveren. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

22 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Bij bedrijf in de ESS-modus bewaken de uitstekende detectie- en besturingsalgoritmen van de UPS voortdurend de kwaliteit van de inkomende spanning en maken de snelle inschakeling van spanningsomzetters mogelijk. De standaardovergangstijd naar dubbele conversie is minder dan twee milliseconden, wat praktisch naadloos is. Als de stroomwaarden binnen de aanvaardbare grenzen liggen, werkt de UPS als een energiebesparend systeem met hoge efficiëntie, dat stroomstootbeveiliging voor IT-apparatuur biedt en voor levering van schone stroom aan de faciliteit zorgt. Het energiebesparende systeem verhoogt de efficiëntie van het systeem tot 99% bij levering van 20-100% van de nominale last, waarbij de energieverliezen tot wel 80% worden gereduceerd.

3.2.2

Opgeslagen energie en accumodus

Bij normale werking in de dubbele conversie- of ESS-modus gaat de UPS automatisch over op levering van de last uit accu's of andere opgeslagen energiebronnen als de netspanning uitvalt of als de netspanning niet aan de specifieke parameters voldoet. De UPS-status op het display is Op accu en de UPM-status is Actief. In de accumodus levert de accu DC-noodspanning die door de omvormer in geregelde uitgangsspanning wordt omgezet. Afbeelding 4 toont het traject van de elektrische stroom door het UPS-systeem bij bedrijf in de accumodus.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

23 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 4. Traject van de stroom door de UPS in de accumodus A

Statische schakelaar

1

Bypass-ingang

Hoofdvoedingsstroom

B

Gelijkrichter 2

Ingang gelijkrichter

Spanningvoerend

C

Omvormer

3

Uitgang

Spanningsloos

D

Accu-omzetter

4

Accubeveiliging

Druppelstroom

E

Accu

Gesloten

Open

Tijdens een stroomuitval heeft de gelijkrichter niet langer een AC-spanningsbron van waaruit de DC-uitgangsspanning die nodig is om de omvormer te ondersteunen kan worden geleverd. Het ingangsrelais K1 gaat open en de UPS-uitgang wordt door accu's via de omvormer gevoed. Als de omvormer door de overgang ononderbroken werkt, blijft de last continu zonder storing ondersteund. Als de statische bypass van de UPS vanuit dezelfde bron als de UPS-gelijkrichter wordt gevoed, opent ook de backfeedbeschermingsschakelaar K5. Het openen van K1 en K5 voorkomt dat systeemspanningen teruglekken en de ingangsbron opnieuw via de statische schakelaar of gelijkrichter binnenkomen. Als de ingangsstroom niet terugkeert of niet binnen het toegelaten bereik voor normale werking valt, blijft de accu zich ontladen tot een niveau van DCspanning wordt bereikt waardoor de omvormer de aangesloten lasten niet langer kan ondersteunen. Als dit gebeurt, geeft de UPS een reeks akoestische en visuele alarmsignalen om aan te geven dat de accu's nog een ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

24 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

minimumvermogen over hebben en een systeemuitschakeling nadert. Tenzij de netspanning wordt hersteld, kan de uitgang maximaal twee minuten worden ondersteund voordat het vermogen van het systeem wordt uitgeschakeld. Als de bypass-bron beschikbaar is, schakelt de UPS over naar de bypass-modus in plaats van uit te schakelen. Als de ingangsstroom op enig moment tijdens het ontladen van de accu weer beschikbaar komt, sluiten K1 en K5 en keert de UPS terug naar normaal bedrijf. De UPS zal ook beginnen met het opladen van de accu's om het vermogen te herstellen.

3.2.3

Bypass-modus VOORZICHTIG

De kritische last wordt niet beschermd zolang de UPS zich in de bypassmodus bevindt. De UPS schakelt automatisch naar de bypass-modus bij een overbelasting, een lastfout of een interne fout. De bypass-bron levert de commerciële AC-stroom direct aan de last. De UPS kan via de display ook de opdracht krijgen om handmatig naar de bypass-modus over te gaan. De UPS-status op de display is In bypass. De UPS zal terugkeren van de bypass-modus naar de online-modus als de toestand die de omschakeling veroorzaakte (bijvoorbeeld overbelasting) is opgeheven. Als een toestand zich niet zelf opheft (bijvoorbeeld een interne UPS-fout), blijft de UPS op bypass werken. Afbeelding 5 toont het traject van de elektrische stroom door het UPS-systeem bij bedrijf in de bypass-modus.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

25 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 5. Traject van de stroom door de UPS in de bypass-modus A

Statische schakelaar

1

Bypass-ingang

Hoofdvoedingsstroom

B

Gelijkrichter 2

Ingang gelijkrichter

Spanningvoerend

C

Omvormer

3

Uitgang

Spanningsloos

D

Accu-omzetter

4

Accubeveiliging

Druppelstroom

E

Accu

Gesloten

Open

In de bypass-modus wordt de uitgang van het systeem rechtstreeks van de systeemingang van driefase AC-spanning voorzien. In deze modus is de uitgang van het systeem niet beschermd tegen schommelingen van de spanning of frequentie of stroomuitval vanaf de bron. In de bypass-modus wordt enige stroomlijnfiltering en piekbescherming aan de last geleverd, maar actieve regeling van de stroom of accu-ondersteuning is niet beschikbaar voor de uitgang van het systeem. De statische bypass bestaat uit een statische schakelaar (STSW) voor een geïntegreerde siliciumgelijkrichter (SCR) en een isolatievoorziening K5 voor backfeed-bescherming. De statische schakelaar is een continu actief apparaat dat telkens als de omvormer de toegepaste last niet kan ondersteunen wordt gebruikt. De statische schakelaar wordt in serie met de backfeed-bescherming geschakeld. Omdat de statische schakelaar een elektronisch geregeld apparaat is, kan deze direct worden ingeschakeld om de last van de omvormer zonder onderbreking op te pakken. De backfeed-bescherming is gewoonlijk altijd ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

26 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

gesloten, gereed om de statische schakelaar te ondersteunen behalve als de bypass-ingangsbron niet meer beschikbaar is.

3.3

Mogelijkheden van de UPS

De Eaton-UPS bevat veel mogelijkheden die de voeding op een rendabele en consistente manier betrouwbare bescherming bieden. De beschrijvingen van de mogelijkheden geven een kort overzicht van de standaardmogelijkheden van de UPS.

3.3.1

Advanced Battery Management = Geavanceerd accubeheer

De ABM-technologie maakt gebruik van geavanceerde detectiecircuits en een drietraps oplaadtechniek die de nuttige levensduur van de UPS-accu's verlengt en tegelijkertijd de oplaadtijd van de accu optimaliseert. ABM beschermt accu's ook tegen schade die wordt veroorzaakt door opladen met hoge spanningen en rimpelstromen van omvormers. Laden met hoge spanningen kan de accu's oververhitten en beschadigen. In de laadmodus worden de accu's geladen. Het laden duurt zolang het nodig is om het accusysteem op een vooraf bepaald onderhoudsniveau te brengen. Zodra dit niveau is bereikt, gaat de UPS-acculader naar de onderhoudsfase en werkt de lader in de constante spanningsmodus. De rustmodus begint aan het einde van de laadmodus, dat wil zeggen 48 uur na het onderhoudsladen (instelbaar door de klant). In de rustmodus wordt de acculader volledig uitgeschakeld. Het accusysteem krijgt geen laadstroom tijdens deze rustperiode van ongeveer 28 dagen (instelbaar door de klant). In de rustmodus wordt de accuspanning van het open circuit constant bewaakt en het laden van de accu wordt hervat wanneer dit nodig is.

3.3.2

Powerware Hot Sync

De Eaton Powerware Hot Sync-technologie is een algoritme dat het enkele storingspunt in een parallel systeem wegneemt en zo de betrouwbaarheid van het systeem verhoogt. De Hot Sync-technologie is in alle Eaton 93PM UPSunits ingebouwd en wordt in zowel interne parallelle systemen met meerdere modules als in externe parallelle systemen gebruikt. Door de Hot Sync-technologie kunnen alle UPM-systemen zelfstandig in een parallel systeem functioneren, zelfs zonder communicatie tussen modules. De vermogensmodules die gebruik maken van de Hot Sync-technologie zijn volledig autonoom; iedere module bewaakt onafhankelijk zijn eigen uitgang om volledig synchroon met de andere modules te blijven. De UPMvermogensmodules delen de last perfect, zelfs bij verandering van capaciteit of last. De Powerware Hot Sync-technologie combineert digitale signaalverwerking en een geavanceerde besturingsalgoritme voor het bieden van automatische ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

27 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

lastverdeling en selectieve uitschakeling in een parallel UPS-systeem. De besturingsalgoritmen voor lastverdeling onderhouden synchronisatie en lastbalans door constant zeer kleine aanpassingen uit te voeren aan variaties in de vereisten voor het uitgangsvermogen. De modules voldoen aan de vraag en zijn niet in strijd met elkaar voor de last. De Powerware Hot Sync-systemen kunnen parallel worden geschakeld voor zowel redundantie als capaciteit.

3.3.3

Vermogensregelaar

De vermogensregelaarmodus wordt gekenmerkt door de situatie dat de UPS in de dubbele conversiemodus werkt zonder aangesloten accu's. In de vermogensregelaarmodus levert de UPS geconditioneerde uitgangsspanning en frequentie. De UPS kan ook hoge niet-lineaire lasten ondersteunen zonder iTHD op de ingang. De UPS voldoet aan de in deze productspecificatie vermelde kwalificaties, behalve in de onderstaande situaties. Als de UPS in de vermogensregelaarmodus staat, heeft hij de volgende functionaliteit en beperkingen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De UPS werkt in de dubbele conversiemodus. Omdat geen accu aanwezig is, leidt verlies van spanning tot vermogensverlies en uitschakeling van de UPS. De UPS houdt tot -50% ingangsspanningstolerantie aan, tenzij de stroomlimiet wordt bereikt. Bij het uitschakelen van de gelijkrichter probeert de UPS naar de bypassmodus over te schakelen. De ESS-modus is niet beschikbaar. De vermogensregelaarmodus is beschikbaar in configuraties met zowel 3 als 4 draden.

3.3.4

Frequentie-omzetter

De frequentie-omzettermodus wordt gekenmerkt door werking van de UPS zonder dat de bypass-modus beschikbaar is. De uitgangsfrequentie kan afwijkend van de standaardingangsfrequentie worden geconfigureerd (bijv. 60 Hz uitgang, 50 Hz ingang). De UPS kan ook hoge niet-lineaire lasten ondersteunen zonder iTHD op de ingang. De UPS voldoet aan de in deze productspecificatie vermelde kwalificaties, behalve in de onderstaande situaties. Als de UPS in de frequentie-omzettermodus staat, heeft hij de volgende functionaliteit en beperkingen: 1. 2.

©

De werking is hetzelfde als in de dubbele conversiemodus zonder beschikbare bypass. Bypass-alarmmeldingen worden onderdrukt.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

28 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

3.3.5

Gebruikers- en installatiegids

Sync Control

De Eaton® Sync Control houdt de uitgang naar de kritische last van twee afzonderlijke UPS-systemen gesynchroniseerd. Gebruik van de Eaton Fixed Master Sync Control biedt ononderbroken overgang van de last van de ene lastbus naar een andere door middel van benedenstrooms geplaatste contactloze overgangsschakelaars met dubbele bron. Zonder de lastsync-optie kunnen de twee systeemuitgangsbussen (kritische last) bussen uit fase met elkaar raken. Deze situatie ontstaat als geen geschikte bypass-bronnen beschikbaar zijn of als de bypass-bronnen die ieder systeem voeden niet met elkaar zijn gesynchroniseerd. Voorbeelden van deze situatie zijn twee door afzonderlijke generatorsets gevoede systemen of een situatie waarin de bypassbronnen voor de twee systemen verloren zijn gegaan.

3.4 3.4.1

Mogelijkheden voor software en connectiviteit Gebruikersinterface

MiniSlot-communicatiecompartimenten — er zijn 3 communicatiecompartimenten voor MiniSlot-connectiviteitskaarten. MiniSlotkaarten kunnen snel worden geïnstalleerd en zijn 'hot-pluggable'. Zie hoofdstuk 6 voor aanvullende informatie.

3.4.2

Vermogensbeheersoftware

Intelligente vermogenssoftwareproducten bieden tools voor het bewaken en beheren van stroomvoorzieningen in het hele netwerk. Zie hoofdstuk 6 voor aanvullende informatie.

3.5

Opties en accessoires

Neem voor meer informatie over verkrijgbare opties en accessoires contact op met uw Eaton-vertegenwoordiger.

3.5.1

Maintenance Bypass Switch

Dankzij de bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS = Maintenance Bypass Switch) kan de stroom de UPS volledig omzeilen en isoleren, zodat de UPS veilig kan worden onderhouden of vervangen zonder onderbreking van de voeding naar kritische systemen. Een interne bypass-schakelaar voor onderhoud wordt geleverd als een in de fabriek geïnstalleerde optie voor 30-150 kW-units. Als alternatief zijn MBS-oplossingen ook beschikbaar in de externe behuizing als accessoires. Extern paneel voor de MBS ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

29 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De externe MBS is ingesloten in een eigen aparte kast, en het kan een tegen de wand gemonteerde of onafhankelijke kast zijn, afhankelijk van het MBSvermogen. De MBS heeft een bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS) en een isolatieschakelaar voor onderhoud UPS-uitgang. Deze schakelaar kan ook een of twee beveiligingen bevatten; één voor de gelijkrichteringang (RIB) en een andere voor de bypass-ingang (BIB). De schakelaar bevat ook hulpcontacten voor het rapporteren van de status van de schakelaar naar de UPS. Voor installatie-instructies voor de externe MBS wordt verwezen naar een aparte handleiding.

3.5.2

93PM 200 kW SIAC-MBS

In de aan de zijkant geintegreerde accesoirekast (SIAC-MBS) voor 160-200 kW 93PM bevinden zich een mechanische bypass-schakelaar voor onderhoud en 1 of 2 ingangsbeveiligingen voor dubbel of enkele toevoer-installatie.

3.5.3

Luchtuitlaatset boven

De luchtuitlaatset boven wordt gebruikt om de UPS-koellucht van voor naar boven te leiden. De set zal de vereiste tussenruimte voor koeling aan de achterkant van de unit wegnemen, en het installeren van de UPS mogelijk maken, zelfs tegen een muur, in een hoek of met de achterkant tegen elkaar. De set vergroot de diepte van de unit met 200 mm. Zie paragraaf 4.3 voor meer informatie.

3.5.4

Kabeltoegangset boven

De kabeltoegangset boven is ontworpen voor het ondersteunen van bovenbekabeling naar de 30-150 kW 93PM UPS op locaties waar de bekabeling wordt verspreid via overhangende kabelgoten. De set wordt geïnstalleerd aan de rechterkant van de UPS-unit. De 200 kW 93PM UPS heeft deze set niet nodig, aangezien de unit kabeldoorvoer aan de onderkant, achterkant en bovenkant standaard ondersteunt. Zie paragraaf 4.3, paragraaf 5.1, en afbeelding 17 voor meer informatie.

3.5.5

Set voor enkele toevoer

De Eaton 93PM UPS is standaard geconfigureerd voor dubbele toevoer waarvoor een aparte voeding voor gelijkrichter en statische bypass-ingang nodig is. Voor 80-200 kW-modellen zijn sets voor enkele toevoer beschikbaar voor installatie op locatie. Daarnaast kunnen 30-50 kW-modellen worden uitgerust met een enkele toevoer-configuratie met behulp van draadbruggen.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

30 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

3.5.6

Gebruikers- en installatiegids

Optie gescheiden accu

De Eaton 93PM UPS heeft standaard een externe accuaansluiting via welke externe accu's alle UPM's voorzien. Voor de multi-modulaire 80-200 kWmodellen kunnen de externe accuaansluitingen indien nodig als gescheiden accuconfiguratie worden besteld. Met deze optie kan een externe gescheiden accu op elke 50 kW UPM worden aangesloten. Zie paragraaf 5.3.1 voor aanvullende informatie.

3.5.7

Field Installed UPM = Op locatie geïnstalleerde UPM

Een ter plaatse geïnstalleerde UPM (FI-UPM) kan op elk moment in de toekomst in de kast worden geïnstalleerd wanneer de stroombehoeften wijzigen. Hierdoor kan het UPS-systeem meegroeien met het bedrijf en zo de eerste investering die het systeem op dag 1 nodig heeft worden verlaagd. Om een FI-UPM te installeren, moet het mogelijk zijn de UPS-kast te upgraden. Dit wordt door het vermogen van de statische bypass bepaald. Als de statische bypass bijvoorbeeld gespecificeerd is voor 150 kW, kan de vierde UPM niet in het frame worden geïnstalleerd. Zie tabel 2 voor een lijst van te upgraden configuraties. VOORZICHTIG Uitsluitend gekwalificeerde servicemedewerkers mogen de FI-UPM installeren. Opmerking: Controleer voordat u het vermogen gaat verhogen of de kabel en de zekering hiervoor geschikt zijn.

3.6

Accusysteem

Het accusysteem levert korte tijd reservestroom voor noodgevallen voor het beveiligen van de werking tijdens onderspanning, spanningsuitval en andere stroomonderbrekingen. De UPS is standaard geconfigureerd voor het gebruik van VRLA-accu's. Neem voor het aansluiten van andere accutypes of andere energieopslagmiddelen contact op met een gecertificeerde servicetechnicus voordat u de installatie gaat uitvoeren. 93PM 30-50 kW en 60 kVA-units De Eaton 93PM 30-50 kW, 60 kVA UPS kan uitgerust worden met interne accu's voor het leveren van 10-20 minuten werking onder maximumbelasting, afhankelijk van het vermogen van de UPS. Daarnaast kunnen externe accukasten aan het systeem worden toegevoegd voor langer autonoom bedrijf. Interne en externe accu's kunnen parallel worden gebruikt. 93PM 80-200 kW-units ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

31 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De Eaton 93PM 80-200 kW UPS kan worden uitgerust met een externe accu en interne accu’s zijn niet beschikbaar. Zie paragraaf 9.5 voor gedetailleerde specificaties betreffende de accu's.

3.6.1

UPS-accuschakelaar

De UPS-accuschakelaar is bedoeld om het installeren van externe accukasten of accurekken gemakkelijker te maken. Het aanbod van UPS-accuschakelaars bevat modellen met één hoofdaccubeveiliging en behuizing en modellen die meerdere parallel aangesloten accukasten of -rekken ondersteunen. Bij oplossingen met meervoudige beveiligingen is het vermogen van de hoofdbeveiliging afgestemd op het vermogen van de UPS en de beveiligingen van de speciale accureeks kunnen met of zonder redundantie worden geleverd.

Figuur 6. Bekabelingsschema UPS-accuschakelaar 1

UPS-accuschakelaar

5

Reeksbeveiliging n

2

Beveiliging

6

Installatie accukast 1

3

UPS

7

Installatie accukast n

4

Reeksbeveiliging 1

3.7

Standaardsysteemconfiguraties

UPS-vermogen Het maximaal haalbare vermogen voor het UPS-systeem wordt bepaald door de grootte van het UPS-kastframe. Het aantal UPM-vermogensmodules bepaalt het nominale vermogen van de UPS. Als upgraden nodig is, moet de statische bypass van het systeem worden gekozen op basis van het toekomstige maximumlastvermogen en het aantal UPM's wordt op basis van de vermogenseisen voor dag 1 gekozen. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

32 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De volgende UPS-configuraties met verschillende groottes van de statische bypass en aantal UPM's zijn mogelijk: Tabel 2: UPS-configuraties Beschrijving

Statische SysteemVermovermogen gensmodu- schakelaar les [kW] [kW] [kW]

Interne accu

93PM-30(50)

30

1x30

50

Ja/Nee

93PM-40(50)

40

1x40

50

Ja/Nee

93PM-50(50)

50

1x50

50

Ja/Nee

93PM-60(60)

54 kW / 60 kVA

1x60 kVA

54 kW / 60 kVA

Ja/Nee

93PM 40(100)

40

1x40

100

Neen

93PM 40(150)

40

1x40

150

Neen

93PM 40(200)

40

1x40

200

Neen

93PM 40+40(100)

40

2x40

100

Neen

93PM-50(100)

50

1x50

100

Neen

93PM 50(150)

50

1x50

150

Neen

93PM 50(200)

50

1x50

200

Neen

93PM 50+50(100)

50

2x50

100

Neen

93PM 80(100)

80

2x40

100

Neen

93PM 80(150)

80

2x40

150

Neen

93PM 80(200)

80

2x40

200

Neen

93PM 80+40(150)

80

3x40

150

Neen

93PM 100(100)

100

2x50

100

Neen

93PM 100(150)

100

2x50

150

Neen

93PM 100(200)

100

2x50

200

Neen

93PM 100+50(150)

100

2x50

150

Neen

93PM 120(150)

120

3x40

150

Neen

93PM 120(200)

120

3x40

200

Neen

93PM 120+40(200)

120

4x40

200

Neen

93PM 150(150)

150

3x50

150

Neen

93PM 150(200)

150

3x50

200

Neen

93PM 150+50(150)

150

4x50

200

Neen

93PM 160(200)

160

4x40

200

Neen

93PM 200(200)

200

4x50

200

Neen

Eén enkel UPS-frame kan maximaal vier UPM-vermogensmodules bevatten, wat resulteert in een maximaal vermogen van 200 kW. Bovendien kunnen de

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

33 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

UPS-frames parallel worden aangesloten om nog grotere systemen te creëren. Er kunnen maximaal vier UPS-units parallel worden aangesloten. Opties en accessoires voor de UPS De onderstaande tabel toont verschillende standaard- en optionele mogelijkheden voor de UPS en de modellen waarvoor deze gelden. Tabel 3: Standaard- en optionele mogelijkheden voor de UPS Mogelijkheid

30-50 kW, 60 kVA

80-100 kW

120-150 kW

160-200 kW

Intelligent aanraakscherm voor systeembesturing en bewaking

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

SNMP-webinterface

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Interne MBS

Optie

Optie

OptieIngangsschakelaar gelijkrichter

Standaard

Optie

OptieInterne accubeveiliging

Standaard

Optie

OptieLuchtuitlaatset bovenOptie

Optie

Optie

Kabeltoegangset boven

Optie

Optie

Optie

Standaard

Accustart

Standaard

Standaard

Standaard

Standaard

Geïntegreerde backfeed-be- Standaard scherming

Standaard

Standaard

Standaard

Aan zijkant geïntegreerde accessoirekast MBSOptie

Set voor enkele toevoerOptie

Optie

Optie

Gescheiden accuOptie

Optie

Optie

display for system control and monitoring

Extra opties en accessoires zijn ook verkrijgbaar. Deze omvatten verschillende software- en connectiviteitsopties en externe schakel- en stroomverdelingsopties.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

34 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

4

Gebruikers- en installatiegids

Installatieplan en de UPS uitpakken Voer de volgende basisstappen voor installatie van de UPS in de gegeven volgorde uit: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stel een installatieplan voor het UPS-systeem op. Bereid de locatie op het UPS-systeem voor. Pak de UPS-kast uit en controleer deze. Laad de UPS-kast uit en installeer deze en bedraad het systeem. Vul de in paragraaf 4.2 gegeven installatiechecklist in. Laat erkende servicemedewerkers de voorafgaande operationele controles en de opstart uitvoeren.

Opmerking: Opstarten en operationele controles moeten worden uitgevoerd door een erkende klantenservicemonteur van Eaton of door Eaton erkende gekwalificeerde servicemedewerkers, anders komen de in de garantie genoemde garantievoorwaarden (zie hoofdstuk 10) te vervallen. Deze service wordt als onderdeel van het verkoopcontract voor de UPS aangeboden. Neem vooraf contact op met de service-afdeling (doorgaans is twee weken van tevoren vereist) om een voorkeursdatum voor het opstarten te reserveren.

4.1

Een installatieplan opstellen

Lees voordat u het UPS-systeem gaat installeren de instructies en zorg dat u begrijpt hoe deze instructies van toepassing zijn op het door u te installeren systeem. Volg de procedures en illustraties in paragraaf 4.3 en hoofdstuk 5 om een logisch installatieplan voor het systeem op te stellen.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

35 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

4.2

Gebruikers- en installatiegids

Installatiechecklist

Handeling

Ja/Nee

Alle verpakkingsmaterialen en bevestigingen zijn van alle kasten verwijderd. Alle kasten in het UPS-systeem staan op hun installatielocaties. Tussen alle kasten die met bouten aan elkaar worden bevestigd is een aardings-/montageset geplaatst. Alle leidingen en kabels zijn correct naar de UPS en eventuele hulpkasten geleid. Alle voedingskabels hebben de juiste maten en zijn correct afgesloten. Neutrale geleiders zijn volgens de eisen geïnstalleerd of geaard. Een aardegeleider is op de juiste wijze geïnstalleerd. Accukabels zijn afgesloten en op accuconnectors aangesloten. De shuntafschakeling van de batterij en de bedrading van het AUX-contactsignaal zijn tussen de UPS en de batterijstroomonderbreker aangesloten. LAN-aansluitpunten zijn geïnstalleerd. Alle LAN-aansluitingen zijn tot stand gebracht. Airconditioningapparatuur is geïnstalleerd en werkt correct. Rondom de UPS en andere kasten is voldoende werkruimte aanwezig. Rondom alle UPS-apparatuur is voldoende verlichting aanwezig. Een 230 VAC stopcontact bevindt zich binnen 7,5 meter van de UPS-apparatuur. De voorziening voor uitschakeling van de externe voeding in noodsituaties (REPO = Remote Emergency Power-Off) is op de installatielocatie geïnstalleerd en de bedrading is in de UPS-kast afgesloten. Bij gebruik van de voorziening voor noodstroom uit (EPO = Emergency Power Off) in de NC-configuratie wordt een jumper tussen pennen 1 en 2 op de EPO geplaatst. (OPTIE) Alarmrelais en signaaluitgangen zijn correct bedraad. (OPTIE) Een externe besturing voor het afkoppelen van de batterij is op de installatielocatie geplaatst en de bedrading hiervan is in de UPS- en batterijkast afgesloten. (OPTIE) Accessoires zijn op de betreffende installatielocaties geplaatst en de bedrading is in de UPS-kast afgesloten. Opstart- en operationele controles zijn door een bevoegde servicemonteur van Eaton uitgevoerd.

4.3

Voorbereiding van de locatie

Voor werking van het UPS-systeem bij piekefficiëntie moet de installatielocatie aan de in deze instructies vermelde omgevingsparameters voldoen. Neem als ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

36 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

de UPS op een hoogte van meer dan 1000 meter moet werken contact op met uw servicevertegenwoordiger voor belangrijke informatie over werking op grote hoogte. De werkomgeving moet aan de eisen betreffende gewicht, vrije ruimte en omgeving voldoen.

4.3.1

Overwegingen voor omgeving en installatie

Het UPS-systeem kan worden geïnstalleerd als een TN-, TT- of ITstroomdistributiesysteem aanwezig is. • • • •

Installeer het systeem op een vlakke en voor computers of elektronische apparatuur geschikte vloer. De vloer moet voor een groot gewicht en wielen geschikt zijn. Installeer het systeem in een ruimte waar de temperatuur en vochtigheid worden geregeld en waar de temperatuur niet onder het dauwpunt komt. Installeer het systeem in een ruimte die vrij is van geleidende verontreinigingen. Plaats de kast in een aaneengesloten rij van gelijksoortige kasten of alleenstaand.

Indien deze richtlijnen niet worden opgevolgd, kan de garantie komen te vervallen. De werkomgeving van de UPS-apparatuur moet aan de in tabel 4 vermelde gewichtseisen en de in tabel 5 vermelde afmetingseisen voldoen. Tabel 4: Maximale UPS-kastgewichten

©

30-50 kW,

80-100

120-150

160-200

60 kVA*

kW

kW

kW

Transportgewicht [kg]

910

380

490

590

Geïnstalleerd gewicht [kg]

860

330

405

535

Vloerbelasting [kg/m2]

1.760

640

790

1.050

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

37 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

30-50 kW,

80-100

120-150

160-200

60 kVA*

kW

kW

kW

*Merk op dat bij de 30-50 kW en 60 kVA-modellen het maximumaantal interne accu’s is inbegrepen. Transportgewichten kunnen afhankelijk van de in de UPS geïnstalleerde accessoires lager zijn.

Tabel 5: Afmetingen UPS-kast Afmetingen

30-150 kW,

160-200 kW

160-200 kW

(B x D x H)

60 kVA [mm]

[mm]

met aan zijkant geintegreerde accessoirekast MBS [mm]

Transportafmetingen

750 x 1.135

900 x 1.135

1.090 x 1.135

x 2.050

x 2.035

x 2.050

560 x 914

760 x 914

966 x 914

x 1.876

x 1.876

x 1.876

Afmetingen kast

Figuur 7. Afmetingen van 93PM 30-150 kW, 60 kVA UPS 1

©

Aan beide zijden

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

38 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 8. Afmetingen van 93PM 160-200 kW UPS

Figuur 9. Afmetingen van 93PM 80-150 kW UPS met luchtuitlaatset aan de bovenzijde A

©

Bovenaanzicht

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

B

Aanzicht van rechts

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

39 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 10. 93PM 160-200 kW UPS Afmetingen luchtuitlaatset bovenzijde A

Bovenaanzicht

B

Aanzicht van rechts

De UPS-kasten regelen de temperatuur van de interne componenten via geforceerde luchtkoeling. De kast bevat standaard luchtinlaten aan de voorkant en de uitlaten aan de achterkant. U moet ruimte vrijhouden voor en achter elke kast voor een goede luchtcirculatie. Met de optionele luchtuitlaatset bovenop, is het mogelijk om de luchtuitlaten aan de bovenkant achterop de kast te configureren. Met deze optie kan de UPS tegen een wand of met de achterkant tegen elkaar worden geïnstalleerd. De vereiste vrije ruimte rond de UPS-kast in deze beide situaties wordt getoond in tabel 6 . Tabel 6: Vrije ruimte UPS-kast 30-50 kW, 60 80-100 kW kVA [mm] [mm]

120-200 kW

80-200 kW

[mm]

met luchtuitlaatset aan de bovenzijde

Vanaf de bovenzijde van de kast

500

500

500

500

Vanaf de voorzijde van de kast

900

900

900

900

Vanaf de achterzijde van de kast

200*

200*

300*

0

[mm]

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

40 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

30-50 kW, 60 80-100 kW kVA [mm] [mm]

120-200 kW

80-200 kW

[mm]

met luchtuitlaatset aan de bovenzijde

0

0

[mm] Vanaf de zijkant van de kast

0

0*

*Bekabeling kan meer ruimte vereisen.

Figuur 11. Vrije ruimte UPS-kast X

= vrije ruimte aan de achterzijde van de UPS-kast

Y

= vrije ruimte aan de bovenzijde van de UPS-kast

De basisomgevingseisen voor het gebruik van het UPS-systeem zijn: • • • •

Omgevingstemperatuur: tussen +5°C en +40°C Omgevingstemperatuur voor de 60 kVA UPS-kast: tussen +5°C en +30°C Aanbevolen bedrijfstemperatuur voor VRLA accu's: tussen +20°C en +25°C Maximale relatieve vochtigheid: 95%, niet-condenserend

Ventilatie van de UPS-ruimte is vereist. Voldoende luchtkoeling is nodig om de stijging van de maximale kamertemperatuur op gewenst niveau te houden: • •

©

Temperatuurstijging van maximum +5°C vereist een luchtstroming van 600 m3/u per 1 kW verlies. Temperatuurstijging van maximum +10°C vereist een luchtstroming van 300 m3/u per 1 kW verlies.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

41 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Een omgevingstemperatuur tussen +20°C en +25°C wordt aanbevolen voor een lange levensduur van de UPS en de accu's. De koellucht die de UPS binnengaat, mag niet warmer zijn dan 40°C. Vermijd een hoge omgevingstemperatuur, vocht en vochtigheid. Zie voor ventilatie-eisen de 93PM warmteafvoer in de volgende tabel: Tabel 7: Vereisten voor airconditioning of ventilatie tijdens gebruik bij maximumbelasting Nominaal vermogen

Warmteafgifte

Warmteafgifte

(BTU/h x 1.000)

[kW]

30 kW

4,30

1,3

40 kW

5,73

1,7

50 kW

7,16

2,1

54 kW, 60 kVA

7,75

2,3

80 kW

11,45

3,4

100 kW

14,32

4,2

120 kW

17,18

5,0

150 kW

21,48

6,3

160 kW

22,91

6,7

200 kW

28,64

8,4

4.3.2 Voorbereiding voor het leggen van de voedingsdraden van het UPS-systeem Opmerking: Als u een onderhoudsbypass installeert, zorg dan voor één van de volgende opties: - minimaal 2 afzonderlijke toevoeren met stroomopwaartse toevoerbeveiligingen of - een enkele toevoer met 2 stroomopwaartse toevoerbeveiligingen: één voor de UPS of de ingangsbeveiliging (indien geïnstalleerd) van de gelijkrichter en één voor de ingang van de onderhoudsbypass. Gebruik niet één toevoer of één enkele toevoerbeveiliging voor het voeden van - de UPS of ingangsbeveiliging van de gelijkrichter - de onderhoudsbypass. Bij installatie van een ingangsbeveiliging voor de bypass in de onderhoudsbypass en installatie van een UPS met enkele toevoer is een enkele toevoer naar de onderhoudsbypass aanvaardbaar voor het voeden van zowel de UPS als de bypass.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

42 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Lees bij het plannen en uitvoeren van de installatie de volgende opmerkingen en zorg dat u ze begrijpt: •

Raadpleeg nationale en lokale elektrische regelgeving voor aanvaardbare procedures voor externe bedrading. Overweeg in verband met eventuele toekomstige kVA-upgrades (software en/of hardware) toepassing van geleiders groot genoeg voor het maximale bypass-vermogen van de UPS. Aangewezen medewerkers moeten het materiaal en de werkzaamheden volgens de eisen voor de externe bedrading leveren. Gebruik voor externe bedrading een koperen kabel geschikt voor minimaal 70°C. Zie de betreffende informatie in tabel 8 en 9 . De kabelmaten zijn gebaseerd op gebruik van de aangegeven beveiligingen. Als de kabels door een ruimte met een omgevingstemperatuur van hoger dan 30°C lopen, kan gebruik van kabels voor hogere temperaturen en/of met grotere maten nodig zijn. De voeding van de bypass voor deze apparatuur gebruikt drie fasen of drie fasen en nulleider. De voeding van de gelijkrichter voor deze apparatuur gebruikt drie fasen of drie fasen en nulleider. Voor een goede werking van de apparatuur moeten de fasen symmetrisch rond de aarde liggen (vanuit een Y-belasting). Zorg als de belasting een nulleider vereist voor een nulleider voor een bypass-bron. Verbind als de belasting geen nulleider vereist en een nulleider op de ingang van de bypass is aangesloten een nulleider met het sterpunt van de bron. Neem in alle vaste ingangsbedrading een gemakkelijk toegankelijke ontkoppelvoorziening op.

• • • • •

WAARSCHUWING Ontkoppel de bypass-nulleider niet zonder tegelijkertijd de bypass-fasen te ontkoppelen. Tabel 8: Minimaal aanbevolen maten voor de meeraderige kabel en de zekeringen voor de gelijkrichteringang, de bypass-ingang en de UPS-uitgang

©

UPS-vermogen [kW]

Fasedraden [mm2]

Gelijkrichter en bypass-ingangszekering [A]

PE-kabel [mm2]

30

1 x 16

63

1 x 16

40

1 x 25

80

1 x 16

50

1 x 35

100

1 x 25

60 kVA / 54 kW

1 x 35

100

1 x 25

80

1 x 70

160

1 x 35

100

1 x 95

200

1 x 50

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

43 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

UPS-vermogen [kW]

Fasedraden [mm2]

Gelijkrichter en bypass-ingangszekering [A]

PE-kabel [mm2]

120

1 x 120

250

1 x 70

150

1 x 150

315

1 x 95

160

1 x 185

315

1 x 95

200

1 x 240

400

1 x 120

VOORZICHTIG Zorg dat de verwachte kortsluitstroom die ontstaat bij de ingangsaansluitklemmen van de UPS gelijk aan of minder is dan de op de typeplaat van de UPS vermelde voorwaardelijke kortsluitstroom. Tabel 9: Minimaal aanbevolen maten voor meeraderige kabels en zekeringen voor accuaansluiting UPS-vermogen [kW]

Accukabel. pos. & neg. lijn [mm2]

Accuzekering [A]

30

1 x 35

160 of 200

40

1 x 35

160 of 200

50

1 x 50

200

60 kVA / 54 kW

1 x 50

200

80

2 x 35

400

100

2 x 50

400

120

2 x 70

500

150

2 x 95

500

160

2 x 120

630

200

2 x 120

630

Opmerking: Het upgraden van het UPS-vermogen is alleen mogelijk is als de groottes van de externe kabels hiervoor toereikend zijn. Als alternatief kan de externe bekabeling ook worden geüpgraded. Zekeringen zijn van het type gG.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

44 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De kabelmaat is gebaseerd op de norm IEC 60364-5-52 tabel B.52.2 en IEC 60364-5-54 tabel B.54.2. De maat is voor koperen kabels geschikt voor 70ºC. Tabel 10: Nominale en maximumstroomwaarden voor nominaal vermogen en spanning, gelijkrichteringang en UPS-uitgang/bypass Nominaal vermogen [kW] 30

40

50

60 kVA

80

100

120

150

160

200

©

Nominale spanning [V]

Ingang gelijkrichter

UPS-uitgang/bypass

Nominale

Maximum-

Nominale

Maximum-

stroom [A]

stroom [A]

stroom [A]

stroom [A]

380

48

57

46

55

400

46

54

44

52

415

44

52

42

50

380

64

76

62

73

400

61

72

59

70

415

58

69

56

66

380

80

95

77

91

400

76

90

74

87

415

73

86

71

83

380

80

90

77

91

400

76

86

74

87

415

73

150

71

83

380

127

164

122

145

400

121

156

116

138

415

116

150

112

133

380

159

196

152

181

400

151

186

145

172

415

145

179

140

166

380

190

235

182

218

400

181

223

174

206

415

174

214

168

199

380

238

294

228

272

400

226

279

218

258

415

217

268

210

249

380

254

328

244

289

400

241

311

231

275

415

232

300

223

265

380

317

391

304

362

400

301

371

289

344

415

290

358

279

331

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

45 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Nominaal vermogen [kW]

Gebruikers- en installatiegids

Nominale spanning [V]

Ingang gelijkrichter

UPS-uitgang/bypass

Nominale

Maximum-

Nominale

Maximum-

stroom [A]

stroom [A]

stroom [A]

stroom [A]

Opmerkingen: 1. Maximumstroom voor gelijkrichter berekend bij -15% spanningstolerantie en 102% continu overbelasting. 2. Maximum uitgang/bypass-stroom berekend bij continu 125% overbelasting en bij -15% spanningstolerantie.

Tabel 11: Nominale en maximale stroomsterkte voor nominaal vermogen en spanning, accu Nominaal vermogen [kW]

Accu Nominale stroom [A]

Maximumstroom* [A]

30

73

88

40

97

117 146

50

122

60 kVA

132

158

80

195

233

100

244

292

120

292

350

150

365

438

160

390

467

200

487

584

*Maximumaccustroom berekend bij nominale last en 1,67 V accuspanning voor de reekslengte van 36 blokken.

Tabel 12: Afsluitingen UPS-stroomkabel Functie aansluitklem

Aansluitklem

Functie

AC-ingang naar UPS-gelijkrichter

X1

L1, L2, L3, N

AC-ingang naar bypass

X2

L1, L2, L3, N

UPS-uitgang

X3

L1, L2, L3, N

DC-ingang van externe accu naar UPS

X4

accu +, accu -

Beschermende aarde

PE

PE

Opmerking: Dit product levert geen externe bescherming tegen overstroom, maar dit is wel vereist door de regelgeving. Zie tabel 8 en 9 voor eisen

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

46 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

betreffende bedrading. Als een vergrendelbare ontkoppelaar op de uitgang vereist is, dient de gebruiker deze te leveren. Tabel 13: Aandraaimomenten voor bouten van UPS voedingskabelaansluitingen UPS-frame

Functie

Aandraaimoment Grootte bout [Nm]

93PM 30-50 kW, 60 kVA X1: L1, L2, L3, X4

93PM 80–150 kW 93PM 160-200 kW

114X1: N, X2, X3

12

PE

3L1, L2, L3, N

47

M10

PE

24

M8

L1, L2, L3, N

80

M12

PE

47

M10

VOORZICHTIG Sluit om het risico van brand te verlagen uitsluitend aan op een circuit dat is uitgerust met ingangsbeveiligingen met de maximumstroomwaarden uit Tabel 10 en Tabel 11 volgens de nationale en plaatselijke installatievoorschriften. Het niet-gebalanceerde fase-naar-fase uitgangsvermogen van de UPS is uitsluitend beperkt tot de stroomwaarden voor maximumlast per fase voor de AC-uitgang naar de in tabel 10 en tabel 11 vermelde kritische last. De aanbevolen onbalans van de fase-naar-faselast bedraagt 50% of minder. Bronbescherming voor de AC-ingang naar de bypass moet overeenstemmen met de eigenschappen van de last en rekening houden met effecten als inschakelstroom of startstroom. De gebruiker moet de overstroombeveiliging voor bypass en uitgang en ontkoppelschakelaars voor bypass en uitgang leveren.

4.4

De UPS uitpakken en uitladen

Controleer voordat u begint met het uitpakken en uitladen van de UPS de TipNTell / DropNTell indicator op de buitenzijde van de verpakking (zie stap 2 onderstaand). Als de apparatuur correct in verticale positie is getransporteerd, moet de indicator intact zijn. Neem als de gehele pijl blauw is geworden contact op met de betreffende partijen voor het melden van ongeschikt transport. WAARSCHUWING De UPS-kast is zwaar. Als de instructies voor het uitpakken niet nauwkeurig worden opgevolgd, kan de kast omvallen en ernstig letsel veroorzaken.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

47 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Kantel de UPS-kast niet meer dan 10 graden uit de verticale stand om te voorkomen dat de kast omvalt. De UPS is voor transport met bouten op een houten pallet vastgezet. Voer om de pallet te verwijderen de volgende procedure uit:

©

1.

Verplaats voordat u de kast van de pallet verwijdert deze met een vorkheftruck of een ander hulpmiddel voor het verplaatsen van apparatuur naar de installatieruimte. Steek de vorken van de vorkheftruck tussen de steunbalken aan de onderzijde van de unit.

2.

Inspecteer op zicht of geen tekenen van transportschade aanwezig zijn. Controleer de indicatoren. Zie de instructies naast de indicatoren op de verpakking.

3.

Open het UPS-pakket en verwijder de hellingbaan aan de zijkant van het pakket door de vergrendelstukken open te forceren. In de hoeken van het pakket bevinden zich vergrendelstukken en vergelijkbare vergrendelstukken houden de hellingbaan op zijn plaats.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

48 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

©

Gebruikers- en installatiegids

4.

Leg de hellingbaan op de vloer en bevestig deze met spijkers of schroeven zodanig aan de pallet, dat de baan veilig kan worden gebruikt om de UPS van de pallet af te rijden.

5.

Draai de stelvoeten als zij niet volledig zijn ingetrokken tot ze zijn ingetrokken.

6.

Open de deur van de kast.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

49 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

7.

Verwijder de bouten waarmee de transportbeugels aan de kast en de pallet zijn bevestigd.

8.

Verwijder de transportbeugels.

Opmerking: Verplaats nadat u de transportbeugels heeft verwijderd de unit direct uit de buurt van de pallet. Gebruik nadat u de transportbeugels heeft verwijderd en de stelvoeten heeft ingetrokken geen vorkheftruck om de unit te verplaatsen terwijl deze nog op de pallet staat. Bedenk dat de UPS-kast zwaar is en dat zwenkwielen onder de kast aanwezig zijn. 9.

Rol de kast langzaam in de richting van de rand van de hellingbaan. Duw de kast niet te hard of te snel. Hierdoor kan de kast omvallen. Bedenk dat de kast zwaar is. Zorg dat u over genoeg mankracht beschikt om de unit tijdens het afrollen van de pallet te hanteren en te ondersteunen.

10. Rol de kast naar de definitieve installatielocatie.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

50 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

11. Breng om de UPS-kast op zijn plaats vast te zetten de stelvoeten omlaag tot de kast niet meer op de zwenkwieltjes rust en de kast waterpas staat.

Opmerking: Breng als u de kast van zijn oorspronkelijke installatielocatie verwijdert en op een pallet naar een nieuwe locatie verplaatst de stelvoeten omlaag tot de kast niet meer op de zwenkwielen steunt. Bevestig daarnaast de transportbeugels aan de kast en de pallet.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

51 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

5

Gebruikers- en installatiegids

Het UPS-systeem installeren De gebruiker moet de bedrading voor aansluiting van de UPS op de lokale voedingsbron leveren. Laat de installatie van de UPS aan een lokale, gekwalificeerde elektricien over. De elektrische installatieprocedure wordt in de onderstaande paragraaf beschreven. Laat de installatie-inspectie, de eerste opstart van de UPS en de installatie van een extra accukast door een erkende klantenservicemonteur van Eaton of door Eaton erkende servicemedewerkers uitvoeren. VOORZICHTIG Volg bij het installeren van het UPS-systeem de onderstaande instructies op om lichamelijk, mogelijk zelfs fataal letsel of schade aan de UPS of de lastapparatuur te voorkomen. VOORZICHTIG Droog in geval van condensatie in de UPS-kast de kast met een blower voordat u het systeem opstart.

5.1

Stappen voor installatie van de UPS

Voedings- en besturingskabels kunnen, afhankelijk van het model of de kast, door de achter-, onder- of bovenkant van de kast worden geleid, met aansluitingen op eenvoudig bereikbare aansluitklemmen, zie afbeelding 12 , afbeelding 13 , afbeelding 14 , afbeelding 15 , en afbeelding 16 . 1. 2.

3. 4.

5.

©

Indien deze niet al is geopend, maakt u de vergrendeling van de voordeur los en zwaait u de deur open. Als de interne bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS = Maintenance Bypass Switch) is inbegrepen, verwijdert u de bij het 50 kW-frame de schroeven waarmee de MBS-beschermkap linksonder op het voorpaneel is bevestigd. Verwijder vervolgens de knop van de bypass-schakelaar voor onderhoud door de schroef in het midden van de knop los te draaien en door de knop van de as te trekken. Verwijder de schroeven waarmee het veiligheidspaneel voor de aansluitingen wordt bevestigd voor toegang tot de aansluitblokken. Verwijder de schroeven waarmee de achterste draadinvoerplaat wordt bevestigd voor toegang door achterste draadinvoerroute. Als de kabels moeten worden geïnstalleerd met set voor boventoegang, is het niet nodig de achterplaat te verwijderen. Bij de installatie van stroombedrading vanaf de onderkant van de kast, gaat u verder met stap 6; achtertoegang, ga dan door naar stap 8. Bij de installatie van de stroombedrading vanaf boven, gaat u naar stap 7.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

52 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

©

Gebruikers- en installatiegids

Verwijder de schroeven waarmee onderste draadinvoerplaat wordt bevestigd. Verwijder de rechter zijplaat voor toegang voor kabelinstallatie. Verwijder de benodigde wartelplaten vanaf de bovenkant van de kast met boventoegang. Het onderdeelnummer van de wartelplaat voor kabeltoegang bij bestellingen is: P-157001278 (PLAAT 93PM FLENS D2 BLIND). Boor of sla gaten voor de wartels op de plaat die geschikt zijn voor kabeldoorvoer. Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd terwijl de plaat zich buiten de UPS-kast bevindt om te voorkomen dat metaalsplinters of schilfers op of in de elektronica komen. Installeer geschikte wartels op de plaat. Trek alle kabels door de draaddoorgang naar de UPS-aansluitklemmen. Installeer de draadinvoerplaat weer terug en installeer indien nodig een doorlaat. Trek en sluit de stroombedrading aan. Plaats de veiligheidspanelen die in de voorgaande stappen zijn verwijderd terug als de bedrading klaar is. Sluit de deur en beveilig met vergrendeling. Bij de installatie van een parallel systeem, herhaalt u de bovenstaande stappen naar alle units in het systeem.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

53 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 12. Wartelplaat en aansluitlocaties 93PM 30-50 kW en 60 kVA

©

1

Communicatiegebied

8

Klantaansluitingen (zie afbeelding 13 )

2

UPM

9

Goot voor de communicatiekabel

3

Accubeveiliging

10

Wartelplaten kabeltoegang

4

Ingangsschakelaar gelijkrichter

11

Goot voor de communicatiekabel

5

Compartiment voor interne accu’s

12

Wartelplaat kabeltoegang

6

Statische bypass-schakelaar

13

Wartelplaat kabeltoegang

7

MBS (optioneel)

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

54 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 13. Klantaansluitingen 93PM 30-50 kW en 60 kVA

©

1

Nulpotentiaal

6

X6: 3

2

Aarding

7

X6: 4

3

X3: UPS-uitgang, L1-L3

8

X1: Gelijkrichteringang, L1-L3

4

X6: 1

9

X2: Bypass-ingang, L1-L3

5

X6: 2

10

X4: Externe accu +/-

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

55 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 14. Wartelplaat en aansluitlocaties 93PM 80-150 kW UPS

©

1

Communicatiegebied

6

Statisch bypass-gedeelte

2

UPM 3 (leeg op 80-100 kW-unit)

7

UPM 1

3

UPM 2

8

Klantverbindingengebied

4

Ingangsschakelaars gelijkrichter

9

Accubeveiliging

5

Maintenance Bypass Switch

10

Wartelplaten kabeltoegang achterkant en onderkant

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

56 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 15. Vervolg wartelplaat en aansluitlocaties 93PM 80-150 kW UPS 11

X3: UPS-uitgang, L1-L3

14

X1: Nulleider van gelijkrichteringang

12

X2, X3: Nulleider van UPS-uitgang en bypass-ingang

15

X1: Gelijkrichteringang, L1-L3

13

X2: Bypass-ingang, L1-L3

16

Externe accu ACCU + & ACCU -

B Signaalaansluitingen accubeveiliging

©

17

X5.1

21

X6.1

18

X5.2

22

X6.2

19

X5.3

23

X6.3

20

X5.4

24

X6.4

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

57 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 16. Wartelplaat en aansluitlocaties 93PM 160-200 kW UPS

©

1

Wartelplaat kabeltoegang bovenkant

11

X2: Bypass-ingang, L1-L3

2

Communicatiegebied

12

X3: UPS-uitgang, L1-L3

3

UPM 4

13

X2, X3: Nulleider van UPS-uitgang en bypass-ingang

4

UPM 3

14

Externe accu ACCU + & ACCU -

5

Statisch gebied bypass-schakelaar

15

Aarding

6

UPM 2

16

Wartelplaat kabeltoegang onderkant*

7

UPM 1

17

Kabelgoot

8

Voedingskabelaansluitingen

18

Wartelplaat kabeltoegang achterkant*

9

X1: Gelijkrichteringang, L1-L3

*

Onderdeelnummer: P-157001278 (PLAAT 93PM FLENS D2 BLIND)

10

X1: Nulleider voor gelijkrichteringang

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

58 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Kabeltoegangset boven De volgende afbeelding toont de kabeltoegangset voor 30-150 kW UPS-units. De bovenste kabeltoegangset is optioneel. Zie paragraaf 3.5.4 voor meer informatie. Het onderdeelnummer van de wartelplaat is P-157001278 (PLAAT 93PM FLENS D2 BLIND).

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

59 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 17. 93PM 30-150 kW Bovenste kabeltoegangset A

Bovenaanzicht

2

Bovenpaneel (afneembaar)

B

Aanzicht van rechts

3

Kabelbindingsprofiel

1

Wartelplaat kabeltoegang bovenkant

5.2 De 93PM 160-200 kW met aan de zijkant geïntegreerde accessoirekast MBS installeren In de aan de zijkant geïntegreerde accesoirekast (SIAC-MBS) voor 160-200 kW 93PM bevinden zich, afhankelijk van het model, een mechanische bypassschakelaar voor onderhoud en 1 of 2 ingangsbeveiligingen. De klantaansluitingen verschillen van het standaard apparaat. De minimale

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

60 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

toegestane verwachte kortsluitstroom is 2500 A. Zie paragraaf 5.8 voor aanbevolen kabeltypen. De volgende instructies leiden u door de installatie van het apparaat met SIACMBS: 1.

Verwijder, indien nog niet verwijderd, de voorplaat van de geïntegreerde accessoirekast (vleugelschroef aan de bovenkant van de plaat). 2. Verwijder de schroeven van het spanningsloze voorpaneel en het spanningsloze voorpaneel zelf. 3. Bij de installatie van stroombedrading vanaf de onderkant van de kast, gaat u verder met stap 4; achtertoegang, ga dan door naar stap 6. Bij de installatie van de stroombedrading vanaf boven, gaat u naar stap 5. 4. Verwijder de schroeven waarmee onderste draadinvoerplaat wordt bevestigd. Ga door naar stap 7. 5. Verwijder de benodigde wartelplaten vanaf de bovenkant van de kast met boventoegang. Ga door naar stap 7. 6. Verwijder de schroeven waarmee de achterste draadinvoerplaat wordt bevestigd voor toegang door achterste draadinvoerroute. 7. Installeer geschikte wartels op de plaat. 8. Trek alle kabels door de draaddoorgang naar het UPS-aansluitblok. 9. Installeer de draadinvoerplaat weer terug en installeer indien nodig een doorlaat. 10. Leid de stroombedrading. 11. Sluit PE-kabel op aardklem aan (M10 vastgedraaid met een koppel van 47 Nm). 12. Bij de installatie van dubbele toevoer (model met 2 beveiligingen): a.

Sluit UPS-ingangskabels op aansluitklemmen X1 aan (M12 vastgezet met een koppel van 80 Nm). b. Sluit bypass-ingangskabels op aansluitklem X2 aan (M12 vastgezet met een koppel van 80 Nm). 13. Bij installatie van een enkele toevoer (model met 1 beveiliging): a.

14. 15. 16.

17.

©

Sluit UPS-ingangskabels op aansluitklemmen X2 aan (M12 vastgezet met een koppel van 80 Nm). Sluit uitgangskabels op aansluitklem X3 aan (M12 vastgezet met een koppel van 80 Nm). Sluit de accukabels op aansluitklemmen accu+ en accu - aan (M12 vastgezet met een koppel van 80 Nm). Plaats de veiligheidspanelen die in de voorgaande stappen zijn verwijderd terug als de bedrading klaar is. Zorg bij installatie ervoor dat de handgreep in het spanningsloze voorpaneel zich in dezelfde positie bevindt als de schakelaar. Installeer de voorplaat en draai de vleugelschroef aan de bovenkant van de voorplaat vast.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

61 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 18. MBS-posities A

UPS

B

Test

C

Bypass

Figuur 19. Aansluitlocaties 93PM 200 kW SIAC-MBS (model enkele toevoer met 1 beveiliging)

©

1

Bypass-ingangsbeveiliging

8

X3: UPS-uitgang, L3

2

Bypass-schakelaar voor onderhoud

9

X3: UPS-uitgang, L2

3

X2: Nulleider voor UPS-ingang

10

X3: UPS-uitgang, L1

4

X2: UPS-ingang, L3

11

Externe accu ACCU +

5

X2: UPS-ingang, L2

12

Externe accu ACCU -

6

X2: UPS-ingang, L1

13

Aarding

7

X3: UPS-uitgang, N

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

62 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 20. Aansluitlocaties 200 kW SIAC-MBS (model dubbele toevoer met 2 beveiligingen)

©

1

Bypass-ingangsbeveiliging

10

X3: Gelijkrichteringang, L1

2

Ingangsbeveiliging van de gelijkrichter

11

X3: UPS-uitgang, N

3

Bypass-schakelaar voor onderhoud

12

X3: UPS-uitgang, L3

4

X1: Nulleider & X2: Nulleider voor gelijkrichter- en bypass-ingangen

13

X3: UPS-uitgang, L2

5

X2: Bypass-ingang, L3

14

X3: UPS-uitgang, L1

6

X2: Bypass-ingang, L2

15

Externe accu ACCU +

7

X2: Bypass-ingang, L1

16

Externe accu ACCU -

8

X3: Gelijkrichteringang, L3

17

Aarding

9

X3: Gelijkrichteringang, L2

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

63 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 21. Wartelplaatlocaties 93PM 200 kW SIAC-MBS (boven en onder) 1

©

Wartelplaat kabeltoegang

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

64 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 22. Wartelplaatlocaties 93PM 200 kW SIAC-MBS (achter) 1

5.3

Wartelplaat kabeltoegang

2

Goot voor de communicatiekabel

Accusysteem installeren GEVAAR

Deze UPS kan interne accu's bevatten. De accu's zijn bedoeld voor het leveren van een grote hoeveelheid energie en verkeerde aansluiting kan tot kortsluiting en ernstig letsel van medewerkers of schade aan de apparatuur leiden. Om schade aan de apparatuur of letsel van medewerkers te

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

65 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

voorkomen, mogen uitsluitend werknemers gespecialiseerd in het in bedrijf stellen van apparatuur deze accu's aansluiten. Plaats bij installatie van een door de klant geleverd accusysteem dit accusysteem volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de accu en het accusysteem en volgens alle toepasselijke reglementen en voorschriften. Uitsluitend gekwalificeerde medewerkers mogen het accusysteem installeren. Bescherm accukabels tegen overbelasting door stroom en hitte; dat wil zeggen dat het accusysteem de juiste zekeringen of een beveiliging moet bevatten. Aard de externe accukast op de UPS. De standaardaccu-instellingen van de UPS gelden voor 12 V VRLA-accu's. Indien u wordt verzocht om een ander type accu te gebruiken, neemt u contact op met uw Eaton-vertegenwoordiger. Zie paragraaf 9.5 voor de accuspecificatie.

5.3.1 Installeren van het accusysteem voor 93PM UPS met optionele gescheiden accu. Als u ervoor kiest een multi-modulaire Eaton 93PM UPS (80-200 kW) met optionele gescheiden accu te bestellen, moet voor de externe accuaansluitingen van de UPS een gescheiden accu voor elke UPM geïnstalleerd worden. Afbeelding 23 en afbeelding 24 tonen de accuklemmen in de 93PM UPS met optionele gescheiden accu.

Figuur 23. Accuklemmen met optionele gescheiden accu voor respectievelijk 93PM 100 kW en 93PM 100 kW

©

93PM 150 kW

1

Accu + voor UPM 1

5

Accu + voor UPM 1

2

Accu + voor UPM 2

6

Accu + voor UPM 2

3

Accu - voor UPM 1

7

Accu + voor UPM 3

4

Accu - voor UPM 2

8

Accu - voor UPM 1

9

Accu - voor UPM 2

10

Accu - voor UPM 3

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

66 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 24. Accuklemmen met optionele gescheiden accu voor 93PM 200 kW 1

Accu + voor UPM 1

5

Accu - voor UPM 1

2

Accu + voor UPM 2

6

Accu - voor UPM 2

3

Accu + voor UPM 3

7

Accu - voor UPM 3

4

Accu + voor UPM 4

8

Accu - voor UPM 4

Tabel 14: Aanbevolen maten voor accukabels en zekeringen voor gescheiden accu. Gescheiden accu per UPM Accukabel, pos. & neg. lijn [mm2]

1 x 50

Accuzekering [A]

200

Tabel 15: Nominale en maximale stroomsterkte voor nominaal vermogen

Gescheiden accu per UPM

5.3.2

Nominale stroom [A]

Maximumstroom [A]

122

146

Bedrading van de accu-afschakeling

De 50 kW UPS-units zijn altijd uitgerust met een interne accubeveiliging. De 100-150 kW-units kunnen met of zonder interne beveiliging worden uitgerust. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

67 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De 200 kW-unit kan niet met een interne beveiliging worden uitgerust. De externe accubeveiliging is een cruciaal onderdeel van de externe accukast of het rek en moet hierin worden geplaatst. Zowel interne als externe accubeveiligingen kunnen afschakelen (uitschakelen) door de shuntafschakelspoel onder spanning te zetten. De shuntafschakelspoelen worden onder spanning gezet (bestuurd) via connectors X5 en X6. Het statussignaal van de externe accubeveiliging is aangesloten op de signaalingangconnector. Er zijn vijf signaalingangen en de gebruiker mag daar een van gebruiken; de aanbevolen ingang is nummer vijf. Statuscontacten van de accubeveiligingen van Eaton zijn open als de beveiliging zelf open is. De standaardspanning van de shuntafschakelspoel is 24 VDC. Neem voor 48 VDC shuntafschakeling contact op uw met lokale Eaton-servicemonteur. Opmerking: De standaardspanning van de shuntafschakelspoel van de accu is 24 VDC. Neem voor 48 VDC shuntafschakeling contact op met een erkende Eaton-servicemonteur.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

68 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 25. Bedrading van de accu-afschakeling voor 50 kW 93PM UPS

©

A

Signaalingangen

4

Aux-contact

B

Externe accubeveiliging

5

Shuntafschakelspoel +

C

Externe accubeveiliging

6

Shuntafschakelspoel -

D

Interne accubeveiliging

7

Aux-contact retour

1

Signaalinvoer 5 retour

8

Aux-contact

2

Signaalinvoer 5

9

Shuntafschakelspoel +

3

Aux-contact retour

10

Shuntafschakelspoel -

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

69 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 26. Bedrading van de accu-afschakeling voor 100-150 kW 93PM UPS

©

A

Signaalingangen

4

Aux-contact

B

Externe accubeveiliging

5

Shuntafschakelspoel -

C

Externe accubeveiliging

6

Shuntafschakelspoel +

D

Interne accubeveiliging

7

Aux-contact retour

1

Signaalinvoer 5 retour

8

Aux-contact

2

Signaalinvoer 5

9

Shuntafschakelspoel -

3

Aux-contact retour

10

Shuntafschakelspoel +

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

70 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 27. Bedrading van de accu-afschakeling voor 200 kW 93PM UPS A

Signaalingangen

5

Shuntafschakelspoel -

B

Externe accubeveiliging

6

Shuntafschakelspoel +

C

Externe accubeveiliging

7

Aux-contact retour

1

Signaalinvoer 5 retour

8

Aux-contact

2

Signaalinvoer 5

9

Shuntafschakelspoel -

3

Aux-contact retour

10

Shuntafschakelspoel +

4

Aux-contact

5.4 De kast en voedingskabel voor de externe batterij van de UPS installeren Voor de 93PM-productlijn zijn er twee verschillende accukasten: EBC-S en EBC-L. De 93PM 30-50 kW en de 60 kVA UPS-units gebruiken 36 accublokken per reeks, en de 80-200 kW UPS gebruikt 36 or 40 accublokken per reeks. Voor instructies over het installeren van externe Eaton accukasten wordt verwezen naar een aparte handleiding. Opmerking: Sluit accureeksen niet met verschillend aantal accu's en verschillende spanningswaarden parallel aan. De bedrading voor de stroom en besturing van de EBC-S- en EBC-L-kasten wordt bij de kasten geleverd. De accukast moet zich aan de rechterkant van de 93PM 30-150 kW UPS-kast bevinden bij bedrading door binnenpanelen van de kast. Daarom wordt installatie aan de rechterkant aanbevolen, alhoewel in de ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

71 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

93PM 30-150 KW UPS-kasten installatie aan de linkerkant ook mogelijk is. Bij de 93PM 160-200 kW UPS is bekabeling door het zijpaneel niet mogelijk. Er zijn verschillende kabelingangen in de accukasten. Ze kunnen op de volgende manieren aangesloten worden: • • • • •

door het linker zijpaneel door het rechter zijpaneel door de achterwand door het dak door de bodem (alleen EBC-L)

De kabelingang naar de UPS is altijd aan de achterwand of de bodem van de kast en 30-150 kW UPS ook aan rechtsonder (zie de volgende tabel). Tabel 16: Stroom- en signaalbekabeling mogelijkheden door de zijplaten als accukasten naast de UPS worden gezet. Accukast

EBC-S

EBC-S

EBC-L

EBC-L

EBC-L

Grootte beveiliging [A]

200

400

400

500

700

Kabelmaat [mm2]

1 x 50

2 x 50

2 x 50

2 x 95

2 x 120

UPS [kW]

30

Beide zijden, bij voorkeur rechts

40

Beide zijden, bij voorkeur rechts

50

Beide zijden, bij voorkeur rechts

80

Beide zijden Beide zijden

100

Beide zijden Beide zijden

120

Alleen signaalkabels

150

Alleen signaalkabels

160

Alleen signaalkabels

200

Alleen signaalkabels

Opmerking: Volg bij de bedrading van accu's buiten de kasten de installatieinstructies in paragraaf 4.3.2. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

72 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

5.5 Een externe EPO-schakelaar (noodschakelaar) installeren In een noodsituatie kan een externe EPO-schakelaar worden gebruikt om de UPS vanuit een locatie op afstand van de installatielocatie van de UPS af te sluiten en de stroom naar de kritische belasting af te sluiten. EPO (Emergency Power Off = uitschakeling van de voeding in noodsituaties) wordt op het bovenste voorpaneel van de UPS op de EPO-connector aangesloten. Afbeelding 28 toont de NO en NC aansluitingen van de EPOschakelaar. EPO-connector (vooraanzicht): • •

A = Normaal open B = Normaal gesloten

Figuur 28. Aansluitingen van de EPO-schakelaar. Merk op dat voor “Normaal gesloten” (B) tussen de pennen 3 en 4 een draadbrug moet worden aangesloten. Tabel 17: Externe EPO-draadaansluitklemmen

©

Van de externe EPO-schakelaar

Naar de EPO van het aansluitblok van de gebruikersinterface in de UPS-kast

NO

1-2

NC

3-4

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Opmerkingen

Installeer de draadbrug tussen 1-2 voor de betreffende functies.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

73 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

5.6

Gebruikers- en installatiegids

Interface-aansluitingen installeren

93PM UPS bevat in totaal vijf (5) signaalingangsaansluitingen voor klanten die kunnen worden gebruikt voor externe regelopdrachten aan de UPS. Klantinterfaceaansluiting CN5 kan worden gebruikt voor deze doeleinden. Elke ingang is een potentiaalvrije relaiscontactingang en vereist signalering met twee draden. Geen van de ingangen is voorgeprogrammeerd, maar moeten door gekwalificeerd servicemedewerkers apart worden geprogrammeerd. Opmerking: Bij gebruik van een extern accusysteem wordt door Eaton aansluiting van externe signaleringsbedrading aanbevolen. Er bevindt zich ook een algemene alarmrelaisuitgang op het voorpaneel. Deze uitgang is ofwel normaal open (NO) of normaal gesloten (NC). De polariteit wordt geselecteerd met de bedradingaansluiting. Het algemene alarmrelais activeert standaard als een systeemalarm actief is, dat wil zeggen als een ALARM-situatie in het systeem actief is. Als alternatief kan het bij ieder bepaald voorval worden geactiveerd, maar dit moet apart door gekwalificeerde servicemedewerkers worden geprogrammeerd. Het alarmrelais is uitsluitend ontworpen voor spanningen op signaalniveau (ELV of SELV), niet voor gebruik via de netspanning. Gebruik bij hogere eisen betreffende de spanning van het signaleringscircuit de industriële relaisadapter in MiniSlot.

5.6.1

Interface klantingangsignalen installeren

Deze ingangen bevinden zich achter de deur van de UPS op het bovenste deel van de UPS. Zie figuur 31 voor de locaties van de connectors. Bevestigingspunten met trekontlasting voor de communicatiekabels bevinden zich aan de rechter- en linkerzijde van de kabelgoot. Signaalingangen kunnen voor verschillende functies worden geconfigureerd. Doorgaans zijn deze functies ofwel informatief (bijvoorbeeld "Op generator") of functioneel (bijvoorbeeld externe opdracht "Omschakelen naar bypass").

5.6.2

Bedradingsinterface van de accubeveiliging

Bij gebruik van de originele accukast van de fabrikant wordt de interfacebedrading voor de accubeveiliging bij de kast geleverd. Om aan te sluiten hoeven slechts de draden van de kast naar het onderste gedeelte van de UPS worden geleid. De connector voor het controlesignaal van de beveiliging van de accu en het uitschakelsignaal van de stroomonderbreker van de accu bevinden zich aan de linkerkant van de voedingskabel. Bij gebruik van een accusysteem van derden moet de beveiliging worden uitgerust met een hulpsignaal en moet deze, indien nodig, een 24 V shuntafschakeling hebben voor het extern openen van de beveiliging.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

74 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De draadinvoer voor de signaalbedrading van de beveiliging van de accu bevindt zich altijd in het onderste gedeelte van de UPS-kast. In het linker of rechter zijpaneel, de achterwand of de bodemplaat zijn perforaties aangebracht. Zie paragraaf 5.3.2 voor installatie-instructies.

5.6.3

Aansluitingen van de relaisuitgang-interface

Het algemene alarmrelais is een potentiaalvrije relaissignaaluitgang. Het relais kan worden gebruikt om de bedieners over UPS-alarmsituaties te informeren, bijvoorbeeld via een gebouwbeheersysteem. Het relais wordt standaard geconfigureerd voor activeren als het algemene UPS-alarm actief is, dat wil zeggen in iedere situatie waarin de ALARM-status actief is. Het relais kan ook worden geconfigureerd voor activeren in een andere situatie, maar dit moet door bevoegde servicemedewerkers worden uitgevoerd. De signaalbedrading van het relais kan uitsluitend worden geïnstalleerd via de signaalkabelgoot die van achter naar voren in het bovenste gedeelte van de UPS loopt. Extra relaisuitgangen zijn verkrijgbaar met MiniSlot-kaarten. Relaisuitgangen kunnen worden geconfigureerd voor activeren in verschillende situaties. Het configureren kan worden uitgevoerd door een erkende klantenservicemonteur van Eaton of door Eaton erkende gekwalificeerde servicemedewerkers.

5.6.4

Aansluitingen van de industriële relaiskaart-interface

Relais K1 t/m K5 hebben dezelfde functie. Iedere uitgangscontactfunctie kan door de gebruiker worden toegewezen. De UPS-informatie kan ook configureerbaar zijn. De INDRELAY-MS installeren: 1. 2. 3.

4.

©

Controleer of het hulpapparatuursysteem is uitgeschakeld en of alle voedingsbronnen zijn verwijderd. Zie de betreffende bedieningshandleiding van een hulpapparaat voor instructies voor uitschakelen. Plaats de bedrading vanuit de IRC (Industrial Relay Card = industriële relaiskaart) naar de bewakingsapparatuur met gebruikmaking van de juiste leidingen door de kabeluitvoeropening in de IRC. Sluit de bedrading tussen de IRC-aansluitblokken en de bewakingsapparatuur met behulp van aansluitklemmen aan. Sluit één draad op COM (Common = gemeenschappelijk) aan en een ander op NC of NO om de optie Normaal Open of Normaal Gesloten te kiezen. Plaats de INDRELAY-MS in een open MiniSlot-communicatiecompartiment in de UPS-kast.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

75 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 29. Industriële relaiskaart INDRELAY-MS

5.6.5

MiniSlot-interfaceaansluitingen

Voor selectie van MiniSlot-accessoires en communicatieapparatuur, zie hoofdstuk 6. Neem voor het installeren en instellen van een MiniSlot-kaart contact op met uw Eaton-vertegenwoordiger. Bedrading op aansluitingen plaatsen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Installeer de LAN-aansluitingpunten als dit nog niet is gebeurd. Open de voordeur van de UPS. Verwijder om de dekplaat van de MiniSlot te verwijderen de 2 bevestigingsschroeven van de plaat. Duw voor installatie het MiniSlot-communicatievoorziening maximaal naar binnen. Zet de MiniSlot-communicatievoorziening met twee schroeven vast. Leid en installeer de kabels voor LAN en andere kabels naar de betreffende MiniSlot-kaarten. De kabel loopt door de signaalkabelgoot in het bovenste gedeelte van de UPS. Zie voor bedieningsinstructies de bij de MiniSlot-kaart geleverde handleiding. Sluit na voltooiing van de bedrading de voordeur en zet deze met de vergrendeling vast.

5.6.6 Signaal-interfaceaansluitingen in een parallel systeem installeren Volg voor het installeren van signaal-interfaceaansluitingen in een parallel systeem de bovengenoemde instructies. Signaalingangen kunnen parallel worden geschakeld tussen de units, dat wil zeggen dat hetzelfde contact voor de signaalingangssignalering van meerdere units kan worden gebruikt. Dit geldt ook voor het EPO-signaal. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

76 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

5.7

Gebruikers- en installatiegids

Bedrading parallelle 93PM UPS-systemen

De outputs van meerdere 93PM UPS-systemen kunnen parallel worden geschakeld. Maximaal 8 units kunnen parallel worden geschakeld. Het vermogen van de statische bypass van de UPS moet bij alle parallel geschakelde units gelijk zijn. Parallel geschakelde UPS-kasten kunnen echter met een verschillend aantal UPM-vermogensmodules in een behuizing worden geplaatst. De uitgangen zijn parallel geschakeld om de belastbaarheid van het vermogenssysteem te vergroten en voor redundantie. Het systeem is parallel geschakeld voor (N+1) redundantie zolang altijd één of meer extra UPS-units online zijn dan voor ondersteuning van de last is vereist. Het systeem wordt parallel geschakeld voor capaciteit als alle UPS-units in een systeem nodig zijn om de last te ondersteunen. Onderlinge communicatie tussen de UPS-modules is vereist voor het uitvoeren van systeemmetingen en modusbesturing. Communicatie en controle op systeemniveau worden mogelijk gemaakt door een Controller Area Network (CAN). Een Pull Chain-signaal in iedere UPS, parallel verbonden met de andere UPS-units en aangesloten op het statusrelais van de bypass in iedere UPS, dient als secundair communicatiekanaal. Deze opstelling garandeert besturing van de bypass, zelfs als het contact met de CAN-bus verloren gaat. WAARSCHUWING Sluit units die uitgerust zijn met een interne bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS) of interne omvormer niet parallel aan.

5.7.1

Overzicht van de stroombedrading

Zie paragraaf 4.3.2 voor de aanbevolen maten van de kabels en externe zekeringen en installatiewerkwijzen. Ingangstoevoer De ingangstoevoer wordt gedefinieerd als de op de UPS-gelijkrichter aangesloten stroombron. De toevoer naar alle ingangen van de UPS moet van dezelfde bron afkomstig zijn. Bypass-toevoer De bypass-toevoer wordt gedefinieerd als de op de UPS-bypass aangesloten stroombron. De toevoer van alle bypasses van de UPS moet van dezelfde bron afkomstig zijn. De kortste stroomdraad vanuit de bron naar de UPS moet minimaal 95% van de lengte van de langste draad hebben. Uitgang

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

77 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Sluit de nulleiders van alle UPS-units aan. De kortste draad vanuit de bron naar de UPS moet minimaal 95% van de lengte van de langste draad hebben. Dit wordt gemeten vanaf het punt waar de UPS-uitgangen zijn aangesloten. Dubbele bron De ingangstoevoer en de bypass-toevoer kunnen aparte bronnen zijn. De bronnen moeten een gemeenschappelijk nulleiding delen. Een accu aansluiten Op iedere UPS moet een aparte accu worden aangesloten en het accuvermogen voor iedere UPS moet gelijk zijn. Een gemeenschappelijke accu voor UPS-units wordt niet ondersteund. MOB's Module-uitgangsbeveiligingen (MOB = Module Output Breakers) maken het mogelijk om een UPS van andere UPS-units en de systeemlast voor onderhoud en reparatie los te koppelen. Bij het ontwerp is ervan uitgegaan dat iedere UPS een module-uitgangsbeveiliging (MOB) heeft. De beveiliging moet ook de nulleiding ontkoppelen voor verhoogde veiligheid tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De MOB moet een hulpcontact in "C"-vorm hebben. Het NC-contact is op de bijbehorende ingang van de voor de signaalingang gebruikte UPS-unit aangesloten. Het NO-contact dient om de bypass Pull-Chain los te koppelen als de MOB open is. Afbeelding 30 toont de principes van parallel geschakelde UPS-systemen, waaronder MOB's en uitgangen van UPS-units. Onderdrukking van MOB's Gebruikers die geen MOB's hebben geïnstalleerd, kunnen de MOB signaalingang gewoon uitgeschakeld laten. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat systemen zonder MOB beperkte onderhoudsmogelijkheden kennen. Parallelle systemen bekabelen

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

78 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 30. Het principe van parallel geschakelde UPS-systemen A

Bypassinputs naar UPSmodules

1

UPS 1

7

Accu

B

Uitgangen van de UPSunits

2

UPS 2

8

Accu

C

Last

3

UPS 3

9

MOB1

4

UPS 4

10

MOB2

5

Accu

11

MOB3

6

Accu

12

MOB4

De lengte van de parallelle systeemdraad moet gelijk zijn voor een ongeveer gelijke stroomverdeling in de bypass-modus. Voor correcte werking moet het volgende gelden: 1A+1B=2A+2B=3A+3B=4A +4B. Ieder verschil in draadlengte leidt tot minder capaciteit en onjuiste werking van het UPS-systeem in de bypass-modus.

5.7.2

Overzicht van besturingssignalen

Twee regelsignalen (Extern CAN-netwerk, Bypass Pull-Chain) zijn vereist voor externe parallelschakeling. Beide regelsignalen zijn fouttolerant en worden gealarmeerd bij loskoppeling. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

79 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Externe CAN (ECAN) ECAN biedt een manier voor communicatie tussen de UPS-units in a parallel geschakeld systeem. Het systeem zal last blijven delen en de last beschermen wanneer dit netwerk uitvalt. Bypass Pull-Chain De bypass Pull-Chain is een open collectorsignaal dat omlaag gaat als de statische bypass-schakelaar van een willekeurige UPS online is. Als de Externe CAN (ECAN) omlaag staat, de Pull Chain omlaag staat en de UPS online is, vergrendelt de UPS en schakelt naar de bypass-modus. Een servicemonteur kan dit signaal in sommige zeldzame storingsmodi handmatig kortsluiten om een systeemovergang naar bypass te forceren. Acties van signaalingangen Bij gebruik van een geschikte connectiviteitsvoorziening heeft iedere UPS maximaal 8 signaalingangen, 5 lokale en één in iedere MiniSlot. Deze ingangen kunnen met acties worden geconfigureerd. De volgende acties zijn van invloed op alle UPS-units in het systeem. Als een actie actief is op een UPS en de MOB is gesloten, wordt de actie overgebracht op de ECAN naar alle UPS-units. Alle UPS-units reageren op dezelfde manier alsof de actie op die UPS actief is. De EPO-schakelaar parallel schakelen Aanbevolen wordt om aparte EPO-circuits voor iedere parallelle unit te gebruiken.

5.7.3 • • •

De bedrading van de bypass-besturing installeren

Volg bij het installeren alle in dit document opgenomen veiligheidsinstructies. Een aansluitblok met 12 pennen voor externe parallelle stuursignalen is toegankelijk aan de rechterzijde van de communicatie-interface aan de bovenzijde van de UPS (zie afbeelding 31 ). Het Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08-plugcomponent wordt gebruikt voor de beëindiging van de kabelbedrading.

Figuur 31. Communicatie-interfaces 1

©

Externe parallelle aansluiting

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

80 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 32. Externe parallelle aansluiting

Figuur 33. Vereenvoudigde CAN- en Pull Chain-bedrading voor een parallel UPS-systeem A

UPS 1

1

CAN

B

UPS 2

2

Pull Chain

C

UPS 3 (indien geïnstalleerd)

D

UPS 4 (indien geïnstalleerd)

Opmerking: Deze tekening is voor gedistribueerde bypass-bedrading bedoeld en is geen plattegrond. UPS-units kunnen in iedere fysieke volgorde worden geplaatst.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

81 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 34. CAN- en Pull Chain-bedrading voor een parallelle UPS met MOB's De echte connector heeft 12 pennen, maar alleen 8 die worden getoond in de afbeelding worden gebruikt. Let erop dat de afgeschermde kabel maar aan één zijde wordt aangesloten.

Figuur 35. CAN- en Pull Chain-bedrading voor een parallelle UPS zonder MOB's De echte connector heeft 12 pennen, maar alleen 8 die worden getoond in de afbeelding worden gebruikt. Let erop dat de afgeschermde kabel maar aan één zijde wordt aangesloten.

©

A

Externe parallelle connector, UPS 1

5

GND (ISP)

B

Externe parallelle connector, UPS 2

6

Aarde

C

Externe parallelle connector, UPS 3

7

CANBL

1

Externe pull chain

8

CANB_1

2

GND-S

*

Sluit de eerste en laatste UPS af met een draadbrug.

3

CANBH

**

Sluit de afgeschermde kabel maar aan één zijde aan.

4

CANBL

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

82 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Opmerking: NC en NO-aanduidingen op MOB AUX-contacten worden gedefinieerd met de beveiliging in de positie OFF (open). Gebruik bij MOBcontacten met pigtail-kabels dezelfde draaddikte voor aansluiting op de UPS en gebruik de voor de draaddikte juiste krimpverbindingen. Externe CANverbindingen tussen UPS-kasten vereisen gepantserde paarsgewijs gedraaide bedrading. Gebruik paarsgewijs gedraaide bedrading tussen de UPS en de MOB AUX-contacten. Bevestig altijd de werking van het contact voor het bedraden.

5.8 De bedrading voorbereiden van de interface van het UPS-systeem Besturingsbedrading voor mogelijkheden en opties moeten op de aansluitblokken van de klantinterface aan de bovenzijde van de voorkant van de UPS achter de deur worden aangesloten. Opmerking: Sluit geen relaiscontacten direct op het elektriciteitsnet aan. Versterkte isolatie naar het elektriciteitsnet is vereist. Lees en zorg dat u de volgende opmerkingen bij het voorbereiden en uitvoeren van de installatie begrijpt: • • •

• • •©

Alle interfacebedrading wordt door de klant aangeleverd. Leid bij het installeren van interne interfacebedrading op MiniSlotaansluitklemmen de bedrading door de interne opening in het MiniSlotcommunicatiecompartiment. Alle signaalingangen of externe functies vereisen een geïsoleerd normaalopen contact of schakelaar (gespecificeerd op 24 VDC, 20 mA minimaal) dat is aangesloten tussen de alarmingang en de gewone klem. Alle besturingsbedrading en relais- en schakelcontacten worden door de klant geleverd. Gebruik paarsgewijs gedraaide draden voor iedere alarmingang en de gemeenschappelijke ingang. De signaalingangen kunnen zo worden geprogrammeerd, dat ze de naam van de alarmfunctie weergeven. LAN- en telefoonconnectoren voor gebruik met MiniSlot-kaarten moeten geleverd worden door de ontwerpers van de voorzieningen of de klant. Sluit de signaalbedrading van de AUX van de accu van de UPS en het 24 VDC shuntafschakelingssignaal vanuit de UPS op de ontkoppelvoorziening van de DC-bron aan. Voor 80-200 kW-modellen zonder interne accubeveiliging kan via het omsteken van draadbruggen ook het 48 VDC shuntafschakelingsignaal gebruikt worden. Zie figuur 26 en figuur 27 . De bedrading van de Aux van de accu en de 24 VDC shuntuitschakeling moet minimaal 1,5 mm2 bedragen.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

83 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

• • • • • • •

©

Gebruikers- en installatiegids

De externe EPO-functie opent alle schakelaars in de UPS-kast en isoleert de stroom van uw kritische last. Plaatselijke elektrische regelgeving kan eveneens stroomopwaartse afschakelbeveiligingen naar de UPS vereisen. De op afstand bediende EPO-schakelaar moet uitzonderlijk voor dit doel zijn bestemd en niet verbonden zijn aan andere circuits. Tussen de pennen 1 en 2 op aansluiting EPO moet een draadbrug worden aangesloten als het contact voor normaal gesloten (NC) van de externe EPO wordt gebruikt. De dikte van de externe EPO-bedrading moet minimaal 0,75 mm2 en maximaal 2,5 mm2 bedragen. De maximumafstand tussen de externe EPO en de UPS mag niet groter zijn dan 150 meter. De maximumstroomsterkte voor alarmrelaiscontacten is 5 A en de geschakelde spanning is 30 VAC (RMS) en 30 VDC. Bedrading van de alarmrelais moet minimaal 0,75 mm2 bedragen.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

84 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

6

Gebruikers- en installatiegids

Communicatie-interfaces Dit deel beschrijft de communicatiemogelijkheden van de Eaton 93PM UPS. VOORZICHTIG Alle communicatie-interfaces zijn SELV-circuits. Zorg bij aansluiting op andere apparatuur dat deze eigenschappen behouden blijven. De UPS heeft de volgende communicatie-interfaces:

Figuur 36. Communicatie-interfaces

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

MiniSlot 1 MiniSlot 2 MiniSlot 3 USB-poort (aansluiting op computer) Goot voor de communicatiekabel Externe noodstroom uit Off (EPO) Relaisuitgang USB-host (aansluiting op accessoires) Signaalingangen RS-232-poort voor onderhoud Externe parallelle aansluiting

6.1

MiniSlot-kaarten

De Eaton 93PM UPS heeft drie communicatiecompartimenten met Mini-sleuf. Zie 5.6.5 voor instructies voor het installeren van een MiniSlot-kaart. De UPS is compatibel met de volgende MiniSlot-kaarten: • ©

Netwerkkaart-MS

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

85 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Biedt externe bewaking via een webbrowser-interface, e-mail en een netwerkbeheersysteem (NMS = Network Management System) met gebruik van SNMP. Wordt via een Ethernet-netwerk (10/100BaseT) met paarsgewijs gedraaide draden aangesloten.

Figuur 37. Netwerkkaart - MSPX Gateway-kaart Biedt externe bewaking via een webbrowser-interface, e-mail en een netwerkbeheersysteem (NMS = Network Management System) met gebruik van SNMP. Wordt via een Ethernet-netwerk (10/100BaseT) met paarsgewijs gedraaide draden aangesloten. De kaart biedt tevens rechtstreekse integratie van UPS-informatie (meters en status) in een gebouwenbeheersysteem (BMS = Building Management System) via de Modbus RTU- en TCP-protocollen en BACnet-protocollen.

Figuur 38. PX Gateway-kaart©

Industriële relaiskaart-MS De MiniSlot industriële relaiskaart biedt een manier om de UPS op industriële en elektrische bewakingssystemen aan te sluiten. De kaart maakt ook uitgebreide besturingstoepassingen mogelijk doordat tot 250 volt en 5 ampère via de 5 relaisaansluitingen is toegestaan. Door draden op de betreffende plaatsen in de aansluitblokken aan te sluiten, kunt u bij iedere uitgang voor een Normaal Open of Normaal Gesloten instelling kiezen.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

86 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Zie paragraaf 6.5 voor informatie over het configureren van de industriële relaiskaart-MS.

Figuur 39. Industriële relaiskaart-MS

6.2

Intelligente vermogenssoftware

Intelligente vermogenssoftware (IPS = Intelligent Power Software) bestaat uit productiviteitstools voor beheer van het vermogen van de UPS. Deze softwareoplossingen verbeteren de door een UPS geboden bescherming door in geval van een externe stroomuitval applicaties en besturingssystemen af te sluiten, calamiteitenherstelprocedures in werking te stellen en virtuele machines te migreren. Zij helpen ook de stilstandtijd te verkorten en de betrouwbaarheid van de UPS te verhogen door de bedieners voor problemen te waarschuwen en cruciale meters te bewaken. De software kan ook worden gebruikt om de gebruikskenmerken van elektrische apparatuur door het gehele bedrijf te bekijken en aan de hand van de gegevens het gebruik van de faciliteiten te optimaliseren. Intelligente vermogenssoftware draait via internet, wat betekent dat de informatie via ieder apparaat met een webbrowser toegankelijk is. Een de ene kant is de intelligente vermogensbeheerder (IPM = Intelligent Power Manager) een bewakingssysteem dat de gegevens en alarmmeldingen van honderden UPS-units, ePDU's en andere voorzieningen in één overzicht kan verzamelen. Aan de andere kant biedt deze een koppeling met virtualisatie via beheersystemen, zoals VMware vCenter. Op deze manier kan een beheerder zowel IT-apparatuur als de ondersteunende infrastructuur via één venster beheren. IPM biedt mogelijkheden voor afsluiten, migratie, calamiteitenherstel en lastverlies in virtuele omgevingen. Intelligente vermogensbeschermer (IPP = Intelligent Power Protector) is een hulpmiddel voor het afsluiten met standaard bewakings- en alarmeringsmogelijkheden. Deze biedt automatische en correcte afsluiting van computers en virtuele machines of servers die worden gevoed door een EatonUPS bij stroomuitval die langer duurt dan de bedrijfstijd van de accu. De IPP kan extern door de IPM-applicatie worden gecontroleerd en beheerd.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

87 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De IPS wordt op een CD bij de UPS geleverd. U kunt deze ook van de webpagina van Eaton downloaden. Sommige geavanceerde mogelijkheden van IPM vereisen een licentie. Neem voor bijzonderheden contact op met uw Eatonvertegenwoordiger.

6.3

Signaalingangbewaking

Met deze standaardmogelijkheid kunt u rookmelders of oververhittingsalarmen op uw signaalingangen aansluiten. De aansluitklemmen van de gebruikersinterface voor externe aansluitingen bevinden zich in de UPS. Gebruik paarsgewijs gedraaide draden voor iedere alarmingang en de gemeenschappelijke ingang. De signaalingangen kunnen zo worden geprogrammeerd, dat ze de naam van de alarmfunctie weergeven. Voor een lijst met de functies van signaalingangen wordt verwezen naar bijlage A: Relaisalarmen.

6.4

Algemeen relaiscontact

Eén algemeen relaiscontact wordt als standaardoptie op de UPS geleverd. Ook is een alarmcontact aanwezig. U kunt een normaal gesloten of normaal open contact gebruiken. Bij verandering van de staat van het contact die u als normaal heeft gespecificeerd, wordt een signaal gegenereerd. U kunt dit contact op apparatuur in uw pand (bijvoorbeeld een lampje of een alarmbel) aansluiten, zodat u weet wanneer een alarm op de UPS actief is. Deze mogelijkheid is handig als de UPS extern op een plaats waar de UPS-sirene mogelijk niet direct wordt gehoord is geplaatst. Opmerking: Gebruik de contacten niet bij een hogere spanning dan 30 VAC (RMS) en 30 VDC bij maximaal 5 A.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

88 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 40. Uitgangsrelaisconfiguraties: A) normaal gesloten (pennen 1 en 3), B) normaal gesloten open (pennen 2 en 3)

6.5

Relais configureren

93PM biedt één lokale relaisuitgang. Daarnaast kan ieder van de 3 MiniSlots worden voorzien van een relaisadapter met 5 relais. De volgende instructies leiden u door de configuratie van het relais. Het relais kan alleen met behulp van de display worden geconfigureerd. Zie bijlage A: Relaisalarmen voor beschikbare nodes die kunnen worden geconfigureerd. De maximumspanning van het relais is 30 V. Controleer de specificaties voor de spanning en de stroom van de andere kaarten uit de voorgaande paragrafen. De procedure voor het configureren van een relais luidt als volgt: 1. 2.

©

Klik in het home-scherm van de display op de vergrendelingspictogram in de rechter bovenhoek om het servicewachtwoord in te voeren. Klik in het aanmeldvenster op het wachtwoordveld met de 4 puntjes.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

89 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 41. Aanmeldvenster met wachtwoordveld

3. 4. 5.

Voer het wachtwoord 0101 in en druk op . Selecteer Doorgaan. Selecteer Configuratie en vervolgens op Relaisuitgangen.

Figuur 42. Relaisuitgangen in het configuratiescherm selecteren

6.

©

Kies één van de volgende opties: •

Lokaal (alarm) relais U kunt 8 verschillende gebeurtenissen voor het lokale relais instellen. Indien één van de ingestelde situaties zich voordoet, wordt het relais geactiveerd

• • •

MiniSlot 1 MiniSlot 2 MiniSlot 3

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

90 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 43. Opties voor de configuratie van relaisuitgangen

7. 8.

Voer de code(s) van de functie(s) die u bij activering het relais wilt laten inschakelen in. Druk op OK en Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Figuur 44. De codes van de functies die het relais zullen inschakelen invoeren

9.

Als u één van de MiniSlots heeft geselecteerd, zijn de volgende standaardwaarden beschikbaar: • • • • •

Relais 1: #262 Online (LED brandt) Relais 2: #260 Accu aan (LED brandt) Relais 3: #352 Alarm (LED brandt) Relais 4: #261 Bypass aan (LED brandt) Relais 5: #15 Waarschuwing lage accuspanning

U kunt de relais ook met iedere door u gewenste gebeurtenis configureren. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

91 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

10. U kunt de relais testen door één van de opties in de testmodus te selecteren (zie afbeelding 43 ).

Figuur 45. Relais

©

1

Kabeluitvoeropening voor een goot van maximaal 12 mm (½”)

2

Signaalingangsconnector met spanningsvoeding

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

3

K1 t/m K5 aansluitklemmen voor relaiscontacten naar de bewakingsapparatuur van de bediener

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

92 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

7

Gebruikers- en installatiegids

Bedieningsinstructies voor de UPS Deze paragraaf beschrijft de bediening van de UPS. VOORZICHTIG Zorg voorafgaande aan het opstarten van de UPS dat alle installatietaken zijn uitgevoerd en dat bevoegde servicemedewerkers een voorbereidende start hebben uitgevoerd. Bij de voorbereidende start worden alle elektrische aansluitingen gecontroleerd om te verzekeren dat de installatie succesvol is verlopen en het systeem naar behoren werkt. Lees voordat u de bedieningen gaat gebruiken deze instructies en zorg dat u de werking van de UPS goed begrijpt. De UPS is geconfigureerd voor werking met één van de volgende nominale spanningen: 380, 400 of 415 VAC. Controleer voordat u met de UPS gaat werken de nominale spanning en de frequentie van de UPS via de display door Instellingen > Informatie te selecteren. Neem als de UPS met een andere spanning of een andere frequentie moet worden bediend contact op met het dichtstbijzijnde Eaton-kantoor of met een door Eaton erkende partner. Opmerking: De UPS is geen meetinstrument. Alle weergegeven metingen zijn slechts benaderingen.

7.1 7.1.1

Bedieningen en indicatoren van de UPS Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel op de deur aan de voorzijde van de UPS bevat een kleuren touchscreen. Dit dient om de status van het UPS-systeem weer te geven en de werking van de UPS te besturen.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

93 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 46. Onderdelen van de display

De display bestaat uit de volgende onderdelen: 1

Statusbalk

De statusbalk geeft de naam en de toestand van de UPS, de huidige datum en tijd, meetgegevens en een knop voor aanmelden/afmelden weer. De display toont ook eventueel actieve alarmen en waarschuwingen.

2

Hoofdnavigatiescherm

Selecteer een scherm door de naam aan te tippen.

3

Inhoud

Dit is het belangrijkste gebied voor het tonen van informatie over de status en de werking van de UPS.

4

Statusindicatoren

Zie paragraaf 7.1.2.

7.1.2

Statusindicatoren

De vier symbolen onder de display zijn statusindicatoren. Dit zijn gekleurde LED-lampjes (LED = Light Emitting Diode) die in combinatie met de alarmsirene werken om u van de bedrijfsstatus van de UPS op de hoogte te houden. Tabel 18: Statusindicatoren

©

Indicator

Status

Beschrijving

Groen symbool voor normale werking

Aan

De UPS werkt normaal en voedt de kritische last.

Uit

De UPS is uitgeschakeld.

Geel symbool voor accumodus

Aan

De UPS staat in accumodus. Omdat de accumodus een normale toestand van de UPS is, blijft ook de groene indicator voor normale werking branden.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

94 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Indicator

Status

Beschrijving

Geel symbool voor bypass-modus

Aan

De UPS staat in bypass-modus. De kritische last wordt door de bypass-bron van stroom voorzien. De groene indicator voor normale werking brandt niet als het systeem in de bypass-modus staat.

Rood symbool voor actief alarm

Aan

De UPS heeft een actief alarm en vereist onmiddellijk aandacht. Het scherm toont de actieve alarmen met de hoogste prioriteit. Alle alarmen gaan vergezeld van een hoorbare sirene. Druk om de sirene te stoppen eenmaal op één van de knoppen van het bedieningspaneel. De alarmindicator kan tegelijk met andere indicatoren branden.

Kleuren van LED-indicatoren De optionele LED-indicatoren bestaan uit twee rijen LED's links en rechts van de deur van de UPS-kast. De LED's zijn rood, groen en geel (RGY = red, green, yellow). De kleur van de LED geeft de toestand van de UPS aan. De meest urgente toestand wordt altijd getoond. Er wordt slechts één kleur tegelijk getoond. De onderstaande tabel geeft aan welke kleur wordt getoond. Kleuren van LED-indicatoren (scherm en deur)

Status van de UPS Normale werking

Accumodus De groene LED's aan de zijkant van de deur van de UPS-kast knipperen en het gele symbool voor accumodus brandt onder de display. Omdat de accumodus een normale toestand van de UPS is, blijft ook het groene symbool voor normale werking onder de display branden. Bypass-modus

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

95 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Kleuren van LED-indicatoren (scherm en deur)

Status van de UPS Alarm

7.1.3

Systeemgebeurtenissen

Als het UPS-systeem in de dubbele conversiemodus staat, bewaakt hij permanent zichzelf en de inkomende netspanning. In de accu- of bypass-modus kan de UPS alarmen genereren om u exact te laten weten welke gebeurtenis de omschakeling uit de dubbele conversiemodus heeft veroorzaakt. Systeemgebeurtenissen op de UPS kunnen door sirenes, lampen, berichten of alle drie worden aangegeven. Selecteer Logboeken in het home-scherm om eventueel actieve gebeurtenissen te bekijken.

©Systeemgebeurtenissirene De systeemgebeurtenissirene gaat af om de gebruiker erop attent te maken dat een gebeurtenis plaatsvindt die aandacht vereist.Systeemgebeurtenisindicatoren De statusindicatoren op het bedieningspaneel van de UPS en de systeemgebeurtenissirene laten u weten dat het UPS-systeem in een andere modus dan de dubbele conversiemodus werkt. Tijdens normale werking van het UPS-systeem is alleen de groene indicator voor normale werking zichtbaar. De ander indicatoren gaan branden om alarmen of gebeurtenissen aan te geven. Controleer in geval van een alarm eerst deze indicatoren om te zien welke soort gebeurtenis heeft plaatsgevonden.Systeemgebeurtenisberichten Bij het optreden van een systeemgebeurtenis verschijnt een bericht in de statusbalk van de display. Dit bericht wordt ook naar het logboek Actieve gebeurtenissen geschreven. Bepaalde meldingen en alarmen kunnen vergezeld gaan van een sirene. Druk om de sirene te stoppen eenmaal op een willekeurige knop.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

96 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

7.1.4

Gebruikers- en installatiegids

Menustructuur van de 93PM UPS

De volgende tabel toont de menustructuur van de 93PM UPS. Tabel 19: Menustructuur van de 93PM UPS Hoofdmenu

Submenu

Functies

Home

-

Een overzicht van de werking van de UPS, inclusief informatie over last, efficiëntie en verbruik.

Meters

Samenvatting meters

Een samenvatting van de UPS- of systeemmeters.

Ingangsmeters

Gedetailleerde informatie over UPS- of systeemingangsmeters.

Bypass-meters

Gedetailleerde informatie over meters van de UPSof de systeem-bypass.

Uitgangsmeters

Gedetailleerde informatie over UPS- of systeemuitgangsmeters. UPM-vermogen

Accumeters

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Gedetailleerde informatie over UPS- of systeemaccumeters.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

97 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Hoofdmenu

Submenu

Functies

Bedieningen

Systeembedieningen

Online zetten Omschakelen naar bypass Accu laden uit Vermogen uitschakelen

Bediening UPS

Start accutest Afsluiten UPS

Bediening module

Start lader Start accutest Module uitschakelen / Module inschakelen UPM 1: • • •

Lader Accutest UPM STATUS

UPM 2: • • • Bediening EAA

Lader Accutest UPM STATUS

ESS: • • •

Inschakelen Uitschakelen Configureren

VMMS: • • •

Inschakelen Uitschakelen Configureren

High alert inschakelen Status wissen ABM: • • •

Inschakelen Uitschakelen Configureren

Alarmen wissen Logbestanden wissen

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

98 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Hoofdmenu

Submenu

Functies

Overzichten

UPS overzichten

Een overzicht van de werking van de UPS, inclusief informatie over last, efficiëntie en verbruik. In geval van een fout verschijnt een foutindicator naast het betreffende deel. Het logboek met actieve gebeurtenissen kan worden geopend door de foutindicator aan te tippen.

Overzicht UPSmodule

Het module-overzicht toont de status van iedere UPM.

Overzicht systeem

Het systeemoverzicht toont de status en samenvatting van meters voor iedere UPS.

ESS

Het ESS-overzichtsscherm toont bij benadering het energieverbruik en energiebesparing in de ESS-modus.

Actieve gebeurtenissen

Alle actieve gebeurtenissen worden weergegeven.

Systeem logboek

Een logboek met alle systeemgebeurtenissen.

Logboeken

Service logboek Een gedetailleerd logboek betreffende de werking van de UPS. Wijzigingslogboek Statistieken: UPS, accu

Een logboek met alle gewijzigde instellingen en hun waarden.

Overzicht statis- Een overzicht van UPS-statistieken tieken Details statistie- Details zijn beschikbaar door op verschillende statisken tieken te drukken.

Instellingen

7.1.4.1

Service gebrui- Configureerbare gebruikersinstellingen. Zie parakersconfiguratie graaf 7.1.4.1 voor details.

Gebruikersinstellingen

De UPS heeft de volgende instellingen die door de gebruiker kunnen worden aangepast. Selecteer in het home-scherm Instellingen. Tabel 20: Gebruikersinstellingen Instelling

Beschrijving

Informatie

Informatie over het UPS-model, inclusief onderdeelnummer en serienummer.

Info

Versie-informatie.

Voor het wijzigen van de Configuratie-instellingen moet u zich aanmelden. Tabel 21: Configuratie-instellingen

©

Instelling

Beschrijving

Taal

De taal van de gebruikersinterface wijzigen.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

99 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Instelling

Beschrijving

Naam unit

De naam van de unit wijzigen.

Klok

De datum en tijd wijzigen of de weergave van de klok wijzigen of NTP-klokinstelling in/uitschakelen.

GSM

GSM-modem.

Service bellen

In geval van een storing automatisch een e-mail naar het servicecentrum sturen.

Signaalingang

De naam en functie van de signaalingang selecteren of de contactpolariteit wijzigen.

Relaisuitgangen

De relaisuitgangen configureren.

Accutest

Het vermogensniveau en de duur van de accutest wijzigen.

Bypass-limieten

De spanning of frequentie van de bypass wijzigen.

Time-out schermbeveiliging

De time-out voor de schermbeveiliging wijzigen.

Meters

De opmaak van de meters wijzigen.

Lampentest

Schakel de lampentest in.

HMI-achtergrondver- De helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen. lichting Bediening P/W niveau 1

Het wachtwoord voor niveau 1 wijzigen of het wachtwoord op niveau 1 verwijderen. Het standaardwachtwoord is 1111.

Bediening P/W niveau 2

Het wachtwoord voor niveau 2 wijzigen. Het standaardwachtwoord is 1010.

Statistieken resetten

Alle statistieken resetten.

Minimaal vereiste kVA

De minimaal vereiste kVa wijzigen.

7.2

Aanmelden

Meldt u aan als het wachtwoord voor niveau 1 is ingeschakeld. 1. 2. 3.

Druk op het vergrendelingspictogram in de rechterbovenhoek van het scherm. Voer uw wachtwoord in en druk op OK. U bent nu aangemeld. Druk op Doorgaan om naar het vorige scherm terug te keren.

U krijgt 3 pogingen om het wachtwoord in te typen. Als u meer dan 3 maal een verkeerd wachtwoord invoert, moet u 30 minuten wachten voordat u het weer mag proberen. Voor aanpassing van de gebruikersinstellingen moet u het wachtwoord voor niveau 2 invoeren. Zie paragraaf 7.1.4.1 voor de standaardwachtwoorden.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

100 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

7.3

Gebruikers- en installatiegids

Instructies voor bediening van het systeem

7.3.1

Het UPS-systeem in de dubbele conversiemodus starten

Het UPS-systeem kan uit één enkele UPS of meerdere parallel geschakelde UPS-units bestaan. UPS-units met geopende MOB's worden niet als onderdeel van het systeem beschouwd. Het UPS-systeem opstarten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Open de voordeur van de UPS. Controleer als het UPS-systeem gelijkrichteringangsschakelaars bevat of deze zijn gesloten. Controleer of de accubeveiliging is gesloten. Sluit de voordeur van de UPS. Sluit de ingangstoevoerbeveiliging van de UPS. Sluit de bypass-ingangstoevoerbeveiliging van de UPS. Wacht tot de display van het bedieningspaneel van de UPS actief wordt en het logische vermogen aangeeft. Herhaal stappen 1-7 voor elke individuele UPS in het systeem. Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

10. Controleer in het scherm Bediening systeem of de systeemstatus STILGELEGD is. 11. Druk in het scherm Bediening systeem op de knop Online zetten. Als Automatische bypass is ingeschakeld (standaardfabrieksinstelling), wordt de kritische last onmiddellijk gevoed door de bypass-bron in de bypass-modus tot de omvormer begint te werken en de UPS naar de dubbele conversiemodus schakelt. De statusindicator op het bedieningspaneel van de UPS geeft aan dat de UPS in de bypass-modus staat. Als automatische bypass niet is ingeschakeld, blijft de UPS-uitgang uitgeschakeld tot het UPS-systeem naar de dubbele conversiemodus schakelt. 12. Wacht tot de volgende berichten opeenvolgend op het scherm Bediening systeem verschijnen: GESTART ONLINE De gelijkrichter en de omvormer worden ingeschakeld. De DC-spanning stijgt verder tot maximumspanning. Zodra de DC-koppeling de maximumspanning bereikt en de accubeveiliging is gesloten, sluit het UPSuitgangsrelais K3 en wordt de statische schakelaar uitgeschakeld. De kritische last wordt nu in de dubbele conversiemodus geleverd. Het UPSsysteem heeft ongeveer 20 seconden nodig om naar de dubbele conversiemodus te gaan. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

101 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Het UPS-systeem werkt nu in de dubbele conversiemodus. De groene statusindicator voor normale werking brandt in alle UPS-units in het systeem.

7.3.2

Het UPS-systeem in de bypass-modus starten VOORZICHTIG

In de bypass-modus wordt de kritische last niet tegen onderbrekingen en afwijkingen in de netspanning beschermd. Volg als de uitgang van de omvormer van de UPS niet beschikbaar is en de kritische last van stroom moet worden voorzien de onderstaande procedure: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Open de voordeur van de UPS. Controleer als het UPS-systeem gelijkrichteringangsschakelaars bevat of deze zijn gesloten. Controleer of de accubeveiliging is gesloten. Sluit de voordeur. Sluit de ingangstoevoerbeveiliging van de UPS. Sluit de bypass-ingangstoevoerbeveiliging van de UPS. Wacht tot het bedieningspaneel van de UPS actief wordt en het logische vermogen aangeeft. Herhaal de stappen 1-7 voor elke UPS in het systeem. Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

10. Controleer in het scherm Bediening systeem of de systeemstatus STILGELEGD wordt weergegeven. 11. Druk in het scherm Bediening systeem op de knop Omschakelen naar bypass. De bypass-bron levert onmiddellijk de kritische last in bypass-modus. Het UPS-systeem werkt nu in de bypass-modus. De gele bypass-statusindicator brandt.

7.3.3 Van de dubbele conversiemodus naar de bypass-modus overschakelen VOORZICHTIG In de bypass-modus wordt de kritische last niet tegen onderbrekingen en afwijkingen in de netspanning beschermd. Volg de volgende procedure om de kritische last naar bypass-modus te schakelen: 1.

©

Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

102 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

2.

Gebruikers- en installatiegids

Druk in het scherm Bediening systeem op de knop Omschakelen naar bypass. Het UPS-systeem schakelt naar de bypass-modus en de bypass-bron levert onmiddellijk de kritische last. Als de bypass-bron niet beschikbaar is, blijft de stroomprocessor ingeschakeld en klinkt een alarm.

Het UPS-systeem werkt nu in bypass-modus en de gele bypass-statusindicator brandt. De UPM-status wordt weergegeven als Klaar. De systeemstatus wordt weergegeven als IN BYPASS.

7.3.4 Van de bypass-modus naar de dubbele conversiemodus overschakelen Volg de volgende procedure om de kritische last naar dubbele conversiemodus te schakelen: 1.

Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

2.

Druk in het scherm Bediening systeem op de knop Online zetten. Het UPS-systeem schakelt naar de dubbele conversiemodus. Als onvoldoende UPM-vermogen beschikbaar is, blijft het systeem in de bypass-modus en klinkt een alarm.

De UPS werkt nu in de dubbele conversiemodus. De groene statusindicator voor normale werking brandt. De systeemstatus wordt weergegeven als UNIT ONLINE.

7.3.5 Van de dubbele conversiemodus naar de ESS-modus overschakelen Opmerking: Houd er rekening mee dat de opdrachten van de ESS-modus alleen worden weergegeven als zij in de fabriek of door een klantenservicemonteur van Eaton zijn ingeschakeld. De kritische last naar de ESS-modus overschakelen: 1. 2. 3.

©

Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Selecteer Bediening service. Selecteer ESS inschakelen. Het gehele UPS-systeem schakelt over naar de ESS-modus en de kritische last wordt door de bypass-bron geleverd. Als de bypass-bron niet beschikbaar is of als de omstandigheden niet geschikt zijn voor ESSmodus, blijft de vermogensmodule ingeschakeld en klinkt een alarm. De groene statusindicator voor normale werking brandt. De UPS-status wordt weergegeven als UNIT ONLINE, ESS. De UPM-status wordt weergegeven als KLAAR.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

103 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

7.3.6 Van de ESS-modus naar de dubbele conversiemodus overschakelen Opmerking: Merk op dat de opdrachten van de ESS-modus alleen worden weergegeven als zij in de fabriek of door een klantenservicemonteur van Eaton zijn ingeschakeld. De kritische last naar de dubbele conversiemodus overschakelen: 1. 2. 3.

Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Selecteer Bediening service. Selecteer ESS uitschakelen. Het UPS-systeem schakelt over naar accumodus en vervolgens naar de dubbele conversiemodus. Als de vermogensmodule niet beschikbaar is, blijft het systeem in bypass-modus en klinkt een alarmsignaal. De groene statusindicator voor normale werking brandt. De UPS-status wordt weergegeven als UNIT ONLINE. De UPM-status wordt weergegeven als ACTIEF.

7.3.7

Het UPS-systeem en de kritische last uitschakelen

Schakel voor het uitvoeren van onderhouds- of servicewerkzaamheden op de kritische last de stroom naar de last uit door de volgende procedure te volgen: 1. 2.

Schakel alle apparatuur die door het UPS-systeem wordt gevoed uit. Voer de procedure VERMOGEN UITSCHAKELEN uit (zie paragraaf 7.3.8). De backfeed-schakelaars voor ingang, uitgang en bypass gaan open, de accubeveiliging of ontkoppelaar schakelt om en de vermogensmodule wordt uitgeschakeld.

3. 4.

Open de voordeur van de UPS. Open de gelijkrichteringangsschakelaars als deze in het UPS-systeem zijn geplaatst. Controleer of de accubeveiliging open is. Sluit de voordeur van de UPS. Open de toevoerbeveiligingen voor de ingang en bypass van de UPS. Herhaal stappen 3 t/m 7 voor alle UPS-units in het systeem.

5. 6. 7. 8.

GEVAAR Stroom is nog steeds in iedere UPS-kast aanwezig tot de bovenstroomse toevoerbeveiliging wordt geopend en in geval van een parallel geschakeld systeem wordt de uitgang geïsoleerd of worden de parallelle units ook uitgeschakeld.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

104 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

7.3.8

Gebruikers- en installatiegids

De kritische last spanningsvrij maken

Zet het uitschakelen van het vermogen van een UPS-systeem in gang door op de knop Vermogen uitschakelen in het scherm Bedieningen > Bediening systeem te drukken. Deze knop kan worden ingedrukt om de UPS-uitgang te besturen. De knop toets Vermogen uitschakelen maakt de kritische last spanningsvrij en schakelt ook het UPS-systeem uit. Het UPS-systeem (inclusief bypass) blijft uitgeschakeld tot het opnieuw wordt opgestart. 1.

Druk op Vermogen uitschakelen. Het uitschakelscherm verschijnt en biedt een keuze om door te gaan of het uitschakelen af te breken.

2.

Druk op Vermogen uitschakelen om de UPS uit te schakelen. Druk op Afbreken om het uitschakelen af te breken. Opmerking: Als Vermogen uitschakelen wordt geselecteerd, stopt alle stroomtoevoer naar de kritische last. Gebruik deze mogelijkheid alleen als u de stroom van de kritische last wilt uitschakelen.

Als Vermogen uitschakelen wordt geselecteerd, gaan de backfeed-schakelaars voor ingang, uitgang en bypass open, schakelt de accubeveiliging of ontkoppelaar om en worden alle UPS-units in het systeem uitgeschakeld. Volg voor het opnieuw opstarten van het UPS-systeem de procedure in paragraaf 7.3.1 of paragraaf 7.3.2. VOORZICHTIG Probeer niet het systeem opnieuw op te starten na het Vermogen uitschakelen voordat u de oorzaak van de uitschakeling heeft vastgesteld en verholpen.

7.4

Instructies voor bediening van de UPS

7.4.1

Een enkele UPS opstarten

Controleer of het lastniveau de capaciteit van de enkele UPS niet overschrijdt. De UPS opstarten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

©

Open de voordeur van de UPS. Controleer als het UPS-systeem gelijkrichteringangsschakelaars bevat of deze zijn gesloten. Controleer of de accubeveiliging is gesloten. Sluit de voordeur van de UPS. Sluit de ingangstoevoerbeveiliging van de UPS. Sluit de bypass-ingangstoevoerbeveiliging van de UPS.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

105 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

7. 8. 9.

Gebruikers- en installatiegids

Wacht tot de display van het bedieningspaneel van de UPS actief wordt en het logische vermogen aangeeft. Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Druk op de knop Bediening UPS. Controleer in het scherm Bediening UPS of de systeemstatus STILGELEGD wordt weergegeven.

10. Druk in het scherm Bediening UPS op de knop Online zetten. Als Automatische bypass (standaardfabrieksinstelling) is ingeschakeld, levert de bypass-bron onmiddellijk de kritische last in de bypass-modus tot de omvormer begint te werken en de UPS naar de dubbele conversiemodus schakelt. De gele statusindicator op het bedieningspaneel van de UPS geeft aan dat de UPS in de bypass-modus staat. Als Automatische bypass niet is ingeschakeld, blijft de UPS-uitgang uitgeschakeld tot het UPS-systeem naar de dubbele conversiemodus schakelt. 11. Druk in het scherm Bediening UPS op de knop Online zetten. 12. Wacht tot de volgende berichten opeenvolgend op het scherm Bediening UPS verschijnen: GESTART ONLINE De gelijkrichter en de omvormer worden ingeschakeld. De DC-spanning stijgt verder tot maximumspanning. Zodra de DC-koppeling de maximumspanning bereikt en de accubeveiliging is gesloten, sluit het UPSuitgangsrelais K3. De kritische last wordt nu in de dubbele conversiemodus geleverd. Het UPS-systeem heeft ongeveer 20 seconden nodig om naar de dubbele conversiemodus te gaan. Het UPS-systeem werkt nu in de dubbele conversiemodus en de groene statusindicator voor normale werking brandt.

7.4.2

Een enkele UPS uitschakelen

Een enkele UPS in het systeem kan alleen worden uitgeschakeld als deze redundant is. In de praktijk betekent dit dat een UPS niet mag worden uitgeschakeld als dit zou leiden tot overbelasting van de resterende UPS-units in het systeem. Een enkele UPS uitschakelen: 1.

Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

2. 3.

Druk in het scherm Bediening systeem op Bediening UPS. Selecteer UPS uitschakelen in het scherm Bediening UPS.

7.4.3

De acculader in- en uitschakelen

Volg de onderstaande procedure om de acculader in of uit te schakelen: ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

106 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

1.

Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

2. 3.

Druk in het scherm Bediening systeem op Bediening UPS. Druk op de knop Acculader aan/uit.

7.5

Instructies voor bediening van de UPM

7.5.1

De UPM's opstarten

Controleer of het vermogensniveau de capaciteit van de enkele UPM niet overschrijdt. Een afzonderlijke vermogensmodule in de dubbele conversiemodus starten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Open de voordeur van de UPS. Controleer als het UPS-systeem gelijkrichteringangsschakelaars bevat of deze zijn gesloten. Controleer of de accubeveiliging is gesloten. Sluit de voordeur van de UPS. Sluit de ingangstoevoerbeveiliging van de UPS. Sluit de bypass-ingangstoevoerbeveiliging van de UPS. Wacht tot het bedieningspaneel van de UPS actief wordt en het logische vermogen aangeeft. Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

9.

Controleer in het scherm Bediening systeem of de UPS-status STILGELEGD wordt weergegeven. 10. Controleer of er geen actieve alarmen zijn. 11. Druk in het scherm Bediening systeem op Bediening module. Het scherm Selecteer module verschijnt. 12. Selecteer de UPM die u wilt starten. Het scherm Bediening UPM verschijnt. De UPM-status wordt weergegeven als STILGELEGD. 13. Selecteer in het scherm Bediening UPM Module inschakelen. 14. Wacht tot de volgende berichten opeenvolgend op de UPM-statusregel verschijnen: GEREED ACTIEF De UPM-gelijkrichter en omvormer worden ingeschakeld, de UPM gaat over naar de dubbele conversiemodus en levert de kritische last.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

107 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

7.5.2

Gebruikers- en installatiegids

De UPM's uitschakelen

Een enkele UPM in het systeem kan alleen worden uitgeschakeld als deze redundant is. In de praktijk betekent dit dat een UPM niet mag worden uitgeschakeld als dit zou leiden tot overbelasting van de resterende UPM's of UPS-units in het systeem. Een enkele UPM uitschakelen: 1.

Selecteer in het home-scherm Bedieningen. Het scherm Bediening systeem verschijnt.

2.

Druk in het scherm Bediening systeem op Bediening module. Het scherm Selecteer module verschijnt.

3. 4.

Selecteer de UPM die u wilt uitschakelen. Selecteer in het scherm Bediening UPM Module uitschakelen.

7.6

De externe noodstopschakelaar gebruiken

Het uitschakelen van de noodstroom van de UPS wordt door de EPOdrukknopschakelaar in gang gezet. In een noodsituatie kunt u met deze schakelaar de UPS-uitgang besturen. De EPO-schakelaar schakelt de stroom van de kritische last en de UPS onmiddellijk uit zonder om bevestiging te vragen. De UPS, inclusief de statische bypass-schakelaar, blijft uitgeschakeld tot de unit opnieuw wordt opgestart. VOORZICHTIG Bij het activeren van de EPO-schakelaar wordt alle voeding naar de kritische last stopgezet. Gebruik deze mogelijkheid alleen in een noodsituatie. Opmerking: De volgende instructies gelden voor de door Eaton Corporation geleverde EPO-schakelaar. Bij gebruik van een door de klant aangeleverde EPO-schakelaar zal deze misschien niet op dezelfde manier activeren. Zie voor bedieningsinstructies de bij de schakelaar geleverde documentatie. De EPO-schakelaar gebruiken: 1.

Druk op de EPO-drukknopschakelaar. De backfeed-relais voor de ingang, uitgang en bypass gaan open, de accubeveiliging of ontkoppelaar schakelt om en de vermogensmodule wordt onmiddellijk uitgeschakeld, zonder om bevestiging te vragen.

Reset om de UPS na gebruik van de EPO-drukknop opnieuw te starten de EPO-schakelaar en volg de procedure in paragraaf 7.3.1 of paragraaf 7.3.2. WAARSCHUWING Probeer niet het systeem na gebruik van de EPO-schakelaar opnieuw te starten voordat de situatie voor een veilige start is bevestigd. ©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

108 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

7.7 De UPS van dubbele conversiemodus naar onderhouds-bypass-modus omschakelen Alleen hiervoor opgeleide werknemers die bekend zijn met het gedrag en de functies van de UPS mogen de interne MBS bedienen. Een volledig UPSbedradingsschema met MBS-schakelaar vindt u in het schematische diagram. Opmerking: De integrale MBS en de statische bypass moeten door dezelfde bron worden gevoed. De MBS kent 3 standen: UPS, Test en Bypass. Als de MBS op Test wordt gezet, staat de UPS al op onderhoudsbypass en biedt deze niet langer beschermde ingang aan de last, maar maakt het testen van de interne functionaliteit van de UPS mogelijk. De UPS op onderhouds-bypass zetten: 1.

Volg de normale startprocedure:

Figuur 47. De normale posities van de MBS-schakelaars en de ontkoppelschakelaar van de gelijkrichter (moeten zich in de bedrading van de locatie bevinden)

2. 3. 4. 5.

©

A

Ingang statische bypass

B

Ingang gelijkrichter

C

Uit

1

Bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS)

Voer de omschakeling van de dubbele conversiemodus naar de bypassmodus volgens de instructies in paragraaf 7.3.3 uit. Vergeet niet de omschakeling te controleren voordat u verder gaat met de volgende stap. Zet de MBS van de UPS-positie op Test en vervolgens op Bypass. Voer de procedure VERMOGEN UITSCHAKELEN uit zoals beschreven in paragraaf 7.3.8. Zet de schakelaar van de gelijkrichter uit om de ingang van de UPSgelijkrichter te ontkoppelen.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

109 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

6.

Gebruikers- en installatiegids

Zet de schakelaar van de statische bypass uit om de UPS-bypass-ingang te ontkoppelen.

De UPS staat nu in de onderhouds-bypass-modus:

Figuur 48. Onderhouds-bypass-modus A

Ingang statische bypass

B

Ingang gelijkrichter

C

Uit

1

Bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS)

7.8 De UPS van de onderhouds-bypass-modus naar de dubbele conversiemodus schakelen De UPS naar de dubbele conversiemodus terugschakelen: 1.

©

Volg de normale startprocedure:

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

110 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 49. Onderhouds-bypass-modus

2. 3. 4. 5. 6. 7.

A

Ingang statische bypass

B

Ingang gelijkrichter

C

Uit

1

Bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS)

Zet de gelijkrichterschakelaar op aan om de ingang naar de UPS aan te sluiten. Zet de schakelaar van de statische bypass op aan om de bypass-ingang op de UPS aan te sluiten. Zet de MBS van Bypass naar Test. Voer de opstartprocedure van de UPS (bypass-modus) zoals in paragraaf 7.3.2 uit. Zet de MBS van Test naar UPS. Voer de omschakeling van de bypass-modus naar de dubbele conversiemodus volgens paragraaf 7.3.4 uit.

De UPS werkt nu in de dubbele conversiemodus.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

111 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 50. Dubbele conversiemodus

©

A

Ingang statische bypass

B

Ingang gelijkrichter

C

Uit

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

1

Bypass-schakelaar voor onderhoud (MBS)

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

112 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

8

Gebruikers- en installatiegids

Onderhoud UPS De onderdelen binnenin de UPS-kast zijn vastgemaakt aan een stevig metalen raamwerk. Alle herstelbare en geassembleerde onderdelen zijn zo geplaatst, dat ze eenvoudig en met weinig demontage te verwijderen zijn. Een dergelijk ontwerp zorgt dat servicemedewerkers snel routine-onderhoud en reparaties kunnen uitvoeren. Plan periodieke prestatiecontroles voor uw UPS-systeem om het goed werkend te houden. Regelmatige routinecontroles van de werking en de systeemparameters zorgen voor jarenlange efficiënte en probleemloze werking van het systeem.

8.1

Belangrijke veiligheidsinstructies

Vergeet niet dat uw UPS-systeem is bedoeld om stroom te leveren, ZELFS ALS HET VAN HET SPANNINGSNET IS LOSGEKOPPELD. De binnenzijde van de UPS-module is onveilig tot de DC-stroombron is losgekoppeld en de elektrolytische condensators zijn ontladen. Na ontkoppeling van het spanningsnet en de DC-stroom moeten bevoegde servicemedewerkers minimaal vijf minuten wachten tot de condensator is ontladen voordat ze zich in het interne deel van de UPS-module begeven. GEVAAR DODELIJKE SPANNING. Werk niet met het UPS-systeem zonder dat de kastdeuren of beschermpanelen zijn geplaatst. Doe geen aannames betreffende de elektrische staat van een kast in het UPS-systeem. WAARSCHUWING Laat alle service- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd en door Eaton bevoegde servicemedewerkers uitvoeren. VOORZICHTIG Plaats een extra waarschuwingslabel, zoals getoond in afbeelding 51 , bij de UPS-ingangsaansluitklemmen en alle primaire stroomisolatoren die de UPSunit isoleren als de UPS-ingang is aangesloten via externe isolatoren die, indien geopend, de nulleiding isoleren. Deze waarschuwingslabels zijn bij uw lokale servicevertegenwoordiger verkrijgbaar.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

113 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Figuur 51. Waarschuwingslabel

Aangezien iedere accureeks een energiebron op zich is, maakt het openen van de accubeveiliging de accureeks niet spanningsvrij. GEVAAR Probeer niet zelf toegang tot de binnenzijde van de accureeks te krijgen. In de accureeks is altijd spanning aanwezig. Neem als u vermoedt dat een accureeks onderhoud nodig heeft contact op met uw servicevertegenwoordiger.

8.2

Preventief onderhoud uitvoeren

Het UPS-systeem vereist zeer weinig preventief onderhoud. Inspecteer het systeem echter periodiek om te controleren of de units normaal functioneren en de accu's in goede staat zijn. De meeste service- en onderhoudswerkzaamheden moeten door servicemedewerkers die door Eaton zijn gekwalificeerd worden uitgevoerd. De gebruiker mag alleen de werkzaamheden beschreven in paragraaf 8.2.1 en paragraaf 8.2.2 uitvoeren.

8.2.1

Dagelijks onderhoud

Voer dagelijks de volgende stappen uit: 1. 2. 3. 4.

©

Controleer het gebied rondom het UPS-systeem. Zorg dat de ruimte netjes is en dat de unit vrij toegankelijk is. Controleer of de luchtinlaten (openingen in de deur aan de voorzijde van de UPS-kast) en uitlaatopeningen (aan de achterkant van de UPS-kast) niet zijn geblokkeerd. Zorg dat de bedrijfsomgeving binnen de in paragraaf 4.3.1 en hoofdstuk 9 vermelde parameters valt. Zorg ervoor dat de UPS werkt in normale modus (de statusindicator voor normale modus brandt). Neem contact op met een servicevertegenwoordiger van Eaton als het lampje van een alarmsignaal brandt of de statusindicator voor normale modus niet brandt.

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

114 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

8.2.2

Gebruikers- en installatiegids

Maandelijks onderhoud

Voer de volgende stappen maandelijks uit: 1. 2.

3.

Controleer de systeemparameters op het bedieningspaneel (zie paragraaf 7.1.4). Controleer, indien geplaatst, de optionele luchtfilters (achter de deuren aan de voorzijde), en reinig of vervang ze indien nodig. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger voor vervangende filters. De filters vervangen: a. Open de voordeur van de UPS. b. Vervang de filters. c. Sluit de voordeur van de UPS. Registreer de controleresultaten en eventueel correctieve handelingen in een servicelogboek.

8.2.3

Periodiek onderhoud

Inspecteer periodiek de UPS om te bepalen of onderdelen, bedrading en aansluitingen tekenen van oververhitting vertonen. Let hierbij vooral op boutverbindingen. Boutverbindingen moeten periodiek worden aangedraaid.

8.2.4

Jaarlijks onderhoud WAARSCHUWING

Uitsluitend hiervoor bevoegde werknemers die bekend zijn met onderhoud en reparatie van het UPS-systeem mogen het jaarlijkse preventieve onderhoud uitvoeren. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger voor meer informatie over het serviceaanbod.

8.2.5

Onderhoud van de accu's WAARSCHUWING

Uitsluitend hiervoor bevoegde werknemers mogen accu's vervangen en onderhouden. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger voor onderhoud van de accu's.

8.3

De gebruikte UPS of accu's recyclen

Verwijder de accubank voordat u de UPS of de accukast afvoert. Volg voor het recyclen of afvoeren van accu's de lokale voorschriften op.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

115 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

WAARSCHUWING In verband met het risico dat een hoog vermogen en hoogspanning met zich meebrengen mogen uitsluitend hiervoor bevoegde medewerkers de accu's verwijderen. Voer elektrische of elektronische apparatuur niet via het restafval af. Neem voor correcte afvoer contact op met uw plaatselijk centrum voor inzameling/recycling/ hergebruik van gevaarlijk afval en neem de plaatselijke wetgeving in acht. De volgende symbolen geven aan dat een product een speciale behandeling vereist:

Figuur 52. AEEA-symbool (links) en symbool voor het recyclen van accu's

Maak met betrekking tot afval van elektrische en elektronische apparatuur gebruik van de juiste lokale inzamelcentra die aan de lokale wetgeving voldoen. WAARSCHUWING GEVAARLIJKE MATERIALEN. Accu's kunnen hoogspanning en bijtende, giftige en brandbare stoffen bevatten. Bij verkeerd gebruik kunnen accu's letsel veroorzaken of zelfs fataal zijn en apparatuur beschadigen. Gooi ongewenste accu's of accumateriaal niet via het openbare afvalsysteem weg. Volg alle toepasselijke lokale voorschriften voor opslag, behandeling en afvoer van accu's en accumaterialen.

8.4

Onderhoudstraining

Neem voor meer informatie over training en andere diensten contact op met uw Eaton-vertegenwoordiger.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

116 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

9

Gebruikers- en installatiegids

Technische gegevens Neem voor volledige technische specificaties contact op met uw Eatonvertegenwoordiger. Als gevolg van continue verbeteringsprogramma's voor producten kunnen specificaties zonder mededeling worden gewijzigd.

9.1

Normen en richtlijnen

Veiligheid

IEC 62040-1: Ononderbroken voedingen (UPS = Uninterruptible Power System) - Deel 1: Algemene en veiligheidseisen voor ononderbroken voedingen IEC 60950-1: Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen

EMC, emissies:

IEC 62040-2: Ononderbroken voedingen (UPS = Uninterruptible Power System) - Deel 2: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) / Uitgave 2

EMC, immuniteit:

IEC 61000-2: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC), IEC 61000-2-2 (Lage frequentie geleiding), IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-3 (RF electromagnetisch veld), IEC 61000-4-4 (Stroomstoot), IEC 61000-4-5 (Overspanning), IEC 61000-4-6 (Geleiding RF normale modus), IEC 61000-4-8 (Stroomfrequentie magnetisch veld),

Prestaties en testen

IEC 62040-3: Ononderbroken voedingen (UPS = Uninterruptible Power System) - Deel 3: Methode voor de specificatie van de prestatie- en beproevingseisen

Milieu

IEC62040-4: Ononderbroken voedingen (UPS = Uninterruptible Power System) - Deel 4: Milieuaspecten - Eisen en rapportage IEC 62430: Milieubewust ontwerp voor elektrische en elektronische producten

RoHS

2011/65/EU over de beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

AEEA

2012/19/EU over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

ECO-designrichtlijn

2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten

Accu's

2006/66/EG inzake batterijen en accu's alsook afgedankte batterijen en accu's

Verpakking

94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

©

117 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

9.2

Gebruikers- en installatiegids

Ingang UPS-systeem

Nominale ingangsspanning

220/380 V; 230/400 V; 240/415 V

Spanningstolerantie (gelijkrichteringang)

230 V -15% / +20%

Spanningstolerantie (bypass-ingang)

230 V -15% / +10%

Nominale ingangsfrequentie

50 of 60 Hz, door de gebruiker te configureren

Frequentietolerantie

40 tot 72 Hz

Aantal ingangsfasen (gelijkrichter en bypass)

3 fasen, + N

Ingangsvermogensfactor

0,99

Nominale/maximum netingangsstroom

Zie Tabel 10 en 11

Vervorming van ingangsstroom bij nominale ingangsstroom, iTHD

30 kW: < 4,5%

Aanloop gelijkrichter, start- en laadstap gelijkrichter

10 A/s (standaard), configureerbaar.

Backfeedbeveiliging

Ja, voor gelijkrichter- en bypass-lijnen

9.3

40-200 kW, 60 kVA: < 3% Min. 1 A/s

Uitgang UPS-systeem

Tabel 22: Systeemuitgang Eaton 93PM 30-200 kW UPS Aantal uitgangsfasen

3 fasen + N

Nominale uitgangsspanning

220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; configureerbaar

Nominale uitgangsfrequentie

50 of 60 Hz, door de gebruiker te configureren

Totale harmonische vervorming spanning: 100% lineaire last 100% niet-lineaire last

©

< 1% < 3%

Nominale uitgangsfrequentie

< 3%

Variatie in uitgangsfrequentie

± 0,1 Hz

Stijgsnelheid

1 Hz/s

Uitgangsstroom

Zie tabel 10 en tabel 11

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

118 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Mogelijke overbelasting bij een

10 min 102-110% last

omgevingstemperatuur van 40°C

60 s 111-125% last

(op wisselrichter)

10 s 126-150% last 300 ms >150% last

Mogelijke overbelasting bij een

10 min 102-110% last

omgevingstemperatuur van 40°C

60 s 11-125% last

(in de opgeslagen energiemodus)

300 ms >126% last

Mogelijke overbelasting bij een

Continu ≤ 125% last

omgevingstemperatuur van 40°C

10 ms 1.000% last

(in de bypass-modus)

NB! Bypasszekeringen kunnen de overbelastbaarheid beperken.

Lastfactor (nominaal)

Nominaal 1,0

Laststroomfactor (toegestaan bereik)

Tussen 0,8 naloop tot 0,8 leidend

Tabel 23: Afwijkingen systeemuitgang Eaton 93PM 60 kVA / 54 kW UPS Mogelijke overbelasting bij een

10 min 102-110% last

omgevingstemperatuur van 30°C

60 s 111-125% last

(op omvormer)

60 s 126-150% last 300 ms >150% last

Mogelijke overbelasting bij een

Continu ≤ 103% last

omgevingstemperatuur van 30°C

60 s 103-105% last

(in de opgeslagen energiemodus)

300 ms >105% last

Mogelijke overbelasting bij een

Continu ≤ 125% last

een omgevingstemperatuur van 30°C

60 s 103-105% last

(in de bypass-modus)

NB! Bypasszekeringen kunnen de overbelastbaarheid beperken.

Lastfactor (nominaal)

Nominaal 0,9

Laststroomfactor (toegestaan bereik)

Tussen 0,8 naloop tot 0,8 leidend

9.4

UPS-omgevingsspecificaties

Akoestisch geluid op 1 m

30-50 kW en 60 kVA: < 60 dBA 80-200 kW: < 65 dBA ESS-werking: < 45 dBA

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

119 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Omgevingstemperatuur voor opslag van UPS

Vanaf -25°C ... +55°C in de beschermende verpakking Interne accu: +20 °C ... +25 °C in de beschermende verpakking

Omgevingstemperatuur voor bedrijf, 30-200 kW-modellen

Vanaf +5 °C ... +40°C*

Omgevingstemperatuur voor bedrijf, 60 kVA-modellen

Vanaf +5 °C ... +30 °C

Relatieve vochtigheid

tussen 5 en 95%, geen condensatie toegestaan

Maximumhoogte voor bedrijf

1000 m (3300 ft) boven zeeniveau bij +40°C Maximum 2000 m (6600 ft) met 1% afname van het vermogen per extra 100 m boven de 1000 m.

Maximumopslagtijd met interne accu's

6 maanden zonder ontlading

*De maximum aanbevolen bedrijfs- en opslagtemperatuur voor een UPS met interne accu's is +25°C. Een hogere opslagtemperatuur zal de maximumopslagtijd zonder opladen verkorten.

9.5

Specificatie accu

Type accu

VRLA, 12 VCD

Aantal accu's

30-50 kW-units en 60 kVA: 36 blokken, 216 cellen per accureeks Eenheden van 80-200 kW: 36 blokken, 216 cellen per accureeks, of 40 blokken, 240 cellen per accureeks NB: Sluit accureeksen niet met een verschillend aantal accu's en verschillende spanningswaarden parallel aan!

Accuspanning

432 V (36 blokken) of 480 V (40 blokken)

Oplaadprofiel

ABM of continue lading

Spanning bij het einde van de ontlading

1,67 VPC tot 1,75 VPC (VPC = Voltage Per Cel), configureerbaar of automatisch (aanpasbaar aan lading) automatic (load adaptive)

Laadstroom

Configureerbaar:

50 kVA / 50 kW

Configureerbaar 0...29,3 A At > 40 kVA Last automatisch beperkt tot 16,5 A.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

120 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

60 kVA / 54 kW

Gebruikers- en installatiegids

Configureerbaar 0...29,3 A At > 40 kVA Last automatisch beperkt tot 9 A.

Units 80-100 kW

Configureerbaar 0...58,9 A At > 80 kVA Last automatisch beperkt tot 33 A.

Units 120-150 kW

Configureerbaar 0...87,9 A At > 120 kVA Last automatisch beperkt tot 49,5 A.

Units 160-200 kW

Configureerbaar 0...117,2 A At > 160 kVA Last automatisch beperkt tot 66 A. Merk op dat de maximum laadstroom 29,3 A per UPM is. current is 29.3 A per UPM.

Startoptie accu

Ja

Opmerking: Voor externe accuaansluiting moet de signaalbedrading voor shuntuitschakeling bij 24 VDC vanuit de UPS worden aangesloten op de hulpsignaalaansluiting van de accubeveiliging.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

121 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

10

Gebruikers- en installatiegids

Garantie 10.1

Algemeen

Dit product is gewaarborgd tegen defecten in materialen en uitvoering voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Het lokale kantoor of de distributeur kan een andere dan de bovenstaande garantieperiode verlenen. Zie de lokale aansprakelijkheidsvoorwaarden zoals gedefinieerd in het leveringscontract. De fabrikant van de UPS stelt zich niet verantwoordelijk voor: •

• •

Alle kosten die voortkomen uit een storing als de installatie, inbedrijfstelling, reparatie, wisseling of omgevingsomstandigheden van de apparatuur niet aan de in de bij de unit geleverde documentatie en andere relevante documentatie vermelde eisen voldoen. Apparatuur blootgesteld aan verkeerd gebruik, onachtzaamheid of een ongeval. Apparatuur bestaande uit door de koper aangeleverde materialen of door de koper bepaalde ontwerpen.

De garantie is alleen geldig als de installatie-inspectie en de eerste opstart van de UPS-unit door een door Eaton erkende klantenservicemonteur of door Eaton erkende gekwalificeerde servicemedewerkers wordt uitgevoerd. Werkzaamheden aan de binnenzijde van de UPS moeten eveneens worden uitgevoerd door een erkende Eaton klantenservicemonteur of door Eaton erkende gekwalificeerde servicemedewerkers. Anders komt de garantie te vervallen. Als het product als gevolg van een onder deze garantie vallend defect in materiaal en uitvoering niet aan de gepubliceerde specificaties voldoet, zal de verkoper het product onder garantie repareren of vervangen. Een dergelijke reparatie of vervanging wordt uitgevoerd door Eaton of door een door Eaton erkende dienstverlener. Reparatie of vervanging gedurende de garantieperiode leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantie. De garantie dekt geen belastingen die verschuldigd zijn in verband met vervanging of reparatie van het product. Accu's hebben een garantie tegen defecten in materiaal en uitvoering, maar niet tegen normale veroudering en afname van het ampère-uur-vermogen. De opslagomgeving voor het product moet aan de specificaties van de fabrikant voldoen. Zo niet, dan komt de garantie te vervallen. De fabrikant, zijn leveranciers of onderaannemers stellen zich onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor speciale, indirecte, incidentele of bijkomende schade, verliezen of boetes.

©

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

122 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

De technische gegevens, informatie en specificaties zijn geldig bij het ter perse gaan. De fabrikant van de UPS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

10.2

Contactpersoon in geval van garantie

Neem in geval van garantie of als u twijfelt of de betreffende unit onder de garantie valt contact op met de verkooporganisatie waar u de unit heeft gekocht. Zorg dat u hierbij de volgende gegevens bij de hand heeft:

©

• •

Inkoopordernummer en datum van de inkooporder Installatiedatum OFSerienummer en onderdeelnummer van de unit (deze informatie vindt u op het label van de unit)

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

123 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Appendix A:

Gebruikers- en installatiegids

Relaisalarmen

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

Omvormer AC onderspanning

0

24V voedingsspanning storing

73

Omvormer AC overspanning

1

5V voedingsspanning storing

72

Ingang AC overspanning

2

ABM actief

232

Ingang AC onderspanning

3

ABM inschakelen

231

Ingang onder-/bovenfrequentie

4

ABM geïnstalleerd

230

Overmatige temperatuur omvormer

6

ABM status resetten

91

Omvormerfout

7

ABM status opladen aan

88

Gelijkrichter ingang overstroom

8

ABM status behouden aan

89

Omvormer uitgang overstroom

9

ABM status rusten aan

90

DC-koppeling overspanning

10

Te hoge omgevingstemperatuur

94

DC-koppeling onderspanning

11

Backfeed schakelaar gesloten

203

Accustroom boven limiet

12

Backfeed schakelaar storing

204

UPM EEPROM Checksum mislukt

13

Accu's losgekoppeld

50

Dreigende afschakeling UPM

14

Backup-accu stroomuitval

394

Waarschuwing lage accuspanning

15

Accubeveiliging open/gesloten

102

Netspanning niet beschikbaar

16

Accustroom boven limiet

12

Gelijkrichterbeveiliging open

18

Accu DC overspanning

19

Accu DC overspanning

19

Dreigende afschakeling accu DCUV

107

Faserotatie gelijkrichter

21

Accu aan het ontladen

61

UPM stuurstroomkring aan

22

Gemeenschappelijke accu

25

Omvormer aan/uit

23

Accu geïnstalleerd

63

UPM heet

24

Accu geïnstalleerd

209

Gemeenschappelijke accu

25

Accu uit, te hoge temperatuur

93

Accu onderhouden

26

Overmatige temperatuur accu

92

Fase A overbelasting

27

Opstarten accu mislukt

108

Fase B overbelasting

28

Accuschakelaar open/gesloten

64

Fase C overbelasting

29

Accutest onderbroken

396

Fase A overbelasting niveau2

30

Accutest mislukt

46

Fase B overbelasting niveau2

31

Accutest aan de gang

60

Fase C overbelasting niveau2

32

Opdracht accutest annuleren

375

Fase A overbelasting niveau3

33

Opdracht accutest

374

Fase B overbelasting niveau3

34

Accuschakelaar storing

70

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

124 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

Fase C overbelasting niveau3

35

Bypass AC overspanning

192

Fase A overbelasting niveau4

36

Bypass AC onderspanning

193

Fase B overbelasting niveau4

37

Bypassbeveiliging actief

278

Fase C overbelasting niveau4

38

Bypasszekering geïnstalleerd

277

UPM aan opdracht

39

Bypass opdracht

321

UPM uit opdracht

40

Bypass heet

206

Lader uit opdracht

41

Bypass geïnstalleerd

207

UPM-software niet compatibel

44

Bypass niet beschikbaar

202

Externe noodstroom UPM uit

45

Overmatige temperatuur bypass

290

Accutest mislukt

46

Fase rotatie bypass mislukt

201

Zekeringstoring

47

Bypass serviceknop aan

315

Ventilatorstoring

48

Bypass Sync buiten bereik

268

Installatiefout

49

Bypass onder-/bovenfrequentie

194

Accu's losgekoppeld

50

Lader storing

84

UPM selectief afgeschakeld

51

(UPM ontvangen) Opdracht lader 41 uit

Overmatige temperatuur gelijkrichter

52

Lader uit opdracht (van CSB afkomstig)

373

Configuratiefout

53

Lader aan opdracht

372

Vooraf laden mislukt

54

Lader aan/uit

56

Gelijkrichter aan/uit

55

Controleer CSB EEPROM

355

Lader aan/uit

56

Controle Pull Chain mislukt

82

UPM statusaanvraag

57

Controle Pull Chain mislukt

235

UPM op accu

58

Overmatige omgevingstemperatuur schoorsteen

303

UPM normaal

59

Schoorsteen ventilatorstoring

304

Accutest aan de gang

60

Alarmen wissen

357

Accu aan het ontladen

61

Service bellen wissen

358

Schakelaar omvormer gesloten

62

Onderhoudsherinnering wissen

360

Accu geïnstalleerd

63

Opdracht status wissen

386

Accuschakelaar open/gesloten

64

Garantieherinneringen wissen

359

Te veel omvormeroverdrachten

65

Klok instellen voltooid

363

Opstarten gelijkrichter mislukt

66

Opdracht ontvangen

294

Schakelaar omvormer storing

67

Configuratiefout

53

Omvormer uit, te hoge temperatuur

68

CSB stuurstroomkring aan

361

Gelijkrichter uit, te hoge temperatuur

69

CSB-software niet compatibel

362

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

125 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

Accuschakelaar storing

70

DC-koppeling overspanning

10

Omvormer afgeschakeld, overbelasting

71

DC-koppeling onderspanning

11

5V voedingsspanning storing

72

Opdracht ABM uitschakelen

383

24V voedingsspanning storing

73

Opdracht ESS uitschakelen

379

Sync ingang buiten bereik

75

Opdracht HRS uitschakelen

392

Starten omvormer mislukt

76

Opdracht servicemodus uitschakelen

377

SPI-Bus storing

77

Opdracht VMMS uitschakelen

381

Schakelaar gelijkrichter open/ gesloten

78

Gedistribueerd parallel systeem

276

Verlies van Sync-Bus

79

Opdracht ECT starten (UPM)

86

ECT-modus afwijkend verlaten

80

Noodomschakeling naar bypass

241

Pull Chain

81

Opdracht ABM inschakelen

384

Controle Pull Chain mislukt

82

Opdracht ESS inschakelen

380

UPM-opdracht T

83

High alert opdracht inschakelen

395

Lader storing

84

Opdracht HRS inschakelen

393

Opdracht ECT starten

86

Opdracht servicemodus inschakelen

376

UPM in ECT-modus

87

Opdracht VMMS inschakelen

382

ABM status opladen aan

88

ESS inschakelen

213

ABM status behouden aan

89

ESS inschakelen

226

ABM status rusten aan

90

ESS geïnstalleerd

225

ABM status resetten

91

ESS niet beschikbaar

307

Overmatige temperatuur accu

92

ECT-modus afwijkend verlaten

80

Accu uit, te hoge temperatuur

93

ESS verlaten

205

Te hoge omgevingstemperatuur

94

Externe CAN-bus storing

265

UPM normaal, in ESS-modus

95

Ventilatorstoring

48

UPM normaal, in VMMS

96

Ventilatorstoring voedingskaart koelingsventilator

305

UPM in servicemodus

97

Automatische frequentieherkenning

309

Uitgang AC overspanning

99

Zekeringstoring

47

Uitgang AC onderspanning

100

Hoge waakzaamheid

308

Accubeveiliging open/gesloten

102

Sirene gaat af

354

Fout in gelijkrichter

104

HRS actief

283

Omvormer afgestemd op uitgang

105

HRS inschakelen

282

Te veel accuoverdrachten

106

HRS geïnstalleerd

281

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

126 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

Dreigende afschakeling accu DCUV

107

Ingang AC overspanning

2

Opstarten accu mislukt

108

Ingang AC onderspanning

3

Interne CAN-bus storing

109

Sync ingang buiten bereik

75

Bypass AC overspanning

192

Sync ingang buiten bereik

269

Bypass AC onderspanning

193

Ingang onder-/bovenfrequentie

4

Bypass onder-/bovenfrequentie

194

Interne CAN-bus storing

109

Uitgang AC onderspanning

195

Interne CAN-bus storing

310

Uitgang AC overspanning

196

Interne communicatiefout

350

Uitgang onder-/bovenfrequentie

197

Intern redundant systeem

275

Uitgangsspanning abnormaal

198

Omvormer AC overspanning

1

Fase rotatie uitgang mislukt

199

Omvormer AC onderspanning

0

Externe noodstroom uit

200

Omvormerfout

7

Fase rotatie bypass mislukt

201

Omvormer afgestemd op uitgang

105

Bypass niet beschikbaar

202

Omvormer aan/uit

23

Backfeed schakelaar gesloten

203

Omvormer uitgang overstroom

9

Backfeed schakelaar storing

204

Overmatige temperatuur omvormer

6

ESS verlaten

205

Omvormer uit, te hoge temperatuur

68

Bypass heet

206

Omvormer afgeschakeld, overbe- 71 lasting

Bypass geïnstalleerd

207

Starten omvormer mislukt

76

MBS geïnstalleerd

208

Schakelaar omvormer gesloten

62

Accu geïnstalleerd

209

Schakelaar omvormer storing

67

MCU-software niet compatibel

210

Last uitschakelen opdracht

322

UPS op bypass

211

Last uitschakelen opdracht

223

UPS uit

212

Verlies van Sync-Bus

79

ESS inschakelen

213

Waarschuwing lage accuspanning

15

UPS-systeem online

214

Onderhoud niet langer geldig

364

UPS op accu

215

MBS geïnstalleerd

208

Op MBS, accu

216

MCU 24V voedingsspanning storing

255

Op MBS, unit online

217

MCU 5V voedingsspanning storing

254

Op MBS, op bypass

218

Configuratiefout MCU

239

Op MBS, uitschakelen

219

MCU stuurstroomkring aan

289

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

127 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

UPS op generator

220

MCU EEPROM Checksum mislukt

240

Naar bypass opdracht

221

MCU-software niet compatibel

210

UPS normaal opdracht

222

MIS geïnstalleerd

291

Last uitschakelen opdracht

223

MIS open/gesloten

292

Kortsluiting statische schakelaar

224

Module uitgangsschakelaar open (MOB)

279

ESS geïnstalleerd

225

Niet genoeg bypasscapaciteit

272

ESS inschakelen

226

Niet genoeg UPM's

271

VMSS geïnstalleerd

227

Alarm-LED brandt

352

VMMS inschakelen

228

Accu aan LED brandt

260

VMMS actief

229

Bypass aan LED brandt

261

ABM geïnstalleerd

230

Op MBS, accu

216

ABM inschakelen

231

Op MBS, ESS actief

298

ABM actief

232

Op MBS, HRS actief

300

Systeem niet redundant

233

Op MBS, op bypass

218

Pull Chain

234

Op MBS, uitschakelen

219

Controle Pull Chain mislukt

235

Op MBS, unit online

217

Uitgang heet

236

Op MBS, VMMS actief

299

Dreigende afschakeling

237

Mededelings-LED brandt

353

UPS klaar

238

Online LED brandt

262

Configuratiefout MCU

239

Uitgang AC overspanning

99

MCU EEPROM Checksum mislukt

240

Uitgang AC overspanning

196

Noodomschakeling naar bypass

241

Uitgang AC onderspanning

100

UPS Fase A uitgang overbelast

242

Uitgang AC onderspanning

195

UPS Fase B uitgang overbelast

243

Uitgang heet

236

UPS Fase C uitgang overbelast

244

Uitgang niet in sync met Ext Sync 287

UPS Fase A overbelasting niveau2

245

Uitgang afgeschakeld, overbelas- 302 ting

UPS Fase B overbelasting niveau2

246

Fase rotatie uitgang mislukt

199

UPS Fase C overbelasting niveau2

247

Sync uitgang buiten bereik

267

UPS Fase A overbelasting niveau3

248

Uitgang onder-/bovenfrequentie

197

UPS Fase B overbelasting niveau3

249

Uitgangsspanning abnormaal

198

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

128 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

UPS Fase C overbelasting niveau3

250

Parallelle meters CAN-bus storing

351

UPS Fase A overbelasting niveau4

251

Overbelasting parallel systeem

311

UPS Fase B overbelasting niveau4

252

Parameterovereenstemming mis- 316 lukt

UPS Fase C overbelasting niveau4

253

Fase A overbelasting

27

MCU 5V voedingsspanning storing

254

Fase B overbelasting

28

MCU 24V voedingsspanning storing

255

Fase C overbelasting

29

Variable Module Management System (VMMS)

256

Fase A overbelasting niveau2

30

Systeemtest

259

Fase A overbelasting niveau3

33

Accu aan LED brandt

260

Fase A overbelasting niveau4

36

Bypass aan LED brandt

261

Fase B overbelasting niveau2

31

Online LED brandt

262

Fase B overbelasting niveau3

34

Externe CAN-bus storing

265

Fase B overbelasting niveau4

37

SPI-Bus storing

266

Fase C overbelasting niveau2

32

Sync uitgang buiten bereik

267

Fase C overbelasting niveau3

35

Bypass Sync buiten bereik

268

Fase C overbelasting niveau4

38

Sync ingang buiten bereik

269

Vooraf laden mislukt

54

Systeem op onderhoudsbypass

270

Pull Chain

81

Niet genoeg UPM's

271

Pull Chain

234

Niet genoeg bypasscapaciteit

272

Gelijkrichterbeveiliging open

18

UPS-systeem uit

273

Fout in gelijkrichter

104

Enkelvoudig UPS-systeem

274

Gelijkrichter ingang overstroom

8

Intern redundant systeem

275

Gelijkrichter aan/uit

55

Gedistribueerd parallel systeem

276

Overmatige temperatuur gelijkrichter

52

Bypasszekering geïnstalleerd

277

Gelijkrichter uit, te hoge tempera- 69 tuur

Bypassbeveiliging actief

278

Faserotatie gelijkrichter

21

Module uitgangsschakelaar open (MOB)

279

Opstarten gelijkrichter mislukt

66

Statische schakelaar actief

280

Schakelaar gelijkrichter open/ gesloten

78

HRS geïnstalleerd

281

Externe noodstroom uit

200

HRS inschakelen

282

Opdracht alarmen resetten

385

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

129 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

HRS actief

283

Geschiedenislogboek resetten

356

Installatiefout

284

Opdracht opnieuw starten

371

Te veel omvormeroverdrachten

285

Accu onderhouden

26

Unit niet in sync met bypass

286

Service vereist

389

Uitgang niet in sync met Ext Sync

287

Opdracht afsluiten

370

STS-ventilatorstoring

288

Dreigende afschakeling

237

MCU stuurstroomkring aan

289

Signaalingang 1 aan

343

Overmatige temperatuur bypass

290

Signaalingang 2 aan

344

MIS geïnstalleerd

291

Signaalingang 3 aan

345

MIS open/gesloten

292

Signaalingang 4 aan

346

Opdracht ontvangen

294

Signaalingang 5 aan

347

Op MBS, ESS actief

298

Signaalingang 6 aan

348

Op MBS, VMMS actief

299

Signaalingang 7 aan

349

Op MBS, HRS actief

300

Signaalingang 8 aan

387

Te hoge omgevingstemperatuur STS

301

Signaalingang 9 aan

388

Uitgang afgeschakeld, overbelasting

302

Signaalingang accu losgekoppeld 338

Omgevingstemperatuur schoorsteen te hoog

303

Signaalingang bypass Sync uitgeschakeld

336

Schoorsteen ventilatorstoring

304

Signaalingang lader uit

328

Ventilatorstoring voedingskaart koelingsventilator

305

Signaalingang uitschakelen accu laden en ontladen

337

UPS uitgang ECT-proces

306

Signaalingang gedwongen onderhoud bypass

340

ESS niet beschikbaar

307

Signaalingang onderhoud bypass 339

Hoge waakzaamheid

308

Signaalingang onderhoud isolatieschakelaar open

342

Automatische frequentieherkenning

309

Signaalingang module uitgangsbeveiliging open

341

Interne CAN-bus storing

310

Signaalingang aan generator

333

Overbelasting parallel systeem

311

Signaalingang externe bypass opdracht

325

Systeem op bypass

312

Signaalingang externe last uit

326

UPS niet redundant

313

Signaalingang externe vermogensmodule uit

327

UPM's niet redundant

314

Signaalingang externe gelijkrichter uit

334

Bypass serviceknop aan

315

Signaalingang externe sync

335

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

130 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

Parameterovereenstemming mislukt

316

Signaalingang externe UPS aan

324

Bypass opdracht

321

Signaalingang externe VMMS opdracht

330

Last uitschakelen opdracht

322

Signaalinvoer externe VMMS/ESS uit

329

UPM aan opdracht

323

Signaalingang alarmen restten

332

Signaalingang externe UPS aan

324

Signaalingang

331

Signaalingang externe bypass opdracht

325

Enkelvoudig UPS-systeem

274

Signaalingang externe last uit

326

Installatiefout

49

Signaalingang externe vermogensmodule uit

327

Installatiefout

284

Signaalingang lader uit

328

SPI-Bus storing

77

Signaalingang externe VMMS/EMS uit

329

SPI-Bus storing

266

Signaalingang externe VMMS opdracht

330

Opdracht ECT starten

390

Signaalingang externe ESS opdracht

331

Statische schakelaar actief

280

Signaalingang alarmen restten

332

Statische schakelaar aan

366

Signaalingang aan generator

333

Kortsluiting statische schakelaar

224

Signaalingang externe gelijkrich- 334 ter uit

Opdracht ECT stoppen

391

Signaalingang externe sync

335

Te hoge omgevingstemperatuur STS

301

Signaalingang bypass Sync uitgeschakeld

336

STS-ventilatorstoring

288

Signaalingang accu uitschakelen 337

Systeem niet redundant

233

Signaalingang accu losgekoppeld

338

Systeem op bypass

312

Signaalingang onderhoud bypass

339

Systeem op onderhoudsbypass

270

Signaalingang gedwongen onderhoud bypass

340

Systeemtest

259

Signaalingang module uitgangsbeveiliging open

341

Naar bypass opdracht

221

Signaalingang onderhoud isolatieschakelaar open

342

Te veel omvormeroverdrachten

285

Signaalingang 1 aan

343

Te veel accuoverdrachten

106

Signaalingang 2 aan

344

Te veel omvormeroverdrachten

65

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

131 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

Signaalingang 3 aan

345

Opdracht accu uit

369

Signaalingang 4 aan

346

Ga naar opdracht accu

368

Signaalingang 5 aan

347

Unit niet in sync met bypass

286

Signaalingang 6 aan

348

UPM-opdracht

83

Signaalingang 7 aan

349

UPM stuurstroomkring aan

22

Interne communicatiefout

350

UPM EEPROM Checksum mislukt

13

Parallelle meters CAN-bus storing

351

UPM heet

24

Alarm-LED brandt

352

UPM in servicemodus

97

Mededelings-LED brandt

353

UPM normaal, in ESS-modus

95

Sirene gaat af

354

UPM normaal, in VMMS

96

Controleer CSB EEPROM

355

UPM reageert niet

367

Geschiedenislogboek resetten

356

UPM uit opdracht

40

Alarmen wissen

357

UPM op accu

58

Service bellen wissen

358

UPM aan opdracht

323

Garantieherinneringen wissen

359

UPM in ECT-modus

87

Onderhoudsherinnering wissen

360

UPM normaal

59

CSB stuurstroomkring aan

361

UPM aan opdracht

39

CSB-software niet compatibel

362

Externe noodstroom UPM uit

45

Klok instellen voltooid

363

UPM selectief afgeschakeld

51

Onderhoud niet langer geldig

364

Dreigende afschakeling UPM

14

Garantie niet langer geldig

365

UPM-software niet compatibel

44

Statische schakelaar aan

366

UPM statusaanvraag

57

UPM reageert niet

367

Opdracht UPM-test

378

Ga naar opdracht accu

368

UPM's niet redundant

314

Opdracht accu uit

369

UPS uitgang ECT-proces

306

Opdracht afsluiten

370

UPS normaal opdracht

222

Opdracht opnieuw starten

371

UPS niet redundant

313

Lader aan opdracht

372

UPS op accu

215

Lader uit opdracht

373

UPS op bypass

211

Opdracht accutest

374

UPS op generator

220

Opdracht accutest annuleren

375

UPS Fase A uitgang overbelast

242

Opdracht servicemodus inschakelen

376

UPS Fase A overbelasting niveau2

245

Opdracht servicemodus uitschakelen

377

UPS Fase A overbelasting niveau3

248

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

132 (134)

Eaton 93PM UPS 30-200 kW

Gebruikers- en installatiegids

Op numerieke volgorde

©

Op alfabetische volgorde

Naam

ID

Naam

ID

Opdracht UPM-test

378

UPS Fase A overbelasting niveau4

251

Opdracht ESS uitschakelen

379

UPS Fase B uitgang overbelast

243

Opdracht ESS inschakelen

380

UPS Fase B overbelasting niveau2

246

Opdracht VMMS uitschakelen

381

UPS Fase B overbelasting niveau3

249

Opdracht VMMS inschakelen

382

UPS Fase B overbelasting niveau4

252

Opdracht ABM uitschakelen

383

UPS Fase C uitgang overbelast

244

Opdracht ABM inschakelen

384

UPS Fase C overbelasting niveau2

247

Opdracht alarmen resetten

385

UPS Fase C overbelasting niveau3

250

Opdracht status wissen

386

UPS Fase C overbelasting niveau4

253

Signaalingang 8 aan

387

UPS klaar

238

Signaalingang 9 aan

388

UPS uit

212

Service vereist

389

UPS-systeem uit

273

Opdracht ECT starten

390

UPS-systeem online

214

Opdracht ECT stoppen

391

Netspanning niet beschikbaar

16

Opdracht HRS uitschakelen

392

Variable Module Management System (VMMS)

256

Opdracht HRS inschakelen

393

Garantie niet langer geldig

365

Backup-accu stroomuitval

394

VMMS actief

229

High alert opdracht inschakelen

395

VMMS inschakelen

228

Accutest onderbroken

396

VMSS geïnstalleerd

227

Eaton Corporation plc 2016. Alle rechten voorbehouden.

Herziening: 004 Document-ID P-164000249

133 (134)

Eaton Power Quality Oy Koskelontie 13 FI-02920 Espoo, Finland www.eaton.eu Copyright © 2016 Eaton Corporation plc. Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd kopiëren en uitlenen is verboden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF