egypte: een geschenk van de nijl

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download egypte: een geschenk van de nijl...

Description

Egypte: een geschenk van de Nijl Een internetproject voor kinderen van het 6de leerjaar Leerkrachtpagina’s Ontworpen door: Ruth Rondas [email protected]

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Inleiding Dit project heeft als doel de leerlingen te laten kennismaken met een zéér interessante beschaving. Elke opdracht laat een belangrijk aspect zien van hoe

het leven lang geleden in Egypte verliep. In dit project wordt van jullie verwacht dat je in groepjes van 2 tot 4 kinderen verschillende opdrachten in verband met het oude Egypte vervult. Voor elke opdracht krijgen jullie een deadline. Op een afgesproken datum moeten jullie het antwoord in het klad aan de leerkracht afgeven. Op die manier krijgen jullie feedback en kan je de opdracht indien het nodig is nog verder aanvullen of verbeteren. Als alle opdrachten gemaakt zijn moeten jullie (per groepje) de oplossingen samenbrengen in één mooi geheel.

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Klas Dit internetproject werd ontworpen voor de leerlingen van de zesde klas. Het project gaat over de geschiedenis van het oude Egypte en kan geplaatst worden in het vak wereldoriëntatie.

Toch zijn de activiteiten ook een beetje vakoverschrijdend. De kinderen moeten leren samenwerken met andere leerlingen, ze moeten leren naar elkaar luisteren en daarbij ook respect hebben voor elkaars mening. De kinderen worden in dit project ook uitgenodigd om zelf naar informatie te zoeken. Deze informatie kunnen ze opsporen met verschillende kanalen. De kinderen hoeven nog geen voorkennis te hebben over de inhoud van dit project. Wel moeten ze weten waar en hoe ze de informatie kunnen gaan opsporen.

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Leerdoelen De inhoud van dit project sluit aan bij het vak wereldoriëntatie. Meer bepaald bij de rubriek tijd, deze rubriek kan men onderverdelen in   

De dagelijkse tijd De historische tijd Algemene vaardigheden tijd

De algemene doelstellingen van het onderdeel tijd is dat kinderen hun dagelijkse en historisch bewustzijn ontwikkelen en vergroten. Het historisch tijdsbewustzijn heeft tot doel dat de kinderen tot inzicht komen dat het leven van mensen in grote mate beïnvloed wordt door de tijd waarin men leeft. Ze moeten ook beseffen dat de wereld van vandaag bepaald is door de wereld van gisteren en bepalend is voor de wereld van morgen. Kennisdoelen: Deze taak heeft tot doel:  De kinderen te laten kennismaken met een cultuur, een beschaving.  De kinderen moeten leren zich te verplaatsen in opvattingen, waarden en motieven van mensen in het verleden.  Ze moeten leren om historische verschijnselen te plaatsen in hun periode.

Vaardigheidsdoelen:  Leren om in groepjes samen te

werken en leren omgaan met eventuele conflicten.  Ze moeten leren luisteren naar de mening van een ander en daar respect voor hebben.  Ze moeten leren omgaan met verschillende zoekkanalen.

Inleiding

| Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Process Beschrijf het proces: Maak een groepje van 2 tot 4 kinderen. Zorg dat je met iedereen goed overeenkomt want je zal de hele tijd met hen moeten werken. Er zullen 6 opdrachten zijn. Hierbij wordt er telkens een vraag gesteld die jullie gezamenlijk moeten oplossen. Iedereen moet een eigen inbreng hebben, jullie moeten dus naar elkaar luisteren. Bij elke opdracht worden kleinere vragen gesteld die je op weg helpen om de opdracht zo volledig mogelijk op te lossen. Je zal telkens links naar internetsites of verwijzingen naar interessante boeken krijgen bij elke

opdracht. Deze geven je de mogelijkheid om te gaan snuisteren. De antwoorden, de eigen inbreng en mening moeten neergeschreven worden in een schriftje. Dit schriftje noemen we een logboek. In dit schriftje moet je ook elke stap die je zet opschrijven. Als je alle informatie hierin opschrijft dan kan dit nuttig zijn bij het oplossen van het raadsel van Seth. Als alle opdrachten vervult zijn moet je de gevonden informatie samenbrengen in een mooie, verzorgde taak. De opdrachten: De eerste opdracht: Hoe verliep het dagelijkse leven Egypte ten tijde van de Farao’s?

in

Enkele vragen die je bij het oplossen van deze opdracht kunnen helpen: 1. Hoe deden de Egyptenaren aan landbouw, welke werktuigen werden hiervoor gebruikt,... 2. Hoe verliep het gezinsleven, waren mannen en vrouwen gelijk,... 3. Hadden de Egyptenaren veel aandacht voor hun uiterlijk, bestond er al zoiets

als mode,... Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken.Egypte/index.htm http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/maatschappij/index.html http://library.thinkquest.org/25103/nl/index.htm http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html http://home.wanadoo.nl/r.driedijk http://www.taptoe.nl/onderwerp/defaults.asp?SID=157

Boeken: Titel: Het Egypte van de oude farao’s Auteur; Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4 Titel : Hoe zou je overleven in het oude Egypte Auteur: Jacqueline Marley Isbn: 90 5561 002X

De tweede opdracht: Waarom en hoe werden piramiden in het oude Egypte gemaakt? Enkel vragen die je bij het oplossen van deze opdracht kunnen helpen: 1. Welke farao liet de grootste piramide bouwen, hoe werd deze gebouwd,... 2. Welk verband is er tussen de piramide van Gizeh en het sterrenbeeld Orion,...

3. Er zijn verschillende soorten piramiden, zoek ze op, beschrijf ze, maak er een tekening van,... Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm http://library.thinkquest.org/25103/nl.index.htm : bij deze website moet je klikken op architectuur. http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/tempels-graven/index.html http://129.125.3.69/geheim.htm : deze site geeft uitleg over het Orion geheim http://home.hetnet.nl/%7amonre11/ : ook op deze site vind je uitleg over het Orion – mysterie. Deze site is echt de moeite waard!! http://www.crosswinds.net/~egypt/index2.html http://home.wanadoo.nl:r.driedijk

Boeken: Titel: Piramiden Auteur: Peter J. Keyzer Isbn:90 02 19860 8 Titel: Piramiden toen en nu Auteur: Anne Millard Isbn: 90 257 2835 9

De derde opdracht: Wat gebeurde er met de mensen die stierven? Enkele vragen die je kunnen helpen bij

het oplossen van de opdracht: 1. Hoe gebeurde de voorbereiding op het hiernamaals, wat deed men met de dode lichamen, hoe deed men dit,... 2. Waren er verschillen tussen de graven van de rijke en de armere mensen,... 3. Waar ging men na de dood heen volgens de Egyptenaren,... Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm

Boeken: Titel: het oude Egypte Auteur: John Mallam Isbn: 90 5495 264 4 Titel : Hoe zou je overleven in het oude Egypte Auteur: Jacqueline Marley Isbn:90 5561 002 X Titel : Het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4

De vierde opdracht: Hoe zag het schrift eruit in het oude Egypte?

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het oplossen van de opdracht: 1. Wat gebruikte men om te schrijven, waarop schreef men, hoe zag het schrift eruit,... 2. Ga naar de volgende site (het is wel in het engels dus als je het niet begrijpt kan je hulp vragen aan je coach) en je kan hier je naam omzetten in de oude taal van de egyptenaren. Links: http://www.snaithprimary.eril.net/hglyph4.htm http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph.glyph.html : Op de voorgaande sites kan je een naam/woord laten omzetten in hiërogliefen.

twee

http://www.edith.nl/rouwen/klas4g/leoniejohannink/hierogliefenwatis.htm http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm http://museon.nl/objextra/hiergly.com http://members;brabant.chello.nl/~e.huggers/hierogliefen/index/html http://home.wanadoo.nl/r;driedijk

De vijfde opdracht: Wie waren de farao’s van Egypte? Enkele vragen die je kunnen helpen bij het oplossen van de opdracht: 1. Ga op zoek naar de farao’s en beschrijf die farao die jouw groepje het meest

aanspreekt. Vertel ook waarom jullie net die farao gekozen hebben. 2. Waren er ook vrouwelijke farao’s, wie waren dit, werden ze aanvaard,... Links: http://members.brabant.nl/~e.huggers/heersers/index.html http://users.castel.nl/~bruif01/toetanchamon-1.htm http://www.gedenkboek.nl/historie/begrafenis_farao_toetanchamon.htm http://www1.tip.nl/~t798709/toet.htm http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html http://www.taptoe.nl/onderwerp/default.asp?SID=157

Boeken: Titel: het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4

De zesde opdracht: Welke goden werden Egyptenaren aanbeden?

door

de

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het oplossen van de opdracht: 1. Welke goden waren de belangrijkste, hoe werden ze aanbeden, welke rituelen waren er,... 2. Waren er feestdagen,...

Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm http://www.kidcomics.com : Hier moet je eerst kiezen voor nederlands en daarna voor Papyrus http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html http://home.wanadoo.nl/r.driedijk

Boeken: Titel: Het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4 Titel : Hoe zou je overleven in het oude Egypte Auteur: Jacqueline Millard Isbn: 90 5561 002 X Titel: Het oude Egypte Auteur: John Mallam Isbn: 90 5495 264 4

Organisatie van de les: Dit project kan uitgevoerd worden met één klassengroep. Indien u veel tijd voor deze taak kan uittrekken dan stel ik voor om de kinderen zowel thuis als op school te laten werken aan deze taak. In de klas kunnen er tips gegeven worden of er kunnen eventuele problemen besproken

worden. Er kan in de klas ook effectief aan de taak gewerkt worden, maar de leerlingen moeten ook buiten de schooluren aan de opdrachten werken. Indien u niet veel tijd heeft voor deze taak dan stel ik voor om de klas in zes groepen te verdelen. Elke groep kan dan één opdracht maken. Op die manier heeft men minder tijd nodig om alles op te lossen. Groepswerk: Bij het oplossen van de opdrachten wordt verwacht dat de leerlingen dit in groepjes doen. Er werd voor het werken in groepjes gekozen omdat dit heel leerzaam is, de kinderen leren naar elkaar luisteren, leren de taken te verdelen om samen tot een mooi eindproduct te komen. Als er eventueel conflicten zijn kunnen deze met behulp van de leerkrachten opgelost worden.

Functie leerkracht: De leerkracht moet natuurlijk op de hoogte zijn van de inhoud van de taak zodat deze bij eventuele problemen kan helpen.

Als de kinderen niet gewoon zijn om met computers en/ of internet te werken is het aangeraden om hier wat informatie over te geven. Voor de rest wordt in groepjes gewerkt en kan de leerkracht tijdens de les rondgaan en luisteren naar de ideeën die er zijn. Men moet ook telkens afspreken wanneer welke opdracht moet klaar zijn. De leerkracht kan dan de voorlopige versie verbeteren. Op die manier krijgen de leerlingen een feedback en is hun eindproduct zeker goed. Variaties: Als men niet zoveel tijd kan uittrekken voor dit project zou men de klas in zes groepen kunnen verdelen. Elk groepje kan dan één opdracht vervullen. De eindquiz kan dan met de hele klas samen opgelost worden.

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Bronnen

Benodigd materiaal:  Één logboek per groepje  Toegang tot internet  Computers

Websites: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.htm http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/maatschappij/index.html http://library.thinkquest.org/25103/nl/index.htm http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html http://home.wanadoo.nl/r.driedijk http://www.taptoe.nl/onderwerp/defaults.asp?SID=157 http://129.125.3.69/geheim.htm : deze site geeft uitleg over het Orion geheim http://home.hetnet.nl/%7amonre11/ : ook op deze site vind je uitleg over het Orion – mysterie. Deze site is echt de moeite waard!! http://www.snaithprimary.eril.net/hglyph4.htm http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph.glyph.html : Op de voorgaande sites kan je een naam/woord laten omzetten in hiërogliefen.

twee

http://www.edith.nl/rouwen/klas4g/leoniejohannink/hierogliefenwatis.htm http://museon.nl/objextra/hiergly.com http://members;brabant.chello.nl/~e.huggers/hierogliefen/index/html http://members.brabant.nl/~e.huggers/heersers/index.html http://users.castel.nl/~bruif01/toetanchamon-1.htm http://www.gedenkboek.nl/historie/begrafenis_farao_toetanchamon.htm http://www1.tip.nl/~t798709/toet.htm http://www.kidcomics.com : Hier moet je eerst kiezen voor nederlands en daarna voor Papyrus

http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html

Begeleiding: De kinderen hebben bij dit project slechts één leerkracht nodig. De leerkracht kan met de kinderen tijdstippen afspreken zodat de kinderen met hun problemen ergens terechtkunnen.

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Evaluatie Zoals eerder al geschreven werd kan men per opdracht steeds een datum opgeven. Men kan bij het verbeteren van de voorlopige versies al letten op de volgende aspecten:  Werd het logboek nauwkeurig bijgehouden.  Werd een goed uitgewerkt antwoord gegeven op de vragen.  Men hoeft hier nog niet te kijken naar de presentatie van het werk.  Kijk of de leerlingen goed hebben samengewerkt.

 Houden de groepjes zich aan de afgesproken data om hun kladversies af te geven. Voor de evaluatie van het eindproduct kan men zich het best baseren op de criteria die ook op de leerlingenpagina staan:  Verzamel alle oplossingen zorgvuldig. Er zal gekeken worden naar de kwaliteit en de juistheid van de informatie.  Laat niet één iemand al het werk doen, maar zorg er samen voor dat jullie een mooie verzorgde taak kunnen afgeven.  Let erop dat iedereen zijn mening kan geven en dat er geluisterd wordt naar elkaar. Vermeldt wie wat gedaan heeft.  Het logboek moet ook afgeven worden zodat men kan zien welke stappen jullie allemaal ondernomen hebben. Ook dit moet ordelijk zijn. Het raadsel van Seth is eveneens een soort instrument om de kennis van de leerlingen in verband met de geschiedenis van Egypte te toetsen. Er worden vragen gesteld die verwijzen naar de opdrachten. Naast elk antwoord zal een

woord staan. Op het einde kunnen de leerlingen met deze een zin maken. De zin die ze zouden moeten krijgen als alle antwoorden juist zijn is: “ Theti is verborgen in de magische kamer van de tempel van Seth”

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Conclusie Met dit project wou ik jullie kennis laten maken met een waanzinnig, interessante beschaving. Elke opdracht laat een belangrijk aspect zien van hoe het leven lang geleden in Egypte verliep. Wetenschappers hebben al vele raadsels ontrafeld maar toch blijven er nog veel vraagtekens. We kunnen nog steeds enkel raden naar hoe de piramiden gebouwd werden, wat het verband is tussen de piramide van Gizeh en het sterrenbeeld Orion, heeft de piramide echt bepaalde krachten,... Misschien kan je hierover met de hele klas, onder begeleiding van een coach,

eens discussiëren,... Wie weet vinden jullie het antwoord dan wel.

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina

Referenties Het “verhaal” van in de inleiding werd gebaseerd op de avonturen van Papyrus, geschreven door: De Gieter Boeken: Titel: Het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Uitgeverij: Lanoo ISBN: 90 209 2564 4

Titel: Egypte: leven, mythen en kunst Auteur: Joann Fletcher Uitgeverij: Bosch en Keuning ISBN: 90 246 0541 5

Titel: Waanzinnig om te weten: de eeuwige egyptenaren Auteurs: Terry Deany en Peter Hepplewhite

Uitgeverij: Kluitman Alkmaar B.V. ISBN: 213/G099904

Titel: De grootste mysteries aller tijden Auteur: Henri Paul Eydoux

Tijdschrift: Wereldwijzer

Tijdschrift : Encyclopédie: Découvertes Junior

Gebruikte internetsites: http://www.homepages.hetnet.nl/~sip_ki/kinderen.html http://onderwijs.pagina.nl http://www.digischool.nl/~mixt/xedni.html http://kinder.pagina.nl http://werkstuk.pagina.nl http://www.digischrift.nl/html http://geschiedenis.pagina.nl http://oudheid.pagina.nl

Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina Laatst bewerkt op 9-2-00. Gebaseerd op de template van The WebQuest Page

Egypte:een geschenk van de Nijl Een internetproject voor kinderen van het 6de leerjaar Leerlingpagina’s Ontworpen door: Ruth Rondas [email protected]

Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie  Conclusie  Referenties

Inleiding Ik zal me even voorstellen: ik ben Papyrus, een Egyptische jongen. Ik leefde heel lang geleden, in de tijd van de farao’s. Ik ben geboren als een heel gewone jongen, maar de goden van Egypte

kozen me uit om Egypte te beschermen tegen de boze krachten van de god Seth. Seth is de meester van de chaos en heeft er alles voor over om de heerser van Egypte te worden. Zo heeft hij nu de prinses Theti ontvoerd en het is mijn taak om haar te bevrijden. Maar dit kan ik uiteraard niet alleen en daarom heb ik jullie hulp nodig. Samen met je klasgenoten moeten jullie enkele opdrachten vervullen. Onthoudt de oplossingen goed want ze zullen je kunnen helpen bij het oplossen van het raadsel van Seth. Als je dit raadsel opgelost hebt weet je waar ik de prinses Theti kan vinden.

Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie  Conclusie  Referenties

De Taak In deze taak zal je opdrachten moeten vervullen door:

1. Informatie te verzamelen over het oude Egypte. 2. Je zal telkens een hoofdopdracht krijgen. Daarbij zullen kleine vragen staan die een leidraad zijn voor het oplossen van de hoofdopdracht. 3. Door het oplossen van de opdrachten zal je een idee krijgen over hoe de mensen in die tijd leefden. 4. Voor elke opdracht krijgen jullie een deadline. Op die afgesproken datum moeten jullie het antwoord in het klad afgeven. Op die manier krijgen jullie feedback en kan je de opdracht nog verder aanvullen of verbeteren. 5. Alle informatie en ideeën moet je op het einde samenbrengen in één taak.

Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie  Conclusie  Referenties

Proces Maak een groepje van 2 tot 4 kinderen. Zorg dat je met iedereen goed overeenkomt want je zal de hele tijd met hen moeten werken. Er zullen 6 opdrachten zijn. Hierbij wordt er telkens een vraag gesteld die jullie gezamenlijk moeten oplossen. Iedereen moet een eigen inbreng hebben, jullie moeten dus naar elkaar luisteren. Bij elke opdracht worden kleinere vragen gesteld die je op weg helpen om de opdracht zo volledig mogelijk op te lossen. Je zal telkens links naar internetsites of verwijzingen naar interessante boeken krijgen bij elke opdracht. Deze geven je de mogelijkheid om te gaan snuisteren. Je kan echter ook zelf op zoek gaan naar andere sites of boeken. De antwoorden, de eigen en mening neergeschreven worden schriftje. Dit schriftje

inbreng moeten in een noemen

we een logboek. In dit logboek moet je ook elke stap die je zet opschrijven. Als je alle informatie hierin opschrijft dan kan dit nuttig zijn bij het oplossen van het raadsel van Seth. Als alle opdrachten vervult zijn moet je de gevonden informatie samenbrengen in een mooie, verzorgde taak. De opdrachten: De eerste opdracht: Hoe verliep het dagelijkse leven in Egypte ten tijde van de Farao’s? Enkele vragen die je bij het oplossen van deze opdracht kunnen helpen: 1. Hoe deden de Egyptenaren aan landbouw, welke werktuigen werden hiervoor gebruikt, welke rol speelde de Nijl hierbij,... 2. Hoe verliep het gezinsleven, waren mannen en vrouwen gelijk,...

3. Hadden de Egyptenaren veel aandacht voor hun uiterlijk, bestond er al zoiets als mode,... Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken.Egypte/index.h tm http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/maatschappij/inde x.html http://library.thinkquest.org/25103/nl/index.htm http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html http://home.wanadoo.nl/r.driedijk http://www.taptoe.nl/onderwerp/defaults.asp?SID=157

Boeken: Titel: het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4

Titel: hoe zou je overleven in het oude Egypte Auteur: Jacqueline Morley Isbn: 90 5561 002 X

De tweede opdracht: Waarom en hoe werden piramiden in het oude Egypte gemaakt? Enkel vragen die je bij het oplossen van deze opdracht kunnen helpen:

1. Welke farao liet de grootste piramide bouwen, hoe werd deze gebouwd,... 2. Welk verband is ertussen de piramide van Gizeh en het sterrenbeeld Orion,... 3. Er zijn verschillende soorten piramiden, zoek ze op, beschrijf ze, maak er een tekening van,... Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.h tm http://library.thinkquest.org/25103/nl.index.htm website moet je klikken op architectuur.

:

bij

deze

http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/tempelsgraven/index.html http://129.125.3.69/geheim.htm : deze site geeft uitleg over het Orion geheim http://home.hetnet.nl/%7amonre11/ : ook op deze site vind je uitleg over het Orion – mysterie. Deze site is echt de moeite waard!! http://www.crosswinds.net/~egypt/index2.html http://home.wanadoo.nl:r.driedijk

Boeken: Titel: piramiden ( van de reeks ooggetuigen) Auteur: Peter J. Keyzer Isbn: 90 02 19860 8

Titel: piramiden toen en nu Auteur: Anne Millard

Isbn: 90 257 2835 9

De derde opdracht: Wat gebeurde er met de mensen die stierven? Enkele vragen die je kunnen helpen bij het oplossen van de opdracht: 1. Hoe gebeurde de voorbereiding op het hiernamaals, wat deed men met de dode lichamen, hoe deed men dit,... 2. Waren er verschillen tussen de graven van de rijke en de armere mensen,... 3. Waar ging men na de dood heen volgens de Egyptenaren,... Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken.Egypte/index.h tm

Boeken: Titel: het oude Egypte Auteur: John Malam Isbn: 90 5495 264 4

Titel: hoe zou je overleven in het oude Egypte Auteur: Jacqueline Morley

Isbn: 90 5561 002 X

Titel: het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4

De vierde opdracht: Hoe zag het schrift eruit in het oude Egypte? Enkele vragen die je kunnen helpen bij het oplossen van de opdracht: 1. Wat gebruikte men om te schrijven, waarop schreef men, hoe zag het schrift eruit,... 2. Ga naar de volgende site (het is wel in het engels dus als je het niet begrijpt kan je hulp vragen aan je leerkracht) en je kan hier je naam omzetten in de oude taal van de Egyptenaren. Links: http://www.snaithprimary.eril.net/hglyph4.htm http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph.glyph.html : Op de twee voorgaande sites kan je een naam/woord laten omzetten in hiërogliefen. http://www.edith.nl/rouwen/klas4g/leoniejohannink/hierogliefenw atis.htm

http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.h tm http://museon.nl/objextra/hiergly.com http://members;brabant.chello.nl/~e.huggers/hierogliefen/index /html http://home.wanadoo.nl/r;driedijk

De vijfde opdracht: Wie waren de farao’s van Egypte? Enkele vragen die je kunnen helpen bij het oplossen van de opdracht: 1. Ga op zoek naar de farao’s en beschrijf die farao die jouw groepje het meest aanspreekt. Vertel ook waarom jullie net die farao gekozen hebben. 2. Waren er ook vrouwelijke farao’s, wie waren dit, werden ze aanvaard,... Links: http://members.brabant.nl/~e.huggers/heersers/index.html http://users.castel.nl/~bruif01/toetanchamon-1.htm http://www.gedenkboek.nl/historie/begrafenis_farao_toetancha mon.htm http://www1.tip.nl/~t798709/toet.htm http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html http://www.taptoe.nl/onderwerp/default.asp?SID=157

Boeken: Titel: het Egypte van de Farao’s Auteur: Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4

De zesde opdracht: Welke goden werden door de Egyptenaren aanbeden? Enkele vragen die je kunnen helpen bij het oplossen van de opdracht: 1. Welke goden waren de belangrijkste, hoe werden ze aanbeden, welke rituelen waren er,... 2. Waren er feestdagen,... Links: http://home.introweb.nl/~warinsch/werkstukken/Egypte/index.h tm http://www.kidcomics.com : Hier moet je eerst kiezen voor nederlands en daarna voor Papyrus http://www.crosswinds.net/~egypte/index2.html http://home.wanadoo.nl/r.driedijk

Boeken: Titel: het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Isbn: 90 209 2564 4

Titel: Hoe zou je overleven in het oude Egypte Auteur: Jacqueline Morley Isbn: 90 5561 002 X

Titel: Het oude Egypte Auteur: John Malam Isbn: 90 5495 264 4

Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie  Conclusie  Referenties

Evaluatie Als jullie alle opdrachten vervuld hebben en mooi opgeschreven hebben dan hoop ik dat jullie nu klaar zijn voor het raadsel van Seth: Om het raadsel op te lossen moet je dubbel klikken op het icoontje. Jullie moeten telkens met de muis klikken om te zien wat je moet doen. Er is ook wat muziek bij dus als je die wil horen dan moet je eerst op het

luidsprekertje plezier!!

klikken.

Veel

Als alles klaar is mogen jullie de taak afgeven aan jullie leerkracht. Let erop dat de volgende criteria zeker vervuld zijn voordat je de taak afgeeft: 1. Verzamel alle oplossingen zorgvuldig. Er zal gekeken worden naar de kwaliteit en de juistheid van de informatie. 2. Laat niet één iemand al het werk doen, maar zorg er samen voor dat jullie een mooie verzorgde taak kunnen afgeven. 3. Let erop dat iedereen zijn mening kan geven en dat er geluisterd wordt naar elkaar. Vermeldt wie wat gedaan heeft. 4. Het logboek moet ook afgeven worden zodat men kan zien welke stappen jullie allemaal ondernomen hebben. Ook dit moet ordelijk zijn.

Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie  Conclusie  Referenties

Conclusie Met dit project wou ik jullie kennis laten maken met een waanzinnig, interessante beschaving. Elke opdracht laat een belangrijk aspect zien van hoe het leven lang geleden in Egypte verliep. Wetenschappers hebben al vele raadsels ontrafeld maar toch blijven er nog veel vraagtekens. We kunnen nog steeds enkel raden naar hoe de piramiden gebouwd werden, wat het verband is tussen de piramide van Gizeh en het sterrenbeeld Orion, heeft de piramide echt bepaalde krachten,... Misschien kan je hierover met de hele klas, onder begeleiding van een leerkracht, eens discussiëren,... Wie weet vinden jullie het antwoord dan wel.

Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie  Conclusie  Referenties

Referenties Het “verhaal” van in de inleiding werd gebaseerd op de avonturen van Papyrus, geschreven door: De Gieter Boeken: Titel: Het Egypte van de farao’s Auteur: Judith Simpson Uitgeverij: Lanoo ISBN: 90 209 2564 4

Titel: Egypte: leven, mythen en kunst Auteur: Joann Fletcher Uitgeverij: Bosch en Keuning ISBN: 90 246 0541 5

Titel: Waanzinnig om te weten: de eeuwige egyptenaren Auteurs: Terry Deany en Peter Hepplewhite Uitgeverij: Kluitman Alkmaar B.V. ISBN: 213/G099904

Gebruikte internetsites: http://www.homepages.hetnet.nl/~sip_ki/kin deren.html http://onderwijs.pagina.nl http://www.digischool.nl/~mixt/xedni.html http://kinder.pagina.nl http://werkstuk.pagina.nl http://www.digischrift.nl/html http://geschiedenis.pagina.nl http://oudheid.pagina.nl

Inleiding  De Taak  Proces  Evaluatie  Conclusie  Referenties

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF