eigen overzicht klassieke goden

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Greek Mythology
Share Embed Donate


Short Description

Download eigen overzicht klassieke goden...

Description

twaalf Olympische goden: Aphrodite, Apollo, Ares, Artemis, Athena, Hades, Hephaistos, Hera, Hermes, Hestia, Poseidon en Zeus Griekse naam Aphrodite

Romeinse naam Venus

god(in) van de: liefde

herkenbaar aan: schelp, duiven, Erosfiguurtjes, appel, krans

bijzonderheden - personificatie van schoonheid en liefde - getrouwd met Hephaistos: de lelijke smid van de goden (ze was hem vaak ontrouw, met enkele buitenechtelijke kinderen van dien) - Erosfiguurtjes: dikke kindjes met vleugeltjes en pijl en boog, Eros/Cupido/Amor is daar een van (zoon van Aphrodite)

Apollo/Apolloon

Apollo

zon, muziek, geneeskunde, poëzie en schone kunsten

laurier, lier, zwaan, dolfijn, pijl en boog,

- had beroemd heiligdom in Delphi (met een orakelende priesteres (Pythia) die door dampen bedwelmd in trance raakte) - vele geliefden, zowel mannelijke als vrouwelijke - de meest vereerde god

Ares

Mars

oorlog

wapens, helm, schild, gier, slang

- in Griekenland niet zo vereerd, in het Romeinse rijk wel (groot verschil tussen die twee samenlevingen: een machogod die symbool staat voor strijd en oorlog paste beter bij de Romeinen) - heeft affaires met Aphrodite

Artemis

Diana

jacht, geboorte en maan

pijl en boog, hert en jachthonden vaak nimfen bij zich

- haar pijlen missen nooit doel - kuisheid belangrijk

(Pallas) Athene

Minerva

wijsheid, strijd en vrede

wapenrustig, helm, speer, uil, slang, haan, olijfboom

- beschermgodin van de stad Athene - streng maar rechtvaardig - geen mooi popje, maar een stoere tante die vaak een rol in oorlogen speelde - geboren uit het hoofd van Zeus (die beste man had hoofdpijn, uiteindelijk werd door Hephaistos zijn hoofd opengespleten en daar was ineens een volwassen Pallas Athena, compleet met wapenrustig en speer)

Griekse naam Demeter

Romeinse naam

god(in) van de: vruchtbaarheid, landbouw en oogst

herkenbaar aan: korenaren

Hades

Pluto

onderwereld, rijkdom en kostbare metalen

sleutel, hellehond met drie koppen Kerberos/Cerberus, veerman Charon, hoorn des overvloeds

Hephaistos

Vulcanus

smeedkunst, vuur en vulkanen

werkmansmuts, gereedschappen van een smid

- ooit door Zeus uit de hemel geslingerd uit wraak, hierdoor mismaakt en mank - hij is weinig op de Olympus, niet echt een goede band met zijn ouders Zeus en Hera

Hera

Juno

huwelijkse trouw, vruchtbaarheid, beschermster van de vrouwen

koekoek, koe, kraai en pauw

- oh ironie: de godin die het prototype van monogamie is geworden, is getrouwd met de overspelige Zeus - niet gek dat ze later ook een verbeelding is geworden van ziekelijke jaloezie - de sterren aan de hemel zijn ontstaan druppels van haar melk: vandaar Melkweg

zit vaak op een stoel naast Zeus met een staf in haar hand

bijzonderheden - haar dochter Persephone is ontvoerd naar de onderwereld door Hades - weinig standbeelden van hem: mensen waren bang - god van de rijkdom en de kostbare metalen: die liggen immers vaak diep in de aarde verborgen - vaak samen met de hellehond die het dodenrijk bewaakt en met Charon, de veerman die de doden in zijn boot over de rivier de Styx brengt - zes maanden per jaar woont Persephone, de dochter van Demeter bij hem

Hermes

Mercurius

handel, verkeer en welsprekendheid

vleugels aan zijn muts/hoofd, gevleugde schoenen, staf met vleugels lier

- boodschapper van de goden (vandaar die vleugels: dat reist gemakkelijk en snel) - slim typje, altijd bereid om mensen mee te helpen met een truc of een list, daarom ook beschermheilige van de dieven - uitvinder van de lier - brengt doden naar het dodenrijk

Hestia

Vesta

vuur, huiselijkheid, haard

vuur/haard, ezel

- vriendelijke godin - huiselijk - eeuwige maagd (Vestaalse maagden in Rome)

Griekse naam Poseidon

Romeinse naam Neptunus

god(in) van de: het water, de zee

herkenbaar aan: drietand, zeedieren, met name dolfijnen (ook als paarden voor een wagen)

bijzonderheden - broer van Zeus - opvliegend typje: veroorzaakt aardbevingen, vloedgolven, draaikolken, kolkend schuim om schepen/eilanden te vernietigen - hij kreeg veel offers van zeelieden die hoopten hem gunstig te stemmen - beschermer van de paarden

Zeus

Jupiter

oppergod

bliksemschichten, adelaar, lauwerkrans in zijn haar

- oppergod: vaak de grootste man met een enorme baard - schuinsmarcheerder, tot grote frustratie van zijn vrouw (en zus) Hera: hij heeft veel vrouwen geschaakt door van gedaante te veranderen

zit vaak op een stoel naast Hera met een staf en/of een bliksemschicht in zijn hand

Geen officiële Olympische god, maar wel te belangrijk om niet te vermelden: Griekse naam Dionysos

Romeinse naam Bacchus/Liber

god(in) van de: god van de wijn

herkenbaar aan: lang haar, vaak in knot met bloemen, wijnbokaal, druiventros, druivenmand, saters, staf met wijnranken

bijzonderheden - halfgod: zoon van Zeus en sterfelijke Semele - heeft de wijn aan de mensen gegeven - spil rondom losbandige feesten waarbij vrouwen en meisjes

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF