EerstelesOrtho

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Psychiatrie
Share Embed Donate


Short Description

Download EerstelesOrtho...

Description

Drugmisbruik I: afhankelijkheid, motivatie, verandering en druggerelateerde problemen Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent

Lessenoverzicht Wat is verslaving, afhankelijkheid, …  Epidemiologie van druggebruik  Drughulpverlening: drugvrije behandeling en harm reduction  Drugbeleid en justitiële benadering  Overzicht van verschillende producten 

Deze les     Prevalentie druggebruik en problematisch druggebruik Karakteristieken van problematisch druggebruik Misbruik en afhankelijkheid Motivatie voor verandering De Addiction Severity Index De justitiële benadering van de drugproblematiek

Omvang druggebruik 

  

Life-time prevalentie – Cannabis: 10 tot 25% – amfetamine: 1 tot 4% – ecstacy: 0.5% tot 4% – cocaïne: 0.5% tot 3% – heroïne: minder dan 1% bepaalde bevolkingsgroepen: jongvolwassenen, mannen en in steden recent gebruik: 1 tot 9% ervaringsgraad toegenomen

Omvang problematisch druggebruik     

Langdurig/regelmatig of intraveneus gebruik van opiaten, cocaïne of amfetamine Prevalentie hoogst in Italië, Luxemburg, Portugal en VK (5-8/1000) Laag in België, Nederland en Duistland (23/1000) Vooral opiaten, behalve in Zweden en Finland Invloed van het beleid beperkt: repressie vs. tolerantie

Karakteristieken van problematische druggebruikers 

  

 

Afhankelijkheid is een complex en meervoudig probleem: werkloosheid, juridische problemen, infectieziekten, sociale uitsluiting, relatieproblemen, comorbiditeit, huisvesting Polidruggebruik Weerstand tegen verandering + beperkte motivatie Prochaska & DiClemente: precontemplatie, contemplatie, voorbereiding, verandering, consolidatie (herval) Drop-out; herval; slechts beperkt aantal personen in behandeling, lange behandelingsgeschiedenis Eén behandeling onvoldoende, aaneenschakeling van verschillende behandelvormen + continuïteit

Misbruik 

Onaangepaste vorm van middelengebruik die leidt tot significante beperkingen: – verplichtingen op werk, school en thuis – fysiek gevaar – juridische problemen – sociale + relationele problemenNiet voldoen aan criteria voor afhankelijkheid

Afhankelijkheid 

Onaangepaste vorm van middelengebruik zoals blijkt uit 3 of meer criteria: – Tolerantie – Ontwenningsverschijnselen – meer + langer dan bedoeld – pogingen om te verminderen of controleren – veel tijd in gebruik – opgeven van belangrijke activiteiten – fysieke en psychische problemen

ASI-leefgebieden lichamelijke gezondheid;  opleiding, arbeid, inkomen;  drugs;  alcohol;  justitie, politie;  familie en sociale relaties;  psychische en emotionele klachten 

Focus van de hulpverlening Basiszorg  Veranderingsbereidheid  Controle  Herstel  Terugvalpreventie 

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF