Egyptologisch nieuws - Thoth Egypte Cursussen

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Egyptologisch nieuws - Thoth Egypte Cursussen...

Description

Egyptologisch nieuws Egyptische archeologen hebben in Dahshur een 3.700 jaar oude grafkamer gevonden die vermoedelijk aan een dochter van farao Ameny-Qemaoe uit de 13de dynastie toebehoort. In de ruimte, die in april al werd ontdekt, troffen archeologen hiërogliefen aan met de naam van de farao. De archeologen vonden in de grafkamer een houten kist met daarop een drie regels lange inscriptie. Volgens hoofdarcheoloog Adel Okasha gaat het om hiërogliefen die ritueel worden aangebracht om de overledene te beschermen. Ook staat de naam van de eigenaar erop. De naam wordt vooraf gegaan door de titel sA.t nsw (koningsdochter). De naam van de prinses is vanwege de slechte kwaliteit van de beschikbare foto’s niet goed leesbaar. In de kist zelf zaten restanten van diverse gemummificeerde organen. In de kamer zijn verder overblijfselen van een sacrofaag ontdekt.

Afb. 1 De in Dashur gevonden houten kist met de gemummificeerde restanten.

Saqqara Medio maart 2017 reisde het Nederlands-Italiaanse onderzoeksteam voor zeven weken af naar Egypte, voor de jaarlijkse opgravingscampagne bij Sakkara. In het Egyptische zand zijn dit jaar geen grote ontdekkingen gedaan, maar er is veel interessants gevonden. Aan de zuidkant van het opgravingsveld zijn de in 2015 opgegraven grafkamers verder onderzocht en gedetailleerd in kaart gebracht. Aan de noordkant werd een nieuw gedeelte opgegraven. Onder de dikke laag zand kwamen eerst sporen van grafrovers uit de negentiende eeuw tevoorschijn en daarna sporen van Kopten (Egyptische christenen, vanaf de 4de eeuw). In de zandlagen werden ook veel voorwerpen en resten uit de Late Periode (722-332 v.Chr) gevonden, gemaakt van aardewerk, faience, hout en linnen. Ook werden de resten van twee kleine grafkapellen en schachten uit het Nieuwe Rijk (1539-1077 v.Chr.) ontdekt. De reliëfs in de kleinste kapel zijn sterk verweerd, maar de onderzoekers konden wel vaststellen dat er afbeeldingen van offerscènes op staan. Helaas zijn er geen namen of inscripties bewaard gebleven. Ook een grotere offerkapel, met een voorkamer en een kleine binnenkamer werd gevomdem. Ook hier is de versiering op de muren zwaar beschadigd. Alleen op de onderkant zijn wat inscripties bewaard gebleven, waaruit blijkt dat de naam van de mogelijke grafeigenaar op (…)khau eindigt. In deze kapel is een aantal ongebruikelijke reliëfs aangetroffen, die nog steeds sporen van kleur bevatten, waaronder een kinderfiguur tussen de voeten van twee volwassenen en een koe of een ezel. Tijdens de jaarlijkse Friends of Saqqara dag op zaterdag 17 juni zal Maarten Raaven verslag doen van de jaarlijkse opgraving in Sakkara.

Afb. 2 Deel van een muur van de grootste grafkapel.

Alle voorwerpen uit KV62 tentoongesteld Het Egyptische ministerie van Oudheden heeft bekend gemaakt dat nagenoeg alle voorwerpen afkomstig uit het graf van Toetanchamon in het nieuw te openen Grand Egyptian Museum tentoongesteld zullen worden. Diverse voorwerpen worden klaar gemaakt om tentoongesteld te worden.

Afb. 3 Drie Shabti figuren van Toetanchamon worden klaar gemaakt om tentoongesteld te worden.

Afb. 4 Vijf van de bij Minya ontdekte mummies.

Mummies ontdekt bij Minya Egyptische archeologen hebben zeker zeventien mummies ontdekt in een graf in de buurt van Minya.De meeste mummies zijn volledig intact. Het graf werd vorig jaar ontdekt door studenten van de universiteit van Caïro, die met ground penetrating radar op zoek waren naar resten van oude beschavingen. De tombe ligt 8 meter onder de grond. De mummies zijn nog niet gedateerd, maar verwacht wordt dat ze er al liggen sinds de Grieks-Romeinse periode.

Mummificatie materiaal herontdekt in het graf van de vizier Ipi De Spaans-Egyptische missie van de universiteit van Alcala die actief is in het graf van de vizier Ipi (TT315) in Deir el-Bahri, hebben 56 kruiken (her)ontdekt met daarin materiaal dat gebruikt is bij de mummificatie van de vizier Ipi. Ipi was vizier tijdens de regering van Amememhat I uit de Twaalfde dynastie. De kruiken waren in de periode 1921-22 door de Amerikaanse Egyptoloog Herbert Winlock ontdekt. Deze heeft ze in een zijvertrek van het graf opgeslagen, waarna ze vergeten zijn. Tijdens werkzaamheden aan het hof van het graf werden de kruiken ontdekt. De inhoud van de kruiken kan inzicht geven in de mummificatie technieken uit het vroege Middenrijk.

Afb. 5 Een van de herontdekte graven uit het graf van de vizier Ipi.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF