Effektivare marknadsföring på Internet, 29.4.2010

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Communications, Advertising
Share Embed Donate


Short Description

Download Effektivare marknadsföring på Internet, 29.4.2010...

Description

”Effektivare marknadsföring på Internet ” Torsdagen den 29.april 2010 kl. 18.00–20.30, Hotell Strandbo, Bagarstugan, Nagu

Är du osäker på om din internetmarknadsföring når ut ? Hur får du nya kunder att bättre hitta ditt företag ? Du får värdefull info och insyn i hur du ökar kontaktantalet.. ..hur sidorna skall vara uppbygda för att hittas på Google och

Väståbolands utvecklingsavdelning ordnar i samarbete med Novia-enheten vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia en temakväll om marknadsföring på Internet. Temakvällen riktar sig till alla som marknadsför sina produkter eller tjänster via internet – företagare, försäljare, marknadsförare, företagsledning och webbansvariga. Anförandet hålls på svenska, men diskussionen på var och ens eget modersmål. Kvällens program: 18.00

Kaffe

… svar på frågor

18.10

Temakvällens öppnande

VÄLKOMNA!

18.15-19.45

Effektivare marknadsföring på Internet Peter Hellström

19.45-20.30

Diskussion och frågor

Tillfället är gratis, men vi önskar förhandsanmälningar senast den 27.04 per e-post till [email protected] eller per tel. 040-488 6023

www.novia.fi

Utvecklingsavdelningen i Väståboland är en länk mellan företagare och offentliga sektorn. Grundtanken är att du via utvecklingsavdelningen kan få information om vart du kan vända dig och hur du får hjälp i frågor som berör företagsamhet. Tag del av vårt nätverk och vårt kunnande på utvecklingsavdelningen ! Utvecklingsavdelningen verkar för hela Väståbolands bästa och svarar för utvecklingen av näringsliv, turism, trafik- och skärgårdsfrågor samt landsbygdsförvaltning och informationsteknologi i hela kommunen.

Utvecklingsavdelningen i Väståboland, Pakastovägen, 21710 Korpo, tfn 040- 488 5910

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF