EKONOMIPROGRAMMET Ekonomisk inriktning Juridisk inriktning

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Filosofi
Share Embed Donate


Short Description

Download EKONOMIPROGRAMMET Ekonomisk inriktning Juridisk inriktning...

Description

EKONOMIPROGRAMMET

Malmö Borgarskola erbjuder följande fördjupningskurser som paket inför årskurs 3:

Ekonomisk inriktning Redovisning och ekonomistyrning (300p)

Företagsekonomisk specialisering - ekonomistyrning, finansiering och kalkylering (100p) Redovisning 2 (100p) Affärsjuridik (100p)

Marknadsföring och ledarskap (300p) Marknadsföring (100p) Internationell ekonomi (100p) Ledarskap och organisation (100p)

Juridisk inriktning Lag och rätt (300p)

Kriminologi - samhällsvetenskaplig specialisering (100p) Internationella relationer (100p) Juridisk fördjupning - samhällsvetenskaplig specialisering (100p)

Entreprenörskap (300p)

MALMÖ BORGARSKOLA Regementsgatan 36, 200 10 Malmö tel: 040-34 67 04 [email protected] www.malmo.se/borgarskolan

Malmö Borgarskola version 20170118

Företagsekonomi 2 (100p) Entreprenörskap och företagande (100p) Ledarskap och organisation (100p)

EKONOMIPROGRAMMET - Inriktningar Ekonomi och Juridik poängplan EKONOMIPROGRAMMET - Inriktningar Ekonomi och Juridik Gymnasiegemensamma ämnen - 1.250p

Gy-poäng

År1

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Matematik 1

100

Matematik 2

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Naturskunskap 1b

100

100

Samhällskunskap 1b

100

100

Samhällskunskap 2 Historia 1b

Inriktning EK År 2

År 3

100

Inriktning JUR År 2 100

100

100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Religionskunskap 1

50

Idrott och hälsa 1

100

År 3

100

50 50

50

50 50

Gymnasiearbete - 100p Gymnasiearbete

100

100

100

Programgemensamma ämnen - 350p Företagsekonomi 1

100

100

Moderna språk

100

100

Privatjuridik 1

100

100

Psykologi 1

50

50

Entreprenörskap och företagande

100

100

Företagsekonomi 2

100

100

Matematik 3

100

50

Inriktningsämnen EK / JUR - 300p EKONOMISK INRIKTNING

100

JURIDISK INRIKTNING Filosofi 1

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2a

50

50 100 100 50

Programfördjupningspaket - 300p Paket ’Redovisning och ekonomistyrning’ - EK inriktning

300

Paket ’Marknadsföring och ledarskap’ - EK inriktning

300

Paket ’Lag och rätt’ - JUR inriktning

300

Paket ’Entreprenörskap’ - JUR inriktning

300

Individuellt val:

Summa, gymnasiepoäng:

MALMÖ BORGARSKOLA Regementsgatan 36, 200 10 Malmö tel: 040-34 67 04 [email protected] www.malmo.se/borgarskolan

2.500

850

100

100

100

100

900

750

850

800

Malmö Borgarskola version 20170118

Individuellt val - 200p

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF