Edison, het EDIOSN-pakket via internet

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Informatica, Computer Networks
Share Embed Donate


Short Description

Download Edison, het EDIOSN-pakket via internet...

Description

De toekomst van EDISON

Informat, EDISON en Internet 27 april 1999 Freddy Deprez

Overzicht • • • • • •

het netwerk de schermen de digitale handtekening de terugzendingen andere voorzieningen timing

Het netwerk • huidige toestand • klantennetwerk – wie kan er op het netwerk – om er wat te doen

• netwerk van kabeltjes en kabels – de algemene trend – de concrete verwachtingen

Het netwerk: huidige toestand • • • • •

alleen schoolsecretariaten voor EDISON en e-mail uitsluitend uitwisseling van berichten met ons e-mailpakket over een netwerk dat wij bepalen – inbellen naar Belgacom DCS – dat u met ons doorverbindt

Het netwerk van klanten • • • •

schoolsecretariaten sturen door voor zichzelf eventueel ook voor andere scholen soms niet het schoolsecretariaat, maar de inrichtende macht • toekomst: – ook toegang voor de niet-sturende school – ook toegang voor de inrichtende macht

Kabeltjes en kabels • nu telefoon, ISDN en Telenet • later misschien nog iets nieuws (ADSL…) • dan over Belgacom datanetwerk – dat traag is

• toekomst: via Internet provider – hoe u daar aansluit maakt ons niets uit – snelheid afhankelijk van ISP

De schermen • nu een pakket voor Windows en een voor Mac • binnenkort ook een pakket voor Windows9x of NT via Internet Service Provider (demo) • toekomst: hiervan enkele updates • uiteindelijk html-client • misschien evolutie naar Java client

De schermen: Internet • vergelijk met de banken • Internet banking / web banking: een kwestie van concurrentie • bij problemen hebt u een “fall back”: het loket • bij ons moet het zeker goed gaan • wij doen ons best

De digitale handtekening • • • • • • •

ons systeem: dubbele sleutel-encryptie met zware technologie bij de banken: alleen beveiliging onze toekomst: ons systeem blijft maar nu op smartcard (+/- 1700 F) ook bruikbaar als legitimatiebewijs voor toegang tot onze databanken

De terugzendingen • • • • •

nu in een bericht dat u inleest op uw computer later OOK in een databank samen met uw zendingen zullen ook door derden gelezen / opgehaald kunnen worden – bvb: logische verzender (de “via”-school) – bvb: de inrichtende macht

Andere voorzieningen • Internet-helpdesk (demo) – uw vragen stelt u aan ons over het Internet – daarvan afgeleid: FAQ (veelvuldig gestelde vragen) (demo)

• mogelijk: digitale handtekening kan voor meerdere zaken gebruikt worden • Internet mail zal EDISON-mail vervangen (niet voor EDI)

Timing • Web helpdesk: is klaar, wordt gelanceerd als er aanpassingen aan de machines (firewall) gebeurd zijn • Internet EDISON (Edison 2002): begin volgend schooljaar – voor Windows95, Windows98, WindowsNT en Macintosh

• Databanken, smartcard, etc: later

Besluit • Het blijft spannend om mee te doen met EDISON • Weet u nog hoe u met EDISON begon en er bang voor was - hoe u dacht er niets van te zullen begrijpen • merkt u ook hoezeer het ondertussen allemaal kinderspel geworden is • U bent de toekomst - vandaag

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF