Een literaire analyse van *het gezin van Paemel

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Een literaire analyse van *het gezin van Paemel...

Description

Door Laura D’Agnolo, Amber Simon, Evelien De Crom, Margot Dehandschutter en Kayleigh Flies

sociaal-economische problematiek van de Vlaamse negentiende-eeuwse pachter

• Landbouwdepressie rond het 3e kwart van de XIXe eeuw. • Economische crisis rond 1840: mechanisering van de textielnijverheid  nadelig voor zelfstandigen. •

• - Vader van Paemel: boze gefrustreerde vader - Moeder van Paemel: ongeruste, snel in paniek, sussend • - Eduard : koppig, staking, tegen politie voor vrijheid • - Cordulla: • - Celestine: bezorgd, bemiddelend, rustig

Protagonist

Bemiddelaar

Opponenten

Vader v Paemel

Moeder v Paemel Celestine

Eduard Cordula

• Dramatiseren van realistische thema’s • Nauwkeurige analyse van de miserie van de mens aan de hand van waarneembare en determinerdende factoren zoals erfelijkheid, milieu, aanleg, opvoeding. • Botsing van ideeën , problemen • Illusie : werkelijk leven willen vertonen = Toneel werd een detailweergave van de werkelijkheid. • Gesproken in eigen taal.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF