Een geschiedenis

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Staatsrecht
Share Embed Donate


Short Description

Download Een geschiedenis...

Description

Vluchtelingenbescherming in België: een geschiedenis

[email protected]

Geregistreerde migratie naar België 1840-2010

Herkennen en erkennen, 1933-1950

• Politieke vluchtelingen uit nazi-Duitsland worden herkend, terwijl joodse vluchtelingen niet worden erkend, enkel tijdelijk beschermd. – Aard van vervolging – Vlucht met steun van de vervolgende overheid

• Een tijdelijke bescherming voor Joodse overlevenden • Displaced Persons, internationaal erkend: welkome arbeidskrachten

De Conventie van Geneve

• vluchtelingen uit vrees voor vervolging omwille van ras, nationaliteit, geloofsovertuiging en het behoren tot een sociale groep en omwille van omstandigheden die plaats hadden gevonden in Europa voor 1 januari 1951.

• (H)erkennen van Conventie-vluchtelingen – HCR (1954-1987) en vanaf 1987 CGVS (en VBC/RVB) – Rechterlijke macht (art.3 EVRM en Belgische grondwet) • De individuele vervolging en oorlogsvluchtelingen: rechteloos of ad hoc oplossingen (niet-terugkeerclausule) • Slachtoffers van niet-statelijke vervolging • De open verwijzing naar sociale groep als vervolgingsgrond gebruikt om nieuwe gevoeligheden rond mensenrechten te vertalen.

Nieuwe (Europese) architectuur van het vluchtelingenbeleid • Vertaalt de beschermingsnood van de 20ste eeuw.

• staat het open voor – de beschermingsnoden van de 21ste eeuw – de moeilijkheid om het Europees territorium te bereiken om asiel in te roepen

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF